Maansverduistering in Boogschutter – de zoektocht naar de waarheid

Het eclipsseizoen is inmiddels van start gegaan waardoor de intensiteit in ons leven weer toeneemt én dat bovenop de coronacrisis! Dit betekent dat we zeker tot eind juli 2020 te maken hebben met kwesties die om directe aandacht vragen. Het lot kruist ons pad en dit kan je als karma bestempelen, maar dan in de goede zin van het woord. Eclipsen nemen namelijk altijd iets weg, iets wat geen functie meer heeft in ons leven en dit kan om personen of werk gaan maar ook om oude gedachten, vastgeroeste overtuigingen, gedragspatronen en dergelijke. Het is in feite een kosmische reset die ons helpt om weer een trede hoger in bewustzijn te groeien. Dit is echter niet mogelijk zonder schaduwwerk, en dit is nog dwingender geworden sinds Saturnus en Pluto op 12 januari 2020 samen een conjunctie hebben gevormd. Alle problemen die er al waren, die sluimerden en nog onbewust waren, worden sindsdien alleen maar verder uitvergroot. Het is bijna niet meer mogelijk om eraan voorbij te gaan: de waarheid wil gekend worden!

Deze zomer hebben we drie eclipsen en dat is meer dan in andere jaren, namelijk een maansverduistering in Boogschutter op 5 juni 2020, een zonsverduistering in Kreeft op 21 juni 2020 en een maansverduistering in Steenbok op 5 juli 2020. In dit artikel focus ik me alleen op de afgelopen maansverduistering in Boogschutter, de andere eclipsen belicht ik een volgende keer. Tijdens de maansverduistering stond de Zon conjunct Venus retrograde in Tweelingen en de Maan in Boogschutter, en maakten een intens T-vierkant met Mars en Neptunus in Vissen. In het kort gezegd is de waarheid (= Boogschutter) in nevelen gehuld (= Vissen) en dit maakt het lastig om de juiste koers te varen. Want wat is waarheid? We leven in een tijdperk waarin er sprake is van een oceaan aan informatie en een meningencultuur die vaak slaafs gevolgd wordt. Op het aardse vlak is er strikt genomen geen waarheid, wel is er veel oude kennis aanwezig die van diepe wijsheid getuigt. Het is zeker aanbevelenswaardig om je hierin te verdiepen.

De noordelijke maansknoop loopt inmiddels in Tweelingen, en dat betekent dat we oude dogma’s en beperkende overtuigingen (= zuidelijke maansknoop in Boogschutter) mogen loslaten door meer open te staan voor nieuwe ideeën alsook de zaken vanuit diverse invalshoeken te bekijken. Een verhaal heeft altijd meerdere kanten, omdat ‘de waarheid’ nu eenmaal niet bestaat. De schaduwzijde van Tweelingen is oppervlakkigheid en zelfs leugenachtigheid. Dus factchecking, maar dan vanuit het hart en niet langer vanuit het hoofd. Voel wat universele waarheid is en wat niet, en leer onderscheiden wat niet langer op een dieper niveau met het hart resoneert.

Tijdens de maansverduistering is er al het een ander aan het licht gekomen, maar we kunnen de vinger er niet op leggen omdat we de benodigde feiten nog altijd niet op een rijtje hebben. Het probleem is dus dat de ‘waarheid’ versluierd is. Dit geldt zeker voor het coronavirus. Vragen die leven zijn of het virus nog wel rondwaart of niet, hoe kun je nu eigenlijk besmet worden, welke behandeling is wel of niet geschikt, en of de lockdown nu wel echt nodig was met een beklemmende anderhalve-meter-maatschappij tot gevolg? Deze zeer wezenlijke vraagstukken vragen om heldere antwoorden. Al is het maar voor de gemoedsrust van de bevolking, omdat de angst nog altijd regeert. Het antwoord hierop laat op zich wachten, omdat er nog veel verwarring is en ‘deskundigen’ elkaar vaak tegenspreken en bepaalde deskundigheid niet gehoord mag worden. Nog lastiger wordt het als het nieuws erover leugens bevat. Nu de maansknoop in Tweelingen loopt, moeten we dus zelf op onderzoek uit, en vaak tegen de verdrukking in. Met Mars conjunct Neptunus in Vissen wordt deze queeste er niet gemakkelijker op. En Venus retrograde in Tweelingen en Mercurius in Kreeft die op 18 juni 2020 retrograde gaat lopen sporen ook meer aan tot re-evaluatie.

Is er dan geen licht aan het einde van de tunnel? Er is natuurlijk altijd meer licht dan duisternis. We leven momenteel echter in een tijdsgewricht waarin er heel veel tegelijkertijd gebeurt. Zoals ik in eerdere artikelen al benoemde, mogen we de invloed van Neptunus in Vissen niet onderschatten. Op het aardse vlak werkt deze energie ondermijnend en wordt chaos in de hand gewerkt. In feite kun je er ook niet gericht mee omgaan, omdat de energie juist door je heen moet werken. Je kunt niets anders dan meebewegen met deze oplossende, onthechtende energiestroom. Neptunus loopt sinds 2012 in het eigen teken Vissen, en dit was ook het memorabele jaar waarin de lange telling van een van de vele Maya kalenders zijn cyclus voltooide én weer aan een nieuwe begon. Deze lange telling is overigens gebaseerd op tijdperken, en markeerde dus het einde van een tijdperk en het begin van een nieuwe. Het jaar 2012 was in mijn beleven een portaal naar een meer verfijnde manier van leven en afstemming, waarbij de oude manier van leven, werken en handelen niet langer meer voldeed. Al met al een heel diffuus, ongrijpbaar ofwel energetisch gebeuren.

Op 12 januari 2020 verenigden Saturnus en Pluto hun krachten in het teken Steenbok. Zoals ik het ervaren heb is hiermee de energetisch blauwdruk van 2012 in de stof verankerd. Steenbok is immers een aardeteken. Hiermee probeer ik aan te geven dat we de oude wereld ofwel het ‘oude normaal’ wel moeten loslaten. Het mag duidelijk zijn dat de machten en krachten (= Pluto) die op 12 januari 2020 in alle hevigheid zijn vrijgekomen de druk in ieders leven steeds verder opvoert. Alles wat niet langer voldoet, alles wat niet langer werkt breekt af en stort in. Het systeem waarin we leven is failliet. Polarisatie neemt toe. De rellen die in sommige landen zijn uitgebroken zijn ook een uitingsvorm van deze samengebalde energie. Naast het minutieuze afbraakwerk van Pluto, geeft Saturnus ons het gereedschap om nieuwe structuren op te bouwen die wel duurzaam zijn op weg naar een betere wereld. In het teken Steenbok gaat dit niet snel, en moeten we geduld en discipline opbrengen om hiermee op constructieve wijze om te gaan. Maar het kan dus wel!

Sterren duiden, maar dwingen niet. Wat zich boven ons afspeelt, reflecteert zich op het aardse vlak. Het geeft aan dat wat er nu allemaal voor ons uitrolt, het rechtstreekse gevolg is van het feit dat we op collectief niveau niet langer ons ware pad volgen. Dit uit zich onder andere in de vele welvaartsziekten en het steeds verder verruwen en vervlakken van de maatschappij. Sinds Saturnus in Waterman loopt worden we met onze neus op een verdere uitholling van een menswaardig bestaan gedrukt. Waar is de Liefde gebleven? We zijn sociale wezens die behoefte hebben aan intermenselijk contact. Het is de drijfveer van ons bestaan. De laatste maanden zijn vooral verwarrend en chaotisch geweest, de eenduidigheid ontbreekt. En dit blijft voor het grootse gedeelte van het jaar een gegeven, want Mars gaat op 25 juli 2020 in schaduw lopen. We willen zo graag vooruit, maar er is een kosmische hand die ons tegenhoudt.

Het eclipsseizoen is hiermee een hele constructieve periode voor herbezinning en het uitzuiveren (= Mars en Neptunus in Vissen) van alles wat ons niet langer voedt. In de zoektocht naar onze eigen waarheid, kan rust en stilte, door meditatie of het opzoeken van de natuur een ware zegen zijn. Er is nog zoveel om blij van te worden en wat het hart voedt, al is het maar door de schoonheid van de aarde en de liefdevolle verbindingen met onze naasten te koesteren. Dit zijn de bouwstenen van een nieuwe wereld waaraan we mogen bouwen, niet alleen voor onszelf maar ook voor de ander en het totaal!

Ik wens een ieder veel inspiratie toe voor de komende periode.

Ilse C. ten Berge
9-6-2020

P.S. Voor wie geïnteresseerd is in meer achtergrondinformatie over micro-organismen (microbioom) en de werking en verspreiding van het coronavirus, verwijs ik graag naar het inzichtelijke interview met dr. Zach Bush. Voor wie het interview te lang duurt, scroll dan door naar 111 minuten voor een mooi en indringend slotstuk.

6 gedachten over “Maansverduistering in Boogschutter – de zoektocht naar de waarheid

 1. Herman van Es

  Wederom een prachtig verdiepend artikel Ilse! Verhelderend om te lezen; – dat op 12 januari 2020 Saturnus en Pluto hun krachten verenigden in het teken Steenbok en dat dit de energetisch blauwdruk van 2012 in de stof heeft doen verankeren -. Dit verklaart nog meer het aanzwellen van de krachten die nu spelen! Het is de in toenemende mate, absurde wereld die meer en meer verduisterd wordt voor wie van binnen nog verduisterd is. Het dan ook “Zo binnen zo buiten, zo boven zo beneden”. Groet, Herman

 2. Ineke Mols

  Hallo Ilse,

  Ik lees sinds kort jouw artikelen, meet grote belangstelling. Je vertelt, verklaart helder en duidelijk.

  Ik heb alleen een vraagje over een zinsnede over mars.

  de drijfveer van ons bestaan. De laatste maanden zijn vooral verwarrend en chaotisch geweest, de eenduidigheid ontbreekt. En dit blijft voor het grootse gedeelte van het jaar een gegeven, want Mars gaat op 25 juni 2020 in schaduw lopen. We willen zo graag vooruit, maar er is een kosmische hand die ons tegenhoudt.

  Wat betekent dat? (feitelijk)

  Alvast bedankt voor een antwoord. Met vriendelijke groeten, Ineke

 3. Ilse ten Berge Berichtauteur

  Hallo Ineke,

  Dank je wel voor je reactie!

  Hiermee bedoel ik dat Mars, de planeet van actie, in feite al vanaf eind juli (hij gaat op 25 juli in schaduw lopen) niet echt uit de voeten kan mijn zijn energie. En hiermee kunnen wij ook niet echt vooruit, temeer omdat er veel planeten retrograde lopen. Mars gaat feitelijk op 10 september 2020 retrograde lopen en komt dan ook terug op de graden waar Mars vanaf 25 juli al overheen is gegaan (= schaduw).

  Hoop dat het zo duidelijk is? Groetjes, Ilse

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s