De lente equinox 2012

Het is officieel lente nu de Zon op 20 maart om 6:15 uur het teken Ram is binnengegaan. Tevens is dit het begin van een nieuw astrologisch jaar. Het wordt een heel belangrijk jaar! Rond de zomer wordt het eerste vierkant tussen Uranus en Pluto exact, uit een reeks van 7 vierkanten. Dit duidt op belangrijke omwentelingen, doorbraken en revolutionaire krachten ten einde transformatie mogelijk te maken. Het is nog niet zover, want tot aan de zomer zijn we nog hard aan het werk met oude, onafgemaakte zaken uit het verleden.

Op 12 maart 2012 is Mercurius retrograde gaan lopen. Nu loopt Mercurius nog kort in het teken Ram, om op 23 maart 2012 terug te keren in het dromerige teken Vissen. Mercurius in Ram gedraagt zich impulsief, drammerig en gaat recht op zijn doel af. In ieder geval heeft Mercurius, de boodschapper van de goden, zijn licht al even opgestoken bij vernieuwer Uranus, waarmee het op 5 en 18 maart 2012 conjunct heeft gestaan. Mercurius heeft in zijn contact met Uranus nieuwe ideeën en impulsen gekregen, maar wij kunnen hiermee nog niet direct aan het werk. Sterker nog, Mercurius in Ram en Mars in Maagd staan in ‘wederzijdse receptie’ (Mars heerst over Ram, Mercurius heerst over Maagd) waardoor er nog meer vertraging optreedt. Mars loopt namelijk alweer enige tijd retrograde in Maagd, om pas op 14 april 2012 weer vooruit te gaan lopen. Mercurius draait op 4 april weer direct, om in het teken Vissen de nodige oude zaken af te ronden en het vervolgens los te kunnen laten. Pas op 17 april gaat Mercurius het teken Ram weer in, en heeft op 22 april zijn laatste contactmoment met Uranus. Op 25 april volgt er nog een vierkant tussen Mercurius en Pluto, waarbij er nog een transformatieve aanpassing van iedereen gevraagd wordt. Daarna is Mercurius ‘vrij’ om met nieuwe inhoud, nieuwe inzichten, weer verder te snellen. Hier kun je dan ook je voordeel mee doen. Dit neemt niet weg dat Mercurius rusteloos en bewegelijk is, en dat hij in zijn snelheid gemakkelijk iets over het hoofd ziet. Vandaar dat elke retrograde periode nuttig is om de hoeveelheid informatie van de afgelopen periode te heroverwegen. Met andere woorden: zolang Mercurius retrograde loopt, heb je nog niet alle informatie compleet. Geloof dus niet alles wat je hoort, vermijdt onnodige conflicten, en tel voorlopig eerst maar eens tot tien voordat je iets wereldkundig maakt waar je later spijt van krijgt.

Resumé: tot half april 2012 moeten we pas op de plaats maken om oude onafgewerkte zaken uit ver of dichterbij verleden op te ruimen of eindelijk af te maken. Nieuwe ideeën of projecten moeten wachten tot na 25 april tot het echte startschot kan worden gegeven. De komende drie maanden tot het Zomer solstitium op 21 juni 2012 zijn voornamelijk van praktische aard. Niet in de laatste plaats omdat Mars, halverwege mei 2012, weer een driehoek met Pluto in Steenbok maakt, en Jupiter nog altijd in het aardse en degelijke teken Stier loopt.

De horoscoop van de Lente equinox laat een zeer gevoelige Maan in Vissen zien, die net voorbij Neptunus is en nog conjunct Cheiron moet komen. Dit geeft mij het beeld van lijden, van weggestopt verdriet, verwarring en chaos dat geheeld moet worden. Cheiron maakt een oppositie met Mars in Maagd, en geeft hiermee aan dat strijd, zowel innerlijk als uiterlijk, niets oplost. Het is dus zaak om eerst kennis te nemen van de details: wat speelt er nu werkelijk? Als je dit bewust bent geworden, dan pas kun je gaan verwerken. Daarna volgt de stap om via compassie en onthechten het onverwerkte verleden los te laten. De komende drie maanden staan dan ook onder meer in het teken van innerlijk helingwerk!

De hulp bij al dit innerlijk werk komt van de planeten in de aardetekens. Deze aardse energie kan de rammerige, en impulsieve energie van de Zon, Mercurius en Uranus in Ram in goede banen leiden, maar ook een rem zetten op het vluchtgedrag van Vissen. Zoals ik het zie, geeft de horoscoop van de Lente equinox ons voldoende handvaten voor een constructieve lente, waarbij nieuwe impulsen verder kunnen rijpen in voorbereiding op een zomer van een totaal andere orde!

De zomer begint met het eerste vierkant (uit een reeks van 7) tussen Uranus in Ram en Pluto in Steenbok. De laatste keer dat Uranus en Pluto een serie vierkanten maakte was in de jaren ’30 van de vorige eeuw. Concreet in de periode 1932 – 1934, beter bekend als de crisisjaren ofwel Grote Depressie. Ik impliceer niet dat we een herhaling van zetten krijgen. Wel ben ik ervan overtuigd dat de planetaire krachten voor een niet misverstane wake-up call gaan zorgen. Uranus staat voor omwenteling en het doorbreken van de vorm, en Pluto staat voor de dood van het ‘oude’. De wereld gaat veranderen, omdat wij gaan veranderen. We krijgen een totaal andere ‘wereldorde’ en het heeft geen zin om je hiervoor af te sluiten.

Het eerste treffen tussen Uranus en Pluto is op 24 juni 2012, de tweede keer op 19 september 2012. Er zit een belangrijk verschil in deze vierkanten. Tijdens het eerste vierkant heeft Uranus in Ram de overhand: Pluto loopt dan retrograde. Bij het tweede vierkant heeft Pluto de overhand, omdat Uranus dan retrograde loopt. Het doen van voorspellingen is schier onmogelijk bij mysterieplaneten, hoe dan ook heeft het er alle schijn van dat in juni 2012 de revolutionaire krachten sterker zullen zijn dan de transformatie krachten. In september 2012 is het beeld omgedraaid, en werken plutonische krachten sterker uit. In ieder geval zullen de ontwikkelingen snel gaan, omdat de vierkanten zich in hoofdtekens bevinden.

Hoe ga je nu met dergelijke revolutionaire, transformatieve krachten om? Het vierkant tussen Uranus in Ram en Pluto in Steenbok laat zich wellicht als volgt interpreteren: ‘Het goede nieuws is dat het slechte nieuws niet lang duurt. Het slechte nieuws is dat het goede nieuws ook niet lang duurt’. Met andere woorden: wat gebeuren moet gebeurt toch, en het heeft geen zin om te blijven hangen in wat er allemaal gaande is.

De zomer van 2012 luidt een periode in die om flexibiliteit en snelle aanpassing vraagt. Wie genoeg innerlijke bagage heeft, en al meerdere stormen heeft doorstaan, kan een en ander gemakkelijker hanteren dan iemand die star en onbuigzaam is. Maar goed, hier schrijf ik te zijner tijd meer over. Nu nog maar even werken aan het afwikkelen en loslaten van oude zaken! Een fijne lente gewenst…
Ilse ten Berge 20-3-2012


Het meest perfecte lijkt incompleet,

maar je kunt er oneindig veel mee.
Vol lijkt leeg te lopen,
maar in het gebruik is het onuitputtelijk.
Wat recht is, lijkt kronkelig.
De grootste vaardigheid lijkt onhandig.
De grootste welbespraaktheid lijkt op stotteren.
beweging overwint de kou.
Rust overwint de warmte.
Wie rustig en helder is, kan een goede leider zijn.

Tao tekst 45: http://www.tekensvanleven.nl/teken45.htm

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s