Categorie archief: Transformational astrology

Zonsverduistering in Boogschutter: de waarheid van het hart

We bevinden ons inmiddels in de laatste maand van een wederom roerig jaar. Ook in 2021 werden we op onszelf teruggeworpen en werden er diepgaande lessen op ons pad gelegd. Dit proces gaat onverminderd door want op 4 december 2021 volgt er een totale zonsverduistering én tevens Nieuwe Maan in Boogschutter. Eclipsen zijn energetische portalen waarbij het lot ons pad kruist met het doel om ons op een dieper niveau tot bewustwording aan te zetten. Een eclips neemt altijd iets weg uit ons leven, en dat kan op het materiële vlak zijn, het kan om personen gaan, maar het kan ook duiden op bepaalde gedragspatronen die niet langer functioneel zijn. Het biedt echter ook de mogelijkheid om ons te bevrijden van karmische patronen, uitgediende geloofssystemen, vastgeroeste overtuigingen (= oude programmeringen) en dogma’s. De eclips vindt namelijk plaats in de buurt van de Zuidelijke Maansknoop in Boogschutter. Dit is overigens de laatste eclips rond de Tweelingen/Boogschutter-as, want de Noordelijke Maansknoop gaat namelijk op 23 december 2021 in Stier lopen. En dan krijgen we met hele andere thema’s te maken. De uitwerking van een eclips is overigens niet altijd gelijk zichtbaar. Er wordt tijdelijk iets verduisterd en in dit geval de Zon die voor ons diepste wezen en zelfbewustzijn staat. Iets in ons vraagt om diepgaande verandering en in mijn beleven staat tijdens deze eclips de waarheid van ons hart centraal.

De Nieuwe Maan in Boogschutter maakt onder meer een conjunctie met Mercurius dat ons denkvermogen activeert alsook de behoefte om onze visie te communiceren. Verder een sextiel op Saturnus wat ons helpt om nieuwe structuren neer te zetten. Mercurius staat vierkant Neptunus wat communicatie overigens kan bemoeilijken en in een mist kan hullen. Venus staat ingaand conjunct Pluto, Mars driehoek Neptunus en vierkant Jupiter. Jupiter maakt een vierkant op de maansknopen-as en moedigt ons aan om de noodzakelijke veranderingen in onszelf aan te brengen door hoofd en hart op één lijn te brengen wat innerlijke vrijheid schenkt. Saturnus en Uranus staan bijna exact aan de hemel en hiermee is hun invloed dan ook heel krachtig (= 24 december 2021 exact). De strijd tussen een oude en nieuwe wereld blijft onverminderd voortwoeden, waarbij het oude het nog voor het zeggen heeft omdat Uranus retrograde loopt. Het proces van ontwaken gaat hand in hand met de ineenstorting van structuren en een enorme behoefte om de mensheid in een wurggreep van controle te houden. Zie ook het artikel ‘Tijd van ontwaken’. 

Opvallend is dat de Nieuwe Maan in Boogschutter inconjunct Uranus in Stier staat. Boogschutter (= een vuurteken) is toekomstgericht alsook ongeduldig. Uranus in Stier (= aardeteken) remt deze impuls in eerste instantie af. Dit is een lastig aspect wat voor onrust en stress zorgt en wijst ook in de richting van opgevoerde druk van buitenaf waardoor we gedwongen worden om de nodige veranderingen in onszelf en ons leven aan te brengen. Het vergt dus behoorlijk wat inspanning om onze eigen unieke weg (= Uranus) in lijn te brengen met onze innerlijke waarheid (= Boogschutter). Mars in Schorpioen in vierkant met Jupiter in Waterman zet ons aan om te blijven strijden voor rechtvaardigheid en onze vrijheid. Al is dit in eerste instantie een innerlijk proces. En in verbinding met Neptunus wordt idealisme verder aangewakkerd en geeft ook de nodige inspiratie. Verder staat Venus dichtbij Pluto en zij zal vanwege haar retrogradegang in totaal driemaal een conjunctie met de planeet van de onderwereld maken. Dit impliceert dat er een periode volgt van herwaardering van onze relaties en verbindingen maar ook van onze financiën en ons waardenstelsel. In combinatie met Pluto kan dit crisisachtig verlopen ten einde transformatie mogelijk te maken. Venus gaat op 29 januari 2022 rechtlopen en verlaat op 2 februari de schaduwzone. In een later artikel kom ik hier nog op terug.

Mars in Boogschutter activeert op 14 december 2021 de eclips door een conjunctie met de Zuidelijke Maansknoop te maken. Het zet aan om met de energieën die door de eclips zijn vrijgemaakt aan de slag te gaan. Op 19 december volgt een Volle Maan in Tweelingen en ook nu kunnen er zaken aan het licht komen die met de eclips verband houden. De essentie van deze zonsverduistering is niet gelijk helder en het kan soms langere tijd duren voordat we zicht krijgen op de gebeurtenissen op ons pad en waarom ze onze ziel dienen. Op 21 december vindt de zonnewende plaats en gaat de Zon in Steenbok lopen. We kunnen ons gaan opmaken voor een langere periode van bezinning en reflectie.

In dit licht gezien is het een welkome verandering als Jupiter op 29 december 2021 in het compassievolle teken Vissen gaat lopen. Dit is een jaar geweest waarin polariserende krachten de mensheid uit elkaar heeft gespeeld. Het zicht op een liefdevolle en duurzame samenleving waarin iedereen een plek heeft lijkt verder weg dan ooit. Jupiter in Vissen kan een bijdrage leveren aan meer vertrouwen, compassie en liefdevolle zorg voor elkaar. Persoonlijk lijkt me dit echt hard nodig willen we met vertrouwen het nieuwe jaar in gaan. Ook is Jupiter in Vissen heilzaam voor onze spirituele groei en innerlijke genezing. Het onderzoeken van de mystieke kant van het leven kan een bijdrage leveren aan het ontwakingsproces dat nu volop gaande is. Een keerzijde is dat Vissen ook met escapisme verbonden is en dit kan in zekere zin spiritual bypassing in de hand werken. Dit houdt in dat spirituele ideeën of methoden gebruikt worden om onopgeloste emotionele problemen, trauma’s en dergelijke te omzeilen, te onderdrukken of eraan te ontsnappen.

De enige manier om aan onze schaduw te werken is door de pijnlijke werkelijkheid ervan te erkennen en aan disfunctionele gedragspatronen te werken en allerlei programmeringen in onszelf bewust te worden. Als we ons bewustworden van hetgeen nog in ons sluimert en wat onder de oppervlakte verborgen is, dan kan er op een dieper niveau aan heling gewerkt worden. Dit komt niet alleen onszelf ten goede, maar ook de ander en het totaal!

Ilse C. ten Berge
3-12-2021

Astrologische tendenzen in november en december 2021

Wat kunnen we de komende maanden verwachten op het astrologische vlak, en welke planeten spelen hierbij een belangrijke rol? In dit lijvige artikel zoom ik daarom in op belangrijke planeetwisselingen en het komende eclipsseizoen. Het belooft zeker een intense periode te worden omdat het teken Schorpioen sterk benadruk wordt. De hieruit voortvloeiende crisis en transformatie kan een belangrijke bijdrage leveren aan onze persoonlijke groei wat het collectief bewustzijn ten goede komt.

Op 30 oktober 2021 gaat Mars in het crisisachtige teken Schorpioen lopen en verblijft hier nog tot 13 december. De vorige keer dat Mars in Schorpioen verbleef was van half november 2019 tot en met begin januari 2020. Mars staat in Schorpioen heel krachtig vanwege zijn klassieke verbondenheid met het teken Ram. Mars in Schorpioen is gedreven, volhardend en gefocust. Mars in Schorpioen kan emoties voor langere tijd opkroppen waarna het explosief naar buiten komt zoals bij een vulkaanuitbarsting. Er is een sterk verlangen ofwel een grote fascinatie om tot de kern door te dringen en emotioneel diep te gaan. Dit kan zoveel omhooghalen en loswoelen dat het crisisachtig aanvoelt. Het uiteindelijke doel is uiteraard transformatie want we gaan niet voor minder.

De komende weken staan crisis en transformatie dan ook hoog op de agenda temeer vanwege de komende intense Nieuwe Maan in Schorpioen op 4 november 2021. De Zon en de Maan staan dan exact oppositie Uranus in Stier en wijd vierkant Saturnus in Waterman (= een T-vierkant). Op 24 december staan Saturnus en Uranus voor de derde keer vierkant aan de hemel maar hun krachtenspel blijft zichtbaar en voelbaar nog tot in 2022. Begin oktober 2022 staan zij nog eenmaal in nauw contact aan de hemel waarna hun invloed verder afneemt. Lees voor meer verdieping over het vierkant tussen Saturnus en Uranus nog eens het artikel ‘Tijd van ontwaken’.

Het thema van de komende Nieuwe Maan is dan ook vrijheid versus verdergaande restricties en beperkingen. En dit staat dus op gespannen voet met elkaar! Het feit dat Uranus retrograde loopt en Saturnus rechtloopt impliceert mijns inziens dat de gevestigde orde vooralsnog de touwtjes stevig in handen heeft. Mars in Schorpioen gaat echter vanaf 11 november 2021 het vierkant tussen Saturnus en Uranus weer activeren. Op 17 november staat Mars oppositie Uranus, wat tot extremen of geweld kan leiden. Al met al impliceert dit dat de clash tussen een oude en nieuwe wereld behoorlijk kracht wordt bijgezet. Rond die periode kan er een enorme behoefte zijn om los te breken van allerhande beperkingen door weg te bewegen van het oude. Het is belangrijk om stil te blijven staan bij onze grondrechten en wat soevereiniteit nu werkelijk voor ons betekent. De vraag is dan ook in hoeverre we van onze kern verwijderd zijn geraakt. Durf het beest in de bek te kijken door oog in oog komen te staan met de eigen angsten en beperkende gedachten (= Schorpioen). Zolang we onze macht wegschenken blijven we vastgeketend aan een oude wereld die in groot verval is. Het Licht kan alleen maar doorbreken als we ons niet langer laten vermurwen door angst en controledwang.

Op 5 november 2021 gaat Mercurius eveneens in Schorpioen lopen en maakt tussen 10 en 13 november vervolgens een conjunctie met Mars, een vierkant op Saturnus en een oppositie met Uranus. Onze gesprekken krijgen de komende tijd meer diepgang maar kunnen ook beladen aanvoelen. Zolang Mercurius in Schorpioen loopt is het een goede tijd om zaken tot de bodem uit te zoeken en taboes te doorbreken. Mercurius in Schorpioen stelt zich hierbij strategisch op want hij laat natuurlijk nooit het achterste van zijn tong zien!

En dan volgt op 19 november 2021 een Volle Maan in Stier die tevens een gedeeltelijke maansverduistering is. De Noordelijke Maansknoop gaat in januari 2022 in het aardse teken Stier lopen. In die zin geeft deze maansverduistering een voorproefje van wat we in 2022 kunnen verwachten als de eclipsen plaatsvinden rond de Stier/Schorpioen-as. Stier heeft onder andere met geld en de economie te maken alsook met consumentengoederen. Schorpioen heerst onder meer over schulden, pensioenen, grote sommen geld maar ook over doofpotten, geheimen, taboes en allerhande lijken in de kast. Deze thema’s komen dan in de schijnwerpers te staan. De sfeer gaat dus sterk veranderen als de Noordelijke Maansknoop straks niet meer in Tweelingen loopt, en de focus niet langer gelegen is op informatie, nieuwsgaring en wat daarvan waar is of niet.

Toen Pluto in 2008 in het teken Steenbok ging lopen leek het erop dat het financieel-economische systeem zou instorten als gevolg van de kredietcrisis. Enerzijds door vergaand wanbeleid van banken en anderzijds door een enorme schuldenlast die landen en consumenten hadden opgebouwd. Hoe dan ook gingen vele banken failliet, daalden de huizenprijzen en nam de werkeloosheid toe. Er was jarenlang sprake van een economische recessie waarna de boel weer uit het slop werd getrokken. Wie nuchter nadenkt weet dat dit een kunstmatige toestand is waarvan de uiterlijke houdbaarheidsdatum allang verstreken is. Tot op heden heeft men de economie draaiende weten te houden met het bijdrukken van gigantische hoeveelheden geld. En ja, dit kan alleen maar leiden tot hyperinflatie en enorme geldontwaarding. In april 2022 komen Jupiter en Neptunus conjunct te staan in het grenzeloze Vissen, wat in mijn optiek hyperinflatie nog meer in de hand gaat werken. We zien dit nu al met de prijzen van gas, olie en elektra die volkomen uit de bocht gieren net als de huizenprijzen en Bitcoin. Maar ook consumentengoederen worden steeds duurder en al met al gaan we de flinke prijsstijgingen allemaal in onze portemonnee voelen. Uranus in Stier is hier natuurlijk ook aan het werk, omdat er sprake is van plotselinge schaarste die al dan niet gecreëerd wordt.

Sinds Saturnus en Pluto op januari 2020 conjunct hebben gestaan is er een versnelling gekomen van de afbraak van het wereldse systeem. En niet alleen dat, het wordt nu ook steeds zichtbaarder. Het kan dan ook niet anders dan dat het hele systeem in elkaar gaat storten en dat is wel iets waar we rekening mee moeten houden. Pluto in de laatste graad van Steenbok impliceert namelijk dat alles van dit teken dan ook zichtbaar wordt. En zoals gezegd begon dat in 2008 met de kredietcrisis. Als Pluto op het eindpunt komt kun je veel faillissementen verwachten en nog grotere afbraak. Dit is het einde van een tijdperk!

In 2023 en 2024 gaat Pluto over de laatste graden van Steenbok heen en weer bewegen en komt dus ook al even in Waterman te staan. In deze periode beleeft de Verenigde Staten zijn Pluto-return die overigens in 2022 al van start gaat. Pluto keert dan terug op zijn geboortepositie na een ronde van 248 jaar. Pluto staat in het tweede huis van de horoscoop van de VS en deze terugkeer kan duiden op een reorganisatie van de economie (o.a. geld en bankensysteem), de fundamentele waarden van het land (o.a. de grondwet), de natuurlijke rijkdommen (o.a. olie) en de organisatiestructuur van de staten en het politieke systeem.

Het zou mij dan ook niet verbazen als het tot een breuk komt tussen de diverse staten en de overkoepelende regering. Op een dieper niveau betekent dit dat het land geconfronteerd wordt met een enorme schaduw dat verbonden is met een collectief verleden. Het is goed mogelijk dat wat er in de VS vanaf 2022 gaat plaatsvinden een prelude is van wat er op wereldniveau staat te gebeuren. Metafysisch gezien is alles met elkaar verbonden in een groot quantumveld. Dit worden dan ook hele cruciale jaren waarin het oude definitief gaat verdwijnen om plaats te kunnen maken voor het nieuwe. En ook al wil de gevestigde orde alles in een ijzeren greep houden, dit betekent nog niet dat we hieraan ook gehoor moeten geven.

Al eerder schreef ik over het toe bewegen naar een parallelle samenleving, je richten op humaniteit en onvoorwaardelijke liefde in plaats van uitsluiting van bepaalde groepen als gevolg van heers en verdeel. Dit is in eerste instantie een innerlijk proces dat gestoeld is op het belichten van je eigen schaduw. In mijn beleving is dit proces al langer gaande en is ook kracht bijgezet door de conjunctie tussen Jupiter en Saturnus in Waterman die op 21 december 2020 plaatsvond. De start van deze cyclus heeft volgens mij bijgedragen aan het ontwaken (= Waterman) van vele mensen die zijn gaan inzien dat het tijd wordt voor een totaal andere koers. Jupiter verruimt hierbij ons bewustzijn en schenkt vertrouwen om te gaan handelen volgens een nieuwe toekomstvisie en Saturnus doet een beroep op ons om dit vervolgens in een nieuwe structuur te gieten. Lui achteroverleunen en wegkijken is dus geen optie.

De laatste 200 jaar hebben deze conjuncties grotendeels in het element aarde plaatsgevonden waarbij het materialisme een enorme vlucht heeft genomen. We kunnen dus verwachten dat er een heel andere sociaaleconomische wind gaat waaien, waarbij nieuwe ideeën en idealen, nieuwe technologieën, creatieve netwerken op basis van gelijkgestemdheid en dergelijke het licht gaan zien. En het afgelopen anderhalf jaar zijn er velen geweest die hun nek hebben uitgestoken en getracht hebben om de misstanden die hand in hand gaan met het oude systeem aan het licht te brengen. Er is moed voor nodig om het roer daadwerkelijk om te gooien en weg te bewegen van datgene dat niet langer functioneert. Het heeft dan ook geen zin om energie te blijven stoppen in een failliet en corrupt systeem. In mijn beleven zijn we nu op dat punt gekomen, en dat heb ik ook besproken in mijn vorige artikel:  ‘We zijn een cruciale grens overgegaan’.

Terug naar de Volle Maan in Stier die tevens een maansverduistering is (19 november 2021). Het belooft een heel intense periode te worden omdat er twee T-vierkanten in deze configuratie aanwezig zijn. Mercurius en de Zon staan conjunct in Schorpioen in oppositie met de Maan in Stier en vierkant Jupiter in Waterman. En Mars in Schorpioen staat in oppositie met Uranus in Stier en vierkant Saturnus in Waterman. Het betreft hier dus vaste tekens (Stier, Schorpioen en Waterman) die erom bekend staan de energie naar binnen te zuigen wat een broeierige sfeer geeft die bij tijd en wijle oncomfortabel aanvoelt. Uranus, de langzaamst lopende planeet, trekt hierbij aan de touwtjes en dat betekent dat er heel wat doorbraken te verwachten zijn maar niet voordat het tot een kookpunt komt.

Op 18 november 2021 gaat Venus in Steenbok in schaduw lopen om vervolgens op 19 december retrograde te gaan lopen. Dit betekent dat onze relaties en contacten met mensen die ons nabij zijn onder een vergrootglas komen te liggen en al dan niet op de schop gaan. Vanaf 22 november 2021 komt er zachtjes aan weer wat verlichting omdat de Zon in Boogschutter gaat lopen en Mercurius doet hetzelfde op 24 november. Dat neemt niet weg dat er op 4 december een Nieuwe Maan plaatsvindt in het vrijheidslievende Boogschutter die tevens een zonsverduistering is. Kortom, ook de maand december zal ons niet onberoerd laten. Hierover meer in een volgend artikel, waarbij ik ook aandacht zal schenken aan het 10-jarig bestaan van mijn weblog. Stay tuned!

Ilse C. ten Berge
30-10-2021

P.S. Wie behoefte heeft aan meer inspiratie en achtergronden verwijs ik graag naar mijn verdiepingsartikelen. Begin 2022 volgt overigens een nieuw artikel in deze reeks!

We zijn een cruciale grens overgegaan

Op 22 september 2021 was het moment van de Herfstequinox en is de Zon in Weegschaal gaan lopen. Weegschaal is onder andere het teken van relaties, balans en harmonie, maar ook van rechtspraak. Een negatieve uiting is de zaken met de mantel der liefde bedekken. Op 6 oktober 2021 volgt er een Nieuwe Maan in Weegschaal waarmee de energie van de equinox verder in beweging wordt gebracht. Op 27 september is Mercurius retrograde gaan lopen in het teken Weegschaal. De focus is nu sterk gericht op onze relaties en samenwerkingsverbanden teneinde de balans te herstellen. Het is een goede periode om oude koeien uit de sloot te halen, een en ander uit te praten waarbij ieders waarheid er mag zijn. En ja, met de nodige planeten in Weegschaal is het motto: water bij de wijn doen en eventuele geschillen in der minne schikken. Mercurius gaat op 18 oktober weer rechtlopen, maar is pas op 3 november uit schaduw. Mars loopt voorlopig nog in Weegschaal en voelt zich hier niet echt prettig. Dit kan leiden tot conflictvermijding omdat het lastiger kan zijn om jezelf echt uit te spreken. Een en ander wordt nog eens versterkt doordat Mars in Weegschaal en Venus in Schorpioen momenteel in wederzijdse receptie staan hetgeen een onderlinge machtsstrijd kan versterken. Venus heerst namelijk over Weegschaal en Mars klassiek gezien over het teken Schorpioen. Venus gaat op 6 oktober overigens in Boogschutter lopen wat meer ruimte geeft in de relationele sfeer. Op 30 oktober 2021 verruilt Mars het teken Weegschaal voor het diepgravende en crisisachtige Schorpioen, en dan gaat er een hele andere wind waaien. Hierover meer in een volgend artikel.

Saturnus loopt momenteel nog retrograde in het teken Waterman en draait op 11 oktober weer recht. Dan wordt het weer tijd om uiterlijke structuren neer te zetten. De vraag is natuurlijk hoe we dit vorm gaan geven, nu onze vrijheid (= Waterman) nog verder onder druk is komen te staan. Zeker is dat we hiervoor buiten de gebaande paden dienen te gaan om nieuwe wegen te ontdekken. Pluto in Steenbok confronteert ons onverminderd met het instorten van allerlei systemen en structuren. Mijns inziens heeft het geen enkel nut om je vast te blijven houden aan alles wat is uitgediend en zijn langste tijd heeft gehad. Als we een duurzame en liefdevolle samenleving willen creëren dan moeten we het roer drastisch omgooien en durven weg te bewegen van het oude.

In mijn vorige artikel schreef ik over de scheiding der geesten en toenemende groepsdruk. Het is belangrijk om in te zien dat zolang het collectief de schaduw afwijst en op de minderheid projecteert, dit uitsluiting van bepaalde groepen in de hand werkt. Hoe onbewuster de mensheid is, hoe verstrekkender de consequenties zullen zijn van het ontkennen van de eigen schaduwkanten. Hiermee doel ik op het zondebok complex. En in deze tijden van grote beroering vraagt het om moed om in je eigen kracht te gaan staan en je niet te laten meezuigen door duistere machten en krachten. 

De collectieve schaduw omvat onder andere macht, dwang, controle, angst, manipulatie, corruptie, kwaadaardigheid, leugen, bedrog en hebzucht. Nu Pluto zich in de laatste graden van het teken Steenbok beweegt, worden deze energieën steeds luider. We worden dan ook gedwongen om te gaan zien hoe de wereld werkelijk in elkaar steekt. Hier kunnen we niet langer omheen. De vraag rijst hoe je vervolgens uit de matrix kunt stappen. Het antwoord hierop is mijns inziens door de weg naar binnen te gaan, en los te komen van (jeugd)trauma’s en allerhande conditioneringen en beperkte overtuigingen. Dit vergt heel wat diepgaand zelfonderzoek, door telkens een laagje af te pellen zodat je dichter bij je eigen kern komt.

In dit kader schreef ik het betaalde artikel: Familiekarma: het herkennen, doorbreken en helen van karmische patronen’. Van menig lezer ontving ik hierop positieve feedback. Tevens kwam naar voren dat zij het thema als heel actueel ervaren. Het komt erop neer dat velen de familieschaduw beginnen te herkennen en dat zij zich hiervan wensen te bevrijden. Het is een van de matrixen waarin we gevangen blijven zitten als we bijvoorbeeld in een slachtofferrol zijn gekropen. Hierbij een gedeelte uit het artikel:

‘Het zwarte schaap van de familie is vaak blootgesteld aan ernstige afwijzing als gevolg van een diep psychologisch complex binnen de familie. Zondebokken hebben de familieschaduw als het ware geïnternaliseerd en dienen zich van deze karmische last te bevrijden. Lukt het hen om los te breken van de banvloek, schaamte en schuldcomplexen die al generaties lang rondgaan, dan is er sprake van diepgaande heling. In mijn beleven zijn familieopstellingen bij uitstek geschikt om op een dieper niveau de aanwezige karmische verbindingen bewust te worden en hiervan los te komen.’

Elke conditionering of karmische verstrikking kan zo diep geworteld zijn dat het lastig is om ervan los te komen. Hoe verlossen we onszelf van alle matrixen en gelaagdheden die ons tegenhouden in onze evolutie? In feite beginnen we ons nu pas te beseffen hoezeer we in een wereld leven die op een diep niveau voorgeprogrammeerd is. Als de sluiers worden opgelift dan pas realiseren we ons hoe diep deze programmering wel niet is. Dit is op zichzelf genomen al een grote schok om je bewust te worden dat er sprake is van wereldwijde mindcontrol, het aanjagen van angst, hebzucht en manipulatie. Vandaar dat het van het allergrootste belang is om aan jezelf te werken zodat het collectieve bewustzijn in trilling kan stijgen. Het gaat in deze om onze soevereiniteit. Lichaam, ziel en geest zijn soeverein en dat is ons geboorterecht! De angstgolf die maandenlang over de wereld is gegaan heeft de mensheid bij de keel gegrepen. Angst werkt verlammend en gaat helder denken en voelen tegen. Zolang je keuzes maakt uit angst blijf je gevangen in een matrix van macht en controle. Hoe dan ook geeft elke crisis die op ons pad komt ons de gelegenheid om los te komen van het oude.

De Boeddha leerde ons dat het stoffelijk leven lijden inhoudt. De oorzaak van dit lijden ligt in onze begeerten, onzuiverheden en in onjuist spreken en handelen in het huidige of in vorige levens. We kunnen ons hiervan verlossen door zelfinzicht te verkrijgen. Kennis van het pad alleen is echter onvoldoende, het gaat juist om het blijven volgen van dit pad en hier kracht uit putten. Het is de weg van onvoorwaardelijke liefde. En het is dan ook onze taak om het Licht te laten schijnen op de duisternis (= collectieve schaduw) zodat het kan oplossen. Iedereen heeft de mogelijkheid om uit de greep van angst en controle te stappen en te kiezen voor autonomie en soevereiniteit. We kunnen op elk moment ons leven herscheppen vanuit een krachtige innerlijke energie in verbinding met het Hogere.

Focus je daarom niet teveel op de vele machtsstructuren die de mensheid in een ijzeren greep proberen te houden. Dit is een energetisch veld met een heel lage trilling dat enkel in stand wordt gehouden door onze negatieve gedachten, gevoelens en emoties. Al eerder schreef ik dat we eindeloos bewustzijn zijn en een menselijke ervaring doormaken. We worden dus voor de uitdaging geplaatst om uit te zoomen van onze ego-energie en te voelen dat we onderdeel zijn van een allesomvattend quantumveld met ongekende mogelijkheden, namelijk puur Licht en Liefde. Hier ligt onze kracht!

Nu een tweedeling in onze maatschappij een feit is en groepen mensen systematisch worden uitgesloten en gestigmatiseerd, zijn we een heel cruciale grens overgegaan. Het activeert namelijk oude trauma’s die als het ware in onze geschiedenis zijn ingebed. Deze energieën vragen om diepgaande heling, door uit oude systemen van dwang en controle te stappen en ons geboorterecht op te eisen en niet langer weg te kijken. Dit doen we door onze rug recht te houden en het hart open. Weet dat vanuit de grootste crisis er diepgaande verandering kan ontstaan, zowel op het persoonlijke als het maatschappelijke vlak. Als we het innerlijke pad blijven volgen en onze schaduw aanpakken kan het collectief naar een hoger niveau worden opgetild. Deze wereldwijde crisis is de aanzet tot een onvermijdelijke en grootste omwenteling die door de meesters van de eindtijd is voorzien. Zij wijzen er echter allen op dat ons maar weinig tijd is gegeven. Het moment is dan ook Nu.

Nu de grootste omwenteling aller tijden begonnen is,
krijg je de kans om met één zwaardslag van inzicht de slang van de tijd te doden.
Ontsteek de lamp van rust nu de grote storm opsteekt.
Ontwar de knopen van illusie door de knoop van onwetendheid te ontwarren.
Sterf aan de tijd door te sterven vóór de dood.
Verdrijf de fata morgana van je schijnleven,
ontstaan door de dorst naar deze wereld.
Je bent de ongeborene, de tijdloze,
vrijheid die liefde is en licht,
de grote zanger die het lied van leven zingt.
Laat de leugenbladeren der geschiedenis
maar over aan de tand des tijds,
die wat mensen waarheid noemen vermaalt als een leugen.
Marcel Messing – De Meester van de eindtijd

Ilse C. ten Berge
28-9-2021

P.S. Mocht je nieuwsgierigheid zijn gewekt om het artikel ‘Familiekarma: het herkennen, doorbreken en helen van karmische patronen’, te bestellen of wil je er meer over lezen, klik dan hier. Het verdiepingsartikel bestaat uit 20 pagina’s en wordt per e-mail verzonden (in pdf). De kosten bedragen € 9,50. Tijdelijk ontvang je een korting gezien de belangrijkheid van het thema. Heb je eerder een artikel besteld dan krijg je € 1,00 euro korting. En bij eerdere afname van twee artikelen krijg je € 2,00 korting. Laat dit wel even weten bij je bestelling! Bij afname van het nieuwste artikel en de twee vorige krijg je eveneens 2 euro korting. Alvast hartelijk dank voor het ondersteunen van mijn werk!

Verder wilde ik graag een aantal podcasts onder de aandacht brengen die het beluisteren meer dan waard zijn. Allereerst twee diepgaande interviews met Marcel Messing:
podcast 1 en podcast 2

En hierbij de link naar het interview met Karen Hamaker-Zondag.

Twee werelden – deel 2

In het artikel ‘Twee werelden – deel 1 schreef ik: ‘De tegenstellingen in de samenleving worden steeds groter, en we kunnen ons de vraag stellen of het wenselijk is om in een sterk gepolariseerde wereld te leven. Is het mogelijk om je veilig en geborgen te voelen als de tegendruk in de maatschappij steeds meer toeneemt? Hoe kun je in Liefde, vrijheid en waarheid leven? Hoe stap je uit de matrix en ga je een wereld van ongekende mogelijkheden in? Durven we nog wel te dromen en te visualiseren wat ons hart vervuld? Het zijn vragen die mij al langere tijd bezighouden.’

Inmiddels zijn we ruim vier maanden verder en blijkt dat de scheiding der geesten zich nog sterker aan ons opdringt. Wie ervoor gekozen heeft om niet langer het mainstream narratief te volgen, krijgt onherroepelijk te maken met groepsdruk. Zolang het collectief de schaduw afwijst en op de minderheid projecteert, werkt dit uitsluiting van bepaalde groepen in de hand. Dit wordt ook wel het zondebok complex genoemd. Hoe onbewuster de mensheid, hoe verstrekkender de consequenties zullen zijn van het ontkennen van de eigen schaduwkanten. En ja, in deze tijden van grote beroering is het belangrijk om in je eigen kracht te gaan staan en je niet te laten meezuigen door rondwarende, negatieve energieën. 

De collectieve schaduw omvat onder andere macht, dwang, controle, angst, manipulatie, corruptie, kwaadaardigheid, leugen, bedrog en hebzucht. Nu Pluto zich in de laatste graden van het teken Steenbok beweegt, worden deze energieën als het ware luider en luider. De Griekse god Hades (in het Latijn is dat Pluto) is de god van de onderwereld, en als hij naar bovenkomt dan maakt hij zich zelden zichtbaar. In de Griekse mythe droeg hij de kap van onzichtbaarheid en kon zich zo ongezien in de bovenwereld bewegen. Met andere woorden: veel van wat er nu in de wereld gaande is heeft zich grotendeels aan ons oog kunnen onttrekken omdat we het ons niet bewust waren.

In de laatste graden van Steenbok echter wordt juist zichtbaar gemaakt wat niet klopt, uitgediend is en als het ware op sterven na dood is. In dit opzicht is dit het wereldwijde systeem dat door en door verrot is en op wankelen staat. Pluto is ook verbonden met het thema macht en wat je nu ziet is dat er een enorme greep naar de macht wordt gedaan. Dit impliceert overigens niet dat de duisternis ook aan de winnende hand is, zeer zeker niet! Het zijn juist de tekenen van de tijd waar we als collectief doorheen moeten. Ofwel wat we nu ervaren zijn barensweeën die een nieuwe wereld inluiden.

De collectieve schaduw heeft daarom een heel belangrijke functie en wel om ons wakker te schudden. Zonder tegendruk is er geen groei mogelijk. Wat er nu plaatsvindt is dus een zegen, ook al wordt het nu misschien als een vloek gezien. In feite is het de taak van de mensheid om het Licht te laten schijnen op de duisternis (= collectieve schaduw) waardoor deze kan gaan oplossen. Hoe doe je dat dan? In principe is het een keuze die jezelf maakt door uit de matrix van angst en controle te stappen en te kiezen voor autonomie en soevereiniteit. Dit houdt in dat we onze eigen waarheid volgen en de weg naar binnen gaan. Er is niet één waarheid op aarde, en de weg die je hebt te gaan kun je niet zomaar op een ander projecteren. Blijf zelf nadenken en wees niet langer afhankelijk van anderen. Zeker in relaties is dit iets wat er snel insluipt, waardoor je sneller de mening van een ander overneemt. Zoek ook niet langer de bevestiging van anderen, omdat dit egokrachten zijn en spirituele groei tegengaat.

Laten we niet vergeten dat we oneindig bewustzijn zijn en een menselijke ervaring doormaken. Het fysieke lichaam is hiermee heel belangrijk. Heelheid betekent dat we niets langer uitsluiten maar dat alles mee mag doen zonder er een oordeel over te hebben. Dit omvat alle sensaties, gevoelens en emoties die we in ons fysieke lichaam gewaar worden alsook onze trauma’s, groot of klein. We zijn allemaal onderdeel van een groter geheel en niemand hoeft ons aan te vullen om heelheid te ervaren. We zijn reeds heel! Als je durft te voelen kun je telkens een laag dieper komen. Dingen worden duidelijker, komen in ander  perspectief te staan en puzzelstukjes vallen op zijn plek. En dit proces schenkt veiligheid, vrijheid en overvloed. Persoonlijk vond ik de afgelopen periode toen Jupiter in Vissen liep een zegen, omdat het een welkome ontspanning gaf alsook de mogelijkheid om heelheid te voelen op een dieper niveau. Het gaf de nodige ruimte om het Licht op onze schaduwkanten te laten schijnen. Want hier is waar het harde werk gedaan dient te worden: in onszelf!

Inmiddels loopt Jupiter weer in het luchtteken Waterman waar Saturnus ook nog altijd in verblijft. Het thema vrijheid gaat zich ongetwijfeld meer roeren en hiermee wordt de druk verder opgevoerd. We kunnen op nog meer chaos en turbulentie rekenen, omdat er de komende jaren op het planetaire vlak het nodige gaat veranderen. Saturnus en Uranus staan op 24 december 2021 voor de derde maal vierkant op elkaar. Dit betekent dat het wereldwijd turbulent en instabiel zal blijven en volksoproer op de loer ligt. Dit vierkant blijft overigens actief tot half oktober 2022. Tevens gaat Pluto in 2023 en 2024 van teken verwisselen, en gaat zodoende een aantal maal heen en weer over de kritische graad (29 graden) wat heel veel turbulentie gaat geven. In een eerder artikel schreef ik al over Pluto in het teken Waterman en wat we mogelijkerwijs kunnen verwachten. In 2023 gaat Saturnus in Vissen lopen. In 2024 gaat Pluto definitief het teken Waterman in. In 2025 gaat Uranus in Tweelingen lopen én Neptunus in Ram. In 2026 maakt Saturnus een conjunctie met Neptunus in Ram. En in 2028 komt Saturnus vierkant met Pluto te staan (= eerste vierkant na de conjunctie van 12 januari 2020). Een flinke kluif dus voor het collectief!

Waterman schenkt helderheid en de tijd waarin we leven doet een beroep om je eigen waarheid te spreken in verbinding met het hart. Uiteraard is dit een weerspiegeling van onze eigen evolutie en deze waarheid verandert dan ook met onze persoonlijke groei. Als we dichtbij onszelf blijven, goed geaard zijn én in verbinding met hogere energieën dan ontvouwt zich een parallelle wereld voor ons. En de poort hiervan staat open voor iedereen.

Ilse C. ten Berge
28-7-2021

Eclipsseizoen juni 2021

Het eclipsseizoen werd geopend met de maansverduistering in Boogschutter op 26 mei 2021 en is verder geïntensiveerd met de zonsverduistering in Tweelingen op 10 juni 2021. Dit is altijd een belangrijk moment in onze evolutie omdat het portaal naar grote veranderingen opengaat. Een eclips sluit altijd iets af, voordat er sprake kan zijn van een nieuw begin. Het is een periode van loslaten, maar ook van doorbraken waarbij bepaalde processen in een stroomversnelling kunnen komen. Kortom, een tijd van verder ontwaken!

Tweelingen is onder andere verbonden met informatie, feiten, ideeën, onze mindset, communicatie, nieuws en (sociale) media, maar ook met buren, broers en zussen en kennissen. De zonsverduistering heeft dan ook een directe relatie met deze thema’s die zich nu in ons leven aandienen. Mercurius is de heerser van het teken Tweelingen en loopt al enige tijd retrogade. Niet onbelangrijk is dat Mercurius in Tweelingen driemaal een vierkant met Neptunus in Vissen maakt. Dit versterkt de verwarring, mist en miscommunicatie die sowieso samenhangt met de periode dat Mercurius retrograde loopt. Zelf heb ik dit inmiddels ook ondervonden aan de hand van bizarre wegomleidingen, allerhande vertragingen en een gecrashte harddisk. In mijn beleven is deze retrogradeperiode heftiger dan andere. Mercurius gaat op 23 juni 2021 weer rechtlopen, maar het laatste vierkant met Neptunus volgt pas op 6 juli 2021.

Deze eclips in Tweelingen wijst in de richting van onze mindset. Is wat we denken wel in overeenstemming met onze zieleweg? Houden we nog altijd vast aan oude ideeën? Blijven we hangen in rondcirkelende gedachten? Het kan veilig aanvoelen om je te blijven focussen op wat is geweest en teruggrijpen op oude herinneringen en oude pijn. De vraag is echter of dit zinvol is? Het is weinig heilzaam om je aandacht te richten op het verleden, omdat het verleden niet meer terugkomt. Deze zonsverduistering kan je daarom helpen om een frisse wind door je mindset ofwel jouw manier van denken te laten waaien.

Onze manier van denken en handelen is veelal aangeleerd in onze vroege jeugd, en dit gaat steeds meer wrikken en schuren als je in bewustzijn groeit. Het is daarom goed om het licht te laten schijnen op conditioneringen en vastgeroeste overtuigingen. Het is van groot belang om zelf na te denken, je te focussen op jouw innerlijke waarheid en zo de eigen soevereiniteit terug te nemen. We zijn allemaal autonome wezens en niemand kan voor ons invullen hoe we ons leven dienen te leiden. We hebben onze eigen weg te gaan en die kan heel verschillend zijn van anderen om ons heen.

Pluto in Steenbok confronteert het collectief met het instorten van allerlei systemen en structuren ofwel de matrix waarin we leven. Tegelijkertijd komt de onderwereld boven en krijgen we zicht op wat er werkelijk gaande is in de wereld. En dat is heel veel! Het heeft geen zin om je te verbinden met uitgediende structuren en vergaande systeemrot. We kunnen dan ook niets verliezen wat niet langer bij ons hoort. Pluto doet zijn werk grondig en het meest zinvolle wat we kunnen doen om dit proces kracht bij te zetten is aan onszelf werken (zie hiervoor ook het betaalde artikel ‘Zelfwerkzaamheid, van schaduw naar Licht) en inzien dat we spirituele wezens zijn die een menselijke ervaring doormaken. Wij zijn niet ons ego, maar een hoger vibrerend bewustzijn in een driedimensionaal lichaam.

Het werkt verhelderend als je durft uit te zoomen van problemen die telkens weer opnieuw worden gecreëerd en herbeleefd. Een prachtige metafoor hiervoor is een rots in het water. De rots staat voor oude ideeën, vastgeroeste gedragspatronen, angsten voor het onbekende of tekorten en de rivier staat voor de stroom van het leven. Stel dat je je nog altijd aan de rots vasthoudt omdat je moeite hebt om je over te geven aan de stroom van het leven, dan kun je visualiseren dat je de rots loslaat zodat je je kunt overgeven aan de meanderende rivier. Loslaten van het oude schenkt innerlijke vrijheid en overvloed.

In mijn vorige artikel schreef ik dat Jupiter, de planeet van wijsheid, van 14 mei tot 28 juli 2021 in het dromerige Vissen loopt. Hierna keert Jupiter nog even terug in het onconventionele Waterman om vervolgens op 29 december 2021 weer in het empathische teken Vissen te gaan lopen. Dit betekent dat we een zekere adempauze krijgen waardoor het gemakkelijker wordt om te ontspannen én los te laten. Jupiter in Vissen werkt op dat niveau helend uit. Maak hier zeker gebruik van, temeer omdat het tweede vierkant tussen Saturnus in Waterman en Uranus in Stier op 15 juni 2021 plaatsvindt. Dit vierkant weerspiegelt de strijd tussen de heersende machten en krachten en vernieuwende impulsen en energieën die steeds sterker op ons inwerken. Op 1 juli 2021 activeert Mars in Leeuw dit vierkant, door eerst een oppositie met Saturnus te maken en op 4 juli een vierkant met Uranus in Stier. Dit duidt op een periode van frictie en turbulentie, waarbij Uranus meer gewicht in de schaal legt omdat Saturnus inmiddels retrograde loopt.

Kortom, het is een roerig eclipsseizoen waarbij we dienen te laveren tussen de mist en nevelen van Mercurius retrograde in combinatie met Neptunus in Vissen en het strijdende karakter dat uitgaat van het vierkant tussen Saturnus en Uranus. Het is een opmaat naar een grote omwenteling, waarbij een oude wereld plaatsmaakt voor een nieuwe, menswaardige wereld. Wij maken hierbij het verschil door in bewustzijn te groeien en het licht te laten schijnen op een oude wereld die instort en hiervan vervolgens weg te bewegen. Het is van groot belang dat het collectieve bewustzijn stijgt, zodat er meer licht op aarde komt. Als we aan onze schaduwkanten werken en karmische (familie) patronen doorbreken (zie hiervoor het betaalde artikel Familiekarma), dan doen we dat niet alleen voor onszelf, maar ook voor de ander en het totaal!

Ik wens jullie veel inspiratie en wijsheid toe voor de komende tijd!

Ilse C. ten Berge
12-6-2021

P.S. Mocht je nieuwsgierigheid zijn gewekt om het artikel ‘Familiekarma: het herkennen, doorbreken en helen van karmische patronen’, te bestellen of wil je er meer over lezen, klik dan hier. Het verdiepingsartikel bestaat uit 20 pagina’s en wordt per e-mail verzonden (in pdf). De kosten hiervan bedragen € 9,50. Gezien de belangrijkheid van het thema, geef ik een tijdelijke korting weg. Heb je al eerder twee artikelen besteld dan krijg je € 2,00 korting of € 1,00 euro korting bij eerdere afname van één artikel. Laat dit wel even weten bij je bestelling! Bij bestelling van het nieuwste artikel en de twee vorige krijg je eveneens 2 euro korting.

Jupiter in Vissen: tijd voor reflectie, inkeer en loslaten

Jupiter, de planeet van wijsheid, gaat van 14 mei tot 28 juli 2021 in het dromerige Vissen lopen. Hierna keert Jupiter nog even terug in het onconventionele Waterman om vervolgens op 29 december 2021 terug te  keren in het empathische teken Vissen. Dit betekent dat er tijdelijk een andere wind gaat waaien. Wellicht krijgen we in deze periode een adempauze en wordt het gemakkelijker om te ontspannen. Het lijkt me geen overbodige luxe in deze roerige tijden!

Neptunus is de wereldse heerser van het teken Vissen. Klassiek gezien heerst Jupiter echter over dit teken, en dit impliceert dat Jupiter zich hier heel prettig voelt. Jupiter is de planeet van expansie, en in het teken Vissen kan dit ons gevoel van compassie vergroten. Waak wel voor zelfopoffering, vluchtgedrag en het meegaan met illusies. Grenzen vervagen nu eenmaal in het teken Vissen. Jupiter in Vissen kan overigens ook voor meer chaos, mist en verwarring zorgen. Blijf dan ook waakzaam, zeker omdat de planeet Pluto nog altijd in Steenbok loopt en de sloophamer blijft hanteren om bestaande structuren en systemen definitief onderuit te halen.

Vissen is tevens verbonden met creativiteit en spiritualiteit. Het kan heilzaam zijn om de mystieke kant van het leven te gaan onderzoeken, wat een bijdrage kan leveren aan het ontwakingsproces dat nu volop gaande is. Vissen is het laatste teken van de dierenriem en is verbonden met ‘het grote loslaten’. Hiermee is het bij uitstek een tijd om naar binnen te keren, te reflecteren en diep te voelen wat nog wel bij je hoort en wat niet. Vissen is ook verbonden met het twaalfde huis. Als we ons bewustworden van hetgeen nog in ons sluimert en wat onder de oppervlakte verborgen is, dan kan er op een dieper niveau aan heling gewerkt worden.

In dit licht gezien is het wellicht een goede tijd om je te verdiepen in het thema familiekarma. In menig familie vindt er momenteel een cumulatie plaats van onverwerkte kwesties, omdat er generaties lang niet aan dieper gelegen problematiek is gewerkt. Temeer omdat sterk polariserende krachten in de maatschappij ook binnen families aan het werk zijn. Onbewuste, energetische patronen of karmische verbindingen worden momenteel geactiveerd, mede doordat ons zonnestelsel door de fotonengordel trekt, en dit impliceert dat aanwezig familiekarma zich meer en meer aan ons opdringt. Het is zeker een uitdaging om de erfenis van pijnlijke familieproblematiek te herkennen en hiermee aan de slag te gaan. Het bewustmaken van dergelijke patronen is echter helend voor jezelf en de rest van het familiesysteem. Hoe kom je vervolgens los van verstrikkingen in het familiesysteem en hoe doorbreek je karmische patronen? Over dit thema heb ik een uitgebreid en diepgaand artikel geschreven vanuit astrologisch, psychologisch en spiritueel perspectief.

Mocht je nieuwsgierigheid zijn gewekt om het artikel ‘Familiekarma: het herkennen, doorbreken en helen van karmische patronen’, te bestellen of wil je er meer over lezen, klik dan hier. Het verdiepingsartikel bestaat uit 20 pagina’s en wordt per e-mail verzonden (in pdf). De kosten hiervoor bedragen € 9,50. Gezien de belangrijkheid van het thema, geef ik een tijdelijke korting weg. Heb je al eerder een artikel besteld dan krijg je € 1,00 euro korting. Bij eerdere afname van twee artikelen krijg je € 2,00 korting. Laat dit wel even weten bij je bestelling! Bij afname van het nieuwste artikel en de twee vorige krijg je eveneens 2 euro korting.

Ik wens jullie veel inspiratie en wijsheid toe voor de komende tijd!

Families are the testing ground for all our experience in life. They are with us everywhere, both inside and out. – Erin Sullivan

Ilse C. ten Berge
13-05-2021

Spiritueel ontwaken

Op 27 april 2021 vond er een Volle Maan plaats in het teken Schorpioen en is Pluto, de heerser ervan, retrograde gaan lopen. De afgelopen dagen zijn er dan ook zaken aan het licht gekomen rond thema’s als machtsmisbruik, controle en manipulatie alsook relationele en financiële kwesties. Pluto staat nu stil op ruim 26 graden in het teken Steenbok, waardoor de plutonische energie nog sterker uitwerkt. Dit impliceert dat iedereen met persoonlijke planeten of sensitieve punten in de kardinale tekens Ram, Kreeft, Weegschaal en Steenbok een en ander op een dieper niveau zal ervaren.

Pluto is de planeet van crisis en transformatie. Op collectief niveau wijst dit op schaduwgedrag dat zich steeds sterker in de maatschappij manifesteert. Dit leidt tot een nog grotere scheiding der geesten, wat onder meer het gevolg is van manipulatie en repressie. Bovendien werkt het uitsluiting van bepaalde groepen in de hand, omdat het collectief de schaduw afwijst en op een minderheid projecteert. Dit wordt ook wel het zondebok complex genoemd. Hoe onbewuster de mensheid, hoe verstrekkender de consequenties zullen zijn van het ontkennen van de eigen schaduwkanten.

We bevinden ons momenteel in een snelkookpan, waarin de druk steeds verder wordt opgevoerd. Wie zich bewust is van wat er zich maatschappelijk allemaal afspeelt heeft al een flinke horde genomen. Dit is echter de eerste fase van ontwaken, en zou je het horizontale niveau kunnen noemen. De tweede en belangrijkste fase is het spiritueel ontwaken ofwel het verticale niveau. De komende tijd worden we aangezet tot diepgaande verandering in onszelf, om te ontwaken in iets dat dieper is dan je van te voren voor mogelijk hield. Een sterk transformerend proces in onszelf om de werkelijke grond van het bestaan bewust te worden (dark night of the soul), wat de aanzet kan zijn tot een spirituele wedergeboorte.

Mijn vermoeden is dat we dit nog sterker gaan voelen rond de komende eclipsen. De komende Maansverduistering (= Volle Maan) op 26 mei 2021 valt in het teken Boogschutter en de zonsverduistering (= Nieuwe Maan) op 10 juni 2021 in Tweelingen. Wat is jouw waarheid en welke informatie neem je (nog) tot je? Waarheidsvinding wordt steeds schaarser en werkelijke feiten worden verdoezeld en bezoedeld. Kun je nog wijs worden uit de wirwar van desinformatie en fake news? Het is belangrijk om niet de krant na te praten, maar zelf onderzoek te doen en dus voor jezelf te denken. Er is dan ook een groot verschil tussen werkelijke kennis en het klakkeloos opvolgen van de mening van een ander. De tijd van leraren, meesters en goeroes is overigens voorbij. Niemand kan het bewustzijn voor ons openen, alleen wij hebben hier de toegang toe. Het eclipsseizoen opent dan ook de poort naar zelf nadenken en opzoek gaan naar jouw waarheid.

Pluto is een planeet waar een enorme kracht van uitgaat. Het is de planeet die transformatie mogelijk maakt, waarbij duisternis plaatsmaakt voor Licht. Wie zich op het spiritueel pad begeeft, dient ervoor te waken om niet te gaan zweven, waardoor je het contact met de werkelijkheid verliest. Het is belangrijk om naast ‘het lijntje met boven’ ook stevig geaard te zijn. Plutonische processen kunnen je de diepte in sleuren, en als je geen bodem hebt dan kan het behoorlijk zwaar aanvoelen. Veel mensen leiden onder de vergaande vrijheidsbeperkingen die door de overheid zijn opgelegd. Vooral jongeren kampen met depressies en ervaren het leven als nodeloos zwaar. Het is dan ook heel belangrijk om vertrouwen te hebben en te houden in het Licht.

Niet in de laatste plaats omdat een kanteling in het collectieve bewustzijn alleen maar mogelijk is als er voldoende mensen aan de eigen schaduw werken. Met andere woorden: als een bepaald percentage van de mensheid voldoende ontwaakt en bewust geworden is, dan volgt de rest vanzelf. Dit wordt ook wel ‘de honderdste aap of het honderdste aap effect’ genoemd en verwijst naar het idee dat als genoeg mensen een bepaald gedrag hebben aangeleerd, het spontaan in het collectieve bewustzijn terechtkomt.

Zoals ik in mijn vorige artikel heb aangegeven is er door de passage van ons zonnestelsel door de fotonengordel, sprake van een enorme shift in bewustzijn, een massaal ontwaken, waarbij alles wat (nog) verborgen is aan het licht zal komen. Een periode waarbij sluiers (= Vissen) worden opgetild en universele waarheid geopenbaard wordt (= Waterman). Dit vindt ook op persoonlijk niveau plaats, waardoor we met onze schaduwkanten geconfronteerd worden. De verhoogde energie stuwt als het ware alles wat verdrongen is omhoog zodat het naar de oppervlakte kan komen. De waarheid bevrijdt en dat is het motto van de Waterman! 

Ontwaken alleen is in deze overgangsperiode niet genoeg. Het bewustwordingsproces vraagt om zelfwerkzaamheid en het continu uitzuiveren van oude gedragspatronen en datgene loslaten wat niet langer bij je hoort. De lessen volgens zich steeds sneller op. Telkens weer kom je voor belangrijke keuzes te staan, en hierbij is het goed om naar je hart te luisteren en niet het hoofd te laten prevaleren. Weet dat alles met alles verbonden is, en dat we te maken hebben met diverse energievelden. Een niet te onderschatten energieveld is het veld van de gedachten dat bol staat van ruis en tegenstrijdigheden. Als je niet met je hart voelt, maar louter je denken gebruikt dan tap je rechtstreeks uit dit veld. Hier word je onrustig van, ga je slecht van slapen en het haalt je continu uit het midden.

Als je meditatief leeft dan ben je verbonden met een veel krachtiger veld. Dit energieveld is verbonden met de Wet van Overvloed en biedt ongekende mogelijkheden. Voorwaarde is wel dat je vertrouwen hebt in de stroom van het leven. Laten we dan ook vertrouwen op onze innerlijke kracht, en zien dat we spirituele wezens zijn die een menselijke ervaring doormaken. Wij zijn niet ons ego, maar veel meer dan dat, namelijk oneindig bewustzijn!

Ilse C. ten Berge
30-4-2021

P.S. Wie behoefte heeft aan meer verdieping met betrekking tot de thema’s bewustzijn en zelfwerkzaamheid, verwijs ik graag naar de betaalde artikelen.

Twee werelden – deel 1

De tegenstellingen in de samenleving worden steeds groter, en we kunnen ons de vraag stellen of het wenselijk is om in een sterk gepolariseerde wereld te leven. Is het mogelijk om je veilig en geborgen te voelen als de tegendruk in de maatschappij steeds meer toeneemt? Hoe kun je in Liefde, vrijheid en waarheid leven? Hoe stap je uit de matrix en ga je een wereld van ongekende mogelijkheden in? Durven we nog wel te dromen en te visualiseren wat ons hart vervuld? Het zijn vragen die mij al langere tijd bezighouden.

De veranderingen volgen zich in een steeds hoger tempo op en dit vraagt veel van ons. De druk wordt steeds verder opgevoerd en een ieder wordt voor belangrijke keuzes geplaatst. Het is niet altijd gemakkelijk om met de kolkende energieën mee te bewegen en je evenwicht te bewaren. Vandaar het belang om goed bij jezelf te blijven en in je eigen kracht te gaan staan. Wie de laatste maanden op zoek is gegaan naar ‘waarheid’ in een wirwar aan informatie, zal gemerkt hebben dat het heel lastig is om hier een rode draad in te vinden. Hoe kun je goed geïnformeerde keuzes maken als er zoveel desinformatie is en je als het ware wordt voorgeprogrammeerd om een bepaalde richting op te gaan? Al eerder schreef ik dat de waarheid enkel nog in het hart te vinden is. Dat neemt niet weg, dat we wel met beide benen op de grond moeten blijven staan.  

Pluto loopt inmiddels in de laatste graden van Steenbok en blijft de sloophamer hanteren om bestaande structuren en systemen definitief onderuit te halen. Dit gebeurt overigens in een steeds rapper tempo. Thema’s als macht en machtsmisbruik, controle en onderdrukking komen steeds meer op de voorgrond te staan. Astrologe Karen Hamaker-Zondag, geeft in haar astrologisch tijdschrift ‘Jaarboek 2020’ aan dat ‘Pluto in Steenbok in de geschiedenis steeds weer het thema burger versus bestuur en burger versus macht laat zien, ook nu weer’. Pluto is de god van de onderwereld, de opruimer, en brengt naar boven wat nog verborgen is, waardoor zaken die het daglicht niet kunnen verdragen zichtbaar worden. Er speelt zich in mijn ogen een strijd tussen goed en kwaad af. En wij worden als mensheid geplaatst voor de keuze tussen Licht en duisternis. In vele oude geschriften wordt er over een ‘eindtijd’ verhaald, zijnde een overgangscyclus waarin het collectieve karma op versnelde wijze aan de mensheid wordt terug gespiegeld. Je zou het ook de collectieve schaduw kunnen noemen, die zich steeds sterker aan ons opdringt. In de Vedische tradities wordt het tijdperk waarin we nu leven Kali Yuga genoemd of het Duistere Tijdperk. In Kali Yuga is zuivere wijsheid verloren gegaan en is de mensheid in verval geraakt. Dit dieptepunt in zijn wordingsgeschiedenis of grote duisternis helpt de mens om de weg naar binnen te gaan en weer in contact te komen met zijn werkelijke spirituele natuur.

Van kinds af aan worden we geconditioneerd. Dit gebeurt in eerste instantie in het gezin waarin we geboren worden, tijdens onze schooltijd en op onze verdere weg door het leven. We ontwikkelen destructieve gedragspatronen en hebben vastgeroeste overtuigingen. We lopen het pad waarvan we denken dat we die kant op moeten gaan. En hiermee verwijderen we ons steeds verder van onze innerlijke kern, van onze intuïtie en van ons hart. Als we al in een matrix leven, dan houden we deze in stand door onze gedachten, overtuigingen en ideeën over hoe we zouden moeten leven, maar deze is niet gelinkt aan onze werkelijke spirituele natuur. Controle en angst spelen hierbij een grote rol. Uit onzekerheid geven we onze autoriteit weg aan mensen die hier graag misbruik van maken. En zo is er een wereld gecreëerd waarin velen zich absoluut niet meer thuis voelen.

Angst heeft een heel lage trilling en blokkeert de stroom van het leven. Het heeft een verlammende werking met desastreuze gevolgen. Momenteel is er veel (doods)angst in de maatschappij en dit creëert een veld waar bepaalde machten en krachten graag op inhaken. In mijn beleving kan dit veld alleen maar ontstoord worden als we stoppen om onze kracht weg te schenken. Ware creativiteit kan vrijelijk stromen als angst en controle wordt losgelaten en plaatsmaakt voor vertrouwen in de magie van het leven. Dan gaat de Wet van Overvloed voor ons werken, behoren tekorten tot het verleden en word je je meer bewust van synchroniciteit. We kunnen alleen maar aan onszelf werken en ons bewustzijn vergroten, waardoor de matrix van onvrijheid en conditioneringen plaatsmaakt voor een krachtveld van Licht, Liefde en onnoemlijke goedheid. Hoe meer mensen wakker worden en in bewustzijn groeien hoe sterker dit Lichtveld wordt.

Wellicht hebben jullie wel eens van de fotonengordel gehoord. Deze band bestaande uit elektromagnetische energie (= een hoog spiritueel geladen energie) draait rondom de sterrengroep de Pleiaden. Er wordt aangenomen dat ons zonnestelsel ongeveer elke 25.800 jaar een baan rond de centrale zon (= Alcyone) van de Pleiaden voltooit. Ons zonnestelsel trekt gemiddeld elke 12.500 jaar door het middelpunt van deze gordel, dus tweemaal per cyclus. Het doorkruisen van de fotonengordel duurt ongeveer 2000 jaar. De huidige passage valt samen met de overgang van het Vissentijdperk naar het Watermantijdperk. Er wordt gezegd dat deze passage gepaard gaat met een enorme shift in bewustzijn, een massaal ontwaken, waarbij alles wat (nog) verborgen is aan het licht zal komen. Een periode waarbij sluiers (= Vissen) worden opgetild en universele waarheid geopenbaard wordt (= Waterman). Dit vindt ook op persoonlijk niveau plaats, waardoor we met onze schaduwkanten geconfronteerd worden. De verhoogde energie stuwt als het ware alles wat is verdrongen omhoog zodat het naar de oppervlakte kan komen. De waarheid bevrijdt en dat is het motto van de Waterman!

Waterman is wars van opgelegde autoriteit en verbindt zich graag met mensen die op dezelfde golflengte vibreren. Nu Saturnus in Waterman loopt is de tijd rijp om op zoek te gaan naar gelijkgestemden en hiermee samenwerkingsverbanden aan te gaan. Als Pluto straks in Waterman gaat lopen, kunnen deze clusters en netwerken voor grote hervormingen gaan zorgen. In mijn beleven is het de hoogste tijd om naast kleinschaligheid, de menselijke maat weer terug te brengen in de maatschappij. De laatste tijd hoor en lees ik steeds meer over mensen die ‘het systeem’ willen verlaten om off grid te gaan leven. Dit houdt in dat je volledig zelfvoorzienend leeft, zo milieubewust en duurzaam mogelijk. Het klinkt best aanlokkelijk om je toevlucht te zoeken in de vrije natuur ergens in de wereld en van niets en niemand afhankelijk te zijn. Tot op zekere hoogte zal dit zeker zo zijn, maar elk land heeft zo zijn eigen wetten en regels waar je aan onderhevig bent. De vraag rijst dan ook in hoeverre je werkelijk vrij kunt zijn als je op deze manier gaat leven. Buitendat moet je het ook willen om minimalistisch te leven alsook de benodigde capaciteiten en middelen hiervoor hebben. Het is dus zeker niet voor iedereen geschikt. Hoe dan ook kunnen allerlei initiatieven die bottom-up plaatsvinden en die werkelijk vernieuwend zijn een positieve bijdrage leveren aan een humanere samenleving.

In dit licht gezien zorgt de toenemende tegendruk ervoor dat we ontvankelijker worden voor positieve veranderingen in onszelf. Het loskomen van een oud systeem of matrix is in eerste instantie een innerlijk proces. Hoe meer je in contact komt met je ware zelf, hoe meer je op de flow van het leven terecht komt en je kunt bevrijden van karmische wetten. Op dat moment treden de universele of kosmische wetten in werking waardoor je loskomt van bestaande structuren en als het ware in een parallel universum of parallelle wereld belandt. Stormen razen aan je voorbij als je in het oog ervan verblijft. In mijn artikel ‘Leven in verbinding met natuurlijke cycli’ ga ik dieper in op de verschillende dimensies en hoe zich die verhouden met bewustzijnsgroei. Voor meer informatie, klik hier

De lente equinox staat voor de deur (20 maart 2021) en markeert de start van het nieuwe, astrologische jaar. Het is een goed moment om alles los te laten wat niet langer bij je hoort en je te focussen op een nieuw begin. Mars in Tweelingen maakt tijdens de equinox een mooie driehoek op Saturnus in Waterman. Dit is een constructieve energie om nieuwe ideeën te lanceren en op een lijn te komen met hen die op dezelfde golflengte zitten. Inspiratie stroomt binnen als je bent afgestemd op de kosmos. De tijd is er rijp voor!

Ilse C. ten Berge
18-3-2021

Tijd van ontwaken

Momenteel lopen er 6 planeten in het revolutionaire teken Waterman: de Zon, Maan, Mercurius, Venus, Jupiter en Saturnus. De Nieuwe Maan in Waterman (11-2-2021), geeft hier richting aan door de komende weken met de thema’s van Waterman aan de slag te gaan. De laatste keer dat er zoveel planeten in Waterman aan de hemel stonden was overigens in 1962. Waterman is een humanitair teken, maar is ook verbonden met technologische vooruitgang (o.a. artificial intelligence en robotica), veranderingen in onze maatschappelijke structuren, hogere idealen, gelijkgestemden en vrijheid. Uranus, de planeet van radicale vernieuwing, is de moderne heerser van het teken Waterman. Saturnus heerst klassiek ook over dit teken en houdt het graag bij het oude vertrouwde. Uranus bekommert zich echter niet om bestaande structuren, is taboedoorbrekend en roept liever de revolutie uit om de huidige status quo omver te werpen. Het is wellicht maar goed ook dat Waterman door beide planeten beheerst wordt. Een revolutie plegen zonder het gezonde verstand te gebruiken is gedoemd om te mislukken en maakt meer kapot dan ons lief is.

Het Waterman-stellium geeft een enorme nadruk op het element Lucht en richt de focus op communicatie, denken en verbinding. Waterman zit graag met anderen op dezelfde golflengte. Het is de komende tijd zeker aan te bevelen om je eigen netwerk te formeren en op zoek te gaan naar gelijkgestemden. Een teveel aan Waterman-energie kan het zenuwstelsel behoorlijk overbelasten. Het is dus zaak om deze elektrisch geladen energie goed te kanaliseren door het hoofd voldoende rust te geven.

Waterman wordt zoals gezegd geregeerd door de planeet Uranus, en de behoefte aan verandering is momenteel groot. Mercurius retrograde kan hierbij behulpzaam zijn door oude kennis opnieuw tot je te nemen, zodat er nieuwe inzichten kunnen ontstaan. Bij problemen kun je proberen uit te zoomen of buiten de kaders te denken. Onafhankelijkheid en vrijheid is een groot goed voor een Waterman, maar hier zet Saturnus momenteel een flinke rem op. Toch kun je in mijn optiek innerlijk vrij zijn door je niet langer te verbinden met de narigheid waar we dag na dag mee overspoeld worden door negatieve nieuwsgaring en mensen of activiteiten met een lage trilling te vermijden. Het is in deze roerige tijden beter voor lichaam, ziel en geest om je te verbinden met geestelijk voedsel van hoogstaande kwaliteit dan je te focussen op kortstondige bevrediging wat altijd een leeg gevoel achterlaat. 

Uranus is de planeet van het ontwaken, en schudt ons wakker om ons op een nieuwe en andere manier naar de dingen te laten kijken. Vanuit dit gezichtspunt kunnen we onze geest verruimen en dingen observeren die we eerder niet konden zien. Jupiter in Waterman kan ons hierbij zeker helpen, om een nieuwe koers te gaan varen en de oude mindset achter te laten. Het komende vierkant tussen Saturnus in Waterman en Uranus in Stier (17-2-2021) geeft richting aan het ontwakingsproces op aarde. Dit gaat echter niet zonder slag of stoot. En zoals ik al eerder aangaf kan dit tot behoorlijke sociale onrust gaan leiden. Uranus voelt zich helemaal niet lekker in het aardeteken Stier. Het proces is dan ook stroperig en verloopt stapje voor stapje. Stier geeft nu eenmaal niet zomaar zijn zekerheid en veiligheid prijs.

Hoe dit proces verder gaat verlopen, is in mijn beleven volkomen afhankelijk van hoe wij onze energie gaan richten. De revolutie zal in onszelf moeten gaan plaatsvinden en niet in de straten, pleinen of op open velden. Het gaat om het verhogen van onze trilling, door uit te zuiveren en ons te richten op ons hart. Uranus, als heerser van het teken Waterman, houdt er utopische idealen op na als het gaat om een humanitaire samenleving waarin vrijheid in verbondenheid een groot goed is. Het lijkt onmogelijk om een dergelijke toekomst na te streven, zolang de strijd tussen goed en kwaad voortwoekert. Toch hebben we deze weerstand nodig om bewust te worden, om te kunnen zien wat er nu werkelijk speelt. Een nieuwe, getransformeerde wereld is mogelijk, maar hiervoor is het echt noodzakelijk dat er een collectief ontwaken plaatsvindt om voldoende kritische massa te creëren die vervolgens een omslag kan bewerkstelligen. Hoe meer mensen wakker worden en hun bewustzijn verruimen, hoe eerder we deze drempel over kunnen. Het is nog niet te laat, maar de tijd dringt enorm. Laten we hoe dan ook vertrouwen op de magie van het leven wetende dat alles voorhanden is!

Graag wil ik jullie aandacht vestigen op onderstaand filmpje waarin Marcel Messing, als vertegenwoordiger van het land Utopia, een toespraak houdt. De inhoud ervan spreekt voor zich!

Klik hier voor de toespraak van Marcel Messing

Ilse C. ten Berge
11-2-2021

2021: een astrologisch jaaroverzicht (deel 2)

Net als in 2020 is ook nu weer de maand januari van grote betekenis. De toon voor de rest van 2021 wordt gezet met een aantal opeenvolgende gebeurtenissen. Allereerst valt de Nieuwe Maan van 13 januari 2021 conjunct Pluto in Steenbok. De komende weken zwelt de intensiteit in de atmosfeer dan ook verder aan. Pluto is de planeet van crisis en transformatie. Op collectief niveau wijst dit op schaduwgedrag dat zich nog sterker in de maatschappij gaat manifesteren. Dit leidt tot een nog grotere scheiding der geesten, wat onder meer het gevolg is van manipulatie en repressie. We worden aangezet tot diepgaande verandering in onszelf, om te ontwaken in iets dat dieper is dan je van te voren had kunnen bedenken. Een sterk transformerend proces in jezelf om de werkelijke grond van je bestaan bewust te worden (dark night of the soul), wat leidt tot een spirituele wedergeboorte.

Op dezelfde dag maakt Mars in Stier een vierkant met Saturnus in Waterman wat een sterk remmend effect heeft. Nieuwe initiatieven komen onder druk te staan: wat is haalbaar en wat niet. Waterman heerst onder andere over vrijheid, gelijkgestemden, groepen en netwerken. Dit aspect kan de aanzet zijn om oude groepen te verlaten en je bij nieuwe aan te sluiten waar je je wel vrij voelt en ongedwongen kunt zijn wie je in de diepste bent. Toen Uranus in Waterman liep heeft het internet een vlucht genomen. Het is dan ook niet ondenkbaar dat de komende jaren het internet en de toegang ertoe ingrijpend gaat veranderen.

Op 14 januari 2021 gaat Uranus rechtlopen, de revolutionaire krachten worden hiermee niet langer ingehouden maar gaan vol de ether in. Op 17 januari 2021 maakt Jupiter in Waterman vervolgens een vierkant met Uranus in Stier, en dit zet het proces van doorbraken, grote veranderingen en ontwaken flink wat kracht bij. Het biedt de nodige groeikansen! Jupiter in Waterman maakt de sfeer elektrisch geladen. Verwacht het onverwachte!

Zoals ik eerder schreef, gaat Mars op 20 januari 2021 een conjunctie met Uranus in Stier maken. Hiermee komt de planeet van actie samen met de planeet van revolutie. Het is een aspect dat zich lastig laat voorspellen, maar het kan heel goed duiden op protesten, rellen en opstanden. Het is een periode waarin de collectieve comfortzone onder vuur komt te liggen. Op het persoonlijke vlak is het verstandig om deze energieën goed te kanaliseren door in het oog van de orkaan te blijven. Verbind je met zuivere energieën en laat alles wat omgeven is met negativiteit links liggen.

Mercurius gaat dit jaar in luchttekens retrograde lopen, en wel in Waterman, Tweelingen en Weegschaal. Thema’s als informatie en communicatie worden dit jaar sterker benadrukt, temeer omdat de noordelijke maansknoop in Tweelingen loopt. Mercurius gaat op 15 januari 2021 al in de schaduwzone lopen. Dit betekent dat je alle informatie met een zeker voorbehoud tot je dient te nemen. In het informatietijdperk waarin we leven en de enorme hoeveelheid fake nieuws waarmee we overspoeld worden, blijft het lastig om te wegen wat juist is en wat niet. Neptunus is de planeet van nep en illusie en in het teken Vissen worden we omgeven door mist, nevelen en rookgordijnen. In feite wordt er constant een beroep gedaan op je intuïtie door de verbinding met het hart te maken. In de tabel aan de rechterkant van dit blog, tref je een overzicht wanneer Mercurius dit jaar retrograde loopt.

De noordelijke maansknoop loopt sinds mei 2020 in het informatieteken Tweelingen en blijft dit nog doen tot 18 januari 2022. Tweelingen kan twee gezichten laten zien, en het is niet altijd duidelijk welke kant het op gaat. Of anders gezegd: Tweelingen heeft de neiging om met alle winden mee te waaien. Dit houdt in dat je alle informatie op je pad goed moet checken op de zuiverheid ervan. De zuidelijke maansknoop loopt in Boogschutter, en vraagt ons om feiten en wat voor ons als waarheid aanvoelt met elkaar te verbinden. Het zal lastiger zijn om over en weer standpunten uit te wisselen als je niet op dezelfde golflengte zit. Blijf jezelf trouw, volg de wijsheid van het hart en ga onnodige discussies uit de weg. Het heeft geen enkele zin om anderen van iets te overtuigen (= Boogschutter) waar ze het toch niet mee eens zijn.

Tweelingen heerst ook over verkeer en reizen. De kans is groot dat ook in 2021 het vrij bewegen aan banden wordt gelegd door aanhoudende lockdowns en bijkomende restrictieve maatregelen. Het komt dus aan op cocoonen en dichtbij huis verblijven en hier je energie uithalen. Reizen in de geest wordt hiermee belangrijker en het is dan ook goed om allerlei zaken los te laten die je van je werkelijke pad afhouden. Een uitdaging, dat is zeker! 

Jupiter, de planeet van wijsheid, gaat van 13 mei tot 28 juli 2021 al even in het dromerige Vissen lopen. Wellicht krijgen we in deze periode een adempauze en wordt het gemakkelijker om te ontspannen. Vissen is ook verbonden met creativiteit en spiritualiteit. Het kan heilzaam zijn om de mystieke kant van het leven te gaan onderzoeken. En het draagt zeker bij aan het ontwakingsproces dat nu volop gaande is. Natuurlijk heeft Vissen ook een keerzijde en dat is vluchtgedrag. Blijf dan ook waakzaam, zeker omdat de planeet Pluto nog altijd in Steenbok loopt en de sloophamer blijft hanteren om bestaande structuren en systemen definitief onderuit te halen.

In 2023 gaat Pluto in de laatste graad van Steenbok lopen (= kritische graad). Van maart tot begin juni 2023 gaat Pluto al even het teken Waterman in. We zijn getuige van diepgaande veranderingen van de wereld waarin we leven. Dit roept de nodige angst op in de samenleving, en dit komt het collectieve bewustzijn niet ten goede. Angst trekt angst aan en creëert een neerwaartse energiespiraal. Er komt heel veel op ons af en dat vraagt het nodige van ons incasseringsvermogen. Het komt er echt op aan om stevig in je schoenen te staan en je zoveel mogelijk te vrijwaren van negativiteit.

Steenbok is verbonden met systemen en structuren en Waterman met utopieën en hoge idealen. En zo kan er een ideale samenleving worden nagestreefd, die voor de bedenkers ervan grenst aan de ultieme maakbaarheid. Wat mij betreft berust deze gedachte op een illusie omdat het verre van natuurlijk is. De schepping kun je nu eenmaal niet om de tuin leiden. Maar voordat we een nieuwe wereld kunnen gaan opbouwen die werkelijk berust op vrijheid en menslievendheid, moeten we ons nog door de laatste graden van Pluto in Steenbok heen worstelen.

Toen Pluto in 2008 in Steenbok ging lopen werd duidelijk dat het financiële systeem op zijn laatste benen liep. De wereld was getuige van een enorme financiële crisis. In plaats van de nodige hervormingen door te voeren werd alles afgedekt en is het van binnenuit als een kankergezwel verder gaan woekeren. Als Pluto straks op de laatste graad staat dan komt deze ellende in alle hevigheid naar buiten. In feite komt de gehele cyclus samen om de laatste puinhopen op te ruimen, want dan pas kunnen we verder. Het is behoorlijk naargeestig en kan ook heel beklemmend aanvoelen, maar de huidige astrologische processen weerspiegelen dit nu eenmaal. En al zijn er astrologen die aangeven dat met de conjunctie tussen Jupiter en Saturnus in Waterman het Watermantijdperk is begonnen, ik deel deze mening niet. Wel, en dat wil ik nogmaals benadrukken, heeft iedereen de mogelijkheid om aan zichzelf te werken en een positieve bijdrage te leveren aan een leefbare samenleving voor ons allemaal. Wees creatief en probeer buiten de kaders te denken (= Waterman). En dit heeft ontegenzeggelijk een positief effect op het collectieve bewustzijn en het proces van ontwaken.

In 2021 hebben we ook weer een aantal eclipsen die het kosmische portaal openen voor belangrijke veranderingen in ons leven. De zonsverduistering op 10 juni 2021 valt in het teken Tweelingen en de totale zonsverduistering op 4 december 2021 in Boogschutter. Tegen die tijd kom ik hier nader op terug.

Cheiron loopt sinds 2018 in Ram en blijft hier nog tot en met 2027. Cheiron is strikt genomen geen planeet, maar een asteroïde. In de astrologie heeft Cheiron echter een belangrijke functie, omdat hij verbonden is met de wond van de ziel. Het teken Ram is onder meer verbonden met moed, assertiviteit, voor jezelf opkomen alsook met onze identiteit. Dit impliceert dat we collectief worden geconfronteerd met assertiviteitsproblemen, het tonen van moed en op een gezonde manier voor jezelf opkomen. Deze thema’s staan ook in 2021 onder druk en dat dwingt ons onverlet om onze identiteit grondig onder de loep te nemen. Waar lopen we voor weg? Waar durven we niet voor onszelf op te komen? Het getuigt van moed om je schaduwkanten onder de ogen te durven zien en hieraan te werken. Cheiron is hiermee een belangrijk sleutelfiguur in het collectieve genezingsproces, want de kracht is in het kleine gelegen.

Tot slot wil ik nog een interessant interview met astrologe Karin Hamaker-Zondag onder de aandacht brengen. In het licht van wat we de komende jaren aan kosmische energie kunnen verwachten, is het zeker de moeite waard om te bekijken. En hierop aansluitend wens ik iedereen veel positieve energie voor dit jaar!

Blessed is the person who sees the need, recognizes the responsibility,
and actively becomes the answer. ~ William Arthur Ward

Ilse C. ten Berge
12-1-2021

Klik hier om deel 1 nogmaals te lezen.