Het eclipsseizoen is aangebroken: ditmaal geen stilte voor de storm!

Voor wie het nog niet gevoeld heeft, het is Schorpioen-tijd! De Volle Maan van 29 oktober 2012 in Stier, had een heel duidelijk thema: stabiliteit versus crisis. Orkaan of superstorm Sandy heeft zeer heftig huisgehouden aan de oostkust van de Verenigde Staten. De gevolgen van deze ramp zijn voor velen zeer ingrijpend, zo niet desastreus . Echter, de totale omvang van de ramp is nog altijd niet goed te overzien. Dit komt omdat Mercurius bijna retrograde gaat lopen. Mercurius in Boogschutter is al vierkant Neptunus in Vissen geweest, maar gaat teruglopend nog een vierkant maken en straks rechtuitlopend nog eens. Dit zorgt voor veel mist, verwarring, en helaas ook voor menselijk leed. Astrologen hebben de afgelopen Volle Maan dan ook de titel ‘Frankenmoon’ (vrij naar Frankenstein) meegegeven. Zeker niet misplaatst! Overigens is de Volle Maan van 30 september 2012 tot ‘Monstermoon’ gedoopt. Het is wellicht interessant om dit artikel over deze Volle Maan nog eens terug te lezen.

De genoemde Volle Manen waren intens, ingrijpend en transformatief. Ten eerste vanwege het transformatieve vierkant tussen Uranus en Pluto. En ten tweede vanwege de niet te onderschatten invloed van Neptunus in Vissen. Het zijn dan ook de mysterieplaneten die ons op collectief niveau aanzetten tot revolutionaire (= Uranus), transcendente (= Neptunus) transformatie (= Pluto). Toen Saturnus nog in Weegschaal liep, konden we nog net doen alsof er niets aan de hand was. Nu Saturnus in Schorpioen loopt gaat deze vlieger niet langer meer op! Saturnus in Schorpioen maakt zijn aanwezigheid duidelijk kenbaar, en dat is pijnlijk voelbaar. In samenspel met Pluto in Steenbok (sextiel) worden crisisachtige situaties ook nog eens flink geïntensiveerd. Zie het maar als een zwerende wond, je kunt er een pleister op plakken maar de infectie gaat hierdoor niet weg. Kortom, je moet nu echt naar de kern om het probleem grondig aan te pakken.

Saturnus is de laatste planeet die we met het blote oog kunnen zien. Hij wordt gezien als de wachter op de drempel. Tot op dit niveau kunnen we nog zelf invloed uitoefenen op de dingen die op ons pad komen. Althans, onder invloed van Saturnus moet er hard gewerkt worden. Saturnus is nu eenmaal de man met de zeis. Hij vraagt je rekenschap af te leggen voor je daden. Saturnus in Schorpioen komt dus oogsten wat jij hebt laten liggen. Met andere woorden: thema’s waarmee Schorpioen is verbonden worden nu urgent. Het is dus tijd (= Saturnus) om oud karma (= Schorpioen) onder de ogen te zien. En ja, we gaan dit allemaal merken. Niet in de laatste plaats in onze portemonnee, want  Schorpioen gaat ook over geld, en Saturnus dwingt je je verantwoordelijkheid te nemen!

De komende tweeënhalf jaar kunnen we harde maatregelen verwachten van de nieuw aantredende regering. De overheidsfinanciën moeten op orde worden gebracht, en dit kan alleen als de overheidsuitgaven drastisch worden teruggebracht. Je komt er niet mee weg door wat heen en weer te schuiven met gelden. Saturnus in Schorpioen dwingt tot sanering. En dit gaat pijn doen, want er wordt niet langer meer rekening gehouden met allerlei privileges. Zo worden onder meer belastingen verhoogd, wordt de kinderbijslag verlaagd, verdwijnt de basisbeurs en de zorgtoeslag, worden de huren verhoogd en de hypotheekrenteaftrek beperkt. Wie een te hoge hypotheeklast of andere schulden heeft, komt zichzelf door alle aangekondigde maatregelen behoorlijk tegen. En heb je te lang gewacht met achterstallig onderhoud, dan merk je nu dat er onvoldoende geld is om dit te kunnen uitvoeren.

In feite zegt Saturnus in Schorpioen dat het tijd is om je schuldenlast terug te brengen door af te lossen. En laten we eerlijk zijn, de laatste jaren is er flink met geld gesmeten. Ook is er onvoldoende of niet geluisterd naar mensen met een vooruitziende blik die de crisis wel hebben zien aankomen. Immers, sinds de intrede van Pluto in Steenbok (2008) is het proces van versobering natuurlijk al in gezet. Alleen Saturnus in Schorpioen zet nu echt de rem op onnodige uitgaven door drastische maatregelen te nemen. En hier ontkomt niemand meer aan.

De nieuwe regering Rutte II staat hiermee voor een flinke uitdaging om alle problemen het hoofd te bieden. In feite verkeert het kabinet al in een crisis (= Schorpioen), voordat ze nog maar een dag geregeerd heeft. Uiteraard heeft Rutte II last van de doorgeschoven rekening van vorige kabinetten, zeker ten aanzien van het betaalbaar houden van de zorg. Hoe dan ook, het laatste woord is nog niet gezegd ten aanzien van alle aangekondigde maatregelen. Mercurius gaat immers op 7 november 2012 retrograde lopen, en keert hierbij terug in het teken Schorpioen. Het mag duidelijk zijn dat het nieuwe kabinet te snel in elkaar is gedraaid, en dat hierbij belangrijke zaken over het hoofd zijn gezien. Gedurende de retrogradeperiode van Mercurius moet het nodige herzien worden om daarna in gewijzigde vorm verder te kunnen.

Zoals gezegd het is Schorpioen-tijd, en bevinden we ons nu in het eclipsseizoen. Op 13 november 2012 is de zonsverduistering op 22 graden Schorpioen. Op 28 november 2012 volgt de maansverduistering op 7 graden Tweelingen. Meestal voelen de weken voorafgaande aan de eclipsperiode als een stilte voor de storm. Persoonlijk zeg ik dat er van enige stilte dit keer geen enkele sprake is. Het stormt nu al flink! Astrologen weten natuurlijk wel welke planeten aan het werk zijn, maar de concrete invullingen zijn onbekend en verrassend. Zeker vanwege de uitwerking van de mysterieplaneten Uranus, Neptunus en Pluto. En dit geeft een onderstroom aan gevoelens….typisch Schorpioen.

Nu ben ik geen Schorpioen, maar een Waterman (= luchtteken), alhoewel beiden een vast teken zijn. Een Waterman heeft ruimte nodig om het hoofd koel te houden, om zo zijn eigen theorieën vorm te geven en deze helder te kunnen communiceren. Een Waterman kan niet zonder ‘food for thought’, en zo kan een Schorpioen niet zonder crisis wil hij goed tot zijn recht komen. De binnenwereld van een Schorpioen zit dan ook vol met emoties en gevoelens. Je kunt dit proces vergelijken met een vulkaan waar af en toe een rookpluim uit komt. Soms rommelt het, maar verder blijft het verborgen. Als de tijd rijp is barst de boel open en is het tijd voor transformatie. De innerlijke wereld van een Schorpioen is gesloten, en de buitenwereld heeft er geen zicht op. Een Schorpioen heeft privacy, stilte en tijd nodig om alles intens te doorvoelen. Hij zegt dus niets, maar komt pas naar buiten met het resultaat als het zijn tijd is. Voor de buitenwereld lijkt er niets aan de hand te zijn, maar stille wateren hebben diepe gronden. En als er dan uiteindelijk een uitbarsting volgt (= crisis) dan is Schorpioen op zijn best. Hier heeft hij naar toe gewerkt met zijn gewroet, gegraaf en roerige emoties!

Inherent aan het teken Schorpioen is er altijd sprake van dwingende processen. Een Schorpioen weet diep van binnen dat hij hier niet onderuit kan, maar zal voor de buitenwereld verstoppertje spelen en net doen alsof er niets aan de hand is. Echter, innerlijk wordt hij wel aangezet tot dieper voelen en bewust worden van die processen die móeten leiden tot veranderingen en wel van binnenuit. Schorpioen is namelijk een vast teken. Als het crisis-talent van Schorpioen goed ontwikkeld is, kan hij uitstekend tot zijn recht komen in crises in de buitenwereld. Een Schorpioen is nu eenmaal gewend aan crises in zijn binnenwereld. Daarbij voelt hij de buitenwereld scherp aan. Een Schorpioen voelt als het ware al iets heftigs aankomen, terwijl niemand nog wat in de gaten heeft. Vergelijk dit proces met het maken van röntgenfoto’s. Je wilt zicht krijgen op wat er van binnen aan de hand is, omdat je aan de buitenkant niets kunt zien en je de boel niet vertrouwt. Een Schorpioen bedient zich hierbij van een (hopelijk gezond) wantrouwen.

Nu Saturnus in Schorpioen loopt worden we allemaal gedwongen om dieper te graven en te wroeten. Alleen zit hier vaak in eerste instantie weerstand op alsook angst of een rem. Dit geeft onzekerheid en kan het wantrouwen in onszelf versterken. Hoe dan ook geeft Saturnus ons de komende tweeënhalf jaar de mogelijkheid om in eerste instantie via crisis en het doorworstelen van diepere lagen rijper en bewuster te worden en te groeien naar voorzichtigheid,  gewetensvolheid en verantwoordelijkheid. Zoals ik al in een eerder artikel schreef, geldt dit ook voor onze relaties en verbindingen. Weegschaal is het teken van relateren, maar Schorpioen is het teken van écht in verbinding zijn en de bereidheid hier ten volle voor te gaan!

Wie openstaat voor de onderstroom die nu voelbaar is weet dat de aankomende eclips in Schorpioen transformatie vereist! De komende eclips valt namelijk nabij de noordelijke maansknoop in Schorpioen, ofwel de as Stier-Schorpioen (= stabiliteit versus crisis). In mijn ervaring zijn eclipsen van groot belang in ieders leven, en fungeren ze als wegwijzer. Bij een eclips is de focus gericht op een nieuw begin, maar altijd nadat er iets beëindigd is. Eclipsen sluiten belangrijke levenszaken af, om de weg vrij te maken voor nieuwe zaken. In die zin ga ik ervan uit dat de aankomende eclips bestaande processen intensiveert, doorbraken initieert en ons verder aanspoort tot transformatie. De eclips is, zoals ik het zie, het portaal waarin alle planetaire energieën gekanaliseerd worden. En ja, het jaar 2012 is hiermee het grote kantelpunt in ons collectieve bewustwordingsproces!

Saturnus in Schorpioen (karma!) en de maansknoop in Schorpioen (= onze lotsbestemming) wijzen ons op de noodzaak tot diepgaande transformatie. Het is de hoogste tijd om op een hoger plan van bewustzijn te vibreren, en hierbij te ervaren dat verleden, heden en toekomst op hetzelfde moment plaatsvinden. Je bent de schepper van je eigen leven, en hiermee kan in het Nu een vruchtbare toekomst gecreëerd worden. Het is dus niet langer de vraag wanneer de omwenteling plaatsvindt, nee, het proces is in volle gang en we zitten er middenin!

In het volgende artikel volgt een verdieping met betrekking tot de komende zonsverduistering van 13 november 2012. Stay tuned!

Ilse C. ten Berge 5-11-2012

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s