Categorie archief: Transformational astrology

Volle Maan in Boogschutter: de waarheid komt aan het licht

Vanochtend heeft de Volle Maan in Boogschutter plaatsgevonden (4 juni 2023). Tijdens een Volle Maan komen er zaken aan het licht en kan er iets onthuld worden. Het is tijd om een belangrijke beslissing te nemen rond een thema dat begon rond de Nieuwe Maan in Stier op 18 mei 2023. Zo rond de Volle Maan kunnen emoties hoog oplopen, en zeker deze keer omdat de dagen ervoor de Maan in het crisisachtige Schorpioen liep. Een bepaald facet in ons leven staat onder druk, voelt crisisachtig aan en vraagt om een nieuwe richting in te slaan. Hoe dan ook is de waarheid aan het licht gekomen. Iets in ons wil gehoord worden, de zachte fluistering van de laatste weken is luider geworden. Nu is het de tijd om hier actie op te ondernemen.

Op 16 mei is Jupiter, de heerser van Boogschutter, in het aardse en gegronde teken Stier gaan lopen. Met Jupiter in Ram hebben we nieuwe initiatieven kunnen ontplooien en met Jupiter Stier kunnen we vervolgens gaan bouwen. Persoonlijk vind ik Jupiter in Stier wel prettig, het geeft meer ademruimte en ook de tijd om te genieten van het moois dat het leven ons te bieden heeft. Dit impliceert dat het teken Stier in deze Volle Maan een belangrijke rol speelt.

Het teken Boogschutter helpt ons om na te denken over het diepere bestaan van ons leven. Boogschutter is altijd opzoek naar wat er achter de horizon te vinden is. Het wakkert onze behoefte aan om de zaken in een groter perspectief te plaatsen. Waar krijgen we energie van, wat stemt ons hoopvol en welk deel van ons leven kan wel wat meer vuur gebruiken. Mars, de planeet van actie en daadkracht, loopt sinds 20 mei 2023 in Leeuw. Op 5 juni gaat Venus ook in Leeuw lopen. Leeuw is nogal luidruchtig, je kunt deze energieën niet negeren. Het vuurtje wordt dus verder opgestookt.

De Volle Maan in Boogschutter maakt een vierkant met Saturnus in Vissen. Het benadruk de urgentie om een belangrijke beslissing te nemen. De diepere roerselen van Vissen vragen wel om gehoord te worden. Saturnus gaat om verplichtingen en verantwoordelijkheid dragen, om het even welke beslissing we nemen. Het is dus belangrijk om de stilte in onszelf te zoeken, naar binnen te keren en te onderzoeken wat ons werkelijk drijft. Hoe dan ook wil Boogschutter een nieuwe richting in slaan wat meer (innerlijke) vrijheid geeft. En Jupiter in Stier helpt ons om een bestendige toekomst tegemoet te gaan voortbordurend op de nieuwe levenskoers die we rond de Zonsverduistering in Ram zijn ingeslagen. 

Mijn advies is om zeker niet over een nacht ijs te gaan, maar zowel naar je diepere gevoel te luisteren als je intuïtie te gebruiken. Het antwoord ligt altijd in onszelf en meditatie of een wandeling in dat natuur kan hier zeker bij helpen.

Tot slot, de komende tijd zal ik minder frequent nieuwe artikelen plaatsen. Ook ik ben een nieuwe richting in geslagen en momenteel heb ik een nogal drukke agenda, daarnaast wil ik ook nog een beetje van het zomerse weer genieten.

Ik wens jullie veel inzichten en inspiratie toe de komende tijd!

Ilse C. ten Berge
04-06-2023

Zonsverduistering in Ram: geef je leven richting!

Op 20 april 2023 vond er een zonsverduistering plaats in het ongeduldige teken Ram. Deze verduistering en Nieuwe Maan valt vierkant Pluto in Waterman, hetzij buiten teken. Al jaren monitor ik eclipsen nauwlettend en in mijn beleven zijn het de belangrijkste astrologische gebeurtenissen van het jaar. Je kunt het zien als energetische portalen waarbij het lot ons pad kruist met het doel om ons op een dieper niveau tot bewustwording aan te zetten. Tijdens een zonsverduistering wordt het licht van de Zon tijdelijk geblokkeerd. Het leven valt even stil en het is tijd om naar binnen te keren, te mediteren en te reflecteren op het pad dat voor ons ligt.

Een eclips neemt altijd iets weg uit ons leven, en dit kan betrekking hebben op het verlies of verdwijnen van iets op het materiële vlak, het kan om personen gaan of duiden op bepaalde gedragspatronen en leefwijzen die niet langer functioneel zijn. Daarnaast draagt een zonsverduistering ook een nieuw begin in zich, het gaat immers om een nieuwe maan. Ook hier kan het gaan om materiële zaken zoals een verhuizing, nieuw huis, nieuwe baan, promotie, nieuwe relatie, geboorte, etc. Nu klinkt dat allemaal vrij basaal, maar dergelijke veranderingen werken vaak op een dieper niveau in ons door. Ons leven kan in een stroomversnelling komen, omdat er een oud hoofdstuk wordt afgesloten en we als het ware in een nieuwe richting worden gemanoeuvreerd. Het is mij gebleken dat de uitwerking van de eclips ook een maand eerder of later kan plaatsvinden. Het gaat hierbij altijd om krachten die groter zijn dan wijzelf en we kunnen niet anders dan meebewegen. Sterker nog, je ertegen verzetten werkt averechts omdat het grote plaatje in ons leven nu eenmaal gaat veranderen.

De nieuwe maan van 21 maart 2023 vond plaats op de eerste graad in het teken Ram. Deze zonsverduistering valt op de allerlaatste graad in het daadkrachtige Ram. Het geeft een beeld van een tweetrapsraket: het is nu de hoogste tijd voor een nieuwe start! Dit impliceert dat de Zon een paar uur later in het aardse teken Stier ging lopen alsook een vierkant met Pluto in Waterman maakte. Vernieuwing gaat dus hand in hand met diepgaande transformatie, temeer omdat de maansknopen-as nog in Stier-Schorpioen loopt. Met de Zon in Stier ligt de focus op stabiliteit, maar Pluto in Waterman eist dat we onze individualiteit hervinden door onbewuste stukken in ons te transformeren die dit tegenwerken. We kunnen hier de komende maanden echt aan gaan bouwen mits we diepgaand aan onszelf blijven werken. Sowieso, zijn veel processen in een stroomversnelling gekomen sinds Pluto in Waterman loopt. Het is echt noodzakelijk om los te komen van oude patronen.

Saturnus, de planeet van structuur, beperking en verantwoordelijkheid loopt al enige tijd in het diffuse teken Vissen. Het contrast met Saturnus in Waterman is zoals ik het ervaar groot, de energie is veel zachter en stiller. Het weer lijkt ook niet echt te willen omslaan en bij tijd en wijle is het zelfs waterkoud. De energie leent zich echter goed om je in te zetten voor de noden van anderen: de zwakkeren en de behoeftigen onder ons. Zorg alleen wel dat geven en nemen in balans blijft en je niet in een reddersrol terechtkomt, een valkuil voor mensen in de hulpverlening. Met Saturnus en Neptunus in Vissen kan het lastiger zijn om je grenzen aan te geven en anderen kunnen hier misbruik van maken zonder dat je het in de gaten hebt. Mars, de planeet van actie loopt nog altijd in het gevoelige teken Kreeft. Dit betekent dat onze energie gericht is op veiligheid, emotionele behoeften, familie, huis en haard. In het teken Kreeft voelt Mars zich niet zo zeker en gaat dus behoedzaam te werk. Op 20 mei gaat Mars in het vurige teken Leeuw lopen, waar de rode planeet veel beter uit de voeten kan.

Op 21 april 2023 gaat Mercurius in Stier retrograde lopen. Mercurius loopt gemiddeld 3 tot 4 keer per jaar retrograde en dit duidt meestal op miscommunicatie, verkeershinder, afspraken die worden afgezegd of verzet. Verder is het een goede tijd om tot nieuwe inzichten te komen (= Mercurius conjunct Uranus), teksten te redigeren of met oude vrienden en bekenden af te spreken om samen iets gezelligs te gaan doen. In het teken Stier gaan we voorzichtig te werk omdat stabiliteit belangrijk is. Zolang Mercurius retrograde loopt is het verstandig om alles goed te overwegen en niet zomaar over een nacht ijs te gaan. Mercurius gaat op 15 mei weer rechtlopen.

Op 5 mei 2023 volgt de maansverduistering in Schorpioen, en dit is gelukkig de laatste in dit crisisachtige teken. In een volgend artikel kom ik hier uitgebreid op terug. Hoe dan ook doet de zonsverduistering in Ram een beroep op onze daadkracht en vraagt het ons om moed te tonen om een nieuwe levensrichting in te slaan. De tijd is er rijp voor!

Ilse C. ten Berge
20-4-2023

Lente equinox 2023, Nieuwe Maan in Ram en Pluto in Waterman

Op 20 maart 2023 vond de Lente equinox plaats met de intrede van de Zon in het teken Ram. En hiermee is het nieuwe astrologische jaar van start gegaan. Dit wordt een belangrijk jaar, en zoals ik al eerder aangaf een overgangsjaar naar een nieuwe wereld. Pluto staat namelijk op het punt om het revolutionaire teken Waterman binnen te gaan. En ook al is het maar voor 3 maanden, het geeft ons ongetwijfeld een idee wat er de komende 20 jaar in en om ons heen gaat veranderen. Op 7 maart is Saturnus in het dromerige teken Vissen gaan lopen, wat ons helpt om een stevig gevoelsfundament in onszelf te creëren. Meer over dit thema kun je lezen in mijn vorige artikel. Op 21 maart 2023 vindt de Nieuwe Maan plaats in het teken Ram. Opvallend is dat dit op de kritische graad (0 graden Ram) plaatsvindt en dat de volgende Nieuwe Maan én zonsverduistering (20 april 2023) op 29 graden Ram valt. De tijd is dus rijp voor een frisse start, al zit er een karmische lading onder. Met zowel de Zon, Maan, Mercurius, Cheiron en Jupiter in Ram spat de energie er vanaf. Wel is het raadzaam om rekening te houden met Saturnus in Vissen. De strenge leermeester heeft een wat moeizame verstandhouding met het element water. Het komt dus vooral aan op goed voelen en durven vertrouwen op de stroom van het leven als je besluit om die nieuwe richting in te slaan. Tot slot, gaat de strijdbare planeet Mars op 25 maart, na ruim 7 maanden in het drukke en praatgrage Tweelingen te hebben vertoefd, in het emotionele teken Kreeft lopen. Mars in Kreeft gaat behoedzaam te werk en moet zich emotioneel betrokken voelen alvorens hij zijn energie ergens aan geeft. Kortom, dit zijn belangrijke tekenwisselingen die we zeker gaan voelen!

De game changer deze maand is uiteraard Pluto die op 23 maart al even in Waterman gaat lopen. Met zijn intrede in Waterman breekt er een tijdperk aan van ongekende technologische revolutie en sociale hervormingen. Waterman is een humanitair teken en we kunnen een diepgaander besef ontwikkelen van wat ons nu werkelijk tot mens maakt. Zijn we ons wel bewust van onze spirituele kracht of laten we ons nog te veel beïnvloeden door wat buiten ons gelegen is? In hoeverre nemen wij nog wel onze eigen beslissingen? Worden we door artificial intelligence niet ongemerkt in een parallel universum gezogen en beïnvloed door krachten waar we geen zicht op hebben. Is de geest niet allang uit de fles? Dergelijke belangrijke thema’s en levensvragen gaan zich de komende jaren steeds meer aan ons opdringen.

Toen Pluto in 2008 het teken Steenbok binnen ging, brak de kredietcrisis uit en vielen er grote banken om die met grote sommen belastinggeld gered moesten worden. Deze banken waren namelijk too big to fail. Anders gezegd, de overheid kan het zich niet permitteren dat dergelijke instellingen failliet gaan, omdat dit een crash van het financiële systeem tot gevolg heeft. Dit is in 2008 bijna gebeurd, en de vraag is of er sindsdien iets veranderd is en wat ons nu te wachten staat? Pluto wiebelt namelijk in 2023 én in 2024 over de allerlaatste graad van Steenbok heen en weer. Astrologisch duidt dit op een cumulatiemoment ofwel crisis! Momenteel is de financiële wereld in rep in roer en verkeren meerdere (vooralsnog) buitenlandse banken in grote problemen. Overheden moeten rigoureus ingrijpen om de banken overeind te houden, maar kunnen dit niet ongelimiteerd blijven doen. Een bankrun ligt altijd op de loer als het consumentenvertrouwen keldert en mensen massaal hun geld opnemen. En ja, dan is het einde verhaal. Het is dus geen verrassing dat het huidige financiële systeem (= Steenbok) op instorten staat en dat het tijd is voor grondige hervormingen (= Waterman). Dat neemt niet weg dat dit gepaard gaat met lijden en verwarring (= Neptunus in Vissen) en onze veiligheid en zekerheid (= Uranus in Stier) voor langere tijd onder druk staat. Het is goed om in het oog te houden dat de planeten Uranus en Neptunus in 2025 en 2026 ook van teken gaan veranderen. Uranus gaat dan in Tweelingen lopen en Neptunus in Ram. Ook dit zijn weer belangrijke kantelpuntjaren!

Pluto is de planeet van crisis en transformatie en verbonden met het onbewuste veld. En eenmaal in Waterman worden we geconfronteerd met de schaduwzijde van dit teken. In het astrologisch jaaroverzicht 2023 schreef ik: Al bestaande crisissen kunnen zich verder gaan verdiepen. Machtsmisbruik, manipulatie, onderdrukking en destructieve krachten zijn hier onderdeel van. De Franse revolutie brak destijds uit met Pluto in Waterman, maar werd gevolgd door een waar schrikbewind dat enige tijd duurde en tot veel bloedvergieten heeft geleid. Vrijheid, gelijkheid en broederschap, een ware Waterman leuze is velen duur komen te staan. Het valt niet te voorspellen of Pluto in Waterman ditmaal voor soortgelijke taferelen gaat zorgen. De geschiedenis herhaalt zich wel, maar nimmer in dezelfde vorm. Dat neemt niet weg dat het mogelijk is dat er oproer en opstanden uitbreken als de teloorgang van de wereld waarin we leven blijft voortduren.

Met Pluto in Waterman kunnen we een ongekende sociale en technologische revolutie verwachten en een diepgaande transformatie van de samenleving. Doorbraken in de kwantumfysica, robotica, nieuwe vormen van netwerken, gemeenschapszin op basis van gelijkwaardigheid, vernieuwende samenwerkingsverbanden en decentralisatie in plaats van globalisatie en dergelijke. Sommige astrologen menen dat de macht dan weer terugkeert naar het volk en dat er een nieuwe samenleving kan worden opgebouwd gebaseerd op humanitaire beginselen (= Waterman). In het slechtste geval verandert de mens met zijn vrije wil in een bionische mens die volledig is losgezongen van zijn spirituele oorsprong (= transhumanisme). In een eerder artikel over Pluto in Waterman schreef ik over utopische gedachten die ook bij Waterman en zijn heerser Uranus horen. Er zullen altijd groeperingen zijn met hoge idealen en vooruitstrevende ideeën die zij het liefst wereldwijd geïmplementeerd zien. Dystopische taferelen waarbij de mens onderworpen wordt aan een social credit system en een gecontroleerd financieel systeem dat gebaseerd is op een digitale munt (CBDC) liggen in het verlengde ervan.

Het mag duidelijk zijn dat diepgaande hervormingen tijd kosten. Het wereldse systeem dat gebaseerd is op ongebreidelde hebzucht en controle heeft overduidelijk zijn langste tijd gehad, omdat het niet op onvoorwaardelijke liefde is gebaseerd. Pluto in Waterman gaat dit aan de kaak stellen, maar doet dit schoksgewijs. Als we buiten de kaders leren denken (= Waterman) kunnen er diepgaande (= Pluto) inzichten doorbreken die hervormingen kracht bij zetten. In mijn beleven kan dit proces alleen maar van onderaf plaats vinden (= Waterman) en niet langer worden opgelegd door een machtselite (= Steenbok) die alleen voor eigen gewin gaat. Krijgen zij wel ruim baan dan is een totalitaire dictatuur het gevolg. Dit is dus een schaduwzijde van Pluto in Waterman. Groepsdenken ligt echter ook op de loer als eensgezindheid (= Waterman) plaatsmaakt voor een tunnelvisie en het contact met de buitenwereld verloren gaat. Kortom, het is belangrijk om onafhankelijk (= Waterman) in het leven te blijven staan. Dit is ware autonomie!

In mijn ogen is de gang van Pluto door Waterman zeker niet zaligmakend, omdat het aan ons is hoe we dit verder gaan vormgeven. Met behulp van astrologie kun je bepaalde cycli duiden en een link leggen met gebeurtenissen uit het verleden, dit geeft inzicht en rust. Er is echter ook een onzichtbare factor of kracht aanwezig die alles doorstraalt. Hierop hebben we geen invloed, kunnen we niet duiden maar wel door ons heen laten werken. Het is die kracht of kosmische lijm waarop een liefdevolle wereld gebouwd kan worden. Maar alleen als we aan onze schaduwkanten werken en ons bevrijden van karmische lasten. Wat dat betreft hebben we nog het nodige aan innerlijk werk te doen. Meer verdieping tref je aan in het betaalde artikel: Familiekarma: het herkennen, doorbreken en helen van karmische patronen.

Het goede nieuws is dat in ieder van ons een groot potentieel aanwezig is. Het is aan ons om onze creativiteit en spirituele vermogens niet alleen bewust te worden maar deze ook in te zetten voor het grotere geheel. In die zin kan Pluto in Waterman op de lange termijn bevrijdend uitwerken als we naar ons beste vermogens en kwaliteiten met deze energie meewerken!

Ilse C. ten Berge
21-3-2023

Nieuwe Maan in Vissen 2023: loslaten en verantwoordelijkheid nemen

Op 20 februari 2023 vond de Nieuwe Maan in Vissen plaats. Het teken Vissen is misschien wel het lastigste teken van de dierenriem, omdat de energie ervan zo ongrijpbaar is. De neiging om voor de realiteit weg te vluchten kan door de dromerige en sensitieve energie van Vissen worden aangewakkerd. Opmerkelijk is de conjunctie van de Nieuwe Maan met Saturnus in Waterman, weliswaar buiten teken. Dit geeft in mijn beleven een verantwoordelijke en serieuze ondertoon mee. Zoals ik in mijn jaaroverzicht van 2023 al aangaf, gaat Saturnus op 7 maart in Vissen lopen. De Nieuwe Maan geeft ons dan ook een voorproefje van wat er komen gaat. Saturnus vertegenwoordigt namelijk onze lessen en uitdagingen. Saturnus legt beperkingen op en vraagt om onze verantwoordelijkheid te nemen. Saturnus is ook heer van Karma, en dit kan zeker duiden op karmische lessen op ons pad. De Volle Maan in Maagd vindt eveneens plaats op 7 maart 2023. Het ijverige teken Maagd is verbonden met werk en gezondheid, en de Volle Maan brengt zaken aan het licht die hieraan gerelateerd zijn. Wat je rond de Nieuwe Maan in Vissen geïnitieerd hebt, komt rond de Volle Maan in Maagd tot voltooiing. Een goed moment om dan nog de laatste puntjes op de i te zetten.

Vissen is het laatste teken van de dierenriem, en de Nieuwe Maan geeft ons de mogelijkheid om terug te blikken op het afgelopen jaar. De vraag is waar we nu nog aan vasthouden en wat ons beperkt om onze eigen weg te gaan? Wat mogen we loslaten (= Vissen) en wat vraagt om werkelijk commitment (= Saturnus). De energie van Vissen kan eindeloos vaag aanvoelen en ondermijnend uitwerken. Het kan zeker heel lastig zijn om de juiste richting in te slaan of überhaupt een richting te zien. Gevoelsmatig kan het alle kanten uitgaan, laat staan dat je er grip op krijgt. Onder invloed van de Nieuwe Maan in Vissen worden we aangemoedigd om mee te stromen en voelend verder te gaan geleid door onze intuïtie. Toch laat de verbinding met Saturnus zien dat we een nieuwe structuur dienen aan te brengen in ons leven. Waar gaan we werkelijk voor en wat is nu toch echt uitgediend? Belangrijke levensvragen die vragen om er op een dieper niveau gehoor aan te geven. Het duurt nog even voordat we meer zicht krijgen welke richting nu werkelijk bij ons hoort. Mars, de planeet van actie maakt namelijk op 9 maart 2023 het laatste vierkant met Neptunus. Hierna trekt de mist zeker op, maar tot die tijd dienen we nog geduld te hebben.

Vissen en het 12e huis zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, hier komt alles samen. De gang van Saturnus door het teken Vissen duidt in die zin op een voltooiing van een grotere cyclus. Vissen is veranderlijk, past zich gemakkelijk aan en stroomt mee. Saturnus daarentegen is aardse energie, stelt grenzen, is solide, beperkend en eist verantwoordelijkheid. Saturnus brengt ons terug in de realiteit en rekent af met onrealistische doelen en illusies. Vermoedelijk krijgen we te maken met karmische afwikkelingen in ons persoonlijke leven en is de tijd rijp om een uitgediend verleden los te laten. Het geeft ons de gelegenheid om een gevoelsfundament in onszelf te creëren en gedisciplineerd (= Saturnus) aan spirituele groei te werken. Het is belangrijk om ons over te geven aan het proces dat zich aan ons ontvouwt en te vertrouwen op de levensstroom (= Vissen). Alles wat we nodig hebben, wordt ons aangereikt!

Vissen is een mystiek teken en kan zich op grote diepte begeven. Soms moeten we onze eigen onpeilbare diepte opzoeken om licht in de duisternis te brengen. Dit is een individueel proces maar ook een collectief gegeven. We gaan als mensheid door een heel belangrijk proces van bewustwording, dat door door de conjunctie tussen Saturnus en Pluto in Steenbok in 2020 kracht werd bijgezet. De komende jaren zijn van cruciaal belang bij het verder ontwaken van de mensheid. Pluto gaat eind maart al even in Waterman lopen: we staan op de drempel van een nieuw tijdperk waarbij het onmogelijke mogelijk kan worden, zowel in positieve als negatieve zin. In 2025 gaat Uranus in het informatieteken Tweelingen lopen, waardoor de ontwikkelingen in een versnelling gaan komen. En in 2026 verruilt Neptunus het dromerige teken Vissen voor de impulsieve en oorlogszuchtige Ram. Nu zijn de planeten niet verantwoordelijk voor grote veranderingen, zij weerspiegelen alleen wat er zich op aarde afspeelt alsook in onszelf. Het is aan ons hoe we op constructieve wijze met deze veranderingen omgaan.

Jupiter in Ram maakt op 12 maart 2023 een belangrijke conjunctie met Cheiron. Dit is een belangrijke samenstand en markeert het beginpunt van een nieuwe cyclus die heling en groei mogelijk maakt als we in het reine komen met oude pijn. In het teken Ram betekent dit bewustwording van waar je jezelf saboteert en waar je diepe frustraties liggen. Heling vindt plaats door op een gezonde manier voor jezelf op te komen, onzekerheid over je eigen kunnen los te laten en zelfbewuster in het leven te gaan staan.

Zoals gezegd gaat Pluto op 23 maart 2023 al even in Waterman lopen, een gedenkwaardig moment waar veel astrologen reikhalzend naar uitkijken. Met zijn intrede in Waterman breekt er een tijdperk aan van ongekende technologische revolutie en sociale hervormingen. We kunnen een diepgaander besef ontwikkelen van wat ons nu werkelijk tot mens maakt. In hoeverre is ons bestaan hier op aarde maakbaar en is dat wel wat we werkelijk willen? De gang van Pluto door Steenbok heeft duidelijk gemaakt dat elitaire clubjes zo hun eigen kijk op de maakbaarheid van het leven hebben. En het is nog maar de vraag of dit wel aansluit bij onze eigen beleving. Het wordt dan ook tijd dat er meer bewustzijn komt op dit vlak, en de intrede van Pluto in Waterman zal deze thema’s alsook vele andere op diepgaande wijze aan de kaak stellen. In een volgend artikel ga ik hier dieper op in!

Ilse C. ten Berge
22-2-2023

Astrologisch jaaroverzicht 2023: de transitie van een oude naar een nieuwe wereld

Dit jaar valt de nieuwe Maan in Waterman op 21 januari 2023 en hiermee wordt ook het Chinese nieuwjaar ingeluid. Volgens de Chinese astrologie is dit het jaar van het Konijn in het element water. Dit is een jaar waarbij van ons geduld en vredelievendheid wordt verwacht. De focus is gericht op het in contact blijven met onze innerlijke wijsheid en intuïtie. Ook is dit een goed jaar om sterke verbindingen te creëren met onze dierbaren. Opvallend is dat yin waarden centraal staan, zoals ik dit ook beschreef in mijn laatste artikel van 2022.

Wat de Westerse astrologie betreft krijgen we dit jaar te maken met belangrijke tekenwisselingen van Pluto, Saturnus en Jupiter. De maansknopen-as verschuift van Stier-Schorpioen naar Ram-Weegschaal. Dergelijke tekenwisselingen geven altijd een belangrijke verandering in de kosmische energie te zien. De maand maart wordt ontegenzeggelijk heel belangrijk: op 7 maart 2023 gaat Saturnus in Vissen lopen en op 23 maart gaat Pluto het teken Waterman in.

De omloop van Pluto rond de Zon duurt gemiddeld 248 jaar en vanwege zijn elliptische baan varieert zijn gang door een teken tussen de 12 tot 32 jaar. Pluto wordt aangeduid als generatieplaneet, omdat zijn invloed in een bepaald teken indringender is dan die van andere planeten. Pluto is hiermee een belangrijke indicator van de tijdsgeest. Pluto loopt sinds 2008 in het teken Steenbok en we zijn de afgelopen jaren getuige geweest van een diepgaande afbraak van systemen en structuren. Pluto is namelijk de dood van het oude! Pluto gaat in 2023 en 2024 heen en weer bewegen over de kritische graad van Steenbok. En hiermee wordt duidelijk hoe diep de systeemcrisis is waarin we verkeren. Met het uitbreken van de kredietcrisis in 2008 kwam aan het licht hoe corrupt het financiële stelsel was. Sindsdien is er niet veel veranderd. Gedurende de periode dat Pluto in Steenbok liep, heeft de macht zich kunnen concentreren rond een kleine, zeer vermogende elite ofwel plutocraten. De gewone man daarentegen heeft te kampen met alsmaar stijgende kosten van levensonderhoud en hoge energieprijzen.

Pluto loopt dit jaar van 23 maart tot 11 juni 2023 in Waterman. In mijn beleven kunnen we in deze korte periode gaan ervaren dat een oude wereld op sterven na dood is en dat we aan de vooravond staan van de transitie naar een nieuwe wereld. De plutocraten gaan onherroepelijk hun macht verliezen maar laten dat niet zomaar gebeuren. Een kat in het nauw maakt rare sprongen! We krijgen in deze transitieperiode ongetwijfeld te maken met allerhande extremen en dit duurt nog tot 19 november 2024. Daarna gaat Pluto definitief in Waterman lopen en blijft hier tot begin 2044.

Met Pluto in Waterman kunnen we een ongekende sociale en technologische revolutie verwachten en een diepgaande transformatie van de samenleving. Doorbraken in de kwantumfysica, robotica, nieuwe vormen van netwerken, gemeenschapszin op basis van gelijkwaardigheid, vernieuwende samenwerkingsverbanden en decentralisatie in plaats van globalisatie en dergelijke. Sommige astrologen menen dat de macht dan weer terugkeert naar het volk en dat er een nieuwe samenleving kan worden opgebouwd gebaseerd op humanitaire beginselen (= Waterman). In het slechtste geval verandert de mens met zijn vrije wil in een bionische mens die volledig is losgezongen van zijn spirituele oorsprong (= transhumanisme). In een eerder artikel over Pluto in Waterman schreef ik over utopische gedachten die ook bij Waterman en zijn heerser Uranus horen. Er zullen altijd groeperingen zijn met hoge idealen en vooruitstrevende ideeën die zij het liefst wereldwijd geïmplementeerd zien. Dystopische taferelen waarbij de mens onderworpen wordt aan een social credit system en een gecontroleerd financieel systeem dat gebaseerd is op een digitale munt (CBDC) liggen in het verlengde ervan. Hoe dan ook is er in ieder van ons een groot potentieel aanwezig, en het is aan ons om onze creativiteit en spirituele vermogens niet alleen bewust te worden maar deze ook in te zetten voor het grotere geheel. Alleen op deze manier kunnen we een liefdevollere wereld creëren!

Dat neemt niet weg dat de intrede van Pluto in Waterman gepaard zal gaan met crisis voordat er sprake kan zijn van transformatie. Al bestaande crisissen kunnen zich verder gaan verdiepen. Pluto is namelijk verbonden met het onbewuste veld en dit impliceert dat zijn schaduwzijde zich laat gelden. Machtsmisbruik, manipulatie, onderdrukking en destructieve krachten zijn hier onderdeel van. De Franse revolutie brak destijds uit met Pluto in Waterman, maar werd gevolgd door een waar schrikbewind dat enige tijd duurde en tot veel bloedvergieten heeft geleid. Vrijheid, gelijkheid en broederschap, een ware Waterman leuze is velen duur komen te staan. Het valt niet te voorspellen of Pluto in Waterman ditmaal voor soortgelijke taferelen gaat zorgen. De geschiedenis herhaalt zich wel, maar nimmer in dezelfde vorm. Dat neemt niet weg dat het mogelijk is dat er oproer en opstanden uitbreken als de teloorgang van de wereld waarin we leven blijft voortduren.

Leeuw is het tegenoverliggende teken van Waterman. Leeuw wil authentiek en soeverein zijn. Het is niet voor niets dat het teken Leeuw verbonden is met koningshuizen en hun soevereine vorsten. Pluto in Waterman gaat ongetwijfeld de sloophamer hanteren om in de huidige monarchieën orde op zaken te stellen. Waterman wil graag hervormen en moderniseren, maar Pluto dwingt dit af. In ons persoonlijke leven gaat het ook om werkelijke individuatie door ons te bevrijden (= Waterman) van alles wat niet authentiek is aan ons. Dit is in mijn optiek alleen mogelijk door ons bewust te worden dat we in de kern spirituele wezens zijn. Wij hebben er als zielengroep voor gekozen om juist in dit specifieke tijdsgewricht op aarde te zijn. We zijn hier niet voor niets! Het is echt van het allergrootste belang om ons met het Licht in onszelf te verbinden zodat we het Licht in de wereld kunnen brengen.

Op 7 maart 2023 gaat Saturnus in Vissen lopen voor de komende tweeënhalf jaar. De vraag is of de planeet van structuur en verantwoordelijkheid zich wel zo prettig voelt in het element water. Vissen is gerelateerd aan het 12e huis ofwel het huis van karma. Vermoedelijk krijgen we te maken met karmische afwikkelingen in ons persoonlijke leven. Het geeft ons de gelegenheid om een gevoelsfundament in onszelf te creëren en gedisciplineerd aan spirituele groei te werken. Saturnus in Vissen rekent af met onrealistische doelen en illusies. Het is belangrijk om ons over te geven aan het proces dat zich aan ons ontvouwt en te vertrouwen op de stroom van het leven (= Vissen). Naast Saturnus loopt Neptunus nog altijd in Vissen. De planeten vormen echter pas in 2026 een exacte conjunctie aan de hemel, maar dan in het teken Ram.

Jupiter loopt sinds 20 december 2022 weer in Ram en staat op 12 maart 2023 samen aan de hemel met Cheiron, de gewonde genezer. Dit is een belangrijke samenstand en markeert het beginpunt van een nieuwe cyclus die heling en groei mogelijk maakt als we in het reine komen met oude pijn. In het teken Ram betekent dit bewustwording van waar je jezelf saboteert en waar je diepe frustraties liggen. Heling vindt plaats door op een gezonde manier voor jezelf op te komen, onzekerheid over je eigen kunnen los te laten en op zoek te gaan naar zelfbevestiging. De reis van Jupiter door Ram eindigt op 16 mei 2023 want dan gaat de gasreus in Stier lopen en blijft hier nog tot 25 mei 2024. Jupiter is de planeet van wijsheid en expansie. In het aardse teken Stier kan dit op wijzen op de behoefte aan meer financiële zekerheid of om meer te genieten van wat leven te bieden heeft. Jupiter heeft natuurlijk wel de neiging om te overdrijven, dus enige waakzaamheid is hier wel geboden. Jupiter in Stier kan helpen om meer eigenwaarde in je leven te verkrijgen. Het bevordert het in contact komen met de wijsheid van het lichaam door aards bezig te zijn. In Stier gaan de processen alleen niet snel, dus komt het aan op geduld en vertrouwen en de bereidheid om het goede voor je te laten werken. Jupiter maakt dit jaar geen conjunctie met Uranus in Stier, maar doet dit wel in april 2024.

Op 12 juli verschuift de maansknopen-as van Stier-Schorpioen naar Ram-Weegschaal en dit geeft andere karmische lessen te zien. Op 20 april 2023 vindt er een totale zonsverduistering plaats in Ram en op 14 oktober een zonsverduistering in Weegschaal. In het teken Ram staan thema’s als onafhankelijkheid en je eigen koers varen centraal. In Weegschaal komt de focus te liggen op relaties, samenwerken, diplomatie en de balans bewaren. De maansverduisteringen vinden vervolgens plaats in Schorpioen (5 mei) en in Stier (28 oktober) waarbij thema’s als crisis en transformatie, veiligheid en behoud van zekerheid centraal staan.

Mars is op 12 januari 2023 weer recht gaan lopen na lange tijd terug te hebben gelopen aan de hemel. Dit geeft zeker verlichting en samen met Jupiter in Ram komt er weer langzaam schot in de zaken. Wel is het zo dat we op 9 maart 2023 nog een laatste vierkant met Neptunus hebben te doorworstelen wat weer voor mist, verwarring en miscommunicatie kan zorgen.

Tot slot gaat de planeet Venus op 23 juli 2023 retrograde lopen in het speelse en vurige teken Leeuw om op 4 september weer recht te draaien. Venus staat onder meer voor wat we waarderen, hoe we ons verbinden en waartoe we ons aangetrokken voelen. Venus heerst ook over geld en onze (zakelijke) relaties. Als Venus retrograde gaat lopen krijgen we te maken met een herwaardering en gaan we anders tegen de zaken aankijken. Soms keren oude relaties terug op je pad, om samen nog iets uit te werken. Dergelijke relaties zijn meestal niet van blijvende aard. In 2015 liep Venus ook retrograde in het teken Leeuw, en het is goed mogelijk dat thema’s die toen speelden weer actueel worden.

Mercurius is op 18 januari 2023 recht gaan lopen in het teken Steenbok en verlaat op 7 februari de schaduwzone. Het komende jaar gaat Mercurius nog driemaal retrograde lopen. De eerstkomende periode start op 21 april in het teken Stier, maar hierover later meer.

Kortom, ook in 2023 hebben we weer te maken met de nodige veranderingen op ons pad, met Pluto in Waterman op kop als het om grondige hervormingen gaat. We staan in 2023 en 2024 op de drempel van een nieuw tijdperk waarbij het onmogelijke mogelijk kan worden, zowel in positieve als negatieve zin. Het is aan ons hoe we met deze veranderingen omgaan. Beweeg daarom mee met de revolutionaire energieën op ons pad om bewustzijn te creëren in onszelf, omdat dit de ander en het totaal ook ten goede komt!

Ilse C. ten Berge
20-1-2023

Wintersolstitium 21 december 2022

Op 21 december gaat de Zon in Steenbok lopen (wintersolstitium) en keert het licht weer terug. Dit is elk jaar een belangrijk keerpunt omdat we een periode van drie maanden tegemoet gaan waarbij we naar binnen kunnen keren. Als we op onze schreden terugkeren dan kunnen we het licht in onszelf gewaarworden en ontstaat er ruimte om innerlijke rust en stilte te vinden. Paradoxaal genoeg gaat Jupiter op 20 december weer in de strijdbare Ram lopen. Zoals jullie inmiddels wel weten heb ik meer met Jupiter in Vissen vanwege de zachtere energie die we in deze turbulente tijden goed kunnen gebruiken. Aan de andere kant kan Jupiter in Ram ons helpen om meer initiatieven te ontplooien op weg naar innerlijke bevrijding. Ben ik werkelijk trouw aan mijn zieleweg en welke richting dien ik te gaan? Dergelijke levensvragen zullen zich de komende maanden meer en meer aan ons opdringen.

Op 23 december volgt de nieuwe maan in Steenbok en deze maakt een exact vierkant met Jupiter in Ram. Het duidt op de nodige ambitie en vuurkracht (= Ram) die aangewend kan worden om iets nieuws te beginnen en een nieuwe koers te varen. We hebben echter nog altijd te maken met verminderde doelgerichtheid omdat Mars retrograde loopt. Mars gaat op 12 januari 2023 weer rechtlopen na lange tijd terug te hebben gelopen aan de hemel. In combinatie met Jupiter in Ram kan dit het gevoel van ‘vastzitten’ en met je hoofd tegen de muur aanlopen aangenaam verlichten. Wel is het zo dat we op 9 maart 2023 nog een laatste vierkant met Neptunus hebben te doorworstelen. Het is mij gebleken dat menigeen last heeft gehad van Mars retrograde in Tweelingen in vierkant met Neptunus in Vissen. Miscommunicatie, verkeershinder, vertraging, verminderde energie en een doelloos gevoel, het hoorde er allemaal bij. En dan gaat Mercurius in Steenbok op 29 december 2022 ook nog retrograde lopen. Wel leuk voor het weerzien van oude bekenden en familie rond oud en nieuw natuurlijk. Het geeft echter ook weer de nodige vertraging en belangrijke twists and turns te zien. Hoe dan ook gaat Mercurius op 18 januari 2023 weer rechtlopen waarna het leven langzaamaan op gang komt en we doelgericht (= Steenbok) plannen kunnen gaan maken voor het nieuwe jaar dat voor ons ligt. Als de Zon op 20 maart 2023 in Ram gaat lopen, komt de wind goed in de rug voor nieuwe initiatieven en een nieuwe levensrichting.

Terug naar de terugkeer van het licht en de komende periode van reflectie en naar binnen keren. In deze bevreemdende tijden lijkt me dit geen sinecure. De kosten van levensonderhoud beginnen fors op te lopen. Elke week als ik mijn boodschappen doe zijn de prijzen weer gestegen. Om over de hoge energieprijzen nog maar te zwijgen. De vraag is natuurlijk wanneer dit een keer stopt? Vermoedelijk gaan we in 2023 als Pluto op de laatste graad van Steenbok komt te staan en Pluto al even in Waterman gaat lopen nog meer extremen zien. We zijn er dan ook nog niet. We leven namelijk in een wereld waarin het mannelijke principe en mannelijke denken leidend is. Het zacht vrouwelijke en ontvangende principe is hiermee sterk in het gedrang gekomen. Dit is niet alleen een kwestie die mannen aangaat maar vrouwen net zo goed. Nu is dit een te groot thema om in dit artikel nader uit te werken, maar het is wel een gegeven dat het yin en yang in onze samenleving verre van in balans zijn. Zoals ik het zie heeft de yang kant in onze maatschappij de overhand waardoor met name macht, geld en status (= Steenbok) prevaleren boven de zachte, gevoelige, intuïtieve vrouwelijke waarden.

We moeten ver terug in de geschiedenis gaan om een ander beeld te zien. Tijdens de laat-paleolitische periode werd de moedergodin aanbeden getuige de diverse rotsreliëfs die zijn teruggevonden onder meer in Frankrijk (o.a. Venus van Laussel) maar ook op andere plaatsen in de wereld zijn beeldjes en afbeeldingen teruggevonden die uitdrukking geven aan de Grote Moeder. Tijdens de neolithische periode was er sprake van een moedercultuur en waren er op het vrouwelijke geënte samenlevingen. Deze samenlevingen waren vredelievend en kenden de oorlogen en het wrede bloedvergieten van onze huidige tijd dan ook niet. Mannen en vrouwen leefden in deze periode op gelijkwaardige wijze naast elkaar en werkten samen. De vrouw werd niet onderdrukt en had geen lagere positie dan de man. De sociale ordening van het patriarchaat daarentegen is beheersing, dominantie en consumptie. De macht om het leven te nemen, en niet om te geven en te voeden wat het uitgangspunt is van de moedercultuur (bron: Het evangelie van Isis – Lauri Fransen). Hieruit valt te concluderen dat er met de komst van het patriarchaat een grote disbalans is ontstaan tussen het mannelijk en vrouwelijke principe. In het tijdsgewricht waarin we leven heeft wat mij betreft de dominantie van de mannelijke energie zijn hoogtepunt bereikt, al is er wel een kentering gaande.

In menig artikel schrijf ik over het belang van schaduwwerk waardoor we dichterbij onszelf komen te staan. Dit schaduwwerk is ook in onze relaties nodig, omdat we allemaal te maken hebben met ongeleefde stukken die terugvoeren naar onze voorouderlijke lijn, familiestructuur, land en cultuur. Oude kindstukken of diep ingesleten gedragspatronen die we nog altijd met ons meedragen en die verre van productief zijn staan werkelijke groei in de weg. Het lijkt me logisch dat dit juist nu in relaties vol aan het licht komt, de ander houdt ons immers een spiegel voor. Heelheid betekent dat we de yin en yang kant of het mannelijk en vrouwelijke principe in onszelf weten te verenigen. Het wordt ook wel het hieros gamos of het heilige huwelijk genoemd waarbij er een volledige samenkomst is van het mannelijke en het vrouwelijke principe in onszelf ofwel de vereniging van alle tegendelen. Nu lijkt dat hoogdravend en slechts voor de enkeling weggelegd, maar dat is het zeker niet. Zoals ik het ervaar is de bizarre tijd waarin we nu verkeren mede het gevolg van het uit balans zijn van deze krachten die zoals gezegd in ieder van ons aanwezig zijn. Het is dus aan ons om een kentering in onszelf aan te brengen, waardoor er een einde kan komen aan een wereld in verval die gekenmerkt wordt door machtswellust, terreur en dominantie over anderen. In de kern zijn wij spirituele wezens en zijn we allemaal met elkaar verbonden. Universele liefde is een kosmische lijm die verbindend werkt voor alles wat leeft en dit dient de leidraad te zijn voor een nieuwe vreedzame wereld voor ons allemaal.

In die zin zijn de komende maanden van inkeer van groot belang om met onszelf aan de slag te gaan op wellicht een dieper niveau dan we gewend zijn. Bezinning en reflectie dragen bij aan innerlijke rust waardoor er meer inzicht kan komen in ons werkelijke pad, de weg die we als individu alsook collectief te gaan hebben.

Ik wens iedereen een liefdevol en lichtvol 2023 toe!

Ilse C. ten Berge
13-12-2022

Een blik op de toekomst

Op 23 november 2022 vond de Nieuwe Maan plaatst in het optimistische en toekomstgerichte Boogschutter. Hiermee is het eclipsseizoen wellicht ten einde, maar dat neemt niet weg dat eclipsen altijd nawerken en soms naschokken geven. Sowieso is de transit van de maansknopen-as door Schorpioen-Stier tot nu toe geen gemakkelijke rit gebleken. Ieder heeft zo zijn eigen processen waarbij het beest in de bek gekeken moet worden.

Mars loopt alweer geruime tijd retrograde in Tweelingen en heeft inmiddels zijn tweede vierkant op Neptunus gemaakt. Zelf heb ik zo’n beetje alle ongemakken voorbij zien komen die ik in eerdere artikelen uit de doeken heb gedaan: van griep tot miscommunicatie waarbij Murphy’s law zich duidelijk liet gelden. Een reden des te meer om nog meer pas op de plaats te maken en de weg naar binnen te gaan. Het is er kennelijk de tijd voor.

Jupiter is op 24 november weer recht gaan lopen en verblijft nog tot 19 december in het vergevingsgezinde Vissen. Ik ben absoluut fan van Jupiter in Vissen, het geeft een zachtere atmosfeer te zien en het ondersteunt het proces van zelfheling. Op dit moment van schrijven staan de Zon, Maan, Mercurius en Venus in Boogschutter en dit geeft weer meer energie om over de toekomst na te denken. Welke koers wil ik gaan varen, wat is mijn visie en hoe draag ik dit uit? Zoals gezegd, loopt Mars nog altijd retrograde en dit is geen succesnummer in de zin dat je nu allerlei nieuwe plannen uit de kast kunt trekken. Wel is het mijns inziens goed om het vizier op de toekomst te richten en te visualiseren hoe je een en ander anders wilt gaan doen en hier de juiste stappen voor te zetten. De komende winterperiode is bij uitstek geschikt om hierop dieper te reflecteren en je verder over te geven aan een innerlijk schoningsproces.

Op 8 december volgt de Volle Maan in Tweelingen en dit wordt ongetwijfeld een drukke periode. Bijzonder is dat de Zon dan oppositie Mars retrograde staat, en hiermee hebben we het hart van de retrogradeperiode bereikt. Zoals ik al eerder schreef gaat Mars op 12 januari 2023 weer rechtlopen en maakt op 15 maart 2023 zijn laatste vierkant op Neptunus. Een heel proces met de nodige twists and turns ligt dan achter ons.

Op 21 december vindt vervolgens de winterzonnewende plaatst en gaat de Zon het sobere en serieuze teken Steenbok binnen. Hierover in een volgend artikel meer.

Ilse C. ten Berge
25-11-2022

Zonsverduistering in Schorpioen: intensivering van alle processen

Op 25 oktober 2022 vindt er partiële zonsverduistering plaats in het crisisachtige teken Schorpioen. Deze verduistering en tevens Nieuwe Maan valt conjunct Venus in Schorpioen, wat op zichzelf opvallend is. Enerzijds kan Venus een verzachtende werking hebben op het eclipsgebeuren. Anderzijds gaan thema’s als erfenissen, pensioenen, grote sommen geld, schulden, geheimen, taboes en dergelijke zich roeren. Eclipsen zijn een van de belangrijkste astrologische gebeurtenissen van het jaar. Het zijn energetische portalen waarbij het lot ons pad kruist met het doel om ons op een dieper niveau tot bewustwording aan te zetten. Een eclips neemt altijd iets weg uit ons leven, en dit kan betrekking hebben op het materiële vlak, het kan om personen gaan, maar het kan ook duiden op bepaalde gedragspatronen die niet langer functioneel zijn. Ons leven kan in een stroomversnelling komen, omdat er een oud hoofdstuk wordt afgesloten en we als het ware in een nieuwe richting worden gemanoeuvreerd.

Pluto, de moderne heerser van het teken Schorpioen, is op 8 oktober 2022 weer recht gaan lopen. Pluto intensiveert alles wat hij aanraakt en is verbonden met ons onbewuste veld, de cycli van dood en wedergeboorte en met crisis en transformatie. Pluto brengt alles wat dood en verrot is aan het licht. We leven dan ook in een tijd van enorm verval waarbij het wereldse systeem op instorten staat. We worden gedwongen om de naakte waarheid onder ogen te komen: er is geen weg terug. In 2023 gaat Pluto al even in Waterman lopen, maar wiebelt verder heen en weer op de laatste graad in Steenbok. Ongetwijfeld wordt 2023 een jaar van uitersten, waarbij de druk verder oploopt en extremen toenemen. Sinds Pluto namelijk in Steenbok loopt gaan we van de ene crisis naar de andere. De financiële crisis die in 2008 met de intrede van Pluto in Steenbok aan het licht kwam, is nog altijd niet onder controle. Sterker nog, het financiële systeem is op sterven na dood. De euro staat onder grote druk en anno 2022 gieren de prijzen van ons bestaan de pan uit. Er is sprake van een sterk oplopende inflatie en hyperinflatie ligt op de loer. Menig huishouden kan de rekeningen dan ook niet meer betalen. Hoe schrijnend het ook is, geld is een energiestroom (= Stier-Schorpioen) en het is niet verstandig om in angst te zitten of in armoedebewustzijn te vervallen. Belangrijker is om te blijven vertrouwen op de Wet van Overvloed, waarbij genoeg, genoeg is.

Deze eclips wijst in de richting van ons karmische verleden omdat de Zuidknoop in Schorpioen staat. Dit kan betekenen dat er oude thema’s ons pad kunnen kruisen die om transformatie vragen. Schorpioen is verbonden met het achtste huis van de horoscoop en duidt onder andere op onze intieme relaties. Het licht op de eigen schaduwkanten laten schijnen werkt helend voor jezelf en kan ertoe bijdragen dat de dynamiek van de relatie ook verandert. In dit licht gezien kunnen karmische relaties waar geen groei meer in zit in deze periode verbroken worden. Tevens kan deze eclips een bijdrage leveren om meer inzicht te krijgen in het thema familiekarma. In menig familie vindt er momenteel een cumulatie plaats van onverwerkte kwesties, omdat er generaties lang niet aan dieper gelegen problematiek is gewerkt. Temeer omdat sterk polariserende krachten in de maatschappij ook binnen families aan het werk zijn. Onbewuste, energetische patronen of karmische verbindingen worden momenteel geactiveerd, mede doordat ons zonnestelsel door de fotonengordel trekt, en dit impliceert dat aanwezig familiekarma zich meer en meer aan ons opdringt. Het is zeker een uitdaging om de erfenis van pijnlijke familieproblematiek te herkennen en hiermee aan de slag te gaan. Het bewustmaken van dergelijke patronen is echter helend voor jezelf en de rest van het familiesysteem. Meer over dit thema kun je lezen in het artikel: Familiekarma: het herkennen, doorbreken en helen van karmische patronen’, dat bij mij te bestellen is.

Wat verder opvalt in dit eclipsseizoen is dat de planeet Saturnus op 23 oktober direct gaat lopen en Jupiter op 28 oktober weer terugkeert in het teken Vissen. Vervolgens draait Mars op 30 oktober retrograde en gaat Mercurius op 29 oktober ook het teken Schorpioen in. Aan het einde van deze maand staan er zelfs vijf planeten in watertekens, waardoor diepgaande emoties en gevoelens ons leven de komende weken zeker gaan domineren.

Mars, de planeet van actie, gaat zoals gezegd retrograde lopen en komt op 11 november weer vierkant Neptunus te staan. De vorige keer was op 11 oktober en dit aspect wordt in maart 2023 nog eens herhaald. Mars vierkant Neptunus is wat mij betreft een lastige verbinding. Enerzijds kunnen we ons afstemmen op de hogere waarden van het leven en verwoorden (= Tweelingen) wat we op een dieper niveau voelen (= Vissen). Anderzijds geeft het de nodige mist, chaos en verwarring (= Vissen) te zien, en dit zal ongetwijfeld met berichtgeving in de massamedia maar ook met het (openbaar) vervoer te maken hebben alsook met onze eigen versluierde interpretaties van doen hebben (= Tweelingen). Tegelijkertijd heeft deze verbinding een ondermijnende uitwerking op ons energieniveau en immuunsysteem.

Mars retrograde is ook berucht als het gaat om het opstarten van nieuwe projecten. Deze komen vaak niet van de grond en zijn niet zelden tot mislukken gedoemd. Wel is het een geschikte tijd om plannen te herzien of iets wat al op de plank lag te reviseren. Het is dan ook zaak om goed te voelen (= Vissen) en alles wat hapert te blijven communiceren (= Tweelingen). Al met al wordt ons leven meer tot stilstand gebracht. Hiermee is het een geschikte periode om naar binnen te keren en de eigen motieven eens goed te onderzoeken. Op 12 januari 2023 gaat Mars weer rechtlopen.

Jupiter, de planeet van wijsheid, keert dus nog even terug in het dromerige Vissen en verblijft hier nog tot 20 december 2022. Jupiter is de klassieke heerser van het teken Vissen en voelt zich hier dus goed thuis. Wellicht wordt het gemakkelijker om te ontspannen en lukt het beter om afstand te nemen van de hectiek van alledag. Met Jupiter en Neptunus in Vissen kan het goed zijn om aan innerlijke genezing te werken in relatie tot het ontwakingsproces dat nu volop gaande is. Al eerder schreef ik over de negatieve kanten van spiritualiteitsbeleving ook wel spiritual bypassing genoemd. Een mechanisme waarbij spirituele ideeën of methoden gebruikt worden om onopgeloste emotionele problemen, trauma’s en dergelijke te omzeilen, te onderdrukken of eraan te ontsnappen. Dit kan zich uiten in het zo ‘hoog mogelijk’ willen vibreren, je teveel focussen op supergezonde voeding, het volgen van goeroes of op een geforceerde manier patronen willen doorbreken door middel van plantmedicijnen.

Het is overigens niet heilzaam om nare gevoelens en emoties weg te duwen door hier positieve gedachten tegenover te stellen. Dit heeft een averechts effect. Het gaat erom dat we ons bewust worden van alle gevoelens en emoties die door ons heengaan door hier niet tegen te vechten. Het mag er gewoon zijn. Op die manier komen we steeds meer in ons lichaam in plaats van in het hoofd te vluchten om maar niet te hoeven voelen. De enige manier om aan onze schaduw te werken is door de pijnlijke werkelijkheid ervan te erkennen en aan disfunctionele gedragspatronen te werken. Een dieper niveau van heling wordt mogelijk als we dit kunnen doorvoelen en vervolgens loslaten in de oceaan van onvoorwaardelijke liefde (= Vissen).

Tot slot vindt er op 8 november een totale maansverduistering plaats in het aardeteken Stier. Tijdens deze eclips staat de verduisterde Maan conjunct Uranus wat op de nodige turbulentie duidt. We kunnen het onverwachte verwachten! Uranus in Stier geeft sowieso veel onrust op het gebied van veiligheid en zekerheid en zet ons bestaansrecht onder druk. De maansverduistering is tevens een volle maan en dit betekent dat emoties hoog kunnen oplopen. Het mag duidelijk zijn dat we ons in een behoorlijk intens eclipsseizoen bevinden waarbij alle processen verder worden geïntensiveerd. We worden onverminderd geplaatst voor diepgaande veranderingen zowel op persoonlijk als op collectief niveau. Deze periode is dan ook bij uitstek geschikt om op een dieper niveau aan onszelf te werken door onze schaduwkanten onder ogen te zien. Het bewustworden van wat nog in ons sluimert maakt heling op een dieper niveau mogelijk. En dit is niet alleen heilzaam voor onszelf maar komt ook het collectief ten goede!

Ilse C. ten Berge
23-10-2022

Herfstequinox 2022

Op 23 september 2022 vindt de Herfstequinox plaats met de intrede van de Zon in het relatieteken Weegschaal. De komende 3 maanden staan dan ook in het teken van relaties en samenwerking. Het wisselen van de seizoenen is altijd weer een bijzonder fenomeen, omdat het ons eraan herinnert dat alles aan verandering onderhevig is. Nu we de zomer achter ons laten, worden de nachten stilaan weer langer waardoor we als vanzelf introspectiever worden. Tijdens de equinox maakt Venus een oppositie met Neptunus, wat op zijn best iets romantisch met zich meebrengt, maar ook kan duiden op onthechting, verwarring en desillusies in de relatiesfeer. Bijzonder is dat ten tijde van de equinox de Zon conjunct staat met Mercurius, die inmiddels retrograde loopt. Mercurius snelt meestal voor de Zon uit, maar gedurende zijn retrogradegang loopt hij als het ware terug aan de hemel. Tijdens deze terugwaartse beweging maakt Mercurius een inferieure conjunctie met de Zon. Dit is altijd een belangrijk moment, omdat er dan nieuwe informatie op je pad kan komen waardoor je dingen vanuit een ander perspectief kunt gaat zien.

Op 25 september volgt er een Nieuwe Maan in Weegschaal waarmee de energie van de equinox verder in beweging wordt gebracht. De focus is nu sterk gericht op onze relaties en samenwerkingsverbanden en hoe we hierop een gebalanceerde wijze mee omgaan. Venus gaat overigens op 29 september ook in Weegschaal lopen, wat voor meer harmonie in onze relaties zorgt. Mercurius loopt sinds 10 september retrograde, eveneens in Weegschaal, maar gaat op 25 september nog even terug in het kritische en analytische teken Maagd. Mercurius gaat op 2 oktober rechtlopen om vervolgens op 11 oktober weer in Weegschaal terug te keren. Hiermee keert ook de harmonie weer terug in onze communicatie.

In het astrologisch jaaroverzicht van 2022 schreef ik al over de ophanden zijnde retrogradegang van Mars in Tweelingen. Mars loopt ongeveer elke 26 maanden retrograde en zodoende verblijft de planeet van actie, daadkracht én strijd maandenlang in een teken. Mars is op 20 augustus 2022 in Tweelingen gaan lopen en blijft hier nog tot 25 maart 2023. Een behoorlijk lange tijd dus! Mars is overigens op 4 september al in schaduw gaan lopen, en dit betekent dat hij steeds langzamer beweegt aan de hemel. Dit impliceert dat ons leven zich steeds meer gaat vertragen. Uiteindelijk gaat Mars op 30 oktober retrograde lopen om vervolgens meerdere vierkanten met Neptunus in Vissen te maken, en deze energie is lang voelbaar. Dit kan duiden op vertraging en chaos in het verkeer (= Tweelingen), maar ook op de nodige miscommunicatie (= Tweelingen) en allerlei plannen en projecten die niet van de grond komen. Volgende maand ga ik hier dieper op in.

Terug naar het relatiethema. In deze roerige tijden komt er veel op de mens af, en dit laat ook zijn sporen na in de relationele sfeer. Het heeft overigens weinig zin om aan je relatie te werken als je niet aan je eigen schaduwkanten werkt. In feite kun je ook niet aan een relatie werken, maar enkel aan jezelf. Het licht op de eigen schaduwkanten laten schijnen werkt helend voor jezelf en kan ertoe bijdragen dat de dynamiek van de relatie ook verandert.

De balans opmaken in je relatie betekent dan ook dat je kijkt naar in hoeverre je je afhankelijk hebt gemaakt van de ander. Als je oude pijn in jezelf niet hebt geheeld, blijf je dit buiten jezelf projecteren en veelal ook op je partner. Codependentie ligt op de loer als je je eigen behoeftes negeert ten gunste van de ander en je telkens weer aanpast. Je maakt je hierbij ondergeschikt aan de ander en gaat de eigen verantwoordelijkheid uit de weg. Een in potentie liefdevolle en evenwichtige relatie kan dan omslaan in een ongezonde en zelfs destructieve relatie. In mijn beleving trekken we anderen juist aan om ons bewust te worden van bepaalde dynamieken in onszelf. En zo kunnen we heel veel in onszelf afwikkelen als we ons bewust zijn waarom de ander in ons leven is. Hoe dan ook kunnen we ons de komende tijd focussen om in harmonie met anderen samen te zijn, maar uiteraard niet ten koste van onszelf.

Op 25 oktober volgt er een zonsverduistering in Schorpioen (waarover later meer) en gaan we collectief de diepte in. Het harmoniemodel maakt dan plaats voor crisis en transformatie, en ook dit is nodig om oog in oog te komen met onze innerlijke kracht!

‘Het is niet je taak om naar liefde te zoeken, maar eerder om alle hindernissen tegen de liefde die je in jezelf hebt opgebouwd op te sporen en ongedaan te maken.’ ~ Rumi

Ilse C. ten Berge
17-9-2022

Pluto in Waterman, de prelude van een nieuw tijdperk

Het is alweer zeven jaar geleden dat ik dit artikel schreef en toen leek de intrede van Pluto in Waterman nog ver weg. Toch gaat Pluto al op 24 maart tot en met 11 juni 2023 even in Waterman lopen om vanaf 20 november 2024 voor een lange periode in dit toekomstgerichte, vrijheidslievende en visionaire teken te verblijven. Een omloop van Pluto rond de Zon duurt gemiddeld 248 jaar, en vanwege zijn elliptische baan varieert zijn gang door een teken ongeveer 12 tot 32 jaar. Pluto wordt ook wel aangeduid als generatieplaneet, omdat zijn invloed in een bepaald teken indringender is dan die van andere planeten. Pluto is hiermee een belangrijke indicator van de tijdsgeest. Met de komende Volle Maan in Waterman in aantocht (12 augustus 2022) leek het me goed om dit artikel nog eens onder de aandacht te brengen, hetzij in aangepaste vorm.

Sinds Saturnus en Pluto op 12 januari 2020 samen aan de hemel hebben gestaan is onze wereld ingrijpend veranderd. De zware jongens van de astrologie troffen elkaar toen rond 23 graden Steenbok. Het hieruit voortvloeiende proces duidt op diepgaande transformatie van systemen en structuren ten einde een duurzame vorm neer te kunnen zetten. Dit is overigens geen zachtzinnig proces! Astrologe Karen Hamaker-Zondag geeft aan dat binnen de politieke astrologie de laatste 10 graden van het teken Steenbok ook wel ‘dictatorgraden’ worden genoemd. Zij stelt eveneens dat vanaf de laatste 5 graden van het teken Steenbok alles op de spits wordt gedreven. Pluto bevindt zich dus zeker tot en met eind november 2024 in de hot zone van de dictatorgraden en dit betekent crisis! Pluto haalt namelijk de onderste steen én dus alle misstanden naar boven.

Sinds 2020 is duidelijk dat burgers systematisch worden onderdrukt en beperkt in hun vrijheden en dat het wereldse systeem aan het instorten is. De kille, niets ontziende uitwerking van Pluto in Steenbok wordt dan ook steeds zichtbaarder. Steenbok heerst onder andere over organisaties en structuren en deze worden onherroepelijk afgebroken. Nu is het zo, dat alles wat niet langer voldoet en aan erosie onderhevig is door Pluto ontmanteld wordt. Pluto is de dood van het oude en hij werpt altijd zijn schaduw vooruit. Dit impliceert dat grote veranderingen duidelijker zichtbaar en voelbaar worden vanaf maart 2023, want dan start er een belangrijke overgangsfase. Dit gaat overigens altijd gepaard met belangrijke veranderingen in het collectief onbewuste. Het proces laat zich vergelijken met het rimpeleffect dat ontstaat als je een steen in het water gooit: alles en iedereen wordt hierdoor beïnvloed.  

Veel astrologen kijken reikhalzend uit naar de komst van Pluto in Waterman. Er wordt ook wel gezegd dat dit het Watermantijdperk inluidt. Nu spreekt de komst van het Watermantijdperk ontegenzeggelijk tot de verbeelding, al wordt hier veel onzin over gezegd en geschreven. Toen Pluto in 2008 in Steenbok ging lopen brak de financiële crisis uit, die overigens nog altijd voortduurt en in 2023 en 2024 ongetwijfeld gaat cumuleren. In die zin lijkt het bevrijdende antwoord te liggen in de komst van Pluto in Waterman. Nu wil ik dit artikel niet wijden aan het eventuele begin van het Watermantijdperk. Hier zijn de meningen namelijk sterk over verdeeld. Wel is het goed om eens te kijken naar het ontwaken van de uranische energieën die verband houden met de periode dat Uranus en Neptunus in Waterman liepen. Het kan enig inzicht geven in wat we kunnen verwachten als Pluto in Waterman gaat lopen. Al is de functie van Pluto duidelijk anders!

Van 1995 tot en met 2003 liep Uranus in Waterman. Waterman is als luchtteken onder andere verbonden met concepten, theorieën en netwerken. Uranus heerst ook over geavanceerde technieken, die bijvoorbeeld voor de ruimtevaart worden ontwikkeld. In de periode dat Uranus in Waterman liep, nam onder meer het internet een grote vlucht. ‘In 1996 was het internet algemeen bekend bij het grote publiek, maar werd de term over het algemeen gebruikt als synoniem voor het World Wide Web’ (bron: Wikipedia).

Neptunus liep vervolgens van 1998 tot 2012 in Waterman. Neptunus tilt idealen op een hoger niveau, maar dit kan ook op een grote desillusie uitlopen. Spiritualiteit was niet langer voorbehouden aan elitaire groepen, maar sijpelde door alle lagen van de samenleving heen. En dit allemaal om de mensheid (= Waterman) op een hoger niveau van bewustzijn te tillen (= Neptunus). De wet van aantrekking werd gemeengoed, en menigeen dacht met positieve gedachten alles wat zijn hartje begeerde naar zich toe te trekken. Klatergoud hoort dan ook bij Neptunus. In de filmtechniek heeft de invloed van Neptunus in Waterman ook sterk uitgewerkt wat zich onder andere uitte in geavanceerde computeranimaties. Epische films uit deze periode zoals ‘The Lord of the Rings’ en ‘Harry Potter’ spreken wellicht nog wel het meest tot de verbeelding.

Sinds Saturnus in Waterman loopt is er een andere wind gaan waaien en werden we zeker tijdens de Coronacrisis ernstig in onze vrijheid beperkt. In 2023 gaat Pluto zoals gezegd al even in Waterman lopen: we staan op de drempel van een nieuw tijdperk waarbij het onmogelijke mogelijk kan worden. Waterman is  een humanitair teken en in negatieve zin kan Pluto hier voor de nodige misstanden gaan zorgen. Ofwel, een verdere dehumanisering van de mensheid. In positieve zin kan de macht weer bij het volk terugkomen, maar de kans is groot dat dit niet vanzelf zal gaan. Karen Hamaker is van mening dat ‘veranderingen die met Pluto in Waterman zeker zullen komen, goed voorbereid moeten zijn, omdat anders oude instinctpatronen zich zullen doen gelden’. Anders gezegd: er zal sprake moeten zijn van een verhoogd bewustzijn om de energieën die Pluto in Waterman vrijmaakt op een vernieuwende manier te integreren.

In New Age kringen wordt al jaren gesproken over het naderende Watermantijdperk. En ja, het is Waterman eigen om visioenen te hebben over een humane samenleving waarin alles pais en vree is. Niet voor niets schreef Thomas Moore (= hij heeft zijn Zon in Waterman) het tot de verbeelding sprekende werk ‘Utopia’. In dit boek dat in 1516 uitkwam wordt een idealistische heilstaat (= Waterman) geschetst, waarin hij afrekende met het economische en politieke beleid in Engeland (= Steenbok). Het is typisch Waterman om tegen de gevestigde orde in te gaan en tegen heilige huisjes te schoppen. Dat kwam hem uiteindelijk duur te staan. Thomas More kwam noodlottig onder een hakblok aan zijn einde. Je kunt de boodschapper doden, zijn gedachtegoed is hiermee echter niet verloren gegaan.

Er is dus niets nieuws onder de zon. En ook in onze tijden worstelen we weer met dezelfde thema’s. In mijn beleven gaat Pluto in Waterman ons niet de ultieme verlossing bieden. Sowieso kunnen we niet door iets buiten ons gered worden. We zijn nog altijd verantwoordelijk voor ons eigen leven en voor het opruimen van oude karmische stukken in ons. Zie hiervoor ook het artikel: Familiekarma: het herkennen, doorbreken en helen van karmische patronen. In die zin heeft Pluto in Steenbok ons belangrijke lessen geleerd en doet dit nog altijd. Elk teken dat volgt op een voorgaand teken is als het ware een trede hoger op de ladder. Je kunt geen vrijheid aan en werkelijk soeverein zijn (= Waterman) als je je verantwoordelijkheid (= Steenbok) over je eigen leven niet hebt genomen. Dat is ook de reden waarom we nu individueel alsook collectief onze verantwoordelijkheid moeten nemen: het is pure noodzaak!

Pluto in Steenbok heeft met de sloophamer in de hand vele structuren laten sneuvelen, en we zijn er nog niet. Hoe dan ook kan er op de smeulende resten van diverse ontmantelde structuren een nieuwe, duurzame en eventuele parallelle samenleving  worden opgebouwd. Dit is onze kans en het is aan ons om hieraan gestalte te geven. Nu Saturnus in Waterman loopt zie je op dit vlak de nodige initiatieven ontplooid worden. Waterman verbindt zich graag met gelijkgestemde zielen. Een mogelijke uitwerking van Pluto in Waterman zou een geclusterde samenleving kunnen zijn, waarin groepen mensen die op dezelfde golflengte zitten met elkaar samenleven en samenwerken.

Vaste banen verdwijnen, ook door verdergaande automatisering (= Waterman), en mensen beginnen steeds vaker voor zichzelf of zoeken samenwerkingsverbanden op. Zo worden er allerlei kleinschalige projecten opgestart, waarbij zelf energie wordt opgewekt of in klein verband een moestuin of voedselbos wordt gerund. Ook worden er steeds vaker met een groepje gelijkgestemden ecohuizen gebouwd op een nog te ontginnen terrein om zo een mini-gemeenschap te creëren. En deze netwerkjes hebben weer verbinding met gelijksoortige netwerkjes binnen eigen land en over de hele wereld. Goed voorbeeld doet goed volgen. Dit is natuurlijk al gaande sinds Pluto in Steenbok loopt, omdat we gedwongen worden om steeds economischer te werk te gaan met de middelen die we hebben. Daarbij is Steenbok een sober teken: we moeten weer terug naar de basis of we willen of niet. En zo is er een fundament gelegd voor het daarop volgende teken Waterman.

Pluto door Waterman kan op zijn slechtst de energie vrijmaken voor een technocratische, transhumanistische samenleving, waarbij intermenselijk contact steeds meer gaat verdwijnen. In de film Her (2013) krijgt de mannelijke hoofdpersoon na de breuk met zijn vrouw een relatie met een intelligent, zelfbewust en zelflerend besturingssysteem die hij voor alle gecomputeriseerde voorwerpen gebruikt. Het systeem stelt zich voor als een vrouwelijke persoon: Samantha (bron: Wikipedia). Het ontluisterende is dat de hoofdpersoon helemaal opgaat in deze kunstmatige relatie en later tot de ontdekking komt dat hij niet de enige is die met dit artificial intelligence systeem een amoureuze connectie heeft. Op zich geen vreemd beeld aangezien we steeds meer verbonden worden met intelligente systemen die ons leven, zo wordt het verkocht, steeds gemakkelijker gaan maken (= Internet of Things). Ruim twintig jaar geleden hadden we misschien wel een mobieltje, maar we liepen er niet continu mee rond. Nu lijkt de smartphone niet meer uit ons dagelijks leven weg te denken. En zo neemt het steeds meer je leven over als je hier niet voldoende bij stilstaat. Technische vooruitgang is goed, maar het gevaar is natuurlijk dat de menselijke maat steeds meer uit het oog wordt verloren. Het is daarom goed om bij alles wat je doet jezelf de vraag te stellen: ‘Is het goed voor mijzelf, de ander en het totaal.’

Hoe dan ook laat het zich niet voorspellen hoe de wereld er uit zal zien als Pluto in Waterman gaat lopen. In mijn beleven zal het ons inbeeldingsvermogen zeker te boven gaan. Uranus heerst over het teken Waterman en is onder andere verbonden met hoog technisch vernuft alsook met kwantumfysica. De veranderingen waarvan we getuige zijn in de periode dat Pluto in Waterman gaat lopen zullen ongetwijfeld revolutionair van aard zijn. Het vraagt alleen wel om niet in de valkuilen van kunstmatige intelligentie te lopen of onze ziel aan de duivel te verkopen, maar vanuit ons hart te blijven leven!

Ilse C. ten Berge 11-8-2022