Pluto in Waterman, de prelude van een nieuw tijdperk

Het is alweer zeven jaar geleden dat ik dit artikel schreef en toen leek de intrede van Pluto in Waterman nog ver weg. Toch gaat Pluto al op 24 maart tot en met 11 juni 2023 even in Waterman lopen om vanaf 20 november 2024 voor een lange periode in dit toekomstgerichte, vrijheidslievende en visionaire teken te verblijven. Een omloop van Pluto rond de Zon duurt gemiddeld 248 jaar, en vanwege zijn elliptische baan varieert zijn gang door een teken ongeveer 12 tot 32 jaar. Pluto wordt ook wel aangeduid als generatieplaneet, omdat zijn invloed in een bepaald teken indringender is dan die van andere planeten. Pluto is hiermee een belangrijke indicator van de tijdsgeest. Met de komende Volle Maan in Waterman in aantocht (12 augustus 2022) leek het me goed om dit artikel nog eens onder de aandacht te brengen, hetzij in aangepaste vorm.

Sinds Saturnus en Pluto op 12 januari 2020 samen aan de hemel hebben gestaan is onze wereld ingrijpend veranderd. De zware jongens van de astrologie troffen elkaar toen rond 23 graden Steenbok. Het hieruit voortvloeiende proces duidt op diepgaande transformatie van systemen en structuren ten einde een duurzame vorm neer te kunnen zetten. Dit is overigens geen zachtzinnig proces! Astrologe Karen Hamaker-Zondag geeft aan dat binnen de politieke astrologie de laatste 10 graden van het teken Steenbok ook wel ‘dictatorgraden’ worden genoemd. Zij stelt eveneens dat vanaf de laatste 5 graden van het teken Steenbok alles op de spits wordt gedreven. Pluto bevindt zich dus zeker tot en met eind november 2024 in de hot zone van de dictatorgraden en dit betekent crisis! Pluto haalt namelijk de onderste steen én dus alle misstanden naar boven.

Sinds 2020 is duidelijk dat burgers systematisch worden onderdrukt en beperkt in hun vrijheden en dat het wereldse systeem aan het instorten is. De kille, niets ontziende uitwerking van Pluto in Steenbok wordt dan ook steeds zichtbaarder. Steenbok heerst onder andere over organisaties en structuren en deze worden onherroepelijk afgebroken. Nu is het zo, dat alles wat niet langer voldoet en aan erosie onderhevig is door Pluto ontmanteld wordt. Pluto is de dood van het oude en hij werpt altijd zijn schaduw vooruit. Dit impliceert dat grote veranderingen duidelijker zichtbaar en voelbaar worden vanaf maart 2023, want dan start er een belangrijke overgangsfase. Dit gaat overigens altijd gepaard met belangrijke veranderingen in het collectief onbewuste. Het proces laat zich vergelijken met het rimpeleffect dat ontstaat als je een steen in het water gooit: alles en iedereen wordt hierdoor beïnvloed.  

Veel astrologen kijken reikhalzend uit naar de komst van Pluto in Waterman. Er wordt ook wel gezegd dat dit het Watermantijdperk inluidt. Nu spreekt de komst van het Watermantijdperk ontegenzeggelijk tot de verbeelding, al wordt hier veel onzin over gezegd en geschreven. Toen Pluto in 2008 in Steenbok ging lopen brak de financiële crisis uit, die overigens nog altijd voortduurt en in 2023 en 2024 ongetwijfeld gaat cumuleren. In die zin lijkt het bevrijdende antwoord te liggen in de komst van Pluto in Waterman. Nu wil ik dit artikel niet wijden aan het eventuele begin van het Watermantijdperk. Hier zijn de meningen namelijk sterk over verdeeld. Wel is het goed om eens te kijken naar het ontwaken van de uranische energieën die verband houden met de periode dat Uranus en Neptunus in Waterman liepen. Het kan enig inzicht geven in wat we kunnen verwachten als Pluto in Waterman gaat lopen. Al is de functie van Pluto duidelijk anders!

Van 1995 tot en met 2003 liep Uranus in Waterman. Waterman is als luchtteken onder andere verbonden met concepten, theorieën en netwerken. Uranus heerst ook over geavanceerde technieken, die bijvoorbeeld voor de ruimtevaart worden ontwikkeld. In de periode dat Uranus in Waterman liep, nam onder meer het internet een grote vlucht. ‘In 1996 was het internet algemeen bekend bij het grote publiek, maar werd de term over het algemeen gebruikt als synoniem voor het World Wide Web’ (bron: Wikipedia).

Neptunus liep vervolgens van 1998 tot 2012 in Waterman. Neptunus tilt idealen op een hoger niveau, maar dit kan ook op een grote desillusie uitlopen. Spiritualiteit was niet langer voorbehouden aan elitaire groepen, maar sijpelde door alle lagen van de samenleving heen. En dit allemaal om de mensheid (= Waterman) op een hoger niveau van bewustzijn te tillen (= Neptunus). De wet van aantrekking werd gemeengoed, en menigeen dacht met positieve gedachten alles wat zijn hartje begeerde naar zich toe te trekken. Klatergoud hoort dan ook bij Neptunus. In de filmtechniek heeft de invloed van Neptunus in Waterman ook sterk uitgewerkt wat zich onder andere uitte in geavanceerde computeranimaties. Epische films uit deze periode zoals ‘The Lord of the Rings’ en ‘Harry Potter’ spreken wellicht nog wel het meest tot de verbeelding.

Sinds Saturnus in Waterman loopt is er een andere wind gaan waaien en werden we zeker tijdens de Coronacrisis ernstig in onze vrijheid beperkt. In 2023 gaat Pluto zoals gezegd al even in Waterman lopen: we staan op de drempel van een nieuw tijdperk waarbij het onmogelijke mogelijk kan worden. Waterman is  een humanitair teken en in negatieve zin kan Pluto hier voor de nodige misstanden gaan zorgen. Ofwel, een verdere dehumanisering van de mensheid. In positieve zin kan de macht weer bij het volk terugkomen, maar de kans is groot dat dit niet vanzelf zal gaan. Karen Hamaker is van mening dat ‘veranderingen die met Pluto in Waterman zeker zullen komen, goed voorbereid moeten zijn, omdat anders oude instinctpatronen zich zullen doen gelden’. Anders gezegd: er zal sprake moeten zijn van een verhoogd bewustzijn om de energieën die Pluto in Waterman vrijmaakt op een vernieuwende manier te integreren.

In New Age kringen wordt al jaren gesproken over het naderende Watermantijdperk. En ja, het is Waterman eigen om visioenen te hebben over een humane samenleving waarin alles pais en vree is. Niet voor niets schreef Thomas Moore (= hij heeft zijn Zon in Waterman) het tot de verbeelding sprekende werk ‘Utopia’. In dit boek dat in 1516 uitkwam wordt een idealistische heilstaat (= Waterman) geschetst, waarin hij afrekende met het economische en politieke beleid in Engeland (= Steenbok). Het is typisch Waterman om tegen de gevestigde orde in te gaan en tegen heilige huisjes te schoppen. Dat kwam hem uiteindelijk duur te staan. Thomas More kwam noodlottig onder een hakblok aan zijn einde. Je kunt de boodschapper doden, zijn gedachtegoed is hiermee echter niet verloren gegaan.

Er is dus niets nieuws onder de zon. En ook in onze tijden worstelen we weer met dezelfde thema’s. In mijn beleven gaat Pluto in Waterman ons niet de ultieme verlossing bieden. Sowieso kunnen we niet door iets buiten ons gered worden. We zijn nog altijd verantwoordelijk voor ons eigen leven en voor het opruimen van oude karmische stukken in ons. Zie hiervoor ook het artikel: Familiekarma: het herkennen, doorbreken en helen van karmische patronen. In die zin heeft Pluto in Steenbok ons belangrijke lessen geleerd en doet dit nog altijd. Elk teken dat volgt op een voorgaand teken is als het ware een trede hoger op de ladder. Je kunt geen vrijheid aan en werkelijk soeverein zijn (= Waterman) als je je verantwoordelijkheid (= Steenbok) over je eigen leven niet hebt genomen. Dat is ook de reden waarom we nu individueel alsook collectief onze verantwoordelijkheid moeten nemen: het is pure noodzaak!

Pluto in Steenbok heeft met de sloophamer in de hand vele structuren laten sneuvelen, en we zijn er nog niet. Hoe dan ook kan er op de smeulende resten van diverse ontmantelde structuren een nieuwe, duurzame en eventuele parallelle samenleving  worden opgebouwd. Dit is onze kans en het is aan ons om hieraan gestalte te geven. Nu Saturnus in Waterman loopt zie je op dit vlak de nodige initiatieven ontplooid worden. Waterman verbindt zich graag met gelijkgestemde zielen. Een mogelijke uitwerking van Pluto in Waterman zou een geclusterde samenleving kunnen zijn, waarin groepen mensen die op dezelfde golflengte zitten met elkaar samenleven en samenwerken.

Vaste banen verdwijnen, ook door verdergaande automatisering (= Waterman), en mensen beginnen steeds vaker voor zichzelf of zoeken samenwerkingsverbanden op. Zo worden er allerlei kleinschalige projecten opgestart, waarbij zelf energie wordt opgewekt of in klein verband een moestuin of voedselbos wordt gerund. Ook worden er steeds vaker met een groepje gelijkgestemden ecohuizen gebouwd op een nog te ontginnen terrein om zo een mini-gemeenschap te creëren. En deze netwerkjes hebben weer verbinding met gelijksoortige netwerkjes binnen eigen land en over de hele wereld. Goed voorbeeld doet goed volgen. Dit is natuurlijk al gaande sinds Pluto in Steenbok loopt, omdat we gedwongen worden om steeds economischer te werk te gaan met de middelen die we hebben. Daarbij is Steenbok een sober teken: we moeten weer terug naar de basis of we willen of niet. En zo is er een fundament gelegd voor het daarop volgende teken Waterman.

Pluto door Waterman kan op zijn slechtst de energie vrijmaken voor een technocratische, transhumanistische samenleving, waarbij intermenselijk contact steeds meer gaat verdwijnen. In de film Her (2013) krijgt de mannelijke hoofdpersoon na de breuk met zijn vrouw een relatie met een intelligent, zelfbewust en zelflerend besturingssysteem die hij voor alle gecomputeriseerde voorwerpen gebruikt. Het systeem stelt zich voor als een vrouwelijke persoon: Samantha (bron: Wikipedia). Het ontluisterende is dat de hoofdpersoon helemaal opgaat in deze kunstmatige relatie en later tot de ontdekking komt dat hij niet de enige is die met dit artificial intelligence systeem een amoureuze connectie heeft. Op zich geen vreemd beeld aangezien we steeds meer verbonden worden met intelligente systemen die ons leven, zo wordt het verkocht, steeds gemakkelijker gaan maken (= Internet of Things). Ruim twintig jaar geleden hadden we misschien wel een mobieltje, maar we liepen er niet continu mee rond. Nu lijkt de smartphone niet meer uit ons dagelijks leven weg te denken. En zo neemt het steeds meer je leven over als je hier niet voldoende bij stilstaat. Technische vooruitgang is goed, maar het gevaar is natuurlijk dat de menselijke maat steeds meer uit het oog wordt verloren. Het is daarom goed om bij alles wat je doet jezelf de vraag te stellen: ‘Is het goed voor mijzelf, de ander en het totaal.’

Hoe dan ook laat het zich niet voorspellen hoe de wereld er uit zal zien als Pluto in Waterman gaat lopen. In mijn beleven zal het ons inbeeldingsvermogen zeker te boven gaan. Uranus heerst over het teken Waterman en is onder andere verbonden met hoog technisch vernuft alsook met kwantumfysica. De veranderingen waarvan we getuige zijn in de periode dat Pluto in Waterman gaat lopen zullen ongetwijfeld revolutionair van aard zijn. Het vraagt alleen wel om niet in de valkuilen van kunstmatige intelligentie te lopen of onze ziel aan de duivel te verkopen, maar vanuit ons hart te blijven leven!

Ilse C. ten Berge 11-8-2022 

8 gedachten over “Pluto in Waterman, de prelude van een nieuw tijdperk

  1. Herman

    Prachtig onderbouwd artikel weer in deze zeer snel veranderende wereld. Dank hiervoor!

    Zoals je schreef is met 2012 de Aarde en zijn mensheid in een hogere frequentie terecht gekomen. Dit vraagt om moeilijke persoonlijke beslissingen, waarvan iedereen wel op een of andere wijze de gevolgen ondervind! Zeker de grote tweedeling die als een echt virus over de aarde raast! Dit heeft grote invloed op diverse aspecten in onze samenleving, zoals de vervreemding binnen familie, vrienden en meer dit duidelijk weerspiegeld.

  2. Miriam

    Een mooi artikel maar ik vind het teveel op de Nederlandse situatie gericht. Dit zouden ze ook moeten beleven in de rest van de wereld en daar heb ik zo m’n twijfels bij.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s