De planetaire invloeden in de eerste helft van 2014

Het is alweer enige tijd geleden dat ik een artikel voor het weblog heb geschreven. Niet zonder redenen overigens, aangezien mijn nieuwe studie de nodige tijd van mij vraagt. Dat neemt niet weg dat ik van dag tot dag de bewegingen van de hemellichamen aan de hemel volg. Astrologisch gezien leven we in een heel boeiende tijd, en het blijft interessant om te ervaren hoe de uitwerking is van de mysterieplaneten Uranus, Neptunus en Pluto. Al eerder schreef ik over de rol van deze zwaargewichten in mijn eigen leven. Ik mag wel zeggen dat de transits van Uranus in Ram, Neptunus in Vissen en Pluto in Steenbok op mijn persoonlijke planeten intensief, maar wel bevrijdend, oplossend en transformerend hebben uitgewerkt. Ook al zijn bij mij de exacte transits voorbij, de uitwerking ervan zal nog jaren voelbaar zijn. Dat is logisch want transformeren blijft een individueel proces dat zich niet laat versnellen. In mijn ervaring kun je twee dingen doen als Uranus, Neptunus of Pluto voorbijkomen. Je kunt ervoor weglopen of juist heel bewust met de energieën meewerken. Het laatste werkt echt bekrachtigend en kan ik iedereen aanraden.

We bevinden ons nog altijd in het hart van diepgaande veranderingen die gekenmerkt worden door grote afbraak. Dit zie je onder meer aan de teloorgang van de verzorgingsmaatschappij, de teruggang van het aantal winkels in de winkelstraten, de vele bedrijven die failliet gaan, de daling van de huizenprijzen, de minder overvloedig gevulde winkelschappen en het toenemend aantal zzp-ers die voor een hongerloon werken. Sinds Pluto in Steenbok loopt is er sprake van vergaande versobering en afbraak wat verder gaat dan de economische crisis alleen. Ik doel hierbij op het afbreken van innerlijke structuren en het loslaten van alles wat niet langer harmoniseert in ieders leven. Ook in 2014 blijft dit hét levensthema! Misschien is navolgende spreuk die ik ergens las wel van toepassing op de tijdgeest waarin we nu leven: Alle grote wensen worden gerealiseerd door ons eenvoudige, nederige handelen die we gedisciplineerd en vol vertrouwen vanuit ons hart elke dag vormgeven”.

Evolutionair gezien ontkomt niemand aan de Wet van Oorzaak en Gevolg. Het leven is dan ook een aaneenschakeling van ervaringen en keuzes maken. Telkens weer doemt er een kruispunt op in ons leven: gaan we linksaf, rechtsaf of toch rechtdoor? Er is geen weg terug, hoe graag sommigen dit ook willen. En wie geen keuzes durft te maken, een afwachtende houding aanneemt, en de zaken voor zich uitschuift kiest paradoxaal gezien ook. Uiteindelijk manoeuvreer je jezelf in een situatie waarbij ‘de keuze voor je wordt genomen’.

In dit artikel komt overigens meer astrologisch vakjargon voor dan anders. Voor de niet-astrologen onder ons is het aan te raden om de astrologische terminologie enigszins uit te filteren om toch een idee te krijgen wat er de komende maanden voor ons ligt.

Het blijft een gegeven dat zolang Uranus in Ram en Pluto in Steenbok samen opgaan, revolutionaire transformatie centraal staat in onze levens. Niets blijft bij het oude, omdat alles wat niet langer voldoet op de schop wordt genomen. Deze thematiek wordt de eerste helft van 2014 sterk uitvergroot. Opmerkelijk genoeg gaat dan de ene planeet na de andere retrograde lopen. In april 2014 verschijnt er tevens een groot Kardinaal Kruis aan de hemel (zie mijn artikel Wintersolstitium 21 december 2013), die de intermenselijke spanningen nog verder opdrijft. Over dit samenspel tussen Mars in Weegschaal, Jupiter in Kreeft, Uranus in Ram en Pluto in Steenbok schrijf ik tegen die tijd meer.

De planeet Venus heeft vanaf 21 december 2013 tot en met 31 januari 2014 retrograde gelopen in het teken Steenbok. Venus loopt ongeveer elke 20 maanden retrograde en deze periode duurt 40 dagen. Archetypisch gezien kun je deze 40 dagen vergelijken met een periode van afzondering en contemplatie. In haar retrogradegang maakt Venus een pentagram aan de hemel, en dit is via de volgende animatie heel mooi te zien.

Venus bevindt zich nog altijd in de zogeheten schaduwperiode en dit duurt nog tot 4 maart 2014. Tot die tijd zijn we bezig zijn met het integreren van Venusiaanse thema’s. Venus heerst over het teken Stier en Weegschaal, waardoor zaken als geld, eigenwaarde, relaties en verbindingen prominenter in het voetlicht komen te staan. Omdat Venus in Steenbok loopt worden contacten gekleurd door een zekere versobering, distantie en nuchtere zakelijkheid. Gedurende de retrograde periode van Venus kunnen voorbije liefdes en vriendschappen je pad hebben gekruist. Het doel van deze hernieuwde ontmoetingen is om te zien in hoeverre deze relaties nog bij je horen, of dat je ze definitief kunt loslaten. Elke retrogradeperiode, ongeacht welke planeet het betreft, is een tijd van reflectie en herevaluatie. Nu Venus weer recht loopt is het tijd voor directe actie om waar nodig knopen door te hakken.

Mercurius loopt ongeveer 3 à 4 keer per jaar retrograde. Hij gaat op 6 februari 2014 retrograde lopen op 3 graden Vissen om op 13 februari 2014 een tijdje het teken Waterman in te gaan. Mercurius loopt retrograde tot 28 februari 2014. Er is natuurlijk een groot verschil tussen Mercurius in Waterman, die in dit luchtteken sterk staat, en Mercurius in Vissen, die zich in deze waterige omgeving verbaal niet zo sterk weet uit te drukken. Dat wil zeggen, dat Mercurius in Vissen nogal dromerig en intuïtief is, en de opgedane indrukken soms moeilijk kan verwoorden. Dat neemt niet weg dat Mercurius in Vissen heel creatief kan zijn, maar heeft hier vaak wel wat tijd voor nodig.

Deze retrogradeperiode van Mercurius in de tekens Vissen en Waterman is een belangrijke periode. Niet alleen omdat er allerlei zaken opnieuw ons pad kruisen, waarbij we nieuwe feiten onder ogen krijgen. Ook krijgen we nu de kans om zaken definitief achter ons te laten. In het teken Vissen lost alles op, zodat er in het teken Ram een nieuwe cyclus kan worden opgestart. De drie maanden voorafgaande aan de komende Lente Equinox zijn belangrijk om alles wat met de vorige Lente Equinox is opgestart te herevalueren en dat wat uitgediend is los te laten. Zoals de bladeren in de herfst van de boom vallen om liefdevol door de Aarde te worden opgenomen als nieuw voedsel voor de boom waaraan in de lente nieuwe takken en bladeren groeien. Velen hikken wellicht al langere tijd aan tegen het moment om ergens definitief afscheid van te nemen. En dat kan variëren van oude gedragspatronen, relaties, vriendschappen, werk, projecten, studie en dergelijke. De komende periode komt het nog sterker in het bewustzijn naar voren zodat het definitief kan worden losgelaten.

Persoonlijk vind ik het bijzonder dat op 1 maart 2014 Mars in Weegschaal retrograde gaat lopen op 27 graden Weegschaal en dit daags nadat Mercurius is recht gedraaid. Saturnus gaat vervolgens op 2 maart 2014 retrograde lopen op 23 graden Schorpioen.

Dit betekent dat wij innerlijk nog harder aan het werk worden gezet! We krijgen kosmisch gezien geen gelegenheid om flink op stoom te raken. Nee, het is echt een tijd van innerlijk herkauwen, evalueren, verwerken en loslaten. Elke retrograde periode helpt ons om dat te integreren wat we eerder hebben geleerd toen de planeten rechtuit liepen. Alleen nu komt het in een nieuw licht te staan om voor altijd met het oude ‘karma’ af te rekenen. Goed beschouwd zijn de komende maanden van reflectie en beschouwing noodzakelijk, omdat als Uranus en Pluto in je leven ‘aan het werk zijn’ of zijn geweest het tijd vergt om weer een nieuwe balans te vinden. Gebruik deze kosmische adempauze dan ook op selectieve en bewuste wijze.

Mars is op 7 december 2013 in Weegschaal gaan lopen, en verblijft door zijn aanstaande retrograde gang nog tot en met 25 juli 2013 in dit teken. Mars gaat ongeveer elke 26 maanden retrograde lopen. Dat betekent dat Mars voorlopig zijn energie op een luchtige manier dient te uiten, en niet op een directe Ram manier. Het continu schipperen en het bewaren van de harmonie kan tot innerlijke spanningen leiden, omdat de lucht niet echt gezuiverd wordt. Zeker gedurende het grote Kardinale Kruis in april 2014 loopt de spanning verder op. Vermoedelijk wordt er nog het nodige opgezouten tot Mars op 26 juli 2014 in Schorpioen gaat lopen. En dan kan het weleens tot intense vulkaanuitbarstingen leiden!

Saturnus gaat zogezegd op 2 maart 2014 retrograde lopen. Saturnus bevindt zich nog altijd in het crisisachtige teken Schorpioen, en leert ons structuur aan te brengen in de levensgebieden waarover Schorpioen heerst. De diepe wateren van Schorpioen zijn ondoorgrondelijk. Het is soms een lange weg om tot een ‘point-of-no-return’ te komen ofwel om ergens definitief een punt achter te zetten. Eerst moet de bodem hard gevoeld worden, om te kunnen zeggen dat genoeg ook echt genoeg is geweest.

Nu Saturnus in het teken Schorpioen verblijft, duiken we nog dieper in onze relaties. Het gaat niet langer om gezellig samenzijn, maar om écht in verbinding met elkaar te staan. Hier komt emotionele diepte aan te pas en geen prietpraat. In Schorpioen betekent dit een uitzuiveringsproces waarbij thema’s als dood en verlies in de ruime zin van het woord op de voorgrond treden. Saturnus leert ons via deze lessen om dichter bij onszelf te komen en te elimineren wat uitgediend is. Zolang Saturnus retrograde loopt is het tijd om te werken aan een innerlijke structuur. We leren momenteel meer via de weg van eliminatie, en het is belangrijk om bij elk verlies stil te staan waarom dit heeft plaatsgevonden. Elke leegte kan weer gevuld worden met iets nieuws, maar niet als de leegte die is ontstaan niet op een dieper niveau begrepen wordt.

Persoonlijk vind ik de uitwerking van Saturnus in Schorpioen heel zichtbaar en voelbaar. Velen gaan of zijn door diepe crisissen gegaan al dan niet door het verlies van mensen door de dood, ziekte of anderszins. Het rouwproces dat hierna volgt is ook nog lang niet voorbij. Ook hiervoor geldt dat de bezinningsperiode van de komende maanden helend kan uitwerken. Vergeten en herinneren is in dit proces even belangrijk. Hulp bij het genezingsproces komt van Cheiron in Vissen en Jupiter in Kreeft die op 5 februari 2014 een mooie driehoek met elkaar maken.

Jupiter loopt alweer geruime tijd in het teken Kreeft, en geeft hiermee een sterke nadruk op alles wat met ‘huis en haard’ te maken heeft. Toen Jupiter nog in Tweelingen liep (tot 26 juni 2013) draaide alles om contacten en het uitwisselen van informatie. Jupiter in Kreeft daarentegen is erg ingetogen en beschermend. Het heeft er zeker voor gezorgd dat we meer naar binnen zijn gekeerd, en dat blijft voorlopig ook nog zo. Jupiter gaat overigens op 6 maart 2013 weer recht lopen om vervolgens op 16 juli 2014 het uitbundigere vuurteken Leeuw binnen te gaan.

Ondanks dat Uranus en Pluto aan ons fundament blijven morrelen, krijgen we kosmisch gezien een periode waarin we meer reflectief en beschouwend in het leven staan. Wie dan toch voortvarend te werk wil gaan, komt zichzelf ongetwijfeld meermaals tegen. Het is zeker niet zinvol om tegen de stroom in te roeien. Gebruik deze periode van ‘afstand nemen’ om te werken aan een steviger fundament in jezelf door als een wijs mens zonder ego belangen te weten dat je verbonden bent met een groter geheel.

Ilse C. ten Berge 4-2-2014

Een gedachte over “De planetaire invloeden in de eerste helft van 2014

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s