Transformatieprocessen in 2013: het krachtenspel van Uranus, Neptunus en Pluto

Het wintersolstitium op 21 december 2012 markeerde het begin van de winter (zie ook: 21 december 2012: het einde der tijden? ) Tot het begin van de lente is de energie naar binnen gericht. Het is nog geen tijd voor het planten van nieuwe zaadjes of een werkelijk nieuw begin. Wel is het een goede tijd voor rust en bezinning ten einde energie op te doen voordat de lente aanbreekt. Op 20 maart 2013 volgt de Lente-equinox en gaat de Zon in Ram lopen. En ja, ook in 2013 krijgen we weer collectief te maken met de transformatieve krachten die Uranus en Pluto oproepen. Maar onderschat hierbij de kracht van Neptunus niet: de verbindende schakel tussen de twee genoemde zwaargewichten. De energie van Neptunus laat je heel diep voelen in de oneindige diepte van de oceaan.

Uranus, Neptunus en Pluto zijn mysterieplaneten. Hun krachten laten zich niet beteugelen op het persoonlijke vlak. Je kunt ook niet voorspellen hoe hun uitwerking zal zijn. Wel zijn de grote lijnen te duiden, maar hoe dan ook moet je door het proces heen en blijft het een kwestie van ervaren. Uranus en Neptunus zijn in feite ‘zusterplaneten’. Ze zijn bijna even groot en lijken qua opbouw en kleur veel op elkaar. Uranus heeft alleen een gekantelde as, wat zijn dwarse natuur benadrukt.  Uranus is visionair, hij is een wetende. Neptunus voelt aan en is intuïtief. Uranus heeft een flitsend idee, ervaart een eureka moment, en weet dat het waar is. Neptunus krijgt deze hogere wijsheid intuïtief door, en voelt dat het waar is. Je zou kunnen stellen dat beide planeten ‘de waarheid’ op hun eigen wijze ervaren, maar het gaat om hetzelfde principe. Als ze samenwerken worden hun krachten gebundeld.

Uranus is de moderne heerser van het teken Waterman. Waterman, een luchtteken, is verbonden met ons denken. Neptunus is de moderne heerser van het teken Vissen. Vissen, een waterteken is verbonden met ons voelen. In het element lucht ligt de nadruk op denken. In het element water ligt de nadruk op voelen. Beide elementen hebben elkaar nodig. Als we alleen maar denken (in ons hoofd zitten) zonder te voelen, dan worden we koud en mentaal. Wie teveel openstaat wordt overspoeld door alle indrukken, is overgevoelig en moet zich wel afsluiten van de buitenwereld. Dit komt op anderen koud en afstandelijk over. Wie op empatische wijze communiceert, of intuïtiever denkt, komt een stuk warmer en krachtiger over.

Het lijkt me in deze tijden van grote veranderingen belangrijk om te leren navigeren met de energieën van zowel Uranus, Neptunus als Pluto. Hoewel Pluto door de mainstream wetenschap  gedegradeerd is tot dwergplaneet, is zijn uitwerking op ons sterker dan die van de andere planeten. De kracht zit dan ook in het allerkleinste, zoals in een zaadje de hele plant al aanwezig is. En elk idee uit het ongeziene ontstaat. Neptunus vormt de brug tussen Uranus en Pluto. Met andere woorden: revolutionaire krachten kunnen via onthechting omgezet worden in transformerende krachten. Uranus verbreekt de oude vorm. Neptunus onthecht en laat los. En Pluto daalt vervolgens af naar de onderwereld om wat daar nog aanwezig is te transformeren. We kunnen dus niet zonder deze drie meester-planeten!

In mijn laatste artikel schreef ik: Ook in 2013 vormen Uranus en Pluto tot tweemaal toe een exact vierkant met elkaar. De revolutionaire, transformerende krachten blijven ons dus continu triggeren om te vernieuwen (= Uranus in Ram) na diepe bewustwording (= Pluto in Steenbok). Uranus en Pluto hebben in 2012 de piketpaaltjes uitgezet voor de overgang van een oude naar een nieuwe wereld. Zeker tot en met 2015 worden we onophoudelijk geconfronteerd met onzekerheid en chaos. Op de as die vervolgens overblijft, de smeulende resten van een oude wereld, moet een nieuwe wereld worden opgebouwd. Dat is het landschap dat zich voor ons uitstrekt. Hoe deze wereld er vervolgens uit gaat zien is aan onszelf, en onze bereidheid om op een hoger niveau van leven te gaan vibreren.

Al met al geen gemakkelijke opgave, want dit houdt in dat niet alleen de wereld om ons heen verandert, maar dat wij hier een gelijk aandeel in hebben. Het is belangrijk om het oude denken los te laten, en te zien dat de zichtbare wereld om ons heen een poppenspel is. Wat we niet zien, is de onzichtbare hand die de poppen vasthoudt. En dat wordt alleen maar zichtbaar als je op een hoger niveau van leven gaat vibreren. In dit licht gezien, wordt de uitwerking van de mysterieplaneten gemakkelijk geprojecteerd in de buitenwereld. Anders gezegd: dat wat mij overkomt, kan onmogelijk door mijzelf zijn opgeroepen, maar is de ‘schuld’ van anderen. Dit is wat mij betreft inherent aan het oude denken, en blokkeert de poort naar een hoger bewustzijn. In die zin geven de mysterieplaneten ons handvaten om los te komen van een oude wereld, ons denken te verruimen en vanuit het hart te gaan leven. Astrologie is hierbij niets anders dan een instrument. Je kunt nu eenmaal alleen jezelf inwijden in de magie van mede-schepper zijn. In mijn optiek zijn we nu in een tijdperk gekomen van ontwaken, waarbij onze ogen en oren geopend worden om echt te gaan zien en horen.

Het transformatieproces gaat ook in 2013 onverminderd door. Op 21 mei 2013 volgt het derde vierkant in de reeks van zeven: Uranus op 11 graden Ram en Pluto op 11 graden Steenbok. Op 1 november 2013 volgt het vierde vierkant: Uranus op 9 graden Ram en Pluto op 9 graden Steenbok. We gaan een intensief voorjaar tegemoet, want in mei 2013 krijgt de uranische energie de overhand. Pluto loopt dan retrograde. Dit betekent dat de revolutionaire krachten, vrijgemaakt door Uranus in Ram sterker zijn, dan Pluto in Steenbok kan corrigeren. Belangrijk dus om het kind niet met het badwater weg te gooien. In november 2013 heeft Pluto in Steenbok de touwtjes in handen, omdat Uranus in Ram retrograde loopt. Als planeten retrograde lopen dan is de energie meer naar binnen gericht. We worden tot verwerking aangezet, en te doorvoelen wat er allemaal op ons bordje is gelegd.

De mysterieplaneten werken grondig samen. Uranus verbreekt de vorm, Neptunus laat los en Pluto transformeert. Dit doe je niet op een zondagnamiddag, daar is tijd voor nodig. Hoe onbewuster je in het proces staat, hoe ingrijpender de gebeurtenissen of ervaringen kunnen zijn. Hoe bewuster je bent, hoe minder weerstand het kost om met de energieën mee te bewegen. Desalniettemin vragen transformatieprocessen veel energie, omdat je continu bezig bent om je aan de veranderingen aan te passen. Het zijn telkens weer creatieve processen, zoals elke creativiteit de vernietiging van het oude denken is.

De eerste serie vierkanten van 2012 hebben hun uitwerking zeker niet gemist. De levens van velen zijn ingrijpend veranderd of aan het veranderen, en dit proces staat zeker niet stil! De werking van Uranus in vierkant met Pluto beleef je intenser als je persoonlijke planeten of sensitieve punten hebt op de graden waar de vierkanten plaatsvinden. In juni 2012 betrof dit 8 graden Ram en 8 graden Steenbok, en in september 2012 was dit 7 graden Ram en 7 graden Steenbok. Neptunus loopt ook langzaam, en bevindt zich inmiddels op 2 graden Vissen. Hou er altijd rekening mee dat de invloed van de buitenplaneten niet stopt met 1 graad voor of 1 graad na het exacte moment. De werking van de mysterieplaneten is al jaren voor het exacte punt voelbaar en houdt ook daarna nog aan. Het is een golf die aanzwelt en weer afzwakt. Echter, de intensiteit is rond het exacte moment het krachtigst. Je zou het kunnen vergelijken met een naderende trein. In de verte lijkt het een klein stipje, maar door de grote snelheid is de trein ineens heel dichtbij. Wie niet voorbereid is, kan enorm overrompeld worden door de kracht van een belangrijke transit van een van de mysterieplaneten. Dat wil dus niet zeggen, dat het er in aanleg niet was. Het geeft aan dat het nu tijd (= exacte moment van een transit) is om aan een nog onbegrepen, niet doorleefd stuk in jezelf te werken.

Sinds februari 2012 loopt Neptunus definitief in het eigen teken Vissen. Neptunus blijft hier nog tot begin 2026. Dit betekent dat Neptunus thuis is gekomen, en goed tot zijn recht komt in deze waterige, transcendente energie. Vissen is het laatste teken van de zodiac (= dierenriem), en hier komt alles weer samen. Op het aardse niveau geeft Neptunus blijk van mist, illusies en verwarring. Maar op het ‘hemelse’ niveau lossen de dingen op, vindt er onthechting plaats en is er slechts één. Sinds 21 december 2012 is de poort naar het eenheidsbewustzijn geopend. Neptunus in Vissen geeft richting aan het eenheidsbewustzijn, van waaruit alles afkomstig is, en waarnaar alles terugkeert. Neptunus in Vissen laat je met de stroom meebewegen. En mocht je besluiten om toch tegen de stroom in te gaan (= vluchtgedrag, koesteren van illusies), dan krijg je niets anders dan verwarring en desillusies.

Sinds oktober 2012 hebben we te maken met Saturnus in het teken Schorpioen (lees ook: Saturnus in Schorpioen: het leerproces in de zoektocht naar de waarheid van het leven). Het duurt altijd even voordat je een dergelijke tekenwisseling kunt hanteren. Saturnus is niet voor niets een leermeester, die ons zijn soms pijnlijke lessen leert om onze verantwoordelijkheid te nemen via het proces van beperking, volharding en hardwerken. Maar ja, dan heb je wel wat! Saturnus is vadertje Tijd, en in die zin is het tijd voor de ‘naakte waarheid’ en lukt het niet langer om de schone schijn op te houden. Iets wat overigens met Saturnus in Weegschaal nog wel mogelijk was. In het teken Schorpioen blijft niets aan de oppervlakte, en word je de diepte ingezogen. De laatste tijd zijn er veel ontboezemingen in de media van personen die hun fouten publiekelijk kenbaar maken. Schandalen worden door Saturnus in Schorpioen aan het licht gebracht. Helaas neemt Saturnus in Schorpioen geen genoegen met alleen het uitspreken van: ‘mea culpa’. Saturnus blijft ons dan ook in 2013 met de neus op de pijnlijke feiten drukken, waardoor we kunnen veranderen. Er is werk aan de winkel om flink orde op zaken te stellen.

Sinds juni 2012 loopt Jupiter in het communicatieve Tweelingen. De informatievoorziening is hiermee in een enorme stroomversnelling gekomen. Jupiter heeft zichzelf wat mij betreft echt overtroffen. De laatste maanden zie ik een tsunami van informatie aan mij voorbij trekken. En zie dan maar eens niet kopje onder te gaan! Helaas geeft Jupiter in Tweelingen weinig verdieping, omdat de informatie aan de oppervlakte blijft drijven. En ik heb het al eerder gememoreerd, de kans op onwaarheden en valse profetieën is zeer groot, zeker nu het oude denken terrein verliest. Als Jupiter op 26 juni 2013 in Kreeft gaat lopen, kunnen we ons intuïtief ook beter afstemmen op wat voor ons als waarheid voelt en wat niet. Jupiter staat namelijk in verhoging in het teken Kreeft, en geeft extra energie om aan innerlijke genezing te werken.

Vrijwel gelijk na de intrede van Jupiter in Kreeft, ontstaat er aan de hemel een zogeheten waterdriehoek. Dat wil zeggen, dat Jupiter, Saturnus en Neptunus met elkaar een harmonieuze verbinding aangaan. Een goede tijd voor heling en in liefdevolle verbinding staan met anderen. Deze waterdriehoek vindt plaatst op 5 graden Kreeft, Schorpioen en Vissen en is exact op 17 – 18 juli 2013. Overigens, wordt het rond die tijd wel erg waterig en emotioneel, omdat Cheiron natuurlijk ook nog altijd in Vissen loopt, en Mercurius, de Zon en Mars dan eveneens in Kreeft staan.

De Noordknoop beweegt zich ook in 2013 door het teken Schorpioen. Dit betekent dat onze levenslessen gecentreerd blijven rondom het transformatieve teken Schorpioen. De Noordknoop is overigens geen planetaire energie, maar een punt dat berekend is (lees meer hierover). In principe duidt het op het te ontwikkelen potentieel en welke gedragspatronen je hiervoor dient los te laten. Als we Schorpioen-lessen hebben te leren, dan moeten we ook kijken naar het tegenoverliggende teken Stier. Stier is een behoudend teken. Met andere woorden: om goed met Schorpioen-energie om te kunnen gaan, is het van wezenlijk belang om uit de comfortzone van het oude, veilige, bekende (= Stier) te komen. Het is lastig om in het diepe te springen en je vertrouwd te maken met onbekende wateren, als de kant lekker veilig aanvoelt.

Tussen de bedrijven door gaat Mercurius natuurlijk ook retrograde lopen, en markeert hierbij periodes van hollen en stilstaan. Het is wel raadzaam om dergelijke perioden in je agenda te markeren, want de ervaring leert dat afspraken geen standhouden. Ook zijn deze perioden niet geschikt om belangrijke contracten te tekenen. Neem hierbij ook altijd de schaduwperioden in acht. Meestal maak ik melding op Twitter van de retrograde en schaduwperiode van Mercurius. Dit jaar loopt Mercurius driemaal retrograde in watertekens. Vaak keren oude thema’s terug, omdat Mercurius vanwege de cyclische beweging altijd aanhaakt op vorige periodes waarin hij in hetzelfde teken liep. De perioden zijn:
Mercurius retrograde in Vissen: 23 februari 2013 – 17 maart 2013
Mercurius retrograde in Kreeft: 27 juni 2013 – 21 juli 2013
Mercurius retrograde in Schorpioen: 22 oktober 2013 – 11 november 2013

Natuurlijk ontbreken de eclipsen in 2013 ook niet. Ik kom hier te zijner tijd op terug. In ieder geval worden het intensieve eclipsperiodes voor ons allemaal. Zowel gedurende de eerste Zonsverduistering (10 mei 2013 op 19 graden Stier) als bij de tweede Zonsverduistering (3 november 2013 op 11 graden Schorpioen) vormen Uranus en Pluto een exact vierkant. Het kan niet anders dan dat 2013 voor ons allemaal een memorabel jaar gaat worden, met vele dynamische, onomkeerbare veranderingen!

Ilse C. ten Berge 31-1-2013

3 gedachten over “Transformatieprocessen in 2013: het krachtenspel van Uranus, Neptunus en Pluto

 1. Marleen Sanders

  Hallo Ilse,

  Veel erkenning en herkenning….Mijn MC staat 9 graden steenbok, dus vierkant goed voelbaar, te meer in radix staat de heer van MC, saturtus (in 12 de huis) een oppositie met de maan (in 6 de huis).
  Van trilling gesproken…….

  Warme groet

  1. tenberge Berichtauteur

   Ben zelf ook heel benieuwd hoe de transformatieprocessen in 2013 gaan uitwerken. Niets blijft bij het oude, dat is zeker! Het zal in ieder geval intenser zijn dan in 2012, nu Saturnus in Schorpioen loopt en sextiel Pluto in Steenbok.
   Hartelijke groet!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s