Het kardinale thema: nu, in het najaar van 2013 en voorjaar 2014

Onlangs had ik een interessante discussie over het vermogen tot veranderen van personen met de Zon in de kardinale tekens: Ram, Kreeft, Weegschaal en Steenbok. In de meeste astrologieboeken wordt over deze tekens gezegd dat ze hun energie aanwenden om in de buitenwereld veranderingen aan te brengen. Kardinale tekens zijn actiegericht, en pakken een crisis met twee handen aan. Het wekt de schijn dat deze tekens minder crisisgevoelig zouden zijn dan de vaste tekens: Stier, Leeuw, Schorpioen en Waterman. Van deze tekens wordt gezegd dat ze liever niet veranderen, maar pas na een interne crisis de nodige wijzigingen in hun leven aanbrengen. Van de flexibele tekens: Tweelingen, Maagd, Boogschutter en Vissen wordt vervolgens gezegd dat zij zich gemakkelijk aanpassen en sneller compromissen sluiten. In de meeste mainstream astrologieboeken wordt vaak de nobele kant van elk teken belicht, en dat is in mijn optiek een te eenzijdige benadering.

De tijd waarin we leven is crisisachtig. Sinds Saturnus, de strenge leermeester, in Schorpioen loopt worden we allemaal aangespoord om de diepte in te gaan. Als we van een crisis willen leren, moeten we eerst oude pijn oplossen en trauma’s aanpakken om ruimte in onszelf te scheppen. Elke ‘negatieve’ ervaring is een leermoment om aan onze schaduwkanten te werken. Het leven is niet alleen maar halleluja, omdat licht en duisternis nu eenmaal bij ons leven horen. Yin en yang houden elkaar in evenwicht, plus wordt min en vice versa. Schorpioen is super krachtig in tijden van crisis, maar wel nadat eerst de bodem is bereikt. Ofwel, via de weg van de dualiteit hervinden we onze balans door met de verandering mee te bewegen, van licht naar duisternis en weer terug. Juist je eigen duisternis en licht durven zien, te accepteren en eraan te werken draagt bij aan het transformatieproces van het collectieve bewustzijn.

De persoon met wie ik dus sprak kwam met een interessante hypothese, en wel dat de kardinale tekens helemaal niet zo tot verandering bereid zijn. De kardinale tekens trachten via hun acties in de buitenwereld de status quo van hun binnenwereld te behouden. Als Waterman ga ik een dergelijke revolutionaire uitspraak natuurlijk niet uit de weg. En eerlijk gezegd, stuitte ik met mijn observaties vaak ook op heel andere uitingen van de diverse tekens. Zoals gezegd, hebben we het dus niet over de zuivere betekenis van de kardinale tekens, maar over de onbewuste, duistere kant ervan (die overigens elk teken heeft). Verder speelt het kardinale thema bij iedereen in de geboortehoroscoop. Dit wordt nog meer benadrukt als er planeten of sensitieve punten in kardinale tekens staan. Aangezien we de komende maanden flink onder invloed van de kardinale tekens komen te staan, lijkt het me goed om juist nu de duistere kanten van deze tekens onder de loep te nemen. De schaduwkant van de kardinale tekens wordt in vogelvlucht belicht, en ik ben daarom verre van volledig.

Onbewuste, kardinale tekens brengen veranderingen aan in hun omgeving om hun ‘innerlijke status quo’ te kunnen handhaven. De jeugdige, geestdriftige en daadkrachtige Ram, die risico’s durft te nemen op zijn ontdekkingstocht voor een betere wereld, is op zijn slechtst een onbehouwen, grofgebekte egoïst die alleen maar geïnteresseerd is in de dingen waar hij zelf warm voor loopt. Achter de façade van de liefdevolle verzorgende, koesterende moeder-Kreeft gaat een koude, ambitieuze tante schuil, die haar kroost verstikt zonder oog te hebben voor de werkelijke emotionele behoeften van haar gezin. Obsessief als ze is in het behouden van haar zekerheid. De beminnelijke Weegschaal weet zijn innerlijke harmonie goed te bewaren door de waarheid onbewogen weg te lachen. En in extreme gevallen wordt er niet geschuwd om leugens en bedrog in te zetten of een ander zwart te maken om de schijn van deugdzaamheid op te houden. Alles is geoorloofd, als zijn of haar schijn binnenwereld maar in balans blijft. De gedisciplineerde, verantwoordelijke, hardwerkende Steenbok verandert in een keiharde, aartsconservatieve zakenman die over lijken gaat en van menselijkheid nog nooit gehoord heeft. Het lijken karikaturen die ik schets, maar in werkelijkheid is deze gespletenheid wel degelijk te zien.

In mijn beleven zal geen enkele belangrijke transit of progressie iets aan de genoemde schaduwkanten veranderen, als de wil om innerlijk te groeien niet aanwezig is. Goed beschouwd staan maar weinig mensen te trappelen om te veranderen, tenminste als dit betekent dat ze hun comfortzone moeten verlaten. Ook in de huidige crisis is dit goed zichtbaar. Laatst sprak ik iemand die als gevolg van de crisis zonder werk thuis zit. Gelukkig had hij nog een WW-uitkering, want gezien zijn leeftijd had hij weinig succes met solliciteren. En nee, hij accepteerde geen baan voor minder salaris, want de hypotheek moet wel betaald worden. Gelukkig is er een sociaal vangnet. Echter, we zijn wel verwend geraakt door het sociale voorzieningenstelsel, dat overigens flink aan het afbrokkelen is. Vanaf de zijlijn is het gemakkelijk oordelen, maar stel je eens voor dat je ook in een dergelijke positie zit? Hoe gemakkelijk verlaat jij je comfortzone als je niet weet wat de toekomst brengen zal? Er zijn zogenaamde deskundigen die roepen dat de ergste ellende weer voorbij is, en dat economie weer aantrekt. Astrologisch gezien verwacht ik dat het dieptepunt nog moet komen, en Pluto is voorlopig nog lang niet klaar met zijn gang door het teken Steenbok.

Nu is het natuurlijk zo dat je een persoon niet louter kunt beschrijven aan de hand van de stand van de Zon in een van de twaalf tekens van de dierenriem. Immers, iemand met de Zon in Ram, Kreeft, Weegschaal of Steenbok heeft ook planeten of de ascendant in andere tekens staan. Er is altijd sprake van een nuance. Wel is het zo dat de Zon onze identiteit aangeeft. Het teken waarin onze Zon staat is dus van groot belang. Ooit las ik ergens dat het teken van onze ascendant beschrijft ‘waar we vandaan komen’ en het teken van onze Zon ‘waar we naar toe gaan’. Niet zelden hebben we een haat-liefde verhouding met het teken waarin onze ascendant zich bevindt. Achter de poort van onze ascendant gaat dan ook onze werkelijke identiteit schuil, namelijk onze Zon!

Hoe dan ook, laten we vooral niet vergeten dat Uranus in Ram en Pluto in Steenbok nog tot en met 2015, af en aan een exact vierkant met elkaar vormen. Dit houdt concreet in dat de spanning die van deze configuratie uitgaat continu aanwezig is, en dat er piekbelasting ontstaat als de vierkanten weer exact worden. We kunnen er niet voor weglopen, en we moeten leren om deze kardinale energieën te hanteren. De crux is om ermee te werken zonder brokken te maken. Wel lastig met Uranus in Ram die met een stormram de barricades op snelt. En niet echt handig met Pluto in Steenbok die zonder warm of koud te worden de laatste heilige huisjes afbreekt.

Op dit moment van schrijven staat er een Kardinaal Kruis (Groot Vierkant) aan de hemel: Venus in Weegschaal, Jupiter in Kreeft, Uranus in Ram en Pluto in Steenbok. De configuratie is weliswaar verspreid over enkele dagen (22 – 27 augustus 2013), en dus is de spanning ook al een aantal dagen goed voelbaar. Het gaat om krachtig aspecten die we in ons leven ook zo ervaren. Het Kardinale Kruis wordt telkens opnieuw geactiveerd als er weer een snelle planeet in het teken Weegschaal een vierkant op het T-vierkant tussen Jupiter, Uranus en Pluto maakt. Belangrijke data om te noteren zijn: 7 – 8 september 2013 als de Maan in Weegschaal loopt, en 14 – 20 september als Mercurius in Weegschaal loopt.

Jupiter loopt vervolgens steeds verder van het T-vierkant met Uranus en Pluto weg. Echter, op 7 november 2013 gaat Jupiter in Kreeft retrograde lopen, en beweegt hiermee weer langzaam terug naar een exact T-vierkant met Uranus en Pluto. Op 1 november 2013 volgt het vierde exacte vierkant tussen Uranus en Pluto, gevolgd door een zonsverduistering in Schorpioen op 3 november 2013. Vanaf dat moment neemt de spanning in de atmosfeer niet meer af. Van 25 – 31 december 2013 (feestdagen!) maakt Mars in Weegschaal een T-vierkant met Uranus in Ram en Pluto in Steenbok. Alles wat dan speelt krijgt een indringend vervolg gedurende het voorjaar van 2014.

Op 22 – 23 april 2014 staat er namelijk een exact Groot Kardinaal Kruis aan de hemel! Op dat moment gaat Mars, die dan retrograde loopt in Weegschaal, een groot vierkant maken samen met Jupiter, Uranus en Pluto. De exacte gradenpositie van dit gebeuren is: Mars retro 14 graden Weegschaal, Pluto 14 graden Steenbok, Uranus 14 graden Ram en Jupiter op 14 graden Kreeft. Overigens, is mijn bevinding dat niet alleen personen met planeten of sensitieve punten in de kardinale tekens ‘getroffen’ worden door de revolutionaire, transformerende krachten tussen Uranus in Ram en Pluto in Steenbok. Iedereen heeft of krijgt hiermee te maken, en iedereen moet leren navigeren met deze energieën. En met Saturnus in Schorpioen gaat het er behoorlijk pittig aan toe. Als alle kardinale punten bezet zijn, is het zaak om goed bij jezelf te blijven. Astroloog Robert Wilkinson (Aquarius Papers) noemt de configuratie van aankomend voorjaar zelfs ‘The Great Fracturing of the Spring of 2014’. Wel, dat belooft wat!

Vanuit een hoger perspectief gaat het erom dat we leren om de positieve kanten van de kardinale energieën naar voren te brengen. Een positieve uitwerking van Pluto in Steenbok kan zijn dat oude bestaande structuren ingrijpend hervormd worden zodat er duurzame structuren voor terugkomen. Een positieve uitwerking van Uranus in Ram is dat er revolutionaire vernieuwing plaatsvindt op weg naar een nieuwe wereld, te beginnen in onszelf. Een positieve uitwerking van een planeet in Weegschaal is dat er verbinding ontstaat op basis van innerlijk gevoelde harmonie. En een positieve uitwerking van een planeet in Kreeft helpt ons om emotionele veiligheid en geborgenheid te waarborgen.

Kortom, als we ons door de kardinale energieën van links naar rechts geslingerd voelen, tel dan eerst eens tot tien en handel dan pas. Gebruik Jupiter in Kreeft om te voelen wat écht goed voor jou is. Hanteer Mars in Weegschaal eind dit jaar en in het voorjaar van 2014 om geschillen in de kiem te smoren, en geen allianties te sluiten die niet bij je horen. Gebruik het vierkant tussen Uranus in Ram en Pluto in Steenbok om nu echt fundamentele, revolutionaire veranderingen in je leven toe te staan. Kom uit je comfortzone en werk met de energieën mee en wacht niet totdat het te laat is.

Op 25 en 26 augustus 2013 staat er weer een zogeheten Groot Sextiel of Ster-tetraëder aan de hemel, ook wel de ‘Merkaba 6-pointed Star’ genoemd. Nu wil ik hier niet een al te groot gewicht aan hangen, maar een bijzondere configuratie is het wel. Het patroon wordt gevormd door de Zon en Mercurius in Maagd, Pluto in Steenbok, Jupiter in Kreeft, Neptunus in Vissen en Saturnus in Schorpioen. Eind vorige maand stond er ook een Ster-tetraëder ook aan de hemel, en dit aspectenpatroon krijgt deze dagen dus een vervolg. De energie is zeker voelbaar voor hen die planeten of sensitieve punten in de eerste graden van Aarde- of Watertekens hebben staan. Het element aarde in deze samenstand helpt ons om ‘aarde te maken’, en op een gedegen manier vorm te geven aan de grote veranderingen in ons leven door onszelf op een hoger plan van bewustzijn te brengen. We groeien als mensheid nu naar een climax toe, die in positieve zin voor grote doorbraken kan zorgen als wij hier zelf aan hebben meegewerkt, niets gaat immers vanzelf.

Ilse C. ten Berge 26-08-2013

8 gedachten over “Het kardinale thema: nu, in het najaar van 2013 en voorjaar 2014

 1. Breg

  Nou, ik voel hem wel hoor! Enorme transformaties in mijn leven, na drie jaar stilstand eindelijk beweging. Om te beginnen lichamelijk doordat ik in een revalidatieprogramma zit, maar met een holistische benadering, dus ook psychologische sessies en meditatie-oefeningen. Ik krijg steeds meer inzichten over problemen in mijn leven die al heel lang spelen. Ik ben balans aan het zoeken en maken op allerlei vlakken, maar dat gaat inderdaad niet zonder eerst de extremen te verkennen. Het mooiste van al vind ik dat alles zich constant spiegelt. Iets in mij spiegelt in iets buiten mij, als ik iets zeg of benoem, gebeurt het een tijdje later, het is ook een soort magisch spelen. Wel ongelofelijke moeite met de liefde. Maargoed, ik voel mij ondanks de heftigheid van alles beter dan ik me in jaren gevoeld heb. Ik adem, ik beweeg, ik leef. Mijn transits nu: T-Jupiter in zesde huis conjunct Saturnus (hernieuwde en betere gezondheid! doorbreking foute patronen), maar conjunct Saturnus betekent bij mij ook opposiet Venus (in 12), misschien vandaar die onhanteerbare liefde. Daarnaast T-Uranus opposiet Pluto, en T-Pluto nu exact vierkant Pluto. Het lastigste is volgens mij dat Saturnus nu nog in mijn 8e huis loopt (ik ben dit wel zat nu) maar vanaf 12 graden Schorpioen mijn 9e huis in gaat, ik kan niet wachten. Misschien gaat de liefde dan ook beter.
  Waanzinnig interessante processen, waarvan de kern inderdaad is: leer bij jezelf te blijven! Groetjes Bregje (Steenbok met Waterman ascendant)

  1. Ilse

   Dank voor het delen van jouw inzichten! Het is zeker heel voelbaar deze intensieve T-vierkanten, waarbij Jupiter in Kreeft heel helend kan uitwerken maar de boel ook flink kan uitvergroten. Kan me voorstellen dat je Saturnus nu wel zat bent in je 8e huis. Saturnus straks door je 9e gaat vast anders aanvoelen. Veel inspiratie gewenst!

   1. Breg

    Dank je! Inmiddels is het allemaal wat moeilijker geworden om de nieuwe dingen blijvend te integreren. De atmosfeer is serieuzer maar ook somberder. De glans is er vanaf (waterdriehoek voorbij?). Nu komt het erop aan, het doorzettingsvermogen. Gedachten en gevoelens zijn zwaar. Realiseren, en loslaten… Niets is blijvend. Voel me leeg genoeg om het nieuwe te omarmen maar het komt nog niet. Ben wel benieuwd naar de eclips van 3 november, exact op de cusp van mijn 9e huis, want Saturnus staat er tegen die tijd ook in! Verandering graag 😉 (nu is het mij te donker, dus elke verandering is welkom…)

 2. hillie schotanus

  Dag Ilse, ik kwam je weer tegen na lange tijd. Meteen weer getroffen door je heldere en ongezouten analyse, dank daarvoor. Ik ben op zoek naar het antwoord op de vraag wat er schorpioenen of in mijn geval ascendant-schorpioen, te wachten staat na 3/11 als Saturnus na 30 jaar omloop een nieuwe start maakt. Ik lees bij jou over een zonsverduistering op die datum. Weet je er meer over te zeggen?
  Hartelijke groet,
  Hillie Schotanus

  1. tenberge Berichtauteur

   Hoi Hillie,

   Het ligt er natuurlijk aan in welke graad jouw ascendant staat, wanneer Saturnus over je ascendant gaat. In ieder geval is dat altijd een nieuw begin, waarbij je meer verantwoordelijkheid op je pad gelegd krijgt. De aankomende eclips in Schorpioen schijnt gunstig te zijn. Overigens, is geen enkele eclips goed of slecht, als sluiten ze vaak wel belangrijke dingen in je leven af. Dit duid ik dan in het kader: ‘wat bij je hoort, kun je niet verliezen’. Schorpioen is natuurlijk wel het teken van eliminatie! Ik probeer eind deze week of anders volgende week een artikel te schrijven over de eclips.
   Groetjes, Ilse

 3. Marjolein

  Hallo Ilse,
  Geboeid heb ik je blog gelezen. Helder en begrijpelijk omschreven.
  Wat de eclips betreft is mijn nieuwsgierigheid opgewekt. Ik heb mijn Ascendant op 14 gr Schorpioen staan, inconjunct Merurius in 8 (ook heer 8). En Pluto staat in mijn 10e huis.
  Kun je aan de hand van deze gegevens meer vertellen over de eclips?

  Wat betreft een nieuw begin en eliminatie zijn beide op mijn pad gekomen.
  Afgelopen april verloor ik een volledig inkomen en kon niet terugvallen op een sociaal opvangnet. Inmiddels heb ik een nieuwe baan gevonden.

  Groetjes, Marjolein

  1. tenberge Berichtauteur

   Hallo Marjolein,

   Saturnus in Schorpioen, Pluto vierkant Uranus, Neptunus in Vissen, de eclipsen…. ja, het staat allemaal in het teken van radicale veranderingen, transformatie, loslaten, eliminatie en hieruit volgend een nieuw begin.
   Zonder geboortehoroscoop kan ik weinig inhoudelijks over de uitwerking van de eclips vertellen. Kijk in je geboortehoroscoop waar de eclipsen vallen, om te zien welk levensthema wordt aangeraakt. Verder is het van belang of er conjuncties (hanteer nauwe orb van 2 graden) gemaakt worden met belangrijke planeten. In mijn ervaring is een eclips vallend op Zon, Maan, Saturnus zeker van betekenis.
   Saturnus over je ascendant heeft gezorgd voor een nieuw begin / nieuwe structuur, na eliminatie van wat was uitgediend. Pluto in een bepaald huis, duidt in zijn algemeenheid op levensgebeurtenissen die je kunnen overkomen. In het 10e huis kan dit soms wijzen op het verlies van een baan met hieraan gekoppelde status.

   Groetjes, Ilse

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s