Wintersolstitium 21 december 2022

Op 21 december gaat de Zon in Steenbok lopen (wintersolstitium) en keert het licht weer terug. Dit is elk jaar een belangrijk keerpunt omdat we een periode van drie maanden tegemoet gaan waarbij we naar binnen kunnen keren. Als we op onze schreden terugkeren dan kunnen we het licht in onszelf gewaarworden en ontstaat er ruimte om innerlijke rust en stilte te vinden. Paradoxaal genoeg gaat Jupiter op 20 december weer in de strijdbare Ram lopen. Zoals jullie inmiddels wel weten heb ik meer met Jupiter in Vissen vanwege de zachtere energie die we in deze turbulente tijden goed kunnen gebruiken. Aan de andere kant kan Jupiter in Ram ons helpen om meer initiatieven te ontplooien op weg naar innerlijke bevrijding. Ben ik werkelijk trouw aan mijn zieleweg en welke richting dien ik te gaan? Dergelijke levensvragen zullen zich de komende maanden meer en meer aan ons opdringen.

Op 23 december volgt de nieuwe maan in Steenbok en deze maakt een exact vierkant met Jupiter in Ram. Het duidt op de nodige ambitie en vuurkracht (= Ram) die aangewend kan worden om iets nieuws te beginnen en een nieuwe koers te varen. We hebben echter nog altijd te maken met verminderde doelgerichtheid omdat Mars retrograde loopt. Mars gaat op 12 januari 2023 weer rechtlopen na lange tijd terug te hebben gelopen aan de hemel. In combinatie met Jupiter in Ram kan dit het gevoel van ‘vastzitten’ en met je hoofd tegen de muur aanlopen aangenaam verlichten. Wel is het zo dat we op 9 maart 2023 nog een laatste vierkant met Neptunus hebben te doorworstelen. Het is mij gebleken dat menigeen last heeft gehad van Mars retrograde in Tweelingen in vierkant met Neptunus in Vissen. Miscommunicatie, verkeershinder, vertraging, verminderde energie en een doelloos gevoel, het hoorde er allemaal bij. En dan gaat Mercurius in Steenbok op 29 december 2022 ook nog retrograde lopen. Wel leuk voor het weerzien van oude bekenden en familie rond oud en nieuw natuurlijk. Het geeft echter ook weer de nodige vertraging en belangrijke twists and turns te zien. Hoe dan ook gaat Mercurius op 18 januari 2023 weer rechtlopen waarna het leven langzaamaan op gang komt en we doelgericht (= Steenbok) plannen kunnen gaan maken voor het nieuwe jaar dat voor ons ligt. Als de Zon op 20 maart 2023 in Ram gaat lopen, komt de wind goed in de rug voor nieuwe initiatieven en een nieuwe levensrichting.

Terug naar de terugkeer van het licht en de komende periode van reflectie en naar binnen keren. In deze bevreemdende tijden lijkt me dit geen sinecure. De kosten van levensonderhoud beginnen fors op te lopen. Elke week als ik mijn boodschappen doe zijn de prijzen weer gestegen. Om over de hoge energieprijzen nog maar te zwijgen. De vraag is natuurlijk wanneer dit een keer stopt? Vermoedelijk gaan we in 2023 als Pluto op de laatste graad van Steenbok komt te staan en Pluto al even in Waterman gaat lopen nog meer extremen zien. We zijn er dan ook nog niet. We leven namelijk in een wereld waarin het mannelijke principe en mannelijke denken leidend is. Het zacht vrouwelijke en ontvangende principe is hiermee sterk in het gedrang gekomen. Dit is niet alleen een kwestie die mannen aangaat maar vrouwen net zo goed. Nu is dit een te groot thema om in dit artikel nader uit te werken, maar het is wel een gegeven dat het yin en yang in onze samenleving verre van in balans zijn. Zoals ik het zie heeft de yang kant in onze maatschappij de overhand waardoor met name macht, geld en status (= Steenbok) prevaleren boven de zachte, gevoelige, intuïtieve vrouwelijke waarden.

We moeten ver terug in de geschiedenis gaan om een ander beeld te zien. Tijdens de laat-paleolitische periode werd de moedergodin aanbeden getuige de diverse rotsreliëfs die zijn teruggevonden onder meer in Frankrijk (o.a. Venus van Laussel) maar ook op andere plaatsen in de wereld zijn beeldjes en afbeeldingen teruggevonden die uitdrukking geven aan de Grote Moeder. Tijdens de neolithische periode was er sprake van een moedercultuur en waren er op het vrouwelijke geënte samenlevingen. Deze samenlevingen waren vredelievend en kenden de oorlogen en het wrede bloedvergieten van onze huidige tijd dan ook niet. Mannen en vrouwen leefden in deze periode op gelijkwaardige wijze naast elkaar en werkten samen. De vrouw werd niet onderdrukt en had geen lagere positie dan de man. De sociale ordening van het patriarchaat daarentegen is beheersing, dominantie en consumptie. De macht om het leven te nemen, en niet om te geven en te voeden wat het uitgangspunt is van de moedercultuur (bron: Het evangelie van Isis – Lauri Fransen). Hieruit valt te concluderen dat er met de komst van het patriarchaat een grote disbalans is ontstaan tussen het mannelijk en vrouwelijke principe. In het tijdsgewricht waarin we leven heeft wat mij betreft de dominantie van de mannelijke energie zijn hoogtepunt bereikt, al is er wel een kentering gaande.

In menig artikel schrijf ik over het belang van schaduwwerk waardoor we dichterbij onszelf komen te staan. Dit schaduwwerk is ook in onze relaties nodig, omdat we allemaal te maken hebben met ongeleefde stukken die terugvoeren naar onze voorouderlijke lijn, familiestructuur, land en cultuur. Oude kindstukken of diep ingesleten gedragspatronen die we nog altijd met ons meedragen en die verre van productief zijn staan werkelijke groei in de weg. Het lijkt me logisch dat dit juist nu in relaties vol aan het licht komt, de ander houdt ons immers een spiegel voor. Heelheid betekent dat we de yin en yang kant of het mannelijk en vrouwelijke principe in onszelf weten te verenigen. Het wordt ook wel het hieros gamos of het heilige huwelijk genoemd waarbij er een volledige samenkomst is van het mannelijke en het vrouwelijke principe in onszelf ofwel de vereniging van alle tegendelen. Nu lijkt dat hoogdravend en slechts voor de enkeling weggelegd, maar dat is het zeker niet. Zoals ik het ervaar is de bizarre tijd waarin we nu verkeren mede het gevolg van het uit balans zijn van deze krachten die zoals gezegd in ieder van ons aanwezig zijn. Het is dus aan ons om een kentering in onszelf aan te brengen, waardoor er een einde kan komen aan een wereld in verval die gekenmerkt wordt door machtswellust, terreur en dominantie over anderen. In de kern zijn wij spirituele wezens en zijn we allemaal met elkaar verbonden. Universele liefde is een kosmische lijm die verbindend werkt voor alles wat leeft en dit dient de leidraad te zijn voor een nieuwe vreedzame wereld voor ons allemaal.

In die zin zijn de komende maanden van inkeer van groot belang om met onszelf aan de slag te gaan op wellicht een dieper niveau dan we gewend zijn. Bezinning en reflectie dragen bij aan innerlijke rust waardoor er meer inzicht kan komen in ons werkelijke pad, de weg die we als individu alsook collectief te gaan hebben.

Ik wens iedereen een liefdevol en lichtvol 2023 toe!

Ilse C. ten Berge
13-12-2022

6 gedachten over “Wintersolstitium 21 december 2022

  1. Herman Es

    Wederom een schitterend artikel dat vanuit het eenheidsbewustzijn synchroniseert met de nieuwe tijd. Het is te begrijpen dat het Licht dat in de duisternis haar Licht nu laat schijnen door de duisternis nog niet wordt begrepen. Dit omdat het Licht verblindend is. Het is hierdoor te begrijpen dat de duisternis dit Licht niet in haar macht kan verkrijgen.

  2. hillieschotanus669

    Dankjewel voor je uiteenzetting, we kunnen de mouwen op blijven stropen. Wat is er al veel getransformeerd toch ook, ik ben een aartsoptimist! Dank voor je goede wensen, ik wens jou en Guido een mooie decembermaand en een lichtend liefdevol 2023!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s