Intensivering van het transformatieproces

Ja, het is zover! Het tweede vierkant tussen Uranus en Pluto is bijna exact, en wel op 19 september 2012. Eerder schreef ik al dat dit tweede vierkant, in de reeks van zeven, anders uitwerkt dan het eerste vierkant van 24 juni 2012. Immers, Pluto bepaalt nu het zwaartepunt! Pluto is op 18 september 2012 recht gaan lopen, terwijl Uranus nog altijd retrograde loopt. Met andere woorden: Uranus in Ram geeft voornamelijk revolutionaire doorbraken op innerlijk niveau. Pluto in Steenbok dwingt ons tot diepgaande transformatie van structuren die niet langer goed voor ons zijn. Pluto, is de langzaamst lopende planeet van de twee, en werkt daarom altijd het sterkste uit. Het transformatieproces wordt nu dus flink geïntensiveerd! Dit is overigens voor iedereen voelbaar, maar ook zichtbaar. Pluto kan trouwens heel onzichtbaar uitwerken. Zoals diepe zielenroerselen onder de oppervlakte broeien zonder dat anderen hier iets van merken. Totdat er een ‘kookpunt’ wordt bereikt, en het onzichtbare transformatieproces in een klap zichtbaar wordt. De naakte waarheid wordt onthuld!

Mijn verwachting is dat er vanaf volgende week veel naar buiten komt wat eerst onzichtbaar was. Dit kan flinke schokeffecten geven. Tevens speelt mee dat Saturnus zich op de laatste graden van Weegschaal begeeft. De laatste drie graden werken altijd crisisachtig uit, en in feite werpt Saturnus in Schorpioen zijn schaduw al flink vooruit. In mijn vorige artikel schreef ik dat Mars in Schorpioen het nodige voorwerk doet. Schorpioen is het crisisteken bij uitstek! Elke planeet die door het teken Schorpioen loopt, neemt deze kleur aan. Schorpioen is onder meer strategisch, venijnig, scherp en bovenal ondoorgrondelijk. Schorpioen gaat ook over macht, onmacht en de angst voor verlies of de dood. Daarentegen is transformatie de grootse kracht van Schorpioen! Mars ging 23 augustus 2012 het teken Schorpioen binnen, en sindsdien is de focus gericht op allerlei crisisachtige zaken die actie vereisen. Crisis is overigens niet slecht, zeker niet. Het vergt vaak wel veel energie om op een positieve manier richting te geven aan transformatieve processen. En dit heeft te maken met het feit dat het moeilijk is om te veranderen, en onze comfort zone los te laten. Saturnus, heer van Karma, neemt dus vanaf oktober 2012 een duik in de onderwereld (= Schorpioen) en intensiveert ons bewustwordingsproces. Hier kun je overigens niet aan voorbij, omdat onder de transit van Saturnus rekenschap moet worden afgelegd. Verlies is overigens betrekkelijk, en de angst die Saturnus door het teken Schorpioen kan aanwakkeren is dan ook meer een gedachte dan werkelijkheid. Ja, onder invloed van Schorpioen kun je alles verliezen, maar uiteindelijk komt er altijd iets voor terug wat wél bij je hoort.

Saturnus loopt zoals gezegd aan het einde van het teken Weegschaal. Weegschaal is het relatieteken, en is gericht op balans en evenwicht. Nu zie je dat veel onevenwichtige verbindingen flink onder vuur liggen, en ten langen leste worden verbroken. In feite geeft Saturnus in Weegschaal je tot 5 oktober 2012 de kans om orde op zaken te stellen. Wie nu de boel de boel laat, wordt straks flink getest als Saturnus in Schorpioen gaat lopen. Schorpioen is een waterteken, en Saturnus trekt iedereen mee naar diepe wateren. In eerste instantie krijgt Saturnus in Schorpioen steun van Neptunus in Vissen. Deze planeten vormen lange tijd een mooie waterdriehoek, en wel tot juli 2013. Eigenlijk hebben Saturnus en Neptunus niet zo veel met elkaar. Saturnus, heerst over de materiele wereld en Neptunus over de ongeziene wereld. Je zou kunnen stellen dat met deze harmonieuze verbinding hemel en Aarde met elkaar worden verbonden. Dus vanuit diepe bewustwording (= Saturnus in Schorpioen) kan datgene worden losgelaten (= Neptunus in Vissen) wat niet langer meer voldoet. Echter, iedereen wordt gedwongen om vanuit een diepere gevoeligheid en bewustzijn te leven, werken en te handelen. Geen goede samenstand dus voor hen die zeer gehecht zijn aan macht, geld en status.

Alles werkt samen, en niets gebeurt zomaar. De transformatieve, revolutionaire krachten die vrijkomen door het vierkant tussen Uranus en Pluto staan dus niet op zichzelf. Astrologisch gezien begint elke cyclus bij de conjunctie tussen planeten. De cyclus tussen Uranus en Pluto begon in 1965 op 17 graden Maagd. De jaren ’60 zijn roerig en de veranderingen zijn ingrijpend. Schaalvergroting, massaproductie, intensieve landbouw, chemische industrie, bio-industrie, milieuproblematiek, geboortebeperking door de anticonceptiepil zijn onder meer belangrijke thema’s. Ook worden deze jaren gedomineerd door de Vietnamoorlog, die eind jaren ‘60 zijn hoogtepunt bereikt. De generatie die geboren is met Uranus en Pluto in Maagd, en zeker degene met de exacte conjunctie, draagt een revolutionaire, transformatieve kracht in zich. De Pluto in Maagd generatie betreft de groep die geboren is tussen 1957 en 1972. De groep die ook Uranus in Maagd heeft, is geboren tussen 1962 en 1968.

Het vierkant tussen Uranus in Ram en Pluto in Steenbok activeert als het ware de conjunctie tussen Uranus en Pluto in Maagd. Het is dus vooral deze generatie die een belofte met zich meedraagt. Of anders gezegd: deze groep is in staat om orde te scheppen in de chaos. Maagd houdt van orde en regelmaat, werkt nauwkeurig, houdt de details goed in de gaten en is analytisch zeer scherp. Nadeel van deze generatie is dat ze onzichtbaar is en veel te bescheiden. Men dringt zich niet echt op de voorgrond, en gaat zeker niet snel de barricades op. Een wellicht nog groter nadeel van deze generatie is dat ze bevattelijk zijn voor een burn-out vanwege hun te grote dienstbaarheid. De Pluto/Uranus in Maagd generatie heeft het niet gemakkelijk wat werk betreft. In de jaren na hun afstuderen lagen de banen niet voor het opscheppen. En inmiddels bevindt juist deze leeftijdscategorie zich, vanwege hun gemiddelde leeftijd van 44 jaar, weer in een moeilijke positie bij ontslag. Vanaf een leeftijd van 45 jaar wordt vanwege leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt steeds moeilijker om een baan te vinden. En de economische crisis werkt in deze ook niet mee.

In dit licht gezien is het niet zo vreemd dat het aantal zzp-ers (eenmanszaken) sinds 2010 toeneemt (zie www.mkbservicedesk.nl). Uit recent onderzoek (2012) naar zzp-ers in de zakelijke dienstverlening en ICT (zie http://www.myler.nl) blijkt dat de gemiddelde leeftijd van mannelijke zzp-ers 49 jaar is, en die van vrouwelijke zzp-ers 45 jaar. Uit onderzoek van de Rabobank (2010) blijkt de zzp-er gemiddeld 45 jaar oud te zijn (zie www.rabobank.nl). Verder blijkt uit onderzoek dat steeds meer mensen min of meer gedwongen worden om na ontslag zzp-er te worden.  (zie http://www.wbs.nl/system/files/hamer__groot_-_flexwerkers_als_sluitpost.pdf) Een klein rekensommetje laat zien dat de zzp-er met een gemiddelde leeftijd van 45 jaar tot  de Pluto/Uranus in Maagd-generatie behoort! Volgens de westerse astrologie heerst Maagd over het 6e huis van werk en gezondheid. Ofwel: werken om den brode. In de Babylonische astrologie (zeg maar de oer-astrologie) was het 6e huis het huis van slavernij! Gedwongen zzp-schap neigt in mijn beleven naar een moderne vorm van slavernij. Persoonlijk vind ik de gestage groei van het aantal zzp-ers geen goede zaak, omdat teveel flexibilisering van de arbeidsmarkt ten koste gaat van sociale cohesie en gevoel van verbondenheid. Het wordt dan ieder voor zich, zeker als de concurrentie groot is en de uurlonen onder druk staan.

Het lijkt vechten tegen de bierkaai met het scenario dat ik hier schets. Maar is het niet zo, dat juist door de fikse weerstand waar de Pluto/Uranus in Maagd-generatie tegen aanloopt hun creativiteit wordt aangewakkerd? Wil de Pluto/Uranus in Maagd-generatie écht iets in de melk te brokkelen hebben, dan moet ze zich niet laten uitrangeren en laten verplaatsen naar de zijlijn. Nog altijd maakt de babyboomgeneratie de dienst uit en krijgt deze te weinig tegenwicht van de Pluto/Uranus in Maagd-generatie. De babyboomers zijn van de Pluto in Leeuw-generatie. Een negatieve uitwerking van Pluto in Leeuw is machtswellust en een te sterke ik-gerichtheid. Leeuw geeft niet snel zijn positie op, en het is voor de Maagd-generatie dan ook moeilijk om deze positie op te eisen. Een bescheiden Maagd laat zich snel in een hoek duwen door een brullende Leeuw! En toch, zo is mijn overtuiging, is het echt noodzakelijk dat de Pluto in Maagd-generatie zijn stem laat horen. De crisis die nu wereldwijd om zich heen grijpt, vraagt om diepgaande verandering en hervormingen, maar wel op zuivere wijze. Maagd streeft zuiverheid na, en Steenbok heeft een hoog ethisch besef. Het ‘old-boys-network’ daarentegen geeft zijn privileges niet graag op. Ongetwijfeld zijn ze tot de tand toe bewapend. Werk aan de winkel dus voor de Pluto/Uranus in Maagd generatie om echt te gaan voor de goede zaak!

Wat speelt er momenteel nog meer aan de hemel? Op 16 september 2012 is het Nieuwe Maan op 23 graden Maagd. Tijd voor nieuwe projecten, en in het teken Maagd gunstig om de zaken grondig aan te pakken. Op 22 september 2012 vindt de herfstequinox plaats met de intrede van de Zon in het teken Weegschaal. Weegschaal is een kardinaal teken, en dus kunnen in de herfst allerlei activiteiten worden vlot getrokken die al lang op stapel stonden. Het weekend van 29 en 30 september 2012 belooft er eentje te worden met een knaleffect! Op 29 september 2012 maakt de Zon in Weegschaal namelijk een T-vierkant met Uranus in Ram en Pluto in Steenbok. Op 30 september 2012 is er ook nog een Volle Maan in Ram op 7 graden! Emoties lopen hoog op. Maan conjunct Uranus in Ram gooit nog wat extra olie op de golven. Want ja, Ram is nu eenmaal niet de meest tactvolle van de dierenriem. Het vierkant tussen Uranus en Pluto drukt de komende periode een flink stempel op ons gevoel van welbehagen: revolutionaire en transformatieve tijden dus!
Ilse ten Berge 12 september 2012

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s