2020: een belangrijk kantelpuntjaar 2.0

Het coronavirus heeft de wereld volledig in de greep en er is een golf van angst over de aarde heen gespoeld die zijn weerga niet kent. Het zijn surrealistische tijden in een wereld van chaos en crisis. In het eerste artikel van dit jaar gaf ik aan dat het jaar 2020 een belangrijk kantelpuntjaar zou worden. Het bleek wederom een understatement te zijn.

Een korte terugblik: Het keerpunt in ons collectieve bewustzijn wordt gesymboliseerd door de start van drie nieuwe cycli: Saturnus-Pluto, Jupiter-Pluto en Jupiter-Saturnus. Op 22 maart 2020 verruilt Saturnus het sobere teken Steenbok voor het vrijheidslievende teken Waterman. Op 5 april maakt Jupiter zijn eerste conjunctie met Pluto, en herhaalt dit vervolgens op 30 juni en 12 november 2020. Op 19 december 2020 gaat Jupiter ook in Waterman lopen. Op 21 december 2020 staan Jupiter en Saturnus conjunct op 0° Waterman.

Als astroloog kun je overigens niet voorspellen wat er staat te gebeuren. Wel kunnen we ons best doen om de tijdsgeest te duiden. Hierbij wil ik benadrukken dat planeten op zichzelf niets veroorzaken. Wel weerspiegelen ze de gebeurtenissen op het aardse vlak: het is zo boven, zo beneden, zo binnen, zo buiten. De uitwerking van de conjunctie tussen Saturnus en Pluto komt nu sterk naar voren, want het is crisis alom. De ondermijnende invloed van Neptunus in Vissen is zo niet groter nu we collectief in quarantaine zijn gezet. Plotselinge schaarste van goederen als gevolg van hamsteren lijkt mij een uitwerking van Uranus in Stier. Zie hier hoe de buitenplaneten alsook Saturnus zich laten gelden.

Met de komst van het coronavirus en de collectieve angst hiervoor is het systeem piepend en krakend tot stilstand gekomen. De uitwerking van de cyclus tussen Saturnus en Pluto (12 januari 2020) mag duidelijk zijn en met dit gegeven moeten we de komende 34 jaar zien te dealen. Het systeem waarin we leven, en dan heb ik het niet alleen over ons eigen land maar wereldwijd, is compleet failliet. Wat we nu zien is dat systemen instorten omdat het aan visie en leiderschap ontbreekt. Op het sociaalmaatschappelijke vlak zijn de gevolgen van het coronavirus groot. We worden op onszelf teruggeworpen en het komt nog meer aan op zelfredzaamheid.

De geschiedenis herhaalt zich maar nooit op dezelfde manier. De wereld heeft vele crisissen gekend en er zullen er nog heel veel volgen. Persoonlijk zie ik wat er zich nu voor ons uitrolt als karmische lessen die we op collectief niveau nog niet begrepen hebben. De zucht naar macht, geld en status is enorm en de kloof tussen arm en rijk groter dan ooit (= Pluto in Steenbok). De menselijke maat is uit de maatschappij verdwenen, en de leefbaarheid op aarde staat onder grote druk. Dit heeft grote gevolgen voor het collectieve bewustzijn. In mijn beleven worden we net zolang met dit karma geconfronteerd totdat we de diepere betekenis ervan bewust zijn geworden. Het is alleen wel zo dat de intensiteit van de lessen toeneemt als we hiervoor keer op keer onze ogen sluiten. In die zin is deze crisis een zegen, omdat we wel naar binnen moeten keren. Als elke afleiding wordt weggenomen dan kun je niet anders dan vertragen en tot bezinning komen. Of zoals Kahlil Gibran eens schreef: De eenzaamheid is een stille storm die al onze dode takken afbreekt.

Saturnus conjunct Pluto is een wake-up call gebleken, maar wel een heel ernstige. Saturnus is heer van Karma en Pluto is de heerser van de onderwereld: hun uitwerking spreekt voor zich. Wie zicht heeft op zijn persoonlijke horoscoop kan zien welk levensgebied nu in de schijnwerpers staat. Het is een gebied dat om extra aandacht vraagt en waar lessen zijn te verwachten. Het dwingt tot zelfreflectie op een dieper niveau. Hier word je tot stilstand gebracht. Hier moet het oude waardensysteem worden afgebroken om weer schoon op te kunnen bouwen. Hier sta je er alleen voor. Dit zie ik in mijn eigen leven gebeuren, maar ook om mij heen. Mensen worden geconfronteerd met de status quo en moeten hun plannen en idealen bijstellen. Soms wordt er gewoon rigoureus een streep doorheen gezet. Dit is wat er nu plaatsvindt. Indrukwekkend maar drastisch. Neptunus zorgt voor een roze bril, maar aan het eind van de dag vragen Saturnus en Pluto om rekenschap af te leggen.

Saturnus loopt inmiddels in Waterman, en toont vooralsnog zijn negatieve kant, namelijk het beperken van onze vrijheid. Saturnus heerst in de moderne astrologie over het teken Steenbok. Klassiek gezien heerst Saturnus ook over het teken Waterman. Dit geeft alleen een heel ander beeld te zien. Steenbok is namelijk een aardeteken (= nuchter, zakelijk, realistisch) en Waterman is een luchtteken (= denken, netwerken, vrijheid). Waterman is het humanitaire teken van de dierenriem. En dit is nu precies wat er onder druk staat: de vrijheid van de mens!

Mars gaat op 30 maart 2020 in Waterman lopen en activeert Saturnus door er een conjunctie mee te maken. Hoogstwaarschijnlijk worden de quarantainemaatregelen verlengd wat natuurlijk vergaande consequenties heeft. In ieder geval krijgen we nu een idee hoe Saturnus in Waterman de komende tijd gaat uitwerken. In 2021 gaan Saturnus en Uranus een serie vierkanten maken, en ik verwacht dat er dan nog meer frictie in de samenleving ontstaat. Nog altijd vind ik het lastig om de energie van Uranus in Stier te duiden. Zowel Stier als Waterman zijn vaste tekens en dit impliceert dat de energie binnengehouden wordt. Anders gezegd: we moeten eerst het nodige verwerken voordat we ermee naar buiten kunnen treden. Vaste tekens (= Stier, Leeuw, Schorpioen en Waterman) zijn dan ook veel crisisachtiger van aard dan de hoofdtekens (= Ram, Kreeft, Weegschaal en Steenbok). De laatsten richten hun energie immers naar buiten. De spanning loopt dus op nu er meer planeten in vaste tekens lopen (= Mars, Saturnus en Uranus). Saturnus gaat overigens op 2 juli weer in Steenbok lopen tot en met 17 december 2020.

En dat brengt mij bij de volgende belangrijke conjunctie van dit jaar, namelijk die tussen Jupiter en Pluto in Steenbok. Jupiter is de planeet van wijsheid en expansie. Pluto is de planeet van crisis en transformatie. Zij treffen elkaar driemaal en wel op 5 april, 30 juni en 12 november en telkens rond de gradenpositie waarop Saturnus en Pluto op 12 januari 2020 conjunct stonden. Dit is dus het goede nieuws, want zo wordt de weg vrijgemaakt voor innerlijke groei via het proces van crisis en transformatie. Pluto intensiveert en Jupiter schenkt wijsheid waardoor het genezingsproces kracht wordt bijgezet. Elke crisis neemt iets weg, maar daarvoor kan iets nieuws in de plaats komen. Als we de verbinding met onszelf herstellen, komt dit de leefbaarheid in de samenleving ook ten goede. De stap van de een is hierbij de stap van de ander.

Dit is dus een prima ontwenningsperiode om van ‘verslavingen’ en andere ingesleten gewoontes af te raken. Om werkelijk tot de kern te komen is rust en stilte echter van groot belang. Die ruimte wordt ons nu door het universum geboden, want alleen in verstilling kunnen we aan onszelf werken. Er komt een moment waarop de quarantaine wordt opgeheven en het leven van alledag weer aan ons voorbij trekt: een 24-uurs economie, waar alles draait om omzet en het verdoven van de zinnen. Maak dan ook nu gebruik van deze bijzondere periode, het is niet voor niets. Het is mijn stellige overtuiging dat de periode waarin we ons nu bevinden de barensweeën zijn van een nieuwe tijd. Nu heb ik hier geen romantische voorstelling van, wel ben ik van mening dat we de fundamenten mogen leggen voor een nieuwe wereld waarop onze nazaten een beter leven kunnen hebben. Een hele opgave!

Maar we zijn er nog niet. Dit wordt geen jaar van grote stappen snel thuis. We hebben nog een aantal belangrijke retrogradeperiodes voor de boeg, eerst die van Venus en daarna gaat Mars de boel vertragen. Op mijn blog (aan de rechterzijde) heb ik de diverse periodes weergegeven inclusief schaduwzones. Rond de zomer is het weer eclipstijd. In mei verschuift de maansknopen-as van Kreeft naar Tweelingen, wat overigens heel anders gaat aanvoelen. Dat neemt niet weg dat er in juni en juli nog wel een zonsverduistering in Kreeft en een maansverduistering in Steenbok volgen. Tegen die tijd kom ik hier uitgebreid op terug.

Hoe dan ook, de gevolgen van het coronavirus blijven ons nog lang achtervolgen. En hier moeten we iets mee want de wereld van voor het coronavirus komt niet meer terug. Het positieve van deze quarantaine periode is dat er ook minder vervuiling is, de lucht en bodem hierdoor schoner worden zodat flora en fauna kunnen regenereren. De aarde is in detox gegaan net als haar bewoners. Er vindt nu een paradigmaverschuiving plaats als gevolg van een collectief ontwaken. Laten we deze periode dan ook wijselijk gebruiken.

Ilse C. ten Berge
30-3-2020

Belangrijke astrologische processen in maart 2020

In mijn laatste blogartikel heb ik al aangegeven dat maart een belangrijke maand zou worden. Een understatement dat mag duidelijk zijn! Inmiddels is ons land net als veel andere landen min of meer in lockdown en vertoeven we massaal in een sociaal isolement c.q. quarantaine. Het coronavirus heeft plaatsgemaakt voor een collectief angstvirus met grote gevolgen. Er is nog altijd sprake van grote onzekerheid en onduidelijkheid, want hoe gevaarlijk is het virus nu werkelijk? Het feit dat veel mensen slechts aan zichzelf denken en op grote schaal zijn gaan hamsteren roept veel vragen op. Wat is hier nu werkelijk aan de hand?

Astrologisch gezien, hebben we nog altijd te maken met het Vissen-seizoen (zie vorige artikel). Daarnaast heeft de Volle Maan in Maagd oppositie Neptunus in Vissen voor veel verwarring, hoog oplopende emoties en onder andere een run op hygiënische producten gezorgd. Mercurius, de planeet van communicatie, loopt inmiddels weer recht, maar bevindt zich nog tot 30 maart 2020 in schaduw. Verder is Mercurius sinds vandaag (16 maart) weer in Vissen gaan lopen. Dit impliceert dat we er nog niet zijn. De mist wordt weer opgetrokken en het is voorlopig voorbij met helder denken. Mercurius voelt zich namelijk niet lekker in dit waterige teken, en kan zich van alles en nog wat in zijn hoofd halen. Als gevolg van de negatieve angstspiraal staan de beurzen in het rood. Er is zelfs een angstmeter (!), de AEX Volatiliteitsindex, die onder andere de nervositeit op de beurs meet en die is enorm omhooggeschoten. Kortom, als paniek de realiteitszin verdringt dan is het einde zoek. Het komt nu dus aan op voelen (= Vissen), en luisteren naar je innerlijke stem en je vooral niet gek laten maken door de vaak tegenstrijdige nieuwsberichten die de media verspreiden.

Angst is een lage energie die verbonden is met de tweede dimensie, of dit nu angst is voor de dood of angst voor tekorten. Angst trekt angst aan en hiermee wordt een energiespiraal gecreëerd die in mijn beleven vele malen gevaarlijker is dan het coronavirus. Als mensen hun gezonde verstand verliezen, dan kan dit verstrekkende gevolgen hebben. Angst is beklemmend en zorgt ervoor dat je naar beneden wordt gezogen. Vertrouwen hebben is dan ook het sleutelwoord in deze periode van onzekerheid. Er is altijd overvloed als je maar hoog insteekt en je niet verbindt met massahysterie. In mijn verdiepingsartikel ‘Leven in verbinding met natuurlijke cycli’ ga ik uitgebreid in op de diverse dimensies (waaronder de tweede dimensie) en hoe deze zich verhouden met de cyclus van crisis en vernieuwing en de mondiale crisis die wordt veroorzaakt door onethisch handelen. Voor meer informatie en bestellen, klik hier.

Foto door Suzy Hazelwood op Pexels.com

Op 20 maart begint de astrologische lente en verruilt de Zon het teken Vissen voor het fiere teken Ram. Op 24 maart volgt de Nieuwe Maan in Ram. Dit gaat heel anders aanvoelen, omdat Ram een actiegericht teken is! Mars in Steenbok maakt kort daarna een conjunctie met Jupiter en wel op de graad van de Saturnus-Pluto conjunctie. Mars activeert dus samen met Jupiter deze belangrijke cyclus, en de impact hiervan wordt ons nu op collectief niveau duidelijk gemaakt. Ongetwijfeld wordt de omvang van de economische schade als gevolg van de genomen overheidsbesluiten zichtbaar en dwingt dit om passende maatregelen te nemen. Aan de andere kant is het noodzakelijk om met deze overdosis aan Steenbok-energie aan onszelf te werken en uitgediende structuren in onszelf te ontmantelen. Jupiter kan ons vervolgens helpen om diepere lagen te helen.

Op 22 maart 2020 gaat er een heel andere wind waaien: Saturnus gaat dan al even in het sociale en vrijheidslievende teken Waterman lopen. Zoals altijd werpt Saturnus zijn schaduw vooruit. Zo las ik ergens dat social distancing, ofwel het vermijden van sociale contacten als gevolg van het coronavirus, een negatieve uiting is van Saturnus in Waterman. Waterman is verbonden met thema’s als de samenleving, humanisme, netwerken, groepswerk, toekomst, gelijkheid, rechtvaardigheid, ideologie, exacte wetenschappen, technologie en dergelijke. Saturnus gaat deze gebieden de komende tweeënhalf jaar reorganiseren. Er is hier werk aan de winkel en het is tijd voor nieuwe structuren. Waterman is ook een visionair teken en is zijn tijd vaak ver vooruit. In dit licht gezien, is het van belang dat op 31 maart Mars en Saturnus conjunct staan in de eerste graad van Waterman. Dit is het moment van activatie van The Great Mutation: de start van de cyclus van Jupiter en Saturnus in het element Lucht, die op 21 december, de dag van de winterzonnewende, plaatsvindt. Deze cyclus duurt 200 jaar en duidt op grote verschuivingen op sociaaleconomisch vlak.

In mijn beleven geeft Mars, als hij samen met Saturnus aan de hemel staat, de aanzet tot verder ontwaken en het bewustworden van een nieuwe tijdsgeest waarin er zaadjes worden geplant voor een nieuwe visie en een nieuw paradigma. Het is hard nodig dat we het collectieve bewustzijn op een hoger plan brengen door aan onszelf te werken. De stap van de een is hierbij de stap van de ander. Wat zich nu in het collectief afspeelt is een flinke waarschuwing en dwingt tot zelfreflectie en bezinning. Is dit de weg die we willen bewandelen of bevrijden (= Waterman) we ons van oude dogma’s en denkbeelden die onze beschaving om zeep helpen. Het antwoord is in onszelf gelegen!

Ilse C. ten Berge
16-3-2020

Nieuwe Maan in Vissen & Mercurius retrograde

Met de Nieuwe Maan in Vissen (23 februari 2020) zijn we aan de afronding begonnen van het astrologische jaar. Vissen is het laatste teken van de dierenriem: hier komt alles samen. Het 12e huis dat verbonden is met dit neptuniaanse teken, is het levensgebied van onder andere het collectieve onbewuste, vorige levens, karma, mysteries, dromen, spiritualiteit en ook van quarantaine, ziekenhuizen en gevangenissen. Neptunus loopt sinds 2012 in het eigen teken Vissen en dat is goed te merken. Ik heb al vaker gememoreerd dat de schaduwzijde van Vissen garant staat voor leugen en bedrog, hypes en massahysterie. Neptunus heerst ook over virussen. Het is in die zin niet vreemd dat sinds de Nieuwe Maan in Vissen heeft plaatsgevonden de collectieve angst voor het coronavirus is toegenomen.

Mercurius retrograde in Vissen draagt hier natuurlijk graag zijn steentje aan bij. De massamedia verspreiden dan ook het ene nieuwsbericht na het andere om het collectief te informeren over de gevaren van deze nieuwe, dodelijke ziekte. En als er vervolgens geen relevante nieuwsfeiten te melden zijn dan wordt er wel ‘nieuws’ gecreëerd. In mijn optiek wordt er op deze manier enkel angst en verwarring gezaaid. En mocht je vervolgens op de angsten van het collectieve onbewuste aanhaken, dan word je onherroepelijk naar beneden gezogen en val je ten prooi aan een beklemmend, onbestemd gevoel (= Neptunus in Vissen). Natuurlijk is waakzaamheid geboden als er influenza heerst. Maar er waart elk jaar wel een of ander griepvirus rond en elk jaar kost dit mensenlevens. In de meeste gevallen komt dit door ernstige complicaties als gevolg van een bijkomende bacteriële infectie. De ene keer is het griepvirus hardnekkiger dan het andere. Virussen zijn namelijk heel slim, omdat ze continu muteren. Dit is hun manier om te overleven. Dood hoort bij het leven of zoals de boeddhisten dat zo mooi zeggen: ‘De dood wandelt altijd met je mee’. Het klinkt ongezellig, maar in onze maakbare wereld hebben we een collectieve angst voor de dood ontwikkeld. Dit is niet wat we willen, we moeten vooruit om alles uit het leven te halen. En zo is de dood een taboe geworden.

Mercurius retrograde in Vissen duidt op mist en miscommunicatie. We hebben gewoon nog niet alle feiten op een rijtje! In die zin vind ik het nogal ver gaan om dit virus nú al met de Spaanse griep te vergelijken. Laten we niet vergeten dat de Mexicaanse griep destijds ook als moordmachine werd gepresenteerd, wat later een storm in een heel groot glas water bleek te zijn. Er zijn astrologen die dit virus en de economische schade die hiermee gepaard gaat toewijzen aan de conjunctie tussen Saturnus en Pluto van 12 januari 2020. Persoonlijk vind ik dat een te sterke vergelijking. Wat mij betreft hebben we te maken met een niet te onderschatten invloed van Neptunus in Vissen. En het zou mij niet verbazen als juist het ondermijnende effect hiervan de mensheid een veel grotere schade toebrengt (= collectieve angst en massahysterie) dan het coronavirus. Er wordt ook wel gezegd dat het overwinnen van angst het begin van wijsheid is. Louise Hay schrijft in haar werk ‘Heel je lichaam’, dat de griep een ‘reactie is op massa negativiteit en massa geloof, angst en het geloof in statistieken’. De bevrijdende affirmatie is volgens haar: ‘Ik sta boven de algemene overtuiging en de zogenaamde effecten van seizoenen. Ik ben vrij van alle verstopping en beïnvloeding’.

De Volle Maan in Maagd op 9 maart 2020 valt oppositie Neptunus. Mercurius loopt dan ook nog retrograde, maar dan in Waterman. De onrust en de aangewakkerde massahysterie over het griepvirus zal tegen die tijd een hoogtepunt bereiken en het nieuws zal ongetwijfeld in het teken staan van allerlei praktische hygiënemaatregelen om je ertegen te beschermen, zoals mondkapjes en alcoholgel. Om vervolgens tot de ontdekking te komen dat dit allang is uitverkocht of tegen woekerprijzen wordt aangeboden, zodat je er nog niets aan hebt. Hoe dan ook hebben we nog altijd niet het volledige plaatje in beeld en is er nog veel in mysteries gehuld. Mercurius gaat op 10 maart rechtlopen en verlaat pas eind maart 2020 de schaduwzone.

Zoals gezegd staan we nu nog onder sterke invloed van de energie van Vissen. Het duurt nog even voordat de Zon op 20 maart 2020 in het pionierende teken Ram gaat lopen. Het is nu dus een goede tijd om in het reine met onszelf te komen en datgene los te laten wat ons niet langer voedt. Vaak hebben we de neiging om in cirkeltjes rond te lopen, omdat we het zicht op onszelf zijn kwijtgeraakt. We laten de schijnwerpers vol schijnen op een bepaald probleem dat in ons leeft, en zien daardoor de schaduw niet meer die er rondom aanwezig is. Met andere woorden: we overzien het hele veld niet meer en graven ons steeds dieper in. Beperkende overtuigingen die uit angst voortkomen, maken de dienst uit en het wordt steeds moeilijker om ‘out of the box’ te denken. Het helpt zeker niet om kopje onder te gaan en weg te vluchten voor wat er werkelijk speelt (= Neptunus in Vissen). Op het hogere niveau werkt Neptunus in Vissen transcenderend uit en helpt het ons om bij onze ‘spirituele kern’ te komen door te onthechten en met de innerlijke stroom mee te gaan. Dat laatste is van groot belang op onze weg van zelfwerkzaamheid.

In mijn artikel ‘Zelfwerkzaamheid, van schaduw naar Licht’ (voor meer informatie en bestellen, klik hier), diep ik het thema schaduwwerking verder uit. We hebben namelijk allemaal een schaduw waarvan we ons vaak niet bewust zijn. We zeggen niet voor niets dat iets zijn schaduw vooruitwerpt. Ofwel: alles wat we in onszelf ontkennen, wordt ons vaak op een onverwacht moment en op minder prettige wijze onder de aandacht gebracht. Als je bewust aan je schaduwkanten werkt, wordt het leven een stuk overzichtelijker. In die zin, wil ik nog even stilstaan bij de conjunctie tussen Saturnus en Pluto in Steenbok. Iemand zei mij laatst dat dit een enorme wake up call is geweest. Ik onderschrijf dit zeer zeker en dit geldt met name voor het levensgebied (= astrologische huis) waar deze conjunctie heeft plaatsgevonden. Het is een aanrader om eens te kijken hoe deze conjunctie de geboortehoroscoop beïnvloedt, omdat dit levensgebied het komende jaar volop in de schijnwerpers staat. Mars, de planeet van actie, gaat de belangrijke cycli van 2020: Saturnus conjunct Pluto, Jupiter conjunct Pluto en Jupiter conjunct Saturnus, binnenkort activeren.

Dit wordt een belangrijke maand, en in een volgend artikel kom ik hier uitgebreid op terug. Mars loopt inmiddels in Steenbok en komt op 20 maart 2020 (de dag van de lente-equinox) aan op de graad van de Saturnus-Pluto conjunctie. We worden aan het werk gezet om belangrijke structuren in ons leven te reorganiseren. Saturnus en Pluto in Steenbok dwingen ons namelijk om alles uit ons leven te elimineren en te vernietigen wat is uitgediend om weer schoon op te kunnen bouwen. De relatie die we met onszelf hebben, zien we weerspiegeld in de buitenwereld (= schaduwwerking). Oude systemen en structuren die niet langer de groei van de mens ondersteunen worden afgebroken. De kracht van Pluto kunt je vergelijken met een sloophamer, en dat gaat er zeker niet zachtzinnig aan toe. In onze samenleving zie je dit heel sterk bij de afbraak van de verzorgingsstaat en het sluiten van verzorgingstehuizen waarbij kwetsbare groepen tussen wal en schip vallen. Nu Saturnus voorbij Pluto is, kunnen er nieuwe, duurzame structuren worden opgebouwd die de mensheid in positieve zin ondersteunt. Let wel, in Steenbok gaat dit niet snel. Verder moeten we het heft wel in eigen hand nemen en de verantwoordelijkheid dragen voor ons eigen leven.

Mars activeert eind maart ook de cyclus tussen Jupiter en Pluto in Steenbok, en dan kunnen we op een dieper niveau aan innerlijke heling werken. Verder is van belang dat op 22 maart 2020, Saturnus al heel even in het teken Waterman gaat lopen. Er gaat een heel andere wind waaien! Op 31 maart staan Mars en Saturnus conjunct in de eerste graad van Waterman. Dit is het moment van activatie van The Great Mutation: de start van de cyclus van Jupiter en Saturnus in het element Lucht. Deze cyclus duurt 200 jaar en duidt op grote verschuivingen op sociaaleconomisch vlak. We staan dan ook op de drempel van een nieuw tijdperk, die door veel astrologen als de prelude van het Watermantijdperk wordt gezien. Pluto gaat namelijk in 2024 in Waterman lopen. De eerste glimpen van een nieuwe dageraad kunnen we opvangen als Mars eind maart in Waterman gaat lopen en een conjunctie met Saturnus maakt. Tijden gaan veranderen, en dat is niet alleen een heel inspirerende gedachte maar stemt ook hoopvol!

Ilse C. ten Berge
1-3-2020

P.S. Inmiddels heb ik het blog reclamevrij kunnen maken door de verkoop van artikelen en donaties: heel hartelijk dank hiervoor! De komende tijd ga ik verder met het schrijven van het e-book waarin ik verder uitweid over het nieuwe tijdperk dat zich aandient en de cycli die hiermee verband houden, wat een beroep doet op ons vermogen tot zelfwerkzaamheid om onze schaduwkanten te integreren en ons bewust te worden van wie we werkelijk zijn. In dit e-book worden handreikingen gegeven om te leren meebewegen in een sterk veranderende wereld. Check regelmatig mijn website voor nieuwe updates en belangrijke informatie, onder andere over de reeks betaalde thema artikelen waarvan een nieuwe op stapel staat.

2020: een belangrijk kantelpuntjaar

Het afgelopen jaar is heel intensief geweest en ook in 2020 worden we weer voor het nodige geplaatst. We bevinden ons op een kantelpunt, ofwel de overgang tussen tijdperken waarbij oude structuren worden afgebroken om de weg vrij te maken voor een totaal nieuwe manier van leven. En zoals bij elke geboorte zijn barensweeën pijnlijk. Het nieuwe decennium start intens met een maansverduistering in Kreeft op 10 januari 2020, gevolgd door een belangrijke conjunctie tussen Saturnus en Pluto op 12 januari 2020. Hierover straks meer.

Het keerpunt in ons collectieve bewustzijn wordt gesymboliseerd door de start van drie nieuwe cycli: Saturnus-Pluto, Jupiter-Pluto en Jupiter-Saturnus. Op 22 maart 2020 verruilt Saturnus het sobere teken Steenbok voor het vrijheidslievende teken Waterman. Op 5 april maakt Jupiter zijn eerste conjunctie met Pluto, en herhaalt dit vervolgens op 30 juni en 12 november 2020. Op 19 december 2020 gaat Jupiter ook in Waterman lopen. Op 21 december 2020 staan Jupiter en Saturnus conjunct op 0° Waterman.

De cyclus van Jupiter en Pluto in Steenbok is van groot belang ondanks dat deze in tegenstelling tot de twee andere cycli relatief korte duurt, namelijk 12 jaar. Jupiter is onder andere de planeet van wijsheid en genezing, maar hij kan de zaken ook opblazen en uit de bocht laten gieren. In positieve zin kan Jupiter het zelfvertrouwen herstellen dat het laatste jaar flink averij heeft opgelopen. Het kan ons aanzetten om nu toch echt belangrijke en duurzame veranderingen in onszelf door te voeren op weg naar innerlijke heling. In negatieve zin kan het leiden tot ongebreidelde hebzucht en machtswellust. Het wordt nu even technisch, maar de laatste conjunctie tussen Jupiter en Pluto vindt plaats op 22°51 Steenbok en dit is op 4 boogminuten na de exacte plek waar Saturnus en Pluto op 12 januari 2020 conjunct staan, namelijk op 22°47 Steenbok. Voor mij is dat een aanwijzing dat we het komende jaar druk doende zijn met het aanbrengen van de nodige grondige verbeteringen die ons leven in positieve zin kunnen veranderen.

Het duurt nog wel tot het eind van dit jaar, maar de start van de cyclus tussen Jupiter en Saturnus, die normaliter 20 jaar duurt, is van significant belang. Het is namelijk het begin van een grote cyclus die weer twee eeuwen duurt. De laatste 200 jaar vielen deze conjuncties grotendeels in het element aarde en heeft het materialisme een enorme vlucht genomen. De komende 200 jaar gaat er een heel andere sociaaleconomische wind waaien, waarbij nieuwe ideeën en idealen, nieuwe technologieën, creatieve netwerken en dergelijke het licht gaan zien. De implementatie ervan zal niet gelijk zichtbaar zijn, maar een grote verschuiving is het wel.

In mei 2020 gaat de Noordknoop in Tweelingen lopen en de Zuidknoop in het tegenoverliggende teken Boogschutter. Ook dit is een belangrijke verschuiving, omdat de lessen op ons pad niet langer samenvallen met de tekens Kreeft en Steenbok. Dit betekent beduidend minder emoties en hardvochtigheid, en een grotere focus op communicatie en informatie. We hebben nog wel een drietal eclipsen in Kreeft en Steenbok voor de boeg, waarvan de laatste (een maansverduistering) op 5 juli 2020 plaatsvindt.

Naast de gebruikelijke retrogradeperioden van Mercurius, krijgen we dit jaar ook te maken met Venus en Mars die voor langere tijd retrograde gaan lopen. Dit is in feite om het jaar zo, en dit zijn meestal jaren waarin we geconfronteerd worden met de nodige vertragingen in ons leven. Venus gaat op 13 mei 2020 retrograde lopen in Tweelingen en draait op 25 juni 2020 weer recht. Mars gaat op 10 september 2020 retrograde lopen in het eigen teken Ram en gaat pas weer op 14  november 2020 rechtlopen. Elke retrogradeperiode wordt gekenmerkt door een schaduwperiode hieraan voorafgaand alsook daarna. Dit impliceert dat we een veel langere periode bezig zijn met het herkauwen van allerlei zaken. De tweede helft van 2020 worden we gedwongen om meer naar binnen te keren dan dat we op het uiterlijke vlak dingen kunnen initiëren. Maar tegen die tijd zal ik hier nog op terugkomen.

En dan nu weer terug naar het heden. Op 10 januari 2020 vindt er een maansverduistering plaats op 20 graden Kreeft. Opvallend is dat deze oppositie de conjunctie van Saturnus en Pluto valt. Een maansverduistering is een verduisterde volle maan. Hoe dan ook komen er dingen aan het licht die ons emotioneel kunnen raken en die ons aanzetten om constructieve veranderingen door te voeren. De Noordknoop in Kreeft brengt ons in contact met onze eigen behoeften. Terwijl de Zuidknoop in Steenbok ons vraagt om oude verantwoordelijkheden los te laten. In contact met Saturnus en Pluto duidt dit echt op het bewustworden en transformeren van uitgediende gedragspatronen, oude gewoonten en onverwerkte lagen die nog afgepeld moeten worden. Ofwel, we worden collectief aangezet tot het vormgeven aan herstructurering van onze ware bestemming.

Op 11 januari 2020 gaat Uranus, de planeet van doorbraken en plotselinge veranderingen rechtlopen. Dit geeft deze eclips iets onvoorspelbaars mee. In positieve zin kan er plotseling iets worden vlot getrokken dat al maanden voortsleepte. Ook kan het belangrijke inzichten geven, die we kunnen gebruiken om een andere koers te gaan varen. 

Saturnus, de planeet van zelfwerkzaamheid, staat op 12 januari 2020 samen aan de hemel met Pluto, de planeet van crisis en transformatie. Het is een eenmalige transit, en was in 2019 al heel sterk voelbaar. Het luidt een nieuwe cyclus van ongeveer 35 jaar in. Het is dan ook nu of nooit! Het is noodzakelijk (Pluto) om op een constructieve manier (Saturnus) met het verleden (Zuidknoop in Steenbok) aan de gang te gaan om oud karma te helen. Saturnus zegt dat het hiervoor tijd is en Pluto intensiveert de boel net zolang totdat je de handschoen oppakt om naar je bodem af te dalen. Pluto confronteert ons altijd met onze eigen schaduw (onderwereld). Als we de confrontatie vervolgens aangaan, dan kunnen we onze diepere emoties en behoeften onderzoeken en bewustworden. Hier ligt de essentie van onze heling. Dit wordt nog indringender als je planeten of sensitieve punten hebt rond de 20 – 24 graden Ram, Kreeft, Weegschaal en Steenbok.

Iets van een geheel andere orde. Mijn blog bestaat alweer 8 jaar en ik heb in die periode ruim 70 artikelen geschreven. Hiervoor had ik ongeveer 2 jaar een ander astrologisch blog, dus er is de afgelopen 10 jaar het nodige uit mijn virtuele pen gevloeid. Zoals jullie wellicht wel weten, heb ik sinds de zomer van 2018 het roer omgegooid. Geen astrologische nieuwsverslagen meer, maar nu meer vanuit mijzelf en gericht op astrologische cycli, transformatieprocessen en persoonlijke groei. Vorig jaar ben ik begonnen met het schrijven van verdiepingsartikelen. Voornamelijk omdat ik op bepaalde onderwerpen dieper wil ingaan, die in mijn ogen minder geschikt zijn voor het reguliere blog. We leven nu eenmaal in een bijzondere, maar ook in een heel ingewikkelde tijd waarin het vaak lastig is om je staande te houden. Met deze artikelen beoog ik om een handreiking te geven, om mee te kunnen bewegen met de grote veranderingen waar we collectief voor geplaatst worden. In die lijn ben ik van plan om een e-book te schrijven waarin ik de astrologische tijdslijn voor de komende jaren wil uitdiepen, ook weer gericht op transformatie en persoonlijke groei.

Het blijft aftasten of de nieuw ingeslagen weg ook door anderen gevolgd wordt, en ik moet zeggen dat dit mijn verwachtingen heeft overtroffen. Ik ben oprecht blij dat ik anderen mag inspireren met mijn (blog)artikelen, en dit sterkt mij ook om zo verder te gaan. De verdiepingsartikelen zijn overigens tegen een kleine vergoeding bij mij te bestellen. Voor meer informatie, klik hier. Het laatste artikel: ‘Zelfwerkzaamheid, van schaduw naar Licht’ is heel actueel en biedt een handreiking om met de huidige transformatieve energieën mee te bewegen.

Het zal jullie ongetwijfeld zijn opgevallen dat er steeds meer irritante reclame op mijn blog verschijnt. Ik ben dan ook voornemens om met de inkomsten van de verdiepingsartikelen het blog reclamevrij te maken en vooral ook te houden. Het lijkt mij een mooi voornemen voor het nieuwe jaar!

Ilse C. ten Berge
8-1-2020

Winter Solstice Blessings

Om 5.21 is de Zon in Steenbok gaan lopen (wintersolstitium). We gaan nu een periode van drie maanden tegemoet waarbij we naar binnen keren. Als we op onze schreden terugkeren dan kunnen we het licht in onszelf gewaarworden. Er ontstaat ruimte om de stilte te vinden.

De komende tijd gebeurt er het nodige aan de hemel. Op 26 december volgt een belangrijke zonsverduistering op 4 graden Steenbok. Op 10 januari 2020 vindt er een maansverduistering plaats op 20 graden Kreeft. En op 12 januari 2020 staan Saturnus en Pluto conjunct in het sobere teken Steenbok.

Het afgelopen jaar is bij tijd en wijle heel intensief geweest. In deze tijd van bezinning kunnen we dit nog eens de revue laten passeren. Wat behouden we en wat laten we los. Welke weg slaan we in op de valreep van een nieuw decennium?

Wie behoefte heeft aan meer verdieping, kan bij mij het nieuwste artikel bestellen: ‘Zelfwerkzaamheid, van schaduw naar Licht’. Voor meer informatie, klik hier

Ilse C. ten Berge
22-12-2019

Astrologie in december 2019: op de valreep van een nieuw decennium

De maand december wordt astrologisch gezien een bijzondere maand en wel om diverse redenen. Allereerst is op 3 december 2019 Jupiter in Steenbok gaan lopen. Jupiter voelt zich het beste thuis in het eigen vuurteken Boogschutter en in het waterteken Kreeft, waar het in verhoging staat. Jupiter staat niet sterk in Steenbok, omdat zijn expansieve energie gekanaliseerd wordt in het element aarde. Jupiter’s natuurlijke optimisme wordt dan ook in Steenbok getemperd, en dit gaan we zeker merken. De gemoederen zullen waarschijnlijk meer tot bedaren komen. Zoals ik in eerdere artikelen al schreef, heeft Jupiter in Boogschutter in verbinding met Neptunus in Vissen voor de nodige hypes gezorgd. De huizenprijzen zijn inmiddels tot recordhoogtes gestegen, en op de beurzen konden enorme winsten gemaakt worden. Nu Jupiter in Steenbok loopt, keert het realisme weer terug en mijn verwachting is dat dit op het financieel-economische vlak zeker gaat uitwerken. We moeten harder werken om onze idealen na te streven, maar we kunnen dit nu wel doelgerichter doen.

Op 12 december vindt er een volle maan plaats in het communicatieve teken Tweelingen. Nu is dat op zichzelf niet zo bijzonder, maar op dat moment staat Venus ingeklemd tussen Saturnus en Pluto in Steenbok. Venus in Steenbok is al redelijk ingetogen, maar onder invloed van deze zware jongens wordt het er niet vrolijker op. Venus is een persoonlijke planeet en onder meer verbonden met relaties en geld. Met een volle maan komen er altijd dingen aan het licht en dit brengt meestal de nodige emoties met zich mee. Deze samenstand geeft dan ook een signaal af, en werpt de schaduw vooruit naar de komende conjunctie tussen Saturnus en Pluto in Steenbok die op 12 januari 2020 plaatsvindt. De energie ervan is het afgelopen jaar sterk voelbaar geweest. Om die reden geef ik nog even een korte samenvatting wat we kunnen verwachten:

Saturnus, de planeet van zelfwerkzaamheid, is nu aan zijn opmars begonnen om Pluto, de planeet van crisis en transformatie, in te halen. Dit geeft een gevoel van urgentie te zien. Het is noodzakelijk (Pluto) om op een constructieve manier (Saturnus) met het verleden (Zuidknoop in Steenbok) aan de gang te gaan om oud karma te helen. Saturnus zegt dat het hiervoor tijd is en Pluto intensiveert de boel net zolang totdat je de handschoen oppakt om naar je bodem af te dalen. Pluto confronteert ons altijd met onze eigen schaduw. Als we de confrontatie vervolgens aangaan, dan kunnen we onze diepere emoties en behoeften onderzoeken en bewustworden. Hier ligt de essentie van onze heling.

De komende weken komen we in het oog van de orkaan terecht. Ook al suggereren sommige astrologen anders, maar in mijn beleven gaan we de compressie die van Saturnus conjunct Pluto uitgaat echt wel voelen in ons persoonlijke leven. Naast Saturnus en Pluto, staan er begin januari 2020 ook de Zon, Ceres en Mercurius op een kluitje, zo rond de 21-23 graden Steenbok. Saturnus in contact met Pluto kondigt een definitief einde van iets aan. Het verleden komt zeker niet meer terug. We bewegen ons naar andere tijden, waarbij het aan komt op versobering en zelfwerkzaamheid. Tegelijkertijd geven de gebeurtenissen in ons leven ons de mogelijkheid om op een hoger niveau van bewustzijn te komen door een oude wereld los te laten. Wat mij betreft is dat de synthese van waar we nu collectief doorheen trekken.

Verder gaat op 14 december 2019 Cheiron, de gewonde genezer, weer rechtlopen. Cheiron loopt inmiddels in het vuurteken Ram, en dit houdt in dat we geconfronteerd worden met het helen van identiteitsvraagstukken. Kunnen we goed bij onszelf blijven of steken we nog veel energie in het pleasen van anderen. De komende maanden kunnen we met deze thema’s aan de slag.

Op 22 december 2019 vindt de zonnewende of wintersolstitium plaats. Dit is elk jaar een gedenkwaardig moment want met de intrede van de Zon in Steenbok keren we op onze schreden terug. De komende drie maanden staan in het teken van zelfreflectie en bezinning. Gedurende deze periode hebben we extra behoefte aan licht en energie. Aan de hemel staat de Zon gedurende drie dagen ogenschijnlijk stil, waardoor we het nieuwe jaar dat voor ons ligt op een dieper niveau op ons in kunnen laten werken. Tijdens het wintersolstitium wordt dan ook de terugkeer van het Licht gevierd. Zeker gezien de turbulente tijden waarin we leven, is dit een mooi moment om de weg naar binnen te gaan.

Op 25 december 2019 vindt er een totale zonsverduistering plaats op 4° in Steenbok. Dit is trouwens de laatste eclips in Steenbok voor de komende negen jaar. Een zonsverduistering is een natuurverschijnsel dat ontstaat als de maan zich tussen de zon en de aarde begeeft en tijdelijk het licht van de zon blokkeert. Een eclips vindt altijd plaats nabij de maansknopen, en opent hiermee het portaal naar verandering. Eclipsen fungeren als wegwijzers op ons pad en leiden ons naar onze ware bestemming. Een eclips neemt altijd iets weg uit ons leven, en dat kan op het materiële vlak zijn, het kan om personen gaan, maar het kan ook duiden op bepaalde gedragspatronen die niet langer functioneel zijn. Deze periode kan soms crisisachtig verlopen, zeker als er sprake is van scheidingen, sterfgevallen, ziektes of ontslag.

De uitwerking van een eclips is niet altijd gelijk zichtbaar. Er wordt namelijk tijdelijk iets verduisterd, in dit geval de Zon die ons diepste wezen vertegenwoordigt. We hebben voor een bepaalde periode niet het volledige zicht op onszelf, en worden naar onze diepere emoties gezogen. Deze eclips valt nabij de zuidelijke Maansknoop in Steenbok en dit benadrukt nog meer dat er een belangrijk hoofdstuk in ons leven wordt afgesloten. Ook al worden eclipsen met het einde der dingen geassocieerd, dat wil niet zeggen dat een eclips dan ook slecht is. Deze eclips valt conjunct Jupiter en driehoek Uranus. Dit geeft een beeld te zien van belangrijke doorbraken, kansen en inzichten die ons weer verder helpen op ons pad. Best hoopvol dus!

Op 27 december 2019 vindt de jaarlijkse conjunctie van de Zon en Jupiter plaats, een dag na de zonsverduistering. Het brengt zeker licht in de duisternis, nu de energie in Steenbok fors toeneemt. Op 29 december gaat Mercurius ook in Steenbok lopen en staat er een stellium van vijf planeten aan de hemel in dit serieuze en sobere teken. Steenbok is ook een zakelijk teken, en dit weerspiegelt dat er de komende tijd veel werk aan de winkel is. Het is wat mij betreft geen tijd om zomaar achterover te leunen en vakantie te vieren. We hebben het nodige innerlijke werk te verrichten op de valreep van een nieuw decennium.

Zo kreeg ik de vraag of gezien de roerige tijden waarin we leven de mensheid de urgentie gaat voelen dat het vernietigen van de prachtige natuur om ons heen (zoals ontbossing door mensenhanden) onze planeet om zeep helpt. Is er nog hoop voor de aarde waarop we met zovelen wonen, en valt er een omslag in het collectieve denken te verwachten? Dit is een lastige vraag om te beantwoorden, omdat het een heel groot levensthema is dat ons allemaal aangaat. Zoals ik het zie heeft het geen zin om hier tegen te strijden, omdat wat gebeuren moet toch wel gebeurt. Dit zeg ik niet om fatalistische redenen, maar meer omdat we te maken hebben met een collectieve schaduw die zich steeds verder aan ons opdringt. In mijn beleven kunnen we het tij alleen maar keren als we aan onze schaduw werken. De stap van de een is namelijk de stap van de ander. In die zin geloof ik zeker in kleinschalige, duurzame initiatieven die een voorbeeld zijn voor anderen. En als voldoende mensen het heft in eigen hand nemen en gaan inzien dat zelfwerkzaamheid het credo is, dan heb ik alle hoop dat er uiteindelijk een kantelpunt in het collectieve bewustzijn komt. De realiteit is echter dat we nog niet zover zijn, en dat er echt nog veel innerlijk werk te verzetten is.

Het jaar 2020 wordt een kantelpuntjaar. Er starten diverse belangrijke cycli waaronder die van  Saturnus en Pluto alsook die van Jupiter en Saturnus. Deze processen weerspiegelen de grote veranderingen die zich op sociaaleconomisch gebied en op het individuele vlak aftekenen. In mijn nieuwe artikel: ’Zelfwerkzaamheid, van schaduw naar Licht’, diep ik onder andere de invloed uit van Saturnus en Pluto in relatie tot schaduwwerk, projectie en verdringing. Iedereen heeft schaduwkanten, maar het is vaak lastig om hiermee om te gaan. Zeker in tijden van grote beroering kunnen we op een dieper niveau aan onszelf werken. Saturnus is de planeet van zelfwerkzaamheid en hiermee hebben we een krachtig middel in handen om alles wat onder het transformatieve werk van Pluto naar bovenkomt bewust te worden. Er is altijd meer licht dan duisternis, en dat is tevens de kern van mijn betoog. Dit artikel is voor een breder publiek toegankelijk en is ook zonder astrologische kennis goed te lezen. Voor meer informatie en om het artikel te bestellen, klik hier.

Rest mij nog om jullie allemaal hele fijne feestdagen te wensen en een lichtvol 2020!

Ilse C. ten Berge
10-12-2019

In aanloop naar 2020: Werken aan onze schaduw

Op 23 september 2019 vond de Herfstequinox plaats met de intrede van de Zon in het relatieteken Weegschaal. De komende 3 maanden staan dan ook in het teken van relaties en samenwerking. Het wisselen van de seizoenen is een bijzonder fenomeen, omdat het ons eraan herinnert dat alles aan verandering onderhevig is. Nu we de zomer achter ons hebben gelaten, worden de nachten stilaan weer langer en kunnen we ons opmaken voor de komende transformatiegolf. Er is zeker nog het nodige aan innerlijk werk te doen in opmars naar de belangrijke planetaire conjuncties die in 2020 plaats gaan vinden.

De laatste weken hebben een aantal belangrijke planetaire veranderingen plaatsgevonden. Allereerst is Saturnus, de planeet van structuur en verantwoordelijkheid, op 18 september 2019 weer recht gaan lopen. De laatste dynamische verbinding  tussen Jupiter en Neptunus ligt nu achter ons, waardoor we een beter beeld krijgen van wat uiterlijke schijn en valse hoop was en wat er nu werkelijk speelt. De reeks vierkanten tussen Jupiter en Neptunus heb ik voornamelijk zien uitwerken als ’te mooi om waar te zijn’ en het heeft in mijn beleven de nodige hypes en massahysterie opgeroepen. Nu Saturnus in Steenbok niet langer retrograde loopt, wordt het gezonde realisme weer aangewakkerd wat nogal ontnuchterend kan uitwerken.

Pluto, de planeet van crisis en transformatie, gaat vervolgens op 3 oktober weer rechtlopen. Op 12 januari 2020 maakt Saturnus vervolgens een conjunctie met Pluto. Dit betekent dat de thematiek van Saturnus en Pluto de komende maanden weer sterk op de voorgrond komt te staan. Nu vertaalt zich dit uiteraard ook in wat we in de buitenwereld zien gebeuren. En ja, het is er behoorlijk roerig. In dit blog haal ik bij voorkeur de (mondiale) politiek niet aan, omdat het ons in feite niet verder helpt je onnodig te verdiepen in wat er zich daar allemaal afspeelt. Je kunt er namelijk niets aan veranderen, en je opwinden over het onrecht in de wereld is ook nog eens superslecht voor geest, ziel en lichaam. Wat gebeuren moet gebeurt toch wel. Het blijft een kwestie van goed bij jezelf blijven door de weg naar binnen te gaan.

Zoals ik al aangaf staan de komende drie maanden in het teken van onze relaties, en hoe we hier op een gebalanceerde wijze mee omgaan. Mars gaat op 4 oktober 2019 in Weegschaal lopen, waardoor we actiever met deze thematiek kunnen gaan werken. Momenteel lopen Mercurius en Venus ook nog in Weegschaal, maar dit is nog van korte duur. Het Schorpioen-seizoen begint namelijk vroeg dit jaar, waardoor we nog dieper in het thema relaties gaan duiken, waaronder de relatie met jezelf. Mercurius gaat op 3 oktober 2019 in Schorpioen lopen, en blijft ook nog lang in dit teken hangen. Hij gaat namelijk op 31 oktober 2019 retrograde lopen, zodat we thema’s van de afgelopen weken opnieuw mogen herkauwen. Venus trekt vervolgens op 8 oktober 2019 het transformatieve teken Schorpioen in en blijft hier tot 1 november 2019. De Zon vervoegt zich op 23 oktober 2019 ook in Schorpioen tot en met 22 november 2019. Mercurius verlaat pas op 9 december 2019 de diepe wateren van Schorpioen!

In een eerder blog schreef ik: ‘Het is mijn verwachting dat de periode in aanloop tot de conjunctie van Saturnus en Pluto in januari 2020 het meest intens zal zijn. Naast Saturnus en Pluto, staan namelijk de Zon, Ceres en Mercurius allemaal op een kluitje, zo rond de 21-23 graden Steenbok. Tevens moeten we in het achterhoofd houden dat Saturnus en Pluto tot eind 2020 in nauw contact met elkaar blijven. Saturnus in samenspel met Pluto geeft niet alleen de urgentie weer, maar kondigt ook een definitief einde van iets aan. Het verleden komt zeker niet meer terug. We bewegen ons naar andere tijden, waarin het aan komt op versobering en zelfwerkzaamheid. Tegelijkertijd geven de gebeurtenissen in ons leven ons de mogelijkheid om op een hoger niveau van bewustzijn te komen door een oude wereld los te laten. Wat mij betreft is dat de synthese van waar we nu collectief doorheen trekken.’

Dit impliceert dat als we op een constructieve manier met de planetaire energieën van Saturnus en Pluto werken, we belangrijke wijzigingen kunnen aanbrengen in onze onderliggende gewoontepatronen en gedragingen. We kunnen dan het heft in eigen hand nemen (= Saturnus) om ongezonde gedragspatronen voorgoed uit te bannen en te vervangen voor getransformeerd, volwassen gedrag (= Pluto). Tegelijkertijd kunnen we met Saturnus en Pluto in Steenbok aan stevige grenzen werken, die ons helpen om beter bij onszelf te blijven en authentieker in het leven gaan staan. Dit is het werken aan onze schaduw!

In aanloop naar 2020 en de grote veranderingen die zich op sociaal-economisch gebied alsook op het individuele vlak gaan aftekenen, ben ik momenteel bezig met een nieuw verdiepingsartikel: ‘Zelfwerkzaamheid, van schaduw naar Licht’. Op het eerste artikel: ‘Leven in verbinding met natuurlijke cycli’, heb ik de nodige reacties ontvangen waarbij meermaals het thema zelfwerkzaamheid naar voren kwam. Dit heeft mij ertoe gebracht om dit thema verder uit te werken en een handreiking te bieden om hier gerichter mee aan de slag te gaan, zeker omdat er in menig leven het nodige speelt. Ik hoop dit artikel binnen korte termijn te kunnen aanbieden via het blog.

Ilse C. ten Berge
29-9-2019