21 december 2012: het einde der tijden?

De magische datum van 21 december 2012 komt steeds dichterbij, en wakkert hiermee de hype rond het ‘einde der tijden’ nog meer aan. Ik wil in dit artikel niet stilstaan bij het aflopen van de lange telling van de Mayakalander. Er zijn vele Mayakalenders, en er worden steeds nieuwe varianten ontdekt. De Maya’s hebben niet het einde der tijden willen voorspellen, aangezien hun kalenders gebaseerd zijn op kosmische cycli. Een cyclus kent geen expliciet eind noch begin, omdat elk einde een nieuw begin in zich draagt. Hoe dan ook, het is mens eigen om apocalyptisch te denken, en in elk tijdperk worden dergelijke eindvoorspellingen gedaan. Tevens is er veel te doen over het hogere bewustzijn, of de bewustzijnsshift die in 2012 zou plaatsvinden. Deze shift appelleert aan de diepgaande behoefte om verlost te worden van het aloude conflict wat ons sinds mensheugenis parten speelt, en wel de strijd tussen goed en kwaad. Met andere woorden: is het einde van de wereld nabij (= doemdenken) of worden we bevrijd van ons dualistische denken door de komst van een hoger eenheidsbewustzijn?

In mijn beleven is elk scenario mogelijk, omdat we de scheppers zijn van ons eigen leven. Kwantum fysisch gezien, is ons leven een experiment en scheppen wij zelf onze randvoorwaarden. Het einde der tijden is hierbij geen absoluut gegeven, maar een ‘moment in de tijd’. Niets is statisch in het leven, en dat is een kosmisch gegeven. Al met al is er sprake van een overgangstijd, gemarkeerd door de scheidslijn tussen twee werelden: een oude en een nieuwe wereld waarin veel tegengestelde krachten werkzaam zijn. Hier ontmoet de oude garde een horde nieuwlichters. De Arabische Lente is een mooi voorbeeld van het botsen van twee werelden. Het directe gevolg van een dergelijk treffen is: extremiteiten en chaos! Vergelijk dit met twee uiteinden van een stuk elastiek, dat met grote kracht uit elkaar worden getrokken tot het knapt. De onderliggende boodschap is dat er een nieuwe wereld geboren staat te worden, en dat vergt diepgaande aanpassing van iedereen!

Zoals ik het zie, kan iedereen die een hoger bewustzijn nastreeft, dit bewerkstelligen door zich te openen voor een bewustere manier van voelen, denken en handelen. Wie zich afstemt op ellende en narigheid trekt dit ook naar zich toe. Het lijkt me onmogelijk om zonder enige inspanning een hoger bewustzijn te ontvangen. Alle goede bedoelingen ten spijt, maar ik geloof niet dat het je lukt door op een hutje op de hei te gaan zitten mediteren. Nee, zelfs niet door je te verschansen in een grot in Zuid-Afrika, in afwachting van drie dagen duisternis en vloedgolven. Het is volgens mij vele malen simpeler dan dat. Een betere wereld begint bij jezelf, door eerst eens in het reine te komen met jezelf via de weg van introspectie. Dit kan niet zonder transformatie en gedragsverandering!

Nu heb ik natuurlijk ook niet de wijsheid in pacht. Als astroloog kun je wel proberen om cyclische tendensen te duiden. En dan nog, is er altijd een factor X die je niet kunt zien. En juist die factor X geeft de zin van het bestaan weer, waarom we hier zijn, en waar we naar toe gaan. Hoe kun je bewust worden als alles helder en zichtbaar is, en er geen vragen meer te beantwoorden zijn? Zoals ik in mijn vorig artikel schreef, heeft de eclips in Schorpioen van 13 november 2012 het startsein gegeven aan grote veranderingen in ons leven. Nu was de afgelopen zomer al een groot kantelpunt voor velen, en is er het nodige in beweging gebracht. Het zijn Schorpioen-tijden waarin we leven, en hiermee is het transformatie wat de klok slaat! Neptunus in Vissen wakkert ook nog eens de noodzaak tot onthechting aan. Neptunus in Vissen kan trouwens heel ontspannend uitwerken, maar als je niet kunt loslaten dan wordt het onherroepelijk lijden. Nu Saturnus in Schorpioen en Pluto in Steenbok via een sextiel een verbinding maken, is de noodzaak om transformatie in je leven toe te staan nog urgenter geworden.

Natuurlijk is 21 december 2012 voor astrologen van belang. Die dag om precies 12.12 uur gaat de Zon het teken Steenbok in en markeert zo het begin van de winter. Tevens staat er op dat moment een yod aan de hemel. Een yod wordt ook wel een vingerwijzing van god genoemd, en heeft hiermee een speciale betekenis. In dit geval wordt de yod gevormd door Saturnus in Schorpioen in sextiel met Pluto in Steenbok. Jupiter in Tweelingen maakt op 21 december 2012 een inconjunct met Pluto, en op 22 december 2012 een inconjunct met Saturnus. Jupiter vormt hiermee de apex (= punt waar alle energie naar toevloeit) van de yod.

Nu heeft Jupiter onder meer met expansie te maken alsook met genezing. Negatief gezien kan Jupiter op overdrijving duiden. Zelf heb ik gemerkt dat Jupiter in Tweelingen een teveel aan informatie geeft wat aan de oppervlakte blijft. Anders gezegd: het is moeilijk om met Jupiter in Tweelingen tot de kern door te dringen. Je raakt gemakkelijk vermoeid door de enorme stroom aan informatie, die ook nog eens versnipperend uitwerkt. Waak trouwens voor valse profeten die van alles en nog wat beweren en beloven: een negatieve uitwerking van Jupiter in Tweelingen. Jupiter staat in Tweelingen gewoon niet prettig, omdat hij van nature over Boogschutter (= tegenoverliggende teken) heerst. Als Jupiter in 2013 in Kreeft gaat lopen, en dus in verhoging staat, komt hij veel beter tot zijn recht. Half juli 2013 vormt Jupiter in Kreeft een mooie waterdriehoek met Saturnus in Schorpioen en Neptunus in Vissen. Een goede tijd voor innerlijke genezing!

Hoe dan ook heeft Jupiter op 21 december 2012 een leidende rol in de yod die dan aan de hemel staat. Een yod geeft heel veel spanning. Je staat echt met de rug tegen de muur. Niet zelden komt de oplossing voor de problemen die dan spelen uit onverwachte hoek. Nadeel is: je moet de rit uitzitten tot de allerlaatste snik. Het beeld dat Jupiter in Tweelingen geeft (= apex van deze yod), is dat zijn ‘genezende’ of ‘expansieve’ werking een halt toe wordt geroepen. Dus als je de laatste tijd veel informatie tot je hebt genomen waarvan je denkt wijzer te zijn geworden (= Tweelingen), dan blijk je toch dingen over het hoofd te hebben gezien. Je bent misschien een stap in de goede richting opgeschoven, maar de informatie moet nog op een dieper niveau verwerkt worden.

Het kan ook goed zijn dat de expansie van Jupiter in Tweelingen, je verrijkt of ondersteund heeft, maar dat je hier verder geen ‘rechten’ aan kunt ontlenen. Je wordt weer op jezelf teruggeworpen. De remmende werking die je ervaart is nodig, omdat kennelijk eerst transformatie vereist is. Het is dus noodzakelijk dat er eerst op een Schorpioen-achtige wijze (Saturnus) vorm wordt gegeven aan diepgaande transformatie (Pluto). Wie nog worstelt met het een of ander, wordt nog even van genezing onthouden, omdat er toch nog dieper moet worden gegraven. Het beeld is gewoon nog niet helder. De doelen die we nastreven, de expansie die we zoeken, stokt dus aan het einde van deze maand. Heel symbolisch eigenlijk, omdat we met de intrede van de Zon in Steenbok worden aangespoord om een stapje terug te doen en uit te rusten. De natuur maakt zich op voor een koude winter, en menig dier trekt zich terug voor een diepe winterslaap.

Op basis van de horoscoop van de Wintersolstitium op 21 december 2012 zou je kunnen stellen, dat we worden aangespoord om nog meer naar binnen te keren. Het is tijd om onze expansiedrift voorlopig nog even te parkeren. Jupiter in Tweelingen kan ons het antwoord ook niet verschaffen, omdat de informatie aan de oppervlakte blijft drijven. Saturnus en Pluto zetten hier flink de rem op. Saturnus in Schorpioen en Neptunus in Vissen zijn de enige planeten die tijdens de wintersolstitium in het element water staan. In onze binnenwereld gebeurt van alles, en er moet in deze diepte nog veel worden afgetast. En mochten het negatieve emoties en gevoelens zijn die je tegenkomt, vergeet niet dat er in de diepte van onze gevoelswereld vele schatten verborgen zijn. Venus en Mercurius verruimen hun blik in het hoopgevende teken Boogschutter. Er gloort dus zeker licht aan het eind van de horizon. De Maan en Uranus, beiden in het teken Ram, lopen zich ongeduldig warm in de coulissen. Een en ander staat nog in de kinderschoenen, maar het enthousiasme is er niet minder om. De Zon, Mars en Pluto temperen daarentegen nodeloze expansiedrift vanuit het nuchtere en zakelijke teken Steenbok. Zijn onze plannen wel haalbaar? Eerst moet er nog hard gewerkt worden, en wel in stilte en afzondering. En daarna kunnen de doorbraken volgen, die de aanzet zijn voor revolutionaire vernieuwing. Dit is de kosmische opdracht die voor ons ligt, en waar we de komende drie maanden zoet mee zijn, tot de lente weer aanbreekt.

In die zin is er dus sprake van een cyclisch ‘einde der tijde’, en dat laat de horoscoop van 21 december 2012 heel mooi zien. Dit wil niet zeggen, dat er geen lichtpuntjes zijn en dat enig enthousiasme niet op zijn plaats is. De nieuwe Maan in Boogschutter van 13 december 2012 geeft al een duwtje in de goede richting. Zeker omdat kort daarna de planeet Uranus weer vooruit gaat lopen. Een verademing! Verder is Mercurius op 11 december 2012 weer in Boogschutter gaan lopen, en is zijn schaduwperiode op 15 december eindelijk voorbij. Op 16 december 2012 gaat Venus ook het teken Boogschutter in, waardoor we de overmaat aan Schorpioen-energie achter ons kunnen laten. Dat scheelt ook al een heel stuk!

Hoe dan ook het hogere bewustzijn komt niet zomaar tot ons. Hier moet aan gewerkt worden, omdat het een grondig gebeuren is. De yod laat zien, dat we de mogelijkheid hebben om dit eenheidsbewustzijn in onszelf te gaan ervaren. Het is een punt van ‘awakening’. Hoop en vertrouwen (= Jupiter) wordt aangestuurd vanuit Saturnus in Schorpioen in samenspel met Pluto in Steenbok. In feite duidt dit op dubbele transformatie! Kortom, we krijgen niets voor niets. Er moet nog een flinke transformatieslag worden gemaakt. Er is dus reden genoeg om hard aan onszelf te blijven werken, waardoor genezing in welke vorm dan ook ons deel zal zijn (= uitwerking van de yod met Jupiter in de apex).

Dit alles gaat in 2013 zeker zijn beslag krijgen. Ook in 2013 vormen Uranus en Pluto tot tweemaal toe een exact vierkant met elkaar. De revolutionaire, transformerende krachten blijven ons dus continu triggeren om te vernieuwen (= Uranus in Ram) na diepe bewustwording (= Pluto in Steenbok). Uranus en Pluto hebben in 2012 de piketpaaltjes uitgezet voor de overgang van een oude naar een nieuwe wereld. Zeker tot en met 2015 worden we onophoudelijk geconfronteerd met onzekerheid en chaos. Op de as die vervolgens overblijft, de smeulende resten van een oude wereld, moet een nieuwe wereld worden opgebouwd. Dat is het landschap dat zich voor ons uitstrekt. Hoe deze wereld er vervolgens uit gaat zien is aan onszelf, en onze bereidheid om op een hoger niveau van leven te gaan vibreren! Het eenheidsbewustzijn volgt pas als het oude denken, de strijd tussen goed en kwaad is losgelaten vanuit de vraagstelling: ‘Is het goed voor mijzelf, de ander en het totaal?’

Een goede wintertijd toegewenst!

Ilse C. ten Berge 12-12-2012

Een gedachte over “21 december 2012: het einde der tijden?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s