Een blik op de toekomst

Op 23 november 2022 vond de Nieuwe Maan plaatst in het optimistische en toekomstgerichte Boogschutter. Hiermee is het eclipsseizoen wellicht ten einde, maar dat neemt niet weg dat eclipsen altijd nawerken en soms naschokken geven. Sowieso is de transit van de maansknopen-as door Schorpioen-Stier tot nu toe geen gemakkelijke rit gebleken. Ieder heeft zo zijn eigen processen waarbij het beest in de bek gekeken moet worden.

Mars loopt alweer geruime tijd retrograde in Tweelingen en heeft inmiddels zijn tweede vierkant op Neptunus gemaakt. Zelf heb ik zo’n beetje alle ongemakken voorbij zien komen die ik in eerdere artikelen uit de doeken heb gedaan: van griep tot miscommunicatie waarbij Murphy’s law zich duidelijk liet gelden. Een reden des te meer om nog meer pas op de plaats te maken en de weg naar binnen te gaan. Het is er kennelijk de tijd voor.

Jupiter is op 24 november weer recht gaan lopen en verblijft nog tot 19 december in het vergevingsgezinde Vissen. Ik ben absoluut fan van Jupiter in Vissen, het geeft een zachtere atmosfeer te zien en het ondersteunt het proces van zelfheling. Op dit moment van schrijven staan de Zon, Maan, Mercurius en Venus in Boogschutter en dit geeft weer meer energie om over de toekomst na te denken. Welke koers wil ik gaan varen, wat is mijn visie en hoe draag ik dit uit? Zoals gezegd, loopt Mars nog altijd retrograde en dit is geen succesnummer in de zin dat je nu allerlei nieuwe plannen uit de kast kunt trekken. Wel is het mijns inziens goed om het vizier op de toekomst te richten en te visualiseren hoe je een en ander anders wilt gaan doen en hier de juiste stappen voor te zetten. De komende winterperiode is bij uitstek geschikt om hierop dieper te reflecteren en je verder over te geven aan een innerlijk schoningsproces.

Op 8 december volgt de Volle Maan in Tweelingen en dit wordt ongetwijfeld een drukke periode. Bijzonder is dat de Zon dan oppositie Mars retrograde staat, en hiermee hebben we het hart van de retrogradeperiode bereikt. Zoals ik al eerder schreef gaat Mars op 12 januari 2023 weer rechtlopen en maakt op 15 maart 2023 zijn laatste vierkant op Neptunus. Een heel proces met de nodige twists and turns ligt dan achter ons.

Op 21 december vindt vervolgens de winterzonnewende plaatst en gaat de Zon het sobere en serieuze teken Steenbok binnen. Hierover in een volgend artikel meer.

Ilse C. ten Berge
25-11-2022

Zonsverduistering in Schorpioen: intensivering van alle processen

Op 25 oktober 2022 vindt er partiële zonsverduistering plaats in het crisisachtige teken Schorpioen. Deze verduistering en tevens Nieuwe Maan valt conjunct Venus in Schorpioen, wat op zichzelf opvallend is. Enerzijds kan Venus een verzachtende werking hebben op het eclipsgebeuren. Anderzijds gaan thema’s als erfenissen, pensioenen, grote sommen geld, schulden, geheimen, taboes en dergelijke zich roeren. Eclipsen zijn een van de belangrijkste astrologische gebeurtenissen van het jaar. Het zijn energetische portalen waarbij het lot ons pad kruist met het doel om ons op een dieper niveau tot bewustwording aan te zetten. Een eclips neemt altijd iets weg uit ons leven, en dit kan betrekking hebben op het materiële vlak, het kan om personen gaan, maar het kan ook duiden op bepaalde gedragspatronen die niet langer functioneel zijn. Ons leven kan in een stroomversnelling komen, omdat er een oud hoofdstuk wordt afgesloten en we als het ware in een nieuwe richting worden gemanoeuvreerd.

Pluto, de moderne heerser van het teken Schorpioen, is op 8 oktober 2022 weer recht gaan lopen. Pluto intensiveert alles wat hij aanraakt en is verbonden met ons onbewuste veld, de cycli van dood en wedergeboorte en met crisis en transformatie. Pluto brengt alles wat dood en verrot is aan het licht. We leven dan ook in een tijd van enorm verval waarbij het wereldse systeem op instorten staat. We worden gedwongen om de naakte waarheid onder ogen te komen: er is geen weg terug. In 2023 gaat Pluto al even in Waterman lopen, maar wiebelt verder heen en weer op de laatste graad in Steenbok. Ongetwijfeld wordt 2023 een jaar van uitersten, waarbij de druk verder oploopt en extremen toenemen. Sinds Pluto namelijk in Steenbok loopt gaan we van de ene crisis naar de andere. De financiële crisis die in 2008 met de intrede van Pluto in Steenbok aan het licht kwam, is nog altijd niet onder controle. Sterker nog, het financiële systeem is op sterven na dood. De euro staat onder grote druk en anno 2022 gieren de prijzen van ons bestaan de pan uit. Er is sprake van een sterk oplopende inflatie en hyperinflatie ligt op de loer. Menig huishouden kan de rekeningen dan ook niet meer betalen. Hoe schrijnend het ook is, geld is een energiestroom (= Stier-Schorpioen) en het is niet verstandig om in angst te zitten of in armoedebewustzijn te vervallen. Belangrijker is om te blijven vertrouwen op de Wet van Overvloed, waarbij genoeg, genoeg is.

Deze eclips wijst in de richting van ons karmische verleden omdat de Zuidknoop in Schorpioen staat. Dit kan betekenen dat er oude thema’s ons pad kunnen kruisen die om transformatie vragen. Schorpioen is verbonden met het achtste huis van de horoscoop en duidt onder andere op onze intieme relaties. Het licht op de eigen schaduwkanten laten schijnen werkt helend voor jezelf en kan ertoe bijdragen dat de dynamiek van de relatie ook verandert. In dit licht gezien kunnen karmische relaties waar geen groei meer in zit in deze periode verbroken worden. Tevens kan deze eclips een bijdrage leveren om meer inzicht te krijgen in het thema familiekarma. In menig familie vindt er momenteel een cumulatie plaats van onverwerkte kwesties, omdat er generaties lang niet aan dieper gelegen problematiek is gewerkt. Temeer omdat sterk polariserende krachten in de maatschappij ook binnen families aan het werk zijn. Onbewuste, energetische patronen of karmische verbindingen worden momenteel geactiveerd, mede doordat ons zonnestelsel door de fotonengordel trekt, en dit impliceert dat aanwezig familiekarma zich meer en meer aan ons opdringt. Het is zeker een uitdaging om de erfenis van pijnlijke familieproblematiek te herkennen en hiermee aan de slag te gaan. Het bewustmaken van dergelijke patronen is echter helend voor jezelf en de rest van het familiesysteem. Meer over dit thema kun je lezen in het artikel: Familiekarma: het herkennen, doorbreken en helen van karmische patronen’, dat bij mij te bestellen is.

Wat verder opvalt in dit eclipsseizoen is dat de planeet Saturnus op 23 oktober direct gaat lopen en Jupiter op 28 oktober weer terugkeert in het teken Vissen. Vervolgens draait Mars op 30 oktober retrograde en gaat Mercurius op 29 oktober ook het teken Schorpioen in. Aan het einde van deze maand staan er zelfs vijf planeten in watertekens, waardoor diepgaande emoties en gevoelens ons leven de komende weken zeker gaan domineren.

Mars, de planeet van actie, gaat zoals gezegd retrograde lopen en komt op 11 november weer vierkant Neptunus te staan. De vorige keer was op 11 oktober en dit aspect wordt in maart 2023 nog eens herhaald. Mars vierkant Neptunus is wat mij betreft een lastige verbinding. Enerzijds kunnen we ons afstemmen op de hogere waarden van het leven en verwoorden (= Tweelingen) wat we op een dieper niveau voelen (= Vissen). Anderzijds geeft het de nodige mist, chaos en verwarring (= Vissen) te zien, en dit zal ongetwijfeld met berichtgeving in de massamedia maar ook met het (openbaar) vervoer te maken hebben alsook met onze eigen versluierde interpretaties van doen hebben (= Tweelingen). Tegelijkertijd heeft deze verbinding een ondermijnende uitwerking op ons energieniveau en immuunsysteem.

Mars retrograde is ook berucht als het gaat om het opstarten van nieuwe projecten. Deze komen vaak niet van de grond en zijn niet zelden tot mislukken gedoemd. Wel is het een geschikte tijd om plannen te herzien of iets wat al op de plank lag te reviseren. Het is dan ook zaak om goed te voelen (= Vissen) en alles wat hapert te blijven communiceren (= Tweelingen). Al met al wordt ons leven meer tot stilstand gebracht. Hiermee is het een geschikte periode om naar binnen te keren en de eigen motieven eens goed te onderzoeken. Op 12 januari 2023 gaat Mars weer rechtlopen.

Jupiter, de planeet van wijsheid, keert dus nog even terug in het dromerige Vissen en verblijft hier nog tot 20 december 2022. Jupiter is de klassieke heerser van het teken Vissen en voelt zich hier dus goed thuis. Wellicht wordt het gemakkelijker om te ontspannen en lukt het beter om afstand te nemen van de hectiek van alledag. Met Jupiter en Neptunus in Vissen kan het goed zijn om aan innerlijke genezing te werken in relatie tot het ontwakingsproces dat nu volop gaande is. Al eerder schreef ik over de negatieve kanten van spiritualiteitsbeleving ook wel spiritual bypassing genoemd. Een mechanisme waarbij spirituele ideeën of methoden gebruikt worden om onopgeloste emotionele problemen, trauma’s en dergelijke te omzeilen, te onderdrukken of eraan te ontsnappen. Dit kan zich uiten in het zo ‘hoog mogelijk’ willen vibreren, je teveel focussen op supergezonde voeding, het volgen van goeroes of op een geforceerde manier patronen willen doorbreken door middel van plantmedicijnen.

Het is overigens niet heilzaam om nare gevoelens en emoties weg te duwen door hier positieve gedachten tegenover te stellen. Dit heeft een averechts effect. Het gaat erom dat we ons bewust worden van alle gevoelens en emoties die door ons heengaan door hier niet tegen te vechten. Het mag er gewoon zijn. Op die manier komen we steeds meer in ons lichaam in plaats van in het hoofd te vluchten om maar niet te hoeven voelen. De enige manier om aan onze schaduw te werken is door de pijnlijke werkelijkheid ervan te erkennen en aan disfunctionele gedragspatronen te werken. Een dieper niveau van heling wordt mogelijk als we dit kunnen doorvoelen en vervolgens loslaten in de oceaan van onvoorwaardelijke liefde (= Vissen).

Tot slot vindt er op 8 november een totale maansverduistering plaats in het aardeteken Stier. Tijdens deze eclips staat de verduisterde Maan conjunct Uranus wat op de nodige turbulentie duidt. We kunnen het onverwachte verwachten! Uranus in Stier geeft sowieso veel onrust op het gebied van veiligheid en zekerheid en zet ons bestaansrecht onder druk. De maansverduistering is tevens een volle maan en dit betekent dat emoties hoog kunnen oplopen. Het mag duidelijk zijn dat we ons in een behoorlijk intens eclipsseizoen bevinden waarbij alle processen verder worden geïntensiveerd. We worden onverminderd geplaatst voor diepgaande veranderingen zowel op persoonlijk als op collectief niveau. Deze periode is dan ook bij uitstek geschikt om op een dieper niveau aan onszelf te werken door onze schaduwkanten onder ogen te zien. Het bewustworden van wat nog in ons sluimert maakt heling op een dieper niveau mogelijk. En dit is niet alleen heilzaam voor onszelf maar komt ook het collectief ten goede!

Ilse C. ten Berge
23-10-2022

Herfstequinox 2022

Op 23 september 2022 vindt de Herfstequinox plaats met de intrede van de Zon in het relatieteken Weegschaal. De komende 3 maanden staan dan ook in het teken van relaties en samenwerking. Het wisselen van de seizoenen is altijd weer een bijzonder fenomeen, omdat het ons eraan herinnert dat alles aan verandering onderhevig is. Nu we de zomer achter ons laten, worden de nachten stilaan weer langer waardoor we als vanzelf introspectiever worden. Tijdens de equinox maakt Venus een oppositie met Neptunus, wat op zijn best iets romantisch met zich meebrengt, maar ook kan duiden op onthechting, verwarring en desillusies in de relatiesfeer. Bijzonder is dat ten tijde van de equinox de Zon conjunct staat met Mercurius, die inmiddels retrograde loopt. Mercurius snelt meestal voor de Zon uit, maar gedurende zijn retrogradegang loopt hij als het ware terug aan de hemel. Tijdens deze terugwaartse beweging maakt Mercurius een inferieure conjunctie met de Zon. Dit is altijd een belangrijk moment, omdat er dan nieuwe informatie op je pad kan komen waardoor je dingen vanuit een ander perspectief kunt gaat zien.

Op 25 september volgt er een Nieuwe Maan in Weegschaal waarmee de energie van de equinox verder in beweging wordt gebracht. De focus is nu sterk gericht op onze relaties en samenwerkingsverbanden en hoe we hierop een gebalanceerde wijze mee omgaan. Venus gaat overigens op 29 september ook in Weegschaal lopen, wat voor meer harmonie in onze relaties zorgt. Mercurius loopt sinds 10 september retrograde, eveneens in Weegschaal, maar gaat op 25 september nog even terug in het kritische en analytische teken Maagd. Mercurius gaat op 2 oktober rechtlopen om vervolgens op 11 oktober weer in Weegschaal terug te keren. Hiermee keert ook de harmonie weer terug in onze communicatie.

In het astrologisch jaaroverzicht van 2022 schreef ik al over de ophanden zijnde retrogradegang van Mars in Tweelingen. Mars loopt ongeveer elke 26 maanden retrograde en zodoende verblijft de planeet van actie, daadkracht én strijd maandenlang in een teken. Mars is op 20 augustus 2022 in Tweelingen gaan lopen en blijft hier nog tot 25 maart 2023. Een behoorlijk lange tijd dus! Mars is overigens op 4 september al in schaduw gaan lopen, en dit betekent dat hij steeds langzamer beweegt aan de hemel. Dit impliceert dat ons leven zich steeds meer gaat vertragen. Uiteindelijk gaat Mars op 30 oktober retrograde lopen om vervolgens meerdere vierkanten met Neptunus in Vissen te maken, en deze energie is lang voelbaar. Dit kan duiden op vertraging en chaos in het verkeer (= Tweelingen), maar ook op de nodige miscommunicatie (= Tweelingen) en allerlei plannen en projecten die niet van de grond komen. Volgende maand ga ik hier dieper op in.

Terug naar het relatiethema. In deze roerige tijden komt er veel op de mens af, en dit laat ook zijn sporen na in de relationele sfeer. Het heeft overigens weinig zin om aan je relatie te werken als je niet aan je eigen schaduwkanten werkt. In feite kun je ook niet aan een relatie werken, maar enkel aan jezelf. Het licht op de eigen schaduwkanten laten schijnen werkt helend voor jezelf en kan ertoe bijdragen dat de dynamiek van de relatie ook verandert.

De balans opmaken in je relatie betekent dan ook dat je kijkt naar in hoeverre je je afhankelijk hebt gemaakt van de ander. Als je oude pijn in jezelf niet hebt geheeld, blijf je dit buiten jezelf projecteren en veelal ook op je partner. Codependentie ligt op de loer als je je eigen behoeftes negeert ten gunste van de ander en je telkens weer aanpast. Je maakt je hierbij ondergeschikt aan de ander en gaat de eigen verantwoordelijkheid uit de weg. Een in potentie liefdevolle en evenwichtige relatie kan dan omslaan in een ongezonde en zelfs destructieve relatie. In mijn beleving trekken we anderen juist aan om ons bewust te worden van bepaalde dynamieken in onszelf. En zo kunnen we heel veel in onszelf afwikkelen als we ons bewust zijn waarom de ander in ons leven is. Hoe dan ook kunnen we ons de komende tijd focussen om in harmonie met anderen samen te zijn, maar uiteraard niet ten koste van onszelf.

Op 25 oktober volgt er een zonsverduistering in Schorpioen (waarover later meer) en gaan we collectief de diepte in. Het harmoniemodel maakt dan plaats voor crisis en transformatie, en ook dit is nodig om oog in oog te komen met onze innerlijke kracht!

‘Het is niet je taak om naar liefde te zoeken, maar eerder om alle hindernissen tegen de liefde die je in jezelf hebt opgebouwd op te sporen en ongedaan te maken.’ ~ Rumi

Ilse C. ten Berge
17-9-2022

Pluto in Waterman, de prelude van een nieuw tijdperk

Het is alweer zeven jaar geleden dat ik dit artikel schreef en toen leek de intrede van Pluto in Waterman nog ver weg. Toch gaat Pluto al op 24 maart tot en met 11 juni 2023 even in Waterman lopen om vanaf 20 november 2024 voor een lange periode in dit toekomstgerichte, vrijheidslievende en visionaire teken te verblijven. Een omloop van Pluto rond de Zon duurt gemiddeld 248 jaar, en vanwege zijn elliptische baan varieert zijn gang door een teken ongeveer 12 tot 32 jaar. Pluto wordt ook wel aangeduid als generatieplaneet, omdat zijn invloed in een bepaald teken indringender is dan die van andere planeten. Pluto is hiermee een belangrijke indicator van de tijdsgeest. Met de komende Volle Maan in Waterman in aantocht (12 augustus 2022) leek het me goed om dit artikel nog eens onder de aandacht te brengen, hetzij in aangepaste vorm.

Sinds Saturnus en Pluto op 12 januari 2020 samen aan de hemel hebben gestaan is onze wereld ingrijpend veranderd. De zware jongens van de astrologie troffen elkaar toen rond 23 graden Steenbok. Het hieruit voortvloeiende proces duidt op diepgaande transformatie van systemen en structuren ten einde een duurzame vorm neer te kunnen zetten. Dit is overigens geen zachtzinnig proces! Astrologe Karen Hamaker-Zondag geeft aan dat binnen de politieke astrologie de laatste 10 graden van het teken Steenbok ook wel ‘dictatorgraden’ worden genoemd. Zij stelt eveneens dat vanaf de laatste 5 graden van het teken Steenbok alles op de spits wordt gedreven. Pluto bevindt zich dus zeker tot en met eind november 2024 in de hot zone van de dictatorgraden en dit betekent crisis! Pluto haalt namelijk de onderste steen én dus alle misstanden naar boven.

Sinds 2020 is duidelijk dat burgers systematisch worden onderdrukt en beperkt in hun vrijheden en dat het wereldse systeem aan het instorten is. De kille, niets ontziende uitwerking van Pluto in Steenbok wordt dan ook steeds zichtbaarder. Steenbok heerst onder andere over organisaties en structuren en deze worden onherroepelijk afgebroken. Nu is het zo, dat alles wat niet langer voldoet en aan erosie onderhevig is door Pluto ontmanteld wordt. Pluto is de dood van het oude en hij werpt altijd zijn schaduw vooruit. Dit impliceert dat grote veranderingen duidelijker zichtbaar en voelbaar worden vanaf maart 2023, want dan start er een belangrijke overgangsfase. Dit gaat overigens altijd gepaard met belangrijke veranderingen in het collectief onbewuste. Het proces laat zich vergelijken met het rimpeleffect dat ontstaat als je een steen in het water gooit: alles en iedereen wordt hierdoor beïnvloed.  

Veel astrologen kijken reikhalzend uit naar de komst van Pluto in Waterman. Er wordt ook wel gezegd dat dit het Watermantijdperk inluidt. Nu spreekt de komst van het Watermantijdperk ontegenzeggelijk tot de verbeelding, al wordt hier veel onzin over gezegd en geschreven. Toen Pluto in 2008 in Steenbok ging lopen brak de financiële crisis uit, die overigens nog altijd voortduurt en in 2023 en 2024 ongetwijfeld gaat cumuleren. In die zin lijkt het bevrijdende antwoord te liggen in de komst van Pluto in Waterman. Nu wil ik dit artikel niet wijden aan het eventuele begin van het Watermantijdperk. Hier zijn de meningen namelijk sterk over verdeeld. Wel is het goed om eens te kijken naar het ontwaken van de uranische energieën die verband houden met de periode dat Uranus en Neptunus in Waterman liepen. Het kan enig inzicht geven in wat we kunnen verwachten als Pluto in Waterman gaat lopen. Al is de functie van Pluto duidelijk anders!

Van 1995 tot en met 2003 liep Uranus in Waterman. Waterman is als luchtteken onder andere verbonden met concepten, theorieën en netwerken. Uranus heerst ook over geavanceerde technieken, die bijvoorbeeld voor de ruimtevaart worden ontwikkeld. In de periode dat Uranus in Waterman liep, nam onder meer het internet een grote vlucht. ‘In 1996 was het internet algemeen bekend bij het grote publiek, maar werd de term over het algemeen gebruikt als synoniem voor het World Wide Web’ (bron: Wikipedia).

Neptunus liep vervolgens van 1998 tot 2012 in Waterman. Neptunus tilt idealen op een hoger niveau, maar dit kan ook op een grote desillusie uitlopen. Spiritualiteit was niet langer voorbehouden aan elitaire groepen, maar sijpelde door alle lagen van de samenleving heen. En dit allemaal om de mensheid (= Waterman) op een hoger niveau van bewustzijn te tillen (= Neptunus). De wet van aantrekking werd gemeengoed, en menigeen dacht met positieve gedachten alles wat zijn hartje begeerde naar zich toe te trekken. Klatergoud hoort dan ook bij Neptunus. In de filmtechniek heeft de invloed van Neptunus in Waterman ook sterk uitgewerkt wat zich onder andere uitte in geavanceerde computeranimaties. Epische films uit deze periode zoals ‘The Lord of the Rings’ en ‘Harry Potter’ spreken wellicht nog wel het meest tot de verbeelding.

Sinds Saturnus in Waterman loopt is er een andere wind gaan waaien en werden we zeker tijdens de Coronacrisis ernstig in onze vrijheid beperkt. In 2023 gaat Pluto zoals gezegd al even in Waterman lopen: we staan op de drempel van een nieuw tijdperk waarbij het onmogelijke mogelijk kan worden. Waterman is  een humanitair teken en in negatieve zin kan Pluto hier voor de nodige misstanden gaan zorgen. Ofwel, een verdere dehumanisering van de mensheid. In positieve zin kan de macht weer bij het volk terugkomen, maar de kans is groot dat dit niet vanzelf zal gaan. Karen Hamaker is van mening dat ‘veranderingen die met Pluto in Waterman zeker zullen komen, goed voorbereid moeten zijn, omdat anders oude instinctpatronen zich zullen doen gelden’. Anders gezegd: er zal sprake moeten zijn van een verhoogd bewustzijn om de energieën die Pluto in Waterman vrijmaakt op een vernieuwende manier te integreren.

In New Age kringen wordt al jaren gesproken over het naderende Watermantijdperk. En ja, het is Waterman eigen om visioenen te hebben over een humane samenleving waarin alles pais en vree is. Niet voor niets schreef Thomas Moore (= hij heeft zijn Zon in Waterman) het tot de verbeelding sprekende werk ‘Utopia’. In dit boek dat in 1516 uitkwam wordt een idealistische heilstaat (= Waterman) geschetst, waarin hij afrekende met het economische en politieke beleid in Engeland (= Steenbok). Het is typisch Waterman om tegen de gevestigde orde in te gaan en tegen heilige huisjes te schoppen. Dat kwam hem uiteindelijk duur te staan. Thomas More kwam noodlottig onder een hakblok aan zijn einde. Je kunt de boodschapper doden, zijn gedachtegoed is hiermee echter niet verloren gegaan.

Er is dus niets nieuws onder de zon. En ook in onze tijden worstelen we weer met dezelfde thema’s. In mijn beleven gaat Pluto in Waterman ons niet de ultieme verlossing bieden. Sowieso kunnen we niet door iets buiten ons gered worden. We zijn nog altijd verantwoordelijk voor ons eigen leven en voor het opruimen van oude karmische stukken in ons. Zie hiervoor ook het artikel: Familiekarma: het herkennen, doorbreken en helen van karmische patronen. In die zin heeft Pluto in Steenbok ons belangrijke lessen geleerd en doet dit nog altijd. Elk teken dat volgt op een voorgaand teken is als het ware een trede hoger op de ladder. Je kunt geen vrijheid aan en werkelijk soeverein zijn (= Waterman) als je je verantwoordelijkheid (= Steenbok) over je eigen leven niet hebt genomen. Dat is ook de reden waarom we nu individueel alsook collectief onze verantwoordelijkheid moeten nemen: het is pure noodzaak!

Pluto in Steenbok heeft met de sloophamer in de hand vele structuren laten sneuvelen, en we zijn er nog niet. Hoe dan ook kan er op de smeulende resten van diverse ontmantelde structuren een nieuwe, duurzame en eventuele parallelle samenleving  worden opgebouwd. Dit is onze kans en het is aan ons om hieraan gestalte te geven. Nu Saturnus in Waterman loopt zie je op dit vlak de nodige initiatieven ontplooid worden. Waterman verbindt zich graag met gelijkgestemde zielen. Een mogelijke uitwerking van Pluto in Waterman zou een geclusterde samenleving kunnen zijn, waarin groepen mensen die op dezelfde golflengte zitten met elkaar samenleven en samenwerken.

Vaste banen verdwijnen, ook door verdergaande automatisering (= Waterman), en mensen beginnen steeds vaker voor zichzelf of zoeken samenwerkingsverbanden op. Zo worden er allerlei kleinschalige projecten opgestart, waarbij zelf energie wordt opgewekt of in klein verband een moestuin of voedselbos wordt gerund. Ook worden er steeds vaker met een groepje gelijkgestemden ecohuizen gebouwd op een nog te ontginnen terrein om zo een mini-gemeenschap te creëren. En deze netwerkjes hebben weer verbinding met gelijksoortige netwerkjes binnen eigen land en over de hele wereld. Goed voorbeeld doet goed volgen. Dit is natuurlijk al gaande sinds Pluto in Steenbok loopt, omdat we gedwongen worden om steeds economischer te werk te gaan met de middelen die we hebben. Daarbij is Steenbok een sober teken: we moeten weer terug naar de basis of we willen of niet. En zo is er een fundament gelegd voor het daarop volgende teken Waterman.

Pluto door Waterman kan op zijn slechtst de energie vrijmaken voor een technocratische, transhumanistische samenleving, waarbij intermenselijk contact steeds meer gaat verdwijnen. In de film Her (2013) krijgt de mannelijke hoofdpersoon na de breuk met zijn vrouw een relatie met een intelligent, zelfbewust en zelflerend besturingssysteem die hij voor alle gecomputeriseerde voorwerpen gebruikt. Het systeem stelt zich voor als een vrouwelijke persoon: Samantha (bron: Wikipedia). Het ontluisterende is dat de hoofdpersoon helemaal opgaat in deze kunstmatige relatie en later tot de ontdekking komt dat hij niet de enige is die met dit artificial intelligence systeem een amoureuze connectie heeft. Op zich geen vreemd beeld aangezien we steeds meer verbonden worden met intelligente systemen die ons leven, zo wordt het verkocht, steeds gemakkelijker gaan maken (= Internet of Things). Ruim twintig jaar geleden hadden we misschien wel een mobieltje, maar we liepen er niet continu mee rond. Nu lijkt de smartphone niet meer uit ons dagelijks leven weg te denken. En zo neemt het steeds meer je leven over als je hier niet voldoende bij stilstaat. Technische vooruitgang is goed, maar het gevaar is natuurlijk dat de menselijke maat steeds meer uit het oog wordt verloren. Het is daarom goed om bij alles wat je doet jezelf de vraag te stellen: ‘Is het goed voor mijzelf, de ander en het totaal.’

Hoe dan ook laat het zich niet voorspellen hoe de wereld er uit zal zien als Pluto in Waterman gaat lopen. In mijn beleven zal het ons inbeeldingsvermogen zeker te boven gaan. Uranus heerst over het teken Waterman en is onder andere verbonden met hoog technisch vernuft alsook met kwantumfysica. De veranderingen waarvan we getuige zijn in de periode dat Pluto in Waterman gaat lopen zullen ongetwijfeld revolutionair van aard zijn. Het vraagt alleen wel om niet in de valkuilen van kunstmatige intelligentie te lopen of onze ziel aan de duivel te verkopen, maar vanuit ons hart te blijven leven!

Ilse C. ten Berge 11-8-2022 

Mars en Uranus conjunct de Noordelijke Maansknoop in Stier

Op 13 juli 2022 vond er een Volle Maan plaats in het teken Steenbok. De energie ervan werkt nog door tot aan de Nieuwe Maan op 28 juli. De Volle Maan stond onder andere vierkant Cheiron en maakte een wijde conjunctie met Pluto. Thema’s die verband houden met onze zielenwond en de noodzaak tot transformatie ervan springen het meest in het oog. Jupiter gaat op 28 juli retrograde lopen en dit kan een bijdrage leveren aan innerlijke heling. Kalm blijft het deze maand overigens niet want Uranus, de planeet van schoksgewijze verandering, gaat zich de komende tijd flink roeren.

Op 26 juli 2022 staan Uranus en de Noordelijke Maansknoop samen aan de hemel op 18 graden Stier. Op 1 augustus maakt Mars vervolgens een conjunctie met de Maansknoop. En op 2 augustus staan vervolgens Mars, Uranus en de Maansknoop conjunct op 18 graden Stier! Deze conjunctie is rond de Nieuwe Maan op 28 juli al actief en dit duurt nog zeker tot de Volle Maan op 12 augustus. De intense energie van deze samenstand blijf dus voor langere tijd werkzaam!

Uranus loopt sinds 2018 in het teken Stier. Stier is vrij behoudend en houdt graag vast aan de status quo. Veranderingen gaan in dit teken dan ook niet snel. Dit impliceert echter niet dat er dan ook niets gebeurt! Uranus is namelijk the awakener en schudt de boel graag op. Op wereldniveau kan Uranus in Stier betrekking hebben op plotselinge schaarste, zeker met betrekking tot voedsel, goederen en grondstoffen. Zo rijzen de energieprijzen inmiddels de pan uit. Stier heerst ook over geld en banken. Het financiële systeem bevindt zich al jaren op het randje van de afgrond en de vraag is hoe lang dit nog voortduurt. Ook zien we de nodige turbulentie op het gebied van landbouw. Stier is een vast teken en daarom kan er voor langere tijd sprake zijn van crisis. Uranus liep vanaf 1935 tot en met 1943 ook in Stier en dat viel onder meer samen met grote veranderingen en turbulentie op sociaaleconomisch terrein, te weten de Grote Depressie en de eerste jaren van de Tweede Wereldoorlog. De geschiedenis wijst uit dat Uranus in Stier thema’s als veiligheid en zekerheid dan ook onder grote druk zet.

Zoals gezegd is Uranus de planeet van ontwaken, plotselinge inzichten maar ook van doorbraken, bevrijding, chaos, extremen en snelle veranderingen. Mars is de planeet van actie, maar ook van strijd en oorlog. Als beide planeten hun energie bundelen dan kan dit niet zonder gevolgen blijven. Ze hebben de neiging schokken en verstoringen te veroorzaken. Uranus is onvoorspelbaar en elektrisch geladen, terwijl Mars boosheid en agressie met zich meebrengt. In samenstand met de Noordelijke Maansknoop geeft dit een behoorlijke intensiteit te zien. Het feit dat deze conjunctie in Stier plaatsvindt heeft uiteraard wel een dempend effect. Stier is nu eenmaal traag. Is Stier eenmaal op gang gekomen dan stop je de energie niet zomaar en kan het nog lang doordenderen!

De Noordelijke Maansknoop in Stier geeft onze evolutionaire richting aan en duidt op bepaalde lessen die op ons pad worden gelegd. Mocht deze samenstand nu bepaalde planeten of belangrijke punten in de geboortehoroscoop raken, dan ga je het zeker merken in je persoonlijke leven. Wereldwijd gaat het onder meer om thema’s als veiligheid en zekerheid die onder druk komen te staan. Radicale en plotselinge kenteringen in onze collectieve realiteit zijn hierbij niet uitgesloten. Stier heerst zoals gezegd over geld, consumentengoederen, voedselproductie en de distributie ervan. Het kan zijn dat Uranus op deze gebieden voor plotselinge verschuivingen en wellicht ontwrichting zorgt. Mars wakkert de strijd aan. Verder kan een samenstand tussen Uranus en de Noordelijke Maansknoop met extreem weer samenhangen. Hoe een en ander precies uitwerkt valt echter niet te voorspellen, omdat je met Uranus het onverwachte kunt verwachten.

De Noordelijke Maansknoop in Stier heeft zoals gezegd met bepaalde levenslessen te maken die ons helpen om verder in bewustzijn te groeien. Op het persoonlijke vlak worden we dus uitgedaagd om uit onze comfort zone (= Stier) te komen en platgetreden paden te verlaten. Mars in combinatie met Uranus kan voor plotselinge inzichten zorgen en innovatieve ideeën waarna je actie kunt ondernemen. Onder invloed van de revolutionaire Uranus kan de behoefte om veranderingen in je leven aan te brengen wel sterk zijn. Een nadeel is dat Uranus de neiging heeft om het kind met het badwater weg te gooien. Het is dus goed om niet overhaast te werk te gaan, al gaan de processen in Stier niet echt snel.

Stier hecht veel waarde aan stabiliteit en zoals gezegd staat dit nogal onder druk onder invloed van Uranus. Het is aanbevelenswaardig om veel de natuur in te gaan wat helpt om jezelf goed te gronden om deze energie te kanaliseren. Stier is tevens verbonden met eigenwaarde en zelfrespect. De conjunctie tussen Mars, Uranus en de Noordelijke Maansknoop kan ook op een doorbraak wijzen in het verkrijgen van meer zelfvertrouwen en het ontwikkelen van meer eigenwaarde. We kunnen de revolutionaire energie van Uranus en de daadkracht van Mars gebruiken om onszelf te bevrijden van een oud juk waar we nog altijd onder gebukt gaan. En in samenstand met de Noordelijke Maansknoop kunnen we een nieuwe koers gaan varen die veel meer in lijn ligt met onze innerlijke waarheid!

Ilse C. ten Berge
16-7-2022

Familiekarma: het herkennen, doorbreken en helen van karmische patronen

Vorig jaar schreef ik het betaalde artikel: ‘Familiekarma: het herkennen, doorbreken en helen van karmische patronen’. Nu Mercurius nog in schaduw loopt, lijkt het mij goed om het artikel weer eens onder de aandacht te brengen. Het eclipsseizoen dat nog maar net achter ons ligt heeft in mijn ervaring menig familiesysteem behoorlijk opgeschud en niet zelden door een verlieservaring waaronder het overlijden van een dierbare. In de nodige families vindt er momenteel dan ook een cumulatie plaats van onverwerkte kwesties, omdat er generaties lang niet aan dieper gelegen problematiek is gewerkt. Het komt erop neer dat velen de familieschaduw beginnen te herkennen en het diepe gevoel hebben dat zij zich hiervan wensen te bevrijden. Dit proces gaat overigens hand in hand met het werken aan de eigen schaduwkanten.

Als we in ons leven vastlopen dan heeft dit vaak betrekking op de problematiek van onze (voor)ouders die in ons doorwerken. De karmische verbindingen zijn soms ragfijn en versluierd of juist heel duidelijk voelbaar. Het is een uitdaging om de erfenis van pijnlijke familieproblematiek te herkennen en hiermee aan de slag te gaan. Het bewustmaken van dergelijke patronen is echter helend voor jezelf en de rest van het familiesysteem. Het gaat hier overigens niet om een schuldvraag of om in een slachtofferrol te kruipen. Wel is het zo dat elke conditionering of karmische verstrikking zo diep geworteld kan zijn dat het lastig is om ervan los te komen. Hoe doorbreek je vervolgens karmische patronen en hoe verlos je jezelf van verstrikkingen in het familiesysteem?

Inmiddels heb ik het artikel herschreven aan de hand van nieuwe inzichten. Het is in mijn beleven een diep helende ervaring om onverwerkte ervaringen uit het (verre) verleden te doorleven en te verwerken zodat er weer verbinding ontstaat met jezelf in het hier en Nu. Het opschonen van de voorouderlijke lijn is hier ook onderdeel van. We leven in een enorm turbulente tijd waarin we allemaal geconfronteerd worden met ons familiekarma en het mag duidelijk zijn dat dit een enorme wissel kan trekken op ons welzijn. Het leren begrijpen van onbewuste patronen die al heel lang in het familiesysteem aanwezig zijn en dat kunnen ervaren, voelen en verwerken ligt aan de basis van zelfheling!

Het thema familiekarma wordt in mijn vernieuwde artikel* uitgebreid en diepgaand beschreven vanuit astrologisch, psychologisch en spiritueel perspectief. Wie geïnteresseerd is kan het bij mij bestellen, via deze link.

Wie het artikel al eerder besteld heeft kan de gereviseerde versie gratis bij mij aanvragen. Ook dan graag even een mailtje!

* Het verdiepingsartikel bestaat uit 22 pagina’s en wordt per e-mail verzonden (in pdf). De kosten hiervan bedragen € 9,50. Bij afname van drie artikelen ineens ontvang je een korting van € 2,00. Heb je al eerder twee artikelen besteld dan ontvang je ook € 2,00 korting bij afname van een derde.

Ilse C. ten Berge
15-6-2022

Maansverduistering in Schorpioen – 16 mei 2022

We bevinden ons nog altijd in het hart van het eclipsseizoen! De energie ervan is in mijn beleving diep transformerend en dit zal met de komende totale maansverduistering in Schorpioen op 16 mei 2022 kracht worden bijgezet. Normaliter is een Volle Maan in Schorpioen al behoorlijk intens en kunnen er diepzittende emoties worden losgemaakt. Met deze totale maansverduistering wordt er dus een schepje bovenop gedaan. Al met al een crisisachtige energie die transformatie op een dieper niveau mogelijk maakt. Schorpioen is een vast teken en heerst over het achtste huis. In dit levensgebied huizen al onze onbewuste inhouden, verdringingen, blokkades en wat we diep hebben weggestopt en van binnen vasthouden. In het achtste huis bevinden zich overigens niet alleen onze schaduw maar ook onze verborgen gaven en talenten. Er gloort dus licht aan het einde van de tunnel!

Het is in mijn gevoel echt een goede tijd om oude stukken los te laten die al heel lang in je (familie)systeem zaten. En wellicht is dit een periode waarin we op een dieper niveau voelen dat het tijd is om oude energiepatronen los te laten en disfunctionele en toxische verbindingen (= Schorpioen) achter ons te laten. De komende maansverduistering kan een stuk duisternis aan het licht brengen waarvan we ons niet bewust waren. Iets wat verborgen was kan dus worden onthuld. Dit kan crisisachtig aanvoelen, ons kwetsbaar maken en al met al oncomfortabel aanvoelen. Schorpioen is ook verbonden met dood en wedergeboorte, en hiermee kan een oude laag worden losgelaten omdat het ons niet langer dient. Vergelijk dit proces met een slang die zijn oude huid loslaat voor een nieuwe omdat hij gegroeid is.

Opmerkelijk is dat de planeet Saturnus een vierkant maakt op deze maansverduistering. Het is dus zaak om onze verantwoordelijkheid te nemen in dit proces en ons op gedisciplineerde wijze inzetten om grondige veranderingen in onszelf mogelijk te maken. Dat neemt niet weg dat het soms zwaar en beperkend kan aanvoelen. Daarentegen maakt de maansverduistering een driehoek met Pluto in Steenbok en een sextiel met Mars en Neptunus in Vissen. Laatstgenoemde planeten staan overigens op 18 mei 2022 conjunct aan de hemel wat op zijn best een vergevingsgezinde energie vrijmaakt. Een nadeel is dat het de energie laat wegvloeien en dat je maar moeilijk grip op de zaak kunt krijgen. De verbinding met Pluto, die nu retrograde loopt, onderstreept nog eens de sterk transformerende energie die van dit eclipsseizoen uitgaat. Mercurius loopt inmiddels retrograde in het communicatieve teken Tweelingen (vanaf 10 mei) en gaat op 3 juni het aardse teken Stier weer binnen. Zolang Mercurius retrograde loopt, hebben we zeker nog niet het volle zicht op de gebeurtenissen die tijdens dit eclipsseizoen plaatsgevonden hebben en nog gaan plaatsvinden. Sowieso werken eclipsen nog lang na en heeft het gewoon tijd nodig om een en ander te verwerken en een plaats te geven.

“Drie dingen kunnen niet lang worden verborgen: de zon, de maan en de waarheid.” (Boeddha)

Kortom, rond deze maansverduistering kan er van alles bovenkomen, waaronder goed bewaarde (familie)geheimen en andere zaken die rauw en pijnlijk kunnen aanvoelen. Schorpioen is oersterk als het gaat om het het doorstaan van een crisis en beproevingen. In deze periode kunnen we dan ook onze persoonlijke kracht (her)vinden om hiermee een nog dieper vertrouwen te krijgen in de stroom van het leven. Alles wat we op ons pad krijgen helpt ons om sterker te worden, authentieker en brengt ons dichterbij ons ware Zelf!

Ilse C. ten Berge
14-5-2022

Zonsverduistering in Stier: het verlaten van platgetreden paden

Op 30 april 2022 vindt er partiële zonsverduistering plaats in het aardeteken Stier. Deze Nieuwe Maan die tevens een eclips is, valt nabij de planeet Uranus van plotselinge en schoksgewijze doorbraken en omwentelingen. Een dag voor de zonsverduistering gaat Pluto retrograde lopen, wat een aanwijzing is voor diepgaande transformatie op het innerlijke vlak. Een eclips sluit altijd iets af, voordat er sprake kan zijn van een nieuw begin (= Nieuwe Maan). Onder invloed van een eclips kunnen bepaalde processen dan ook in een stroomversnelling komen. Nu houdt Stier helemaal niet van veranderingen, maar Uranus kan dus voor verrassingen zorgen. Eclipsen zijn energetische portalen waarbij het lot ons pad kruist met het doel om ons op een dieper niveau tot bewustwording aan te zetten. Een eclips neemt altijd iets weg uit ons leven, en dit kan op het materiële vlak zijn, het kan om personen gaan, maar het kan ook duiden op bepaalde gedragspatronen die niet langer functioneel zijn.

De eclips vindt plaats rond de Noordelijke Maansknoop in Stier, het punt dat onze evolutionaire richting aangeeft. Hier liggen dan ook onze lessen die ons helpen om verder in bewustzijn te groeien. De planeet Uranus vergroot overigens de onvoorspelbaarheid van deze zonsverduistering waarbij het onmogelijke mogelijk wordt. Radicale en plotselinge kenteringen in onze persoonlijke en collectieve realiteit zijn hierbij niet uitgesloten. Stier heerst onder andere over geld, consumentengoederen, voedselproductie en de distributie ervan. Het kan zijn dat Uranus op deze gebieden voor plotselinge verschuivingen en wellicht ontwrichting zorgt. Stier is een vast teken en hiermee kunnen de processen crisisachtig verlopen.

Op het persoonlijke vlak worden we uitgedaagd om uit onze comfort zone (= Stier) te komen en platgetreden paden te verlaten. Onder invloed van de revolutionaire Uranus kan de behoefte aan veranderingen sterker gevoeld worden. Een nadeel is wel dat Uranus de neiging heeft om het kind met het badwater weg te gooien. Het is dus goed om niet overhaast te werk te gaan. Stier is tevens  verbonden met eigenwaarde en zelfrespect. Onder invloed van deze zonsverduistering kunnen we werken aan het verkrijgen van meer zelfvertrouwen en het ontwikkelen van meer eigenwaarde. Stier hecht veel waarde aan stabiliteit en zoals gezegd staat dit nogal onder druk onder invloed van Uranus. Het is aanbevelenswaardig om veel de natuur in te gaan wat helpt om jezelf goed te gronden.

In mijn vorige artikel schreef ik over de conjunctie tussen Jupiter en Neptunus in Vissen. Inmiddels lopen Venus en Mars ook in het compassievolle Vissen. Venus staat tijdens de eclips zelfs conjunct Jupiter, wat een mooie combinatie is. Het stellium in Vissen maakt het mogelijk om met vertrouwen eventuele veranderingen tegemoet te zien en onszelf over te geven aan de uitdagingen op ons pad. Het ondersteunt zeker het proces van compassie en vergevingsgezindheid naar onszelf en anderen. Tevens helpt het om onze ervaringen op een dieper niveau te accepteren en ermee in het reine te komen. Een overdosis aan Vissen-energie kan overigens onrealistische verwachtingen, desillusies, lijden en het in nevelen gehuld zijn wel flink versterken. Het blijft dus een kwestie van diep voelen en blijven vertrouwen op de levensstroom.

Op 16 mei vindt er vervolgens een totale Maansverduistering plaats in het crisisachtige teken Schorpioen. Schorpioen heerst onder andere over schulden, pensioenen, grote sommen geld maar ook over doofpotten, geheimen, taboes en allerhande lijken in de kast. Deze thema’s kunnen dan aan het licht gebracht worden. In een volgend artikel ga ik hier dieper op in. Hoe dan ook blijven we geplaatst worden voor diepgaande veranderingen zowel op persoonlijk als collectief niveau. We leven in bijzondere tijden, ook al zijn deze bij tijd en wijle roerig en intens. Het eclipsseizoen is bij uitstek geschikt om op een dieper niveau aan onszelf te werken door onze schaduwkanten onder ogen te zien. Als we ons bewustworden van hetgeen nog in ons sluimert en wat onder de oppervlakte verborgen is, dan kan er op een dieper niveau aan heling gewerkt worden. Dit is niet alleen bevorderlijk voor onszelf maar komt ook het collectief ten goede.

Ilse C. ten Berge
21-4-2022

Jupiter conjunct Neptunus in Vissen 2022

Op 12 april 2022 staan Jupiter en Neptunus in Vissen op één lijn aan de hemel. Nu is de samenstand tussen beide planeten geen unicum, omdat ze elkaar elke 13 jaar treffen. Wat wel opmerkelijk is, is dat ze voor de eerste keer in 166 jaar weer een conjunctie maken in het dromerige Vissen. Verder heerst Jupiter klassiek gezien over het teken Vissen en Neptunus is hiervan de moderne heerser. Dit versterkt mijns inziens de energie van deze samenstand. Persoonlijk vind ik Jupiter in Vissen heel aangenaam uitwerken en het levert zeker een bijdrage aan meer ontspanning, vertrouwen, mededogen, compassie en liefdevolle zorg voor elkaar. Uiteraard komt dit niet vanzelf aanwaaien en is het een kwestie van zelfwerkzaamheid om deze energie op positieve wijze te integreren. Jupiter gaat overigens van 11 mei tot 28 oktober 2022 in Ram lopen en keert hierna nog kort terug in Vissen. Rond 23 november staan beide planeten op ongeveer 6 graden afstand van elkaar om daarna van elkaar weg te bewegen. Hoe dan ook nu Jupiter en Neptunus beiden in Vissen lopen hebben we de mogelijkheid om het volledige potentieel ervan te benutten.

Jupiter en Neptunus zijn de twee gasreuzen onder de planeten en in het teken Vissen geeft dit een overvloed aan water te zien. Dit vraagt van ons om mee te bewegen met de stroom van het leven en hierop te vertrouwen. Deze planetaire samenstand duidt zeker op de mogelijkheid tot spiritueel ontwaken. We kunnen ons bewustzijn verruimen in het besef dat er geen afgescheidenheid is en dat alles met elkaar verbonden is. Verder kan deze samenstand in Vissen een bijdrage leveren aan gevoelsmatig en doorvoeld loslaten, innerlijk aanvaarden en vergeven van jezelf.

Het is helaas niet alleen maar rozengeur en maneschijn. Neptunus is weliswaar op een hoger niveau verbonden met transcendentie en eenheidsbewustzijn. Op een lager niveau is er sprake van chaos, massa-emoties en liquidatie van het oude. Sinds Neptunus in Vissen loopt zien we beide kanten sterk naar voren komen. Verder is het teken Vissen verbonden met schuldgevoelens, martelaarschap, lijden, slachtofferschap en zelfopoffering. Jupiter is de planeet van expansie en vergroot alles uit. In samenstand met Neptunus kan dit tot extremen gaan leiden, waaronder overdreven optimisme, onrealistische verwachtingen, massahypnose, algehele verwarring en heel veel leed. En ja, ook hyperinflatie behoort tot de mogelijkheden. Neptunus in Vissen werkt escapisme in de hand en zorgt voor desillusies en het opwerpen van een dikke mist. Het kan zo lastiger zijn om de naakte waarheid onder ogen te zien en het geeft onzekerheid of we wel het juiste pad aan het bewandelen zijn. Al met al komt het dus aan op het ontwikkelen van een diep vertrouwen in jezelf en goed gegrond te blijven.

Jupiter en Neptunus in Vissen in samenstand aan de hemel maakt spirituele groei en innerlijke genezing mogelijk. Het onderzoeken van de mystieke kant van het leven is zeker heilzaam in relatie tot het ontwakingsproces dat nu volop gaande is. Al eerder schreef ik over de negatieve kanten van spiritualiteitsbeleving ook wel spiritual bypassing genoemd. Een mechanisme waarbij spirituele ideeën of methoden gebruikt worden om onopgeloste emotionele problemen, trauma’s en dergelijke te omzeilen, te onderdrukken of eraan te ontsnappen. Het is ook niet heilzaam om nare gevoelens en emoties weg te duwen door hier positieve gedachten tegenover te stellen. Het gaat erom dat we ons bewust worden van alle gevoelens en emoties die door ons heengaan door hier niet tegen te vechten. Op die manier komen we steeds meer in ons lichaam in plaats van in het hoofd te vluchten. De enige manier om aan onze schaduw te werken is door de pijnlijke werkelijkheid ervan te erkennen en aan disfunctionele gedragspatronen te werken. Een dieper niveau van heling wordt mogelijk als we dit kunnen doorvoelen en vervolgens loslaten in de oceaan van onvoorwaardelijke liefde (= Vissen).

In die zin is het heel waardevol om naar de intelligentie van ons lichaam te luisteren en ons minder te richten op allerlei spirituele verrichtingen, handelingen of het gebruik van geestverruimende plantmedicijnen (o.a. ayahuasca) om een hoger bewustzijn te verkrijgen. Lichaam, ziel en geest zijn namelijk één. Wij zijn hoger bewustzijn alleen ons lichaam dient dit bewustzijn ook te integreren. Je kunt dit proces dan ook niet omzeilen noch versnellen. In mijn beleven kunnen we nu onze volle potentie gewaarworden, als we niet langer onze ogen sluiten voor wie we werkelijk zijn. Wij zijn dan ook spirituele wezens in een menselijk lichaam met een menselijke ervaring!

Ilse C. ten Berge
30-3-2022

De weg naar binnen

Nu het einde van het astrologisch jaar nadert, hebben we nog een paar weken voor de boeg om naar binnen te keren en schoon schip te maken. Een periode van reflectie dus. Op 2 maart 2022 vindt er een nieuwe Maan in Vissen plaats, gevolgd door een Volle Maan in Maagd op 18 maart. Vissen is het laatste teken van de dierenriem en hier komt alles samen. Vissen is dromerig, intuïtief, compassievol en laat een diep verlangen naar eenheidsbewustzijn zien. Op een lager niveau is er sprake van escapisme, verslaving, chaos, verwarring en desillusies. In het teken Vissen vervagen grenzen en kunnen we datgene loslaten wat ons niet langer meer voedt op onze levensweg.

De horoscoop van de Nieuwe Maan in Vissen laat een aantal interessante thema’s zien. Zo maakt de Nieuwe Maan een conjunctie met Jupiter in Vissen. Dit bevordert compassie en mededogen en zet aan om onze genezende vermogens aan te spreken, en om innerlijke heling mogelijk te maken. De weg hiernaar toe gaat overigens wel met de nodige hobbels en bobbels gepaard. Venus, Mars en Pluto staan namelijk conjunct in het teken Steenbok. Venus komt voor de derde maal conjunct Pluto te staan (in december 2021 ook al twee keer) en nu heeft Mars zich hierbij aangesloten. Mars is de tegenpool van Venus. Waar Mars de strijd opzoekt, bewaart Venus liever de harmonie. Mars is de god van oorlog. Venus heeft overigens niet alleen met relaties te maken maar heerst ook over geld. De combinatie van Venus, Mars en Pluto wijst erop dat er heel wat water bij de wijn gedaan moet worden wil er harmonie ontstaan. Pluto intensiveert namelijk alles wat hij aanraakt!

Deze conjunctie kan duiden op een intense en transformatieve periode in onze relaties waarvan schaduwprojecties onderdeel kunnen zijn. Het kan wijzen op het terugnemen van deze projecties en de bestaande relatiedynamiek onder ogen gaan zien. En ja, machtsstrijd is hier ook een onderdeel van. Op een hoger niveau kan dit duiden op intensieve transformatieprocessen waarbij het mannelijke en vrouwelijke principe om diepgaande heling vragen. Nu is dit een te groot thema om in dit artikel nader uit te werken, maar het is wel een gegeven dat het yin en yang in onze samenleving verre van in balans zijn. Zoals ik het zie heeft de yang kant in onze maatschappij de overhand waardoor met name macht, geld en status (= Steenbok) prevaleren boven de zachte, gevoelige, intuïtieve vrouwelijke waarden. In mijn vorig artikel schreef ik over het belang van schaduwwerk waardoor we dichter bij onszelf komen te staan. Dit schaduwwerk is ook in onze relaties nodig, omdat we allemaal te maken hebben met ongeleefde stukken die terugvoeren naar onze voorouderlijke lijn, familiestructuur, land en cultuur. Heelheid betekent dat we de yin en yang kant of het mannelijk en vrouwelijke principe in onszelf weten te verenigen.

Verder staan Mercurius en Saturnus ook conjunct en wel in het vrijheidslievende teken Waterman. Dit duidt op serieuze gesprekken waarbij het belangrijk is om elkaars standpunten te respecteren en gelijkwaardigheid te betrachten. Dat kan uiteraard alleen als beide partijen hun verantwoordelijkheid nemen. Momenteel staan er veel planeten op een kluitje en dat zien we terug op het moment van de Nieuwe Maan. Het geeft een sterk geconcentreerde energie te zien omdat zo’n beetje alle planeten gegroepeerd staan in de tekens Steenbok, Waterman en Vissen. Op Uranus na dan want die staat in Stier. Zoals ik al eerder schreef staan vanaf 15 december 2021 tot eind april 2022 alle planeten aan één kant van de maansknopen-as en dat betekent een intensivering van alle processen. Ofwel, een sterke focus op een thema. Deze eenzijdigheid impliceert dat er geen balans is waardoor extremen mogelijk zijn en dat zien we nu ook op het wereldtoneel waar oorlogsretoriek hoogtij viert. En wat het laatste betreft: een oorlog kent geen winnaars maar enkel verliezers. Laten we de energie hooghouden en niet meegaan met het eeuwenoude spelletje van heers en verdeel.

Op 18 maart 2022 vindt de Volle Maan in Maagd plaats en maakt een oppositie met Neptunus. Het is een goede periode om uit te zuiveren en los te laten wat ons niet langer meer dient. Maagd houdt niet van chaos en wil hierin graag orde scheppen. De verbinding met Neptunus maakt dit wel wat lastiger omdat je niet overal het zicht op hebt. Belangrijk is dan om vertrouwen te hebben op de stroom van het leven (= Neptunus in Vissen). Opvallend is dat Mars en Venus tegen die tijd in Waterman lopen maar nog altijd dichtbij elkaar staan. Ze maken ditmaal een vierkant met Uranus in Stier. Het relationele gebeuren is wellicht op een hoger niveau getild en er is misschien meer gelijkwaardigheid (= Waterman). Het vierkant met Uranus wijst op doorbraken maar suggereert tegelijkertijd dat er nog wel grondige (= Stier) aanpassingen nodig zijn.

Op 20 maart 2022 tenslotte gaat de Zon in Ram lopen (= Lente- equinox) en is de tijd rijp voor nieuwe initiatieven. Kortom, een nieuw begin!

Ilse C. ten Berge
25-2-2022