The Great Mutation: Jupiter conjunct Saturnus in Waterman

Zit het venijn ‘m in de staart of moet het beste nog komen? Het is een lastige vraag om te beantwoorden nu de laatste en wellicht meest belangrijke conjunctie van het jaar 2020 aanstaande is. Ik doel hier op de samenstand tussen Jupiter en Saturnus in Waterman op 21 december 2020. Deze volgt op de zonsverduistering van 14 december 2020 alsook een aantal uur na het Wintersolstitium. In mijn beleven is dit veelzeggend, en geeft het een nog grotere betekenis aan dit gebeuren. Zoals ik in eerdere artikelen ook al heb aangegeven, vindt deze Grote Conjunctie of Great Mutation plaats in het element lucht. We verlaten hierbij een periode van 200 jaar in het element aarde.

De laatste conjunctie tussen Jupiter en Saturnus vond plaats in het jaar 2000 in het teken Stier. Stier heerst onder andere over bezittingen maar ook over goud en geld. Het is het meest materialistische teken van de dierenriem, omdat het hier zijn zekerheid en veiligheid aan ontleent. In die zin is het geen straf dat er een einde komt aan 200 jaar materialisme. Met de verschuiving naar het element lucht, komen er andere sociaal-maatschappelijke thema’s naar boven drijven die leidend worden voor een nieuwe wereld. Wel is het belangrijk dat de veranderingen op een andere leest geschoeid zijn dan voorheen en niet louter steunen op het oude verdienmodel. Anders gezegd: oude wijn in nieuwe zakken zal niet toekomst bestendig blijken te zijn. Revolutionaire veranderingen komen niet vanuit de gelederen van de gevestigde orde maar vanuit onverwachte hoek (= Waterman!)

Waterman is het 11e teken van de dierenriem en is een vast teken. Zoals elk vast teken heeft ook Waterman de neiging om crisisachtig uit te werken. De energie is namelijk naar binnen gericht. Eerst dient er het nodige innerlijk verwerkt te worden voordat dit naar buiten wordt gebracht. Dit is ook de reden waarom Uranus in Stier crisisachtig uitwerkt, omdat er aan fundamentele zekerheden wordt getornd en het veelal nog onduidelijk is waartoe dit leidt. Saturnus heerst klassiek gezien over Waterman, en heeft hiermee een remmende invloed op thema’s als vrijheid, democratische besluitvorming en humanitaire processen. Anders gezegd: er moet harder voor gewerkt worden, en de lessen zijn vaak pijnlijk van aard. Uranus is de moderne heerser van Waterman en is de planeet van plotselinge inzichten en schoksgewijze veranderingen en doorbraken. Deze dubbelheerschappij over het teken Waterman komt dus de komende 20 jaar ook tot uitdrukking. De volgende conjunctie tussen Jupiter en Saturnus vindt overigens plaats in 2040, maar dan in het teken Weegschaal.

Met Saturnus in Waterman heeft het dus tijd nodig voordat nieuwe ideeën het licht gaan zien en er revolutionaire veranderingen gaan plaatsvinden. Jupiter in Waterman daarentegen staat wel te trappelen om utopische idealen en toekomstvisies na te jagen. Jupiter voelt zich overigens prettig in een luchtteken, en kan hier dus goed uit de voeten. Saturnus remt de overmoed van Jupiter af en Jupiter kan Saturnus uit zijn comfortzone halen. Meestal is de planeet Saturnus in het begin van de nieuwe cyclus de sterkste en duurt het een tijd voordat Jupiter een duit in het zakje gaat doen. Hoe dan ook verwacht ik zeker dat we grote veranderingen tegemoet gaan, en afstevenen op grootscheepse afbraak van onze beschaving, nu Pluto in de laatste graden van Steenbok loopt. En Pluto in Steenbok is niet van plan om de macht uit handen te geven en de teugels te laten vieren. De langzaamst lopende planeet is altijd leidend, en hier gaat een grote kracht vanuit. We moeten de rit uitzitten.

Denk hierbij aan de val van het Romeinse Rijk, wat ook het einde inluidde van het Ram-tijdperk en de overgang naar Vissen-tijdperk markeerde. Deze transitie ging niet zonder slag of stoot en ging met veel turbulentie gepaard. Het is zeker geen knip met een schaar, maar een transitie die vele decennia of misschien wel langer kan duren. We bevinden ons nu dus in een soortgelijke situatie, nu het Vissen-tijdperk overvloeit in het Waterman-tijdperk. De meningen over de start van het Waterman-tijdperk lopen sterk uiteen, en ik ga hier geen uitspraken over doen. Wel is mijn gevoel dat we met de conjunctie tussen Jupiter en Saturnus in Waterman al een stap in die richting doen. En als straks Pluto in Waterman gaat lopen (2024), komt er ongetwijfeld een grotere versnelling aan.

Persoonlijk zie ik elke planetaire cyclus als een spiraalvormig proces. En in 2020 zijn er dus 3 belangrijke nieuwe cycli gestart, die niet los van elkaar staan maar op elkaar inwerken. De samenstand tussen Saturnus en Pluto duurt ongeveer 33 jaar. De conjunctie tussen Jupiter en Pluto ongeveer 12 jaar. En zoals gezegd, duurt de cyclus van Jupiter en Saturnus 20 jaar, maar is het de aftrap van een grotere cyclus die 200 jaar duurt. De laatste is in mijn beleving dan ook heel belangrijk en misschien kunnen we hier moed uit putten, ook al drukt Pluto in Steenbok een zwaar stempel op de tijdsgeest. Waterman is het teken van gelijkgestemden, van netwerken, van clusters, van vernieuwende ideeën, vrijheidsidealen en dergelijke. Natuurlijk heerst Waterman ook over techniek, waaronder ruimtevaart, kunstmatige intelligentie en robots. En in negatieve zin kan het duiden op utopische ideologieën die niet gebaseerd zijn op het welzijn van de mens.

Het is dus heel belangrijk dat we als mensheid een wereld visualiseren die gericht is op onvoorwaardelijke liefde en saamhorigheid. Wat is onze toekomstvisie? Is deze gebaseerd op angst of op een harmonieuze wereld waarop iedereen een plekje heeft zonder onderscheid des persoons. Het lijkt mij heel belangrijk om hier goed bij stil te staan, en niet te kiezen voor een narratief dat gericht is op duisternis. De mensheid (= Waterman) heeft het vermogen in zich om voor het Licht te gaan, voorbij angst en verdrukking. Saturnus in Waterman vraagt ons dus wel om hieraan te werken, en dit proces niet lichtzinnig op te pakken. Jupiter in Waterman kan een positieve bijdrage leveren aan het proces van ontwaken en bewustzijnsgroei. Iets wat in deze tijd zeker geen overbodige luxe is.

De komende weken wordt het portaal naar doorbraken en grote veranderingen weer geopend. Het eclipsseizoen staat namelijk voor de deur. De maansverduistering is op 30 november 2020 en de zonsverduistering valt op 14 december. Het is dan ook goed om stil te staan bij alles wat is uitgediend door mee te bewegen met de volatiele energieën die je pad kruisen. Durf te kiezen voor de weg van het hart en wat werkelijk van belang is in het leven, wetende dat er altijd meer Licht is dan duisternis. Veel goede moed gewenst!

Ilse C. ten Berge
18-11-2020

4 gedachten over “The Great Mutation: Jupiter conjunct Saturnus in Waterman

  1. Ronnie Speed

    Beste Ilse, al heel wat jaren ben ik “aangegrepen” door het bijzondere jaar 2020. Dat dateert al van een jaar of vier, vijf geleden. Vanaf dan heb ik mijn “zinnen” gezet op de astrologische gebeurtenissen die 2020 zouden bepalen. Het is inderdaad een heel bijzonder jaar geworden en op het einde kondigt zich de ‘Grote Conjunctie” aan. Als ik met collega’s astrologen praat, dan verwachten zij daar dan de grote veranderingen alsof “plots” het Licht zal schijnen en de grote veranderingen zullen doorbreken. Ik ben daarom dan ook heel blij dat je verwoordt zoals ik het zie. We zullen inderdaad nog wel enkele jaren moeten wachten vooraleer de grote verwezenlijkingen kunnen plaats griipen. Zolang Pluto in Steenbok staat, zal hij blijven beuken tegen alle machtsinstellingen, het establishment, de bankenwereld,… de “macht” zoals wij die nu kennen. Pluto staat nog tot 2023/2024 in Steenbok en hoe meer wij de overgang van Pluto naar Waterman naderen, des te harder zal die proberen alles onderuit te halen. Er is ook nog zoiets als de 29ste graad van het teken: “the anaretic point”, de meest intense graad, de graad waarop alles nog kan gebeuren. Ik kijk bijzonder hoopvol en optimistisch uit naar het nieuwe tijdperk, maar besef tegelijk dat nog heel wat “heilige huisjes” zullen moeten sneuvelen, dat er nog veel verschuivingen in de wereld zullen gebeuren EN dat de grote veranderingen van onderuit zullen moeten gebeuren. Er gebeurt veel, onze wereld wankelt, maar de heersende macht houdt voorlopig stand, maar dat zal niet blijven duren. Ik ben het dus volledig eens met wat je schrijft en hoe je het verwoordt: er is de hoop, maar tegelijk weten we dat we er nog niet zijn. het blijft een kwestie van onze ogen goed open te houden, de oren te spitsen en klaar staan voor de Nieuwe Wereld. Dank voor je inspirerende artikel. Groetjes, Ronnie Speed (Antwerpen)

    1. Ilse ten Berge Berichtauteur

      De afbraak gaat hard nu in de laatste graden van Steenbok. De aanstaande grote conjunctie tussen Jupiter en Saturnus in Waterman biedt echter perspectief om een nieuwe wereld vorm te geven die gericht is op humanisme en verbinding.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s