Wintersolstitium 21 december 2013

Op 21 december 2013 om 18.11 uur gaat de Zon in Steenbok lopen. De komende drie maanden staan in het teken van reflectie en inkeer. Het Licht keert vanaf dat moment weer langzaam terug. Het duurt echter nog wel even voordat de donkere dagen zijn verdwenen. Het teken Steenbok wordt geassocieerd met de eenzame steenbok die bovenop de berg staat. Hij heeft hard moeten werken om zover te kunnen komen. Vanaf eenzame hoogte aanschouwt hij wat hij allemaal bereikt heeft, maar ook wat hij heeft moeten achterlaten om op dit niveau te komen. Het moment dat de Zon in het teken Steenbok gaat lopen, markeert een belangrijk moment in ons leven. Het is nu de tijd om datgene waar we het afgelopen jaar naar toe hebben gewerkt te evalueren. Welke levensdoelen heb je verwezenlijkt en welke niet. Zoals gezegd staan de komende maanden in het teken van reflectie. Als straks de Zon in Ram gaat lopen is de tijd rijp om met nieuwe plannen naar buiten te komen.

Het afgelopen jaar is wederom een hectisch jaar geweest, dankzij de revolutionaire, brekende krachten van Uranus en de nietsontziende, transformatieve krachten van Pluto. In ieders persoonlijk leven is er veel gebeurd, en bij sommigen is het er heftig aan toe gegaan. De uitwerking van de buitenplaneten is bijzonder sterk, waarbij de kracht van Uranus op het persoonlijke vlak wellicht te vergelijken is met een hogesnelheidstrein, de kracht van Neptunus met een enorme tsunami, en de kracht van Pluto met een mega dumptruck. Het is onmogelijk om als gewone sterveling deze krachten te weerstaan.

We kunnen deze energieën alleen ‘hanteren’ als we onszelf toestaan om op diepgaand niveau te veranderen. Uranus, Neptunus en Pluto zijn in die zin ook geen boosdoeners, maar ‘helpen’ ons om op een dieper niveau bewust te worden. Je kunt van te voren niet voorspellen hoe een belangrijke transit van een buitenplaneet gaat uitwerken. Je kunt er echter wel vanuit gaan dat als je al jaren belangrijke levenslessen negeert, de uitwerking van de buitenplaneten niet zachtzinnig zal zijn. Met andere woorden: als je telkens voor de diepere problematiek ofwel het nemen van je verantwoordelijkheid wegloopt, worden de lessen alleen maar complexer.

Het afgelopen jaar was turbulent, in feite hebben we alleen van de zomer tijdelijk kunnen ontspannen toen de grote waterdriehoek aan de hemel stond. Neptunus in Vissen, Saturnus in Schorpioen en Jupiter in Kreeft vormden toen een grote driehoek in de watertekens. De eclipsen hebben het afgelopen jaar zoals gebruikelijk elementen uit ons leven weggenomen. De ‘leegte’ die hiermee is ontstaan, heeft ons de gelegenheid gegeven om een nieuwe richting in te slaan. Niet zelden tegen wil en dank, want het blijft voor sommigen moeilijk om de huidige status quo los te laten. Zolang Saturnus in Schorpioen loopt valt er weinig vast te houden, en blijft het credo onverminderd: eliminatie. Via de lessen van de Maansknoop in Schorpioen leren we om onze comfort-zone te verlaten en ons Stier-verleden los te laten. Al met al leren we dus meer van onze verliezen (= eliminatie) dan aan oude vertrouwde te blijven vasthouden tegen beter weten in.

De horoscoop van de Wintersolstitium 2013 ademt helaas geen sereniteit uit, integendeel, we kunnen ons opmaken voor een paar ijzige feestdagen. Venus in Steenbok gaat overigens daags na de intrede van de Zon in Steenbok retrograde lopen. Mars loopt sinds 7 december 2013 in Weegschaal, en voelt zich in dit teken niet prettig. Mars heerst van nature over Ram, en kan hier met zijn daadkracht goed uit de voeten. In het teken Weegschaal, dat dus tegenover het teken Ram staat, staat Mars zwak.

Mars gaat zich de laatste week van dit jaar flink roeren. Hij gaat op 25 december 2013 een oppositie maken met Uranus in Ram. Hierna volgt op 31 december 2013 een vierkant op Pluto in Steenbok. Die dagen staat er dus een gespannen T-vierkant aan de hemel. De Zon en Mercurius, beiden in Steenbok, maken vanaf 29 december dezelfde aspecten met Mars, Uranus en Pluto. De Nieuwe Maan op 1 januari 2014 geeft eveneens geen gezellig sfeerbeeld te zien met Maan conjunct Pluto vierkant Uranus in Ram en vierkant Mars in Weegschaal. Tot zover het vakjargon, want wat is de betekenis hiervan?

Er staat niets op zichzelf. De aspecten tussen de genoemde planeten duiden enkel de spanningen aan die al veel langer aanwezig zijn, en die tegen het einde van het jaar flink gaan opspelen. Het vierkant tussen Uranus en Pluto roert zich al langer in ons leven, en Mars activeert eind 2013 dit vierkant nog eens extra. In het teken Weegschaal moet Mars continu in overleg met zichzelf of met anderen voordat hij tot actie kan overgaan. In feite houdt Mars in Weegschaal er helemaal niet van om onder druk te worden gezet. In verbinding met Uranus in Ram en Pluto in Steenbok wordt deze druk nog eens verder verhoogd. Hoe je het ook wendt of keert, deze spanning moet natuurlijk tot ontlading komen. En dat is dus wat ons de komende periode te wachten staat, ondanks dat velen al de nodige beproevingen hebben gehad.

Het zou mij werkelijk niet verbazen als het aantal relatiebreuken na de feestdagen toeneemt. Weegschaal is natuurlijk het relatieteken bij uitstek. Wat er het afgelopen jaar flink aan grieven is opgekropt, komt met de feestdagen tot ontlading. Dit geldt ook voor familiebijeenkomsten die elk jaar traditiegetrouw gehouden worden. Als er geen werkelijke affiniteit over en weer is, kan er gedurende deze feestdagen heel wat meer gaan knallen dan alleen de champagnekurk! Gelukkig is er enige hulp van Jupiter in Kreeft, hetzij retrograde, die een driehoek vormt met Saturnus in Schorpioen. Dit neemt niet weg dat Saturnus in Schorpioen er ook geen doekjes om windt, dus komt het aan op wijs meesterschap om oud zeer in goede banen te leiden. Het positieve ervan is dat er eindelijk gezegd kan worden wat al zolang onderhuids broeide.

Mars blijft in 2014 vrij lang in het teken Weegschaal. Mars gaat namelijk op 1 maart 2014 retrograde lopen, en pas op 21 mei 2014 weer rechtuit. Uiteindelijk gaat Mars op 26 juli 2014 het teken Schorpioen in. Dat betekent dat Mars in Weegschaal de gespannen aspecten van de laatste week van 2013 in april 2014 nog eens gaat herhalen. Op 22 – 23 april 2014 staat er een exact Groot Kardinaal Kruis aan de hemel gevormd door Mars, Jupiter, Uranus en Pluto.

Dit vindt plaats op 14 graden Weegschaal (Mars retrograde), 14 graden Steenbok (Pluto), 14 graden Ram (Uranus) en 14 graden Kreeft (Jupiter). Astroloog Robert Wilkinson (Aquarius Papers) noemt de configuratie van aankomend voorjaar zelfs ‘The Great Fracturing of the Spring of 2014’. Degene die hier het meest van gaan merken hebben planeten of sensitieve punten tussen de 8 en 15 graden Ram, Kreeft, Weegschaal en Steenbok staan. Maar dat betekent niet dat anderen er verder niets van merken. Nu hou ik niet van het verkondingen van rampscenario’s. Toch wil ik niet voorbij gaan aan de hoeveelheid spanning die er eind december 2013 in de atmosfeer aanwezig zal zijn. Het lijkt me dan ook wijs om niet onnodig de controverse op te zoeken, en weg te blijven daar waar je je niet prettig voelt of een dubbel gevoel bij hebt.

Zolang Pluto in Steenbok loopt, en dat duurt nog tot en met 2024, domineert de afbraak van de gevestigde orde. Dit geldt onder meer voor de verzorgingsmaatschappij, maar ook voor het onderwijs en andere logge systemen die wankelen omdat ze van binnenuit zijn uitgehold. Dit betekent concreet dat we weinig kunnen verwachten van overheidssystemen, multinationals of banken, omdat ze gewoon niet meer behoorlijk functioneren. In eerdere artikelen schreef ik al over de wereldwijde afbraak, en de rol van de diverse generaties ten aanzien van wederopbouw. Het valt mij op dat er in veel organisaties naar verhouding weinig mensen van de Pluto in Maagd generatie rondlopen. Velen van deze generatie zijn voor zichzelf begonnen als zzp-er, of zitten noodgedwongen thuis op de bank omdat ze zijn weggesaneerd. De top van organisaties wordt niet zelden bezet door babyboomers van de Pluto in Leeuw-generatie, en verder zie je een oververtegenwoordiging van jonge dertigers van de Pluto in Weegschaal-generatie.

Persoonlijk vind ik het niet vreemd, dat op deze manier de boel instort. De Pluto in Leeuw-generatie kan de macht maar niet loslaten, en de Pluto in Weegschaal-generatie kan het niet alleen. Het teken Weegschaal is nu eenmaal gericht op samenwerken, en heeft de input van anderen nodig. En als de Pluto in Maagd-generatie ondervertegenwoordigd is geraakt of juist moeite heeft om haar stem te laten horen (= het grote euvel van Maagd!) dan wordt het voor de Pluto in Weegschaal-generatie moeilijk om de boel draaiende te houden. En juist de Pluto in Maagd-generatie is nu en straks hard nodig om orde te scheppen in de chaos, niet in de laatste plaats omdat Maagd en Steenbok goed met elkaar matchen.

Overigens, is het natuurlijk van het allergrootste belang dat alle generaties met elkaar samenwerken, en dat er veel meer gebruik wordt gemaakt van de kwaliteit van de mensen in plaatst van te kijken naar leeftijd. Zo heeft de jongere generatie met Pluto in Schorpioen het momenteel ook zwaar nu de jeugdwerkeloosheid zo hoog is. Als we een duurzame samenleving nastreven, dan moeten we ook oog hebben voor de noden van de mens. Afijn, tot zover mijn bespiegeling over de diverse generaties in relatie tot de uitwerking van Pluto in Steenbok.

Wat kunnen we de komende maanden verwachten? Het lijkt me zinvol, zeker nu Neptunus in Vissen loopt, om zoveel mogelijk mee te stromen met dat wat er op je pad gelegd wordt. Ook in 2014 worden we weer beproefd en blijft het thema ‘eliminatie’ onverminderd ons leven domineren. Het leven wordt onder invloed van Pluto in Steenbok steeds soberder. En met Saturnus in Schorpioen wordt er het nodige uit ons leven weggenomen wat niet langer bij ons hoort en met onze zielentrilling harmoniseert. De komende drie maanden zijn dan ook bij uitstek geschikt om na te gaan of we op de goede weg zijn. Wat behoeft aanpassing en wat mag worden losgelaten?

Het lijken misschien passieve maanden die we voor de boeg hebben. Toch is dat niet zo, omdat we ons voorbereiden op de lente die straks weer komt. Buitendat zorgt ons innerlijke werk ervoor dat er meer licht in onszelf komt waardoor we meer overzicht krijgen. De vierkanten (de hoek van 90°) die planeten onderling maken, symboliseren de wrijving die we in ons leven ervaren en wat dus om actie vraagt. Met andere woorden: de reeks vierkanten tussen Uranus in Ram en Pluto in Steenbok helpen ons om radicale verandering in ons leven aan te brengen. We kunnen dan ook het heft in eigen hand nemen door ons resultaatgerichte, competitieve denken los te laten en naar ons gevoel en intuïtie te luisteren. De reeks vierkanten tussen Uranus en Pluto zijn niets anders dan indicatoren aan de hemel die gelijktijdig plaatsvinden met belangrijke kruispunten in ons leven. En zoals gezegd, als we niet met de energie meewerken dan wordt de beslissing wel voor ons genomen, en dat is meestal geen zachtzinnig proces.

Zo symboliseert de intrede van de Zon in Steenbok, het Wintersolstitium, het Licht dat in ons terugkeert. Dit is een beschouwend proces waarbij we ruimte in onszelf creëren om straks met hernieuwde energie naar buiten te treden als de Zon weer in Ram gaat lopen. Als wij de komende drie maanden reflecteren op de levenslessen van de afgelopen tijd, dan kunnen we straks met de Lente-equinox onze nieuwe levensdoelen gerichter naar buiten brengen. Houd namelijk altijd voor ogen dat we te maken hebben met cyclische processen, en dat je in de winter geen zaadjes moet planten, omdat deze nu eenmaal niet gedijen in bevroren grond. Dus, stroom mee door het oude los te laten waardoor het nieuwe zich op een positieve wijze kan manifesteren!

Iedereen een liefdevol en harmonieus 2014 gewenst!

Ilse C. ten Berge 9-12-2013

3 gedachten over “Wintersolstitium 21 december 2013

  1. Jopie Martens

    Dank je Ilse voor je heldere blog, het is weer een mooie blog geworden, fijn om te lezen, dat denk ik telkens als ik een blog van je krijg, dat mag dus wel eens gezegd worden. Bij deze dank voor alle blogs die je het afgelopen jaar geschreven hebt. Ik wens je hele fijne dagen en een productief 2014 met veel licht en inspiratie!

  2. Mieke

    Dank je wel voor dit prachtige heldere relaas. Indrukwekkend en herkenbaar. Het helpt om je te realiseren dat er grotere krachten aan het werk zijn. Dat het niet allemaal strikt persoonlijk is wat je drijft. Troostrijk.

Laat een reactie achter op Jopie Martens Reactie annuleren

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s