Categorie archief: Transformational astrology

Belangrijke astrologische processen in maart 2020

In mijn laatste blogartikel heb ik al aangegeven dat maart een belangrijke maand zou worden. Een understatement dat mag duidelijk zijn! Inmiddels is ons land net als veel andere landen min of meer in lockdown en vertoeven we massaal in een sociaal isolement c.q. quarantaine. Het coronavirus heeft plaatsgemaakt voor een collectief angstvirus met grote gevolgen. Er is nog altijd sprake van grote onzekerheid en onduidelijkheid, want hoe gevaarlijk is het virus nu werkelijk? Het feit dat veel mensen slechts aan zichzelf denken en op grote schaal zijn gaan hamsteren roept veel vragen op. Wat is hier nu werkelijk aan de hand?

Astrologisch gezien, hebben we nog altijd te maken met het Vissen-seizoen (zie vorige artikel). Daarnaast heeft de Volle Maan in Maagd oppositie Neptunus in Vissen voor veel verwarring, hoog oplopende emoties en onder andere een run op hygiënische producten gezorgd. Mercurius, de planeet van communicatie, loopt inmiddels weer recht, maar bevindt zich nog tot 30 maart 2020 in schaduw. Verder is Mercurius sinds vandaag (16 maart) weer in Vissen gaan lopen. Dit impliceert dat we er nog niet zijn. De mist wordt weer opgetrokken en het is voorlopig voorbij met helder denken. Mercurius voelt zich namelijk niet lekker in dit waterige teken, en kan zich van alles en nog wat in zijn hoofd halen. Als gevolg van de negatieve angstspiraal staan de beurzen in het rood. Er is zelfs een angstmeter (!), de AEX Volatiliteitsindex, die onder andere de nervositeit op de beurs meet en die is enorm omhooggeschoten. Kortom, als paniek de realiteitszin verdringt dan is het einde zoek. Het komt nu dus aan op voelen (= Vissen), en luisteren naar je innerlijke stem en je vooral niet gek laten maken door de vaak tegenstrijdige nieuwsberichten die de media verspreiden.

Angst is een lage energie die verbonden is met de tweede dimensie, of dit nu angst is voor de dood of angst voor tekorten. Angst trekt angst aan en hiermee wordt een energiespiraal gecreëerd die in mijn beleven vele malen gevaarlijker is dan het coronavirus. Als mensen hun gezonde verstand verliezen, dan kan dit verstrekkende gevolgen hebben. Angst is beklemmend en zorgt ervoor dat je naar beneden wordt gezogen. Vertrouwen hebben is dan ook het sleutelwoord in deze periode van onzekerheid. Er is altijd overvloed als je maar hoog insteekt en je niet verbindt met massahysterie. In mijn verdiepingsartikel ‘Leven in verbinding met natuurlijke cycli’ ga ik uitgebreid in op de diverse dimensies (waaronder de tweede dimensie) en hoe deze zich verhouden met de cyclus van crisis en vernieuwing en de mondiale crisis die wordt veroorzaakt door onethisch handelen. Voor meer informatie en bestellen, klik hier.

Foto door Suzy Hazelwood op Pexels.com

Op 20 maart begint de astrologische lente en verruilt de Zon het teken Vissen voor het fiere teken Ram. Op 24 maart volgt de Nieuwe Maan in Ram. Dit gaat heel anders aanvoelen, omdat Ram een actiegericht teken is! Mars in Steenbok maakt kort daarna een conjunctie met Jupiter en wel op de graad van de Saturnus-Pluto conjunctie. Mars activeert dus samen met Jupiter deze belangrijke cyclus, en de impact hiervan wordt ons nu op collectief niveau duidelijk gemaakt. Ongetwijfeld wordt de omvang van de economische schade als gevolg van de genomen overheidsbesluiten zichtbaar en dwingt dit om passende maatregelen te nemen. Aan de andere kant is het noodzakelijk om met deze overdosis aan Steenbok-energie aan onszelf te werken en uitgediende structuren in onszelf te ontmantelen. Jupiter kan ons vervolgens helpen om diepere lagen te helen.

Op 22 maart 2020 gaat er een heel andere wind waaien: Saturnus gaat dan al even in het sociale en vrijheidslievende teken Waterman lopen. Zoals altijd werpt Saturnus zijn schaduw vooruit. Zo las ik ergens dat social distancing, ofwel het vermijden van sociale contacten als gevolg van het coronavirus, een negatieve uiting is van Saturnus in Waterman. Waterman is verbonden met thema’s als de samenleving, humanisme, netwerken, groepswerk, toekomst, gelijkheid, rechtvaardigheid, ideologie, exacte wetenschappen, technologie en dergelijke. Saturnus gaat deze gebieden de komende tweeënhalf jaar reorganiseren. Er is hier werk aan de winkel en het is tijd voor nieuwe structuren. Waterman is ook een visionair teken en is zijn tijd vaak ver vooruit. In dit licht gezien, is het van belang dat op 31 maart Mars en Saturnus conjunct staan in de eerste graad van Waterman. Dit is het moment van activatie van The Great Mutation: de start van de cyclus van Jupiter en Saturnus in het element Lucht, die op 21 december, de dag van de winterzonnewende, plaatsvindt. Deze cyclus duurt 200 jaar en duidt op grote verschuivingen op sociaaleconomisch vlak.

In mijn beleven geeft Mars, als hij samen met Saturnus aan de hemel staat, de aanzet tot verder ontwaken en het bewustworden van een nieuwe tijdsgeest waarin er zaadjes worden geplant voor een nieuwe visie en een nieuw paradigma. Het is hard nodig dat we het collectieve bewustzijn op een hoger plan brengen door aan onszelf te werken. De stap van de een is hierbij de stap van de ander. Wat zich nu in het collectief afspeelt is een flinke waarschuwing en dwingt tot zelfreflectie en bezinning. Is dit de weg die we willen bewandelen of bevrijden (= Waterman) we ons van oude dogma’s en denkbeelden die onze beschaving om zeep helpen. Het antwoord is in onszelf gelegen!

Ilse C. ten Berge
16-3-2020

Nieuwe Maan in Vissen & Mercurius retrograde

Met de Nieuwe Maan in Vissen (23 februari 2020) zijn we aan de afronding begonnen van het astrologische jaar. Vissen is het laatste teken van de dierenriem: hier komt alles samen. Het 12e huis dat verbonden is met dit neptuniaanse teken, is het levensgebied van onder andere het collectieve onbewuste, vorige levens, karma, mysteries, dromen, spiritualiteit en ook van quarantaine, ziekenhuizen en gevangenissen. Neptunus loopt sinds 2012 in het eigen teken Vissen en dat is goed te merken. Ik heb al vaker gememoreerd dat de schaduwzijde van Vissen garant staat voor leugen en bedrog, hypes en massahysterie. Neptunus heerst ook over virussen. Het is in die zin niet vreemd dat sinds de Nieuwe Maan in Vissen heeft plaatsgevonden de collectieve angst voor het coronavirus is toegenomen.

Mercurius retrograde in Vissen draagt hier natuurlijk graag zijn steentje aan bij. De massamedia verspreiden dan ook het ene nieuwsbericht na het andere om het collectief te informeren over de gevaren van deze nieuwe, dodelijke ziekte. En als er vervolgens geen relevante nieuwsfeiten te melden zijn dan wordt er wel ‘nieuws’ gecreëerd. In mijn optiek wordt er op deze manier enkel angst en verwarring gezaaid. En mocht je vervolgens op de angsten van het collectieve onbewuste aanhaken, dan word je onherroepelijk naar beneden gezogen en val je ten prooi aan een beklemmend, onbestemd gevoel (= Neptunus in Vissen). Natuurlijk is waakzaamheid geboden als er influenza heerst. Maar er waart elk jaar wel een of ander griepvirus rond en elk jaar kost dit mensenlevens. In de meeste gevallen komt dit door ernstige complicaties als gevolg van een bijkomende bacteriële infectie. De ene keer is het griepvirus hardnekkiger dan het andere. Virussen zijn namelijk heel slim, omdat ze continu muteren. Dit is hun manier om te overleven. Dood hoort bij het leven of zoals de boeddhisten dat zo mooi zeggen: ‘De dood wandelt altijd met je mee’. Het klinkt ongezellig, maar in onze maakbare wereld hebben we een collectieve angst voor de dood ontwikkeld. Dit is niet wat we willen, we moeten vooruit om alles uit het leven te halen. En zo is de dood een taboe geworden.

Mercurius retrograde in Vissen duidt op mist en miscommunicatie. We hebben gewoon nog niet alle feiten op een rijtje! In die zin vind ik het nogal ver gaan om dit virus nú al met de Spaanse griep te vergelijken. Laten we niet vergeten dat de Mexicaanse griep destijds ook als moordmachine werd gepresenteerd, wat later een storm in een heel groot glas water bleek te zijn. Er zijn astrologen die dit virus en de economische schade die hiermee gepaard gaat toewijzen aan de conjunctie tussen Saturnus en Pluto van 12 januari 2020. Persoonlijk vind ik dat een te sterke vergelijking. Wat mij betreft hebben we te maken met een niet te onderschatten invloed van Neptunus in Vissen. En het zou mij niet verbazen als juist het ondermijnende effect hiervan de mensheid een veel grotere schade toebrengt (= collectieve angst en massahysterie) dan het coronavirus. Er wordt ook wel gezegd dat het overwinnen van angst het begin van wijsheid is. Louise Hay schrijft in haar werk ‘Heel je lichaam’, dat de griep een ‘reactie is op massa negativiteit en massa geloof, angst en het geloof in statistieken’. De bevrijdende affirmatie is volgens haar: ‘Ik sta boven de algemene overtuiging en de zogenaamde effecten van seizoenen. Ik ben vrij van alle verstopping en beïnvloeding’.

De Volle Maan in Maagd op 9 maart 2020 valt oppositie Neptunus. Mercurius loopt dan ook nog retrograde, maar dan in Waterman. De onrust en de aangewakkerde massahysterie over het griepvirus zal tegen die tijd een hoogtepunt bereiken en het nieuws zal ongetwijfeld in het teken staan van allerlei praktische hygiënemaatregelen om je ertegen te beschermen, zoals mondkapjes en alcoholgel. Om vervolgens tot de ontdekking te komen dat dit allang is uitverkocht of tegen woekerprijzen wordt aangeboden, zodat je er nog niets aan hebt. Hoe dan ook hebben we nog altijd niet het volledige plaatje in beeld en is er nog veel in mysteries gehuld. Mercurius gaat op 10 maart rechtlopen en verlaat pas eind maart 2020 de schaduwzone.

Zoals gezegd staan we nu nog onder sterke invloed van de energie van Vissen. Het duurt nog even voordat de Zon op 20 maart 2020 in het pionierende teken Ram gaat lopen. Het is nu dus een goede tijd om in het reine met onszelf te komen en datgene los te laten wat ons niet langer voedt. Vaak hebben we de neiging om in cirkeltjes rond te lopen, omdat we het zicht op onszelf zijn kwijtgeraakt. We laten de schijnwerpers vol schijnen op een bepaald probleem dat in ons leeft, en zien daardoor de schaduw niet meer die er rondom aanwezig is. Met andere woorden: we overzien het hele veld niet meer en graven ons steeds dieper in. Beperkende overtuigingen die uit angst voortkomen, maken de dienst uit en het wordt steeds moeilijker om ‘out of the box’ te denken. Het helpt zeker niet om kopje onder te gaan en weg te vluchten voor wat er werkelijk speelt (= Neptunus in Vissen). Op het hogere niveau werkt Neptunus in Vissen transcenderend uit en helpt het ons om bij onze ‘spirituele kern’ te komen door te onthechten en met de innerlijke stroom mee te gaan. Dat laatste is van groot belang op onze weg van zelfwerkzaamheid.

In mijn artikel ‘Zelfwerkzaamheid, van schaduw naar Licht’ (voor meer informatie en bestellen, klik hier), diep ik het thema schaduwwerking verder uit. We hebben namelijk allemaal een schaduw waarvan we ons vaak niet bewust zijn. We zeggen niet voor niets dat iets zijn schaduw vooruitwerpt. Ofwel: alles wat we in onszelf ontkennen, wordt ons vaak op een onverwacht moment en op minder prettige wijze onder de aandacht gebracht. Als je bewust aan je schaduwkanten werkt, wordt het leven een stuk overzichtelijker. In die zin, wil ik nog even stilstaan bij de conjunctie tussen Saturnus en Pluto in Steenbok. Iemand zei mij laatst dat dit een enorme wake up call is geweest. Ik onderschrijf dit zeer zeker en dit geldt met name voor het levensgebied (= astrologische huis) waar deze conjunctie heeft plaatsgevonden. Het is een aanrader om eens te kijken hoe deze conjunctie de geboortehoroscoop beïnvloedt, omdat dit levensgebied het komende jaar volop in de schijnwerpers staat. Mars, de planeet van actie, gaat de belangrijke cycli van 2020: Saturnus conjunct Pluto, Jupiter conjunct Pluto en Jupiter conjunct Saturnus, binnenkort activeren.

Dit wordt een belangrijke maand, en in een volgend artikel kom ik hier uitgebreid op terug. Mars loopt inmiddels in Steenbok en komt op 20 maart 2020 (de dag van de lente-equinox) aan op de graad van de Saturnus-Pluto conjunctie. We worden aan het werk gezet om belangrijke structuren in ons leven te reorganiseren. Saturnus en Pluto in Steenbok dwingen ons namelijk om alles uit ons leven te elimineren en te vernietigen wat is uitgediend om weer schoon op te kunnen bouwen. De relatie die we met onszelf hebben, zien we weerspiegeld in de buitenwereld (= schaduwwerking). Oude systemen en structuren die niet langer de groei van de mens ondersteunen worden afgebroken. De kracht van Pluto kunt je vergelijken met een sloophamer, en dat gaat er zeker niet zachtzinnig aan toe. In onze samenleving zie je dit heel sterk bij de afbraak van de verzorgingsstaat en het sluiten van verzorgingstehuizen waarbij kwetsbare groepen tussen wal en schip vallen. Nu Saturnus voorbij Pluto is, kunnen er nieuwe, duurzame structuren worden opgebouwd die de mensheid in positieve zin ondersteunt. Let wel, in Steenbok gaat dit niet snel. Verder moeten we het heft wel in eigen hand nemen en de verantwoordelijkheid dragen voor ons eigen leven.

Mars activeert eind maart ook de cyclus tussen Jupiter en Pluto in Steenbok, en dan kunnen we op een dieper niveau aan innerlijke heling werken. Verder is van belang dat op 22 maart 2020, Saturnus al heel even in het teken Waterman gaat lopen. Er gaat een heel andere wind waaien! Op 31 maart staan Mars en Saturnus conjunct in de eerste graad van Waterman. Dit is het moment van activatie van The Great Mutation: de start van de cyclus van Jupiter en Saturnus in het element Lucht. Deze cyclus duurt 200 jaar en duidt op grote verschuivingen op sociaaleconomisch vlak. We staan dan ook op de drempel van een nieuw tijdperk, die door veel astrologen als de prelude van het Watermantijdperk wordt gezien. Pluto gaat namelijk in 2024 in Waterman lopen. De eerste glimpen van een nieuwe dageraad kunnen we opvangen als Mars eind maart in Waterman gaat lopen en een conjunctie met Saturnus maakt. Tijden gaan veranderen, en dat is niet alleen een heel inspirerende gedachte maar stemt ook hoopvol!

Ilse C. ten Berge
1-3-2020

2020: een belangrijk kantelpuntjaar

Het afgelopen jaar is heel intensief geweest en ook in 2020 worden we weer voor het nodige geplaatst. We bevinden ons op een kantelpunt, ofwel de overgang tussen tijdperken waarbij oude structuren worden afgebroken om de weg vrij te maken voor een totaal nieuwe manier van leven. En zoals bij elke geboorte zijn barensweeën pijnlijk. Het nieuwe decennium start intens met een maansverduistering in Kreeft op 10 januari 2020, gevolgd door een belangrijke conjunctie tussen Saturnus en Pluto op 12 januari 2020. Hierover straks meer.

Het keerpunt in ons collectieve bewustzijn wordt gesymboliseerd door de start van drie nieuwe cycli: Saturnus-Pluto, Jupiter-Pluto en Jupiter-Saturnus. Op 22 maart 2020 verruilt Saturnus het sobere teken Steenbok voor het vrijheidslievende teken Waterman. Op 5 april maakt Jupiter zijn eerste conjunctie met Pluto, en herhaalt dit vervolgens op 30 juni en 12 november 2020. Op 19 december 2020 gaat Jupiter ook in Waterman lopen. Op 21 december 2020 staan Jupiter en Saturnus conjunct op 0° Waterman.

De cyclus van Jupiter en Pluto in Steenbok is van groot belang ondanks dat deze in tegenstelling tot de twee andere cycli relatief korte duurt, namelijk 12 jaar. Jupiter is onder andere de planeet van wijsheid en genezing, maar hij kan de zaken ook opblazen en uit de bocht laten gieren. In positieve zin kan Jupiter het zelfvertrouwen herstellen dat het laatste jaar flink averij heeft opgelopen. Het kan ons aanzetten om nu toch echt belangrijke en duurzame veranderingen in onszelf door te voeren op weg naar innerlijke heling. In negatieve zin kan het leiden tot ongebreidelde hebzucht en machtswellust. Het wordt nu even technisch, maar de laatste conjunctie tussen Jupiter en Pluto vindt plaats op 22°51 Steenbok en dit is op 4 boogminuten na de exacte plek waar Saturnus en Pluto op 12 januari 2020 conjunct staan, namelijk op 22°47 Steenbok. Voor mij is dat een aanwijzing dat we het komende jaar druk doende zijn met het aanbrengen van de nodige grondige verbeteringen die ons leven in positieve zin kunnen veranderen.

Het duurt nog wel tot het eind van dit jaar, maar de start van de cyclus tussen Jupiter en Saturnus, die normaliter 20 jaar duurt, is van significant belang. Het is namelijk het begin van een grote cyclus die weer twee eeuwen duurt. De laatste 200 jaar vielen deze conjuncties grotendeels in het element aarde en heeft het materialisme een enorme vlucht genomen. De komende 200 jaar gaat er een heel andere sociaaleconomische wind waaien, waarbij nieuwe ideeën en idealen, nieuwe technologieën, creatieve netwerken en dergelijke het licht gaan zien. De implementatie ervan zal niet gelijk zichtbaar zijn, maar een grote verschuiving is het wel.

In mei 2020 gaat de Noordknoop in Tweelingen lopen en de Zuidknoop in het tegenoverliggende teken Boogschutter. Ook dit is een belangrijke verschuiving, omdat de lessen op ons pad niet langer samenvallen met de tekens Kreeft en Steenbok. Dit betekent beduidend minder emoties en hardvochtigheid, en een grotere focus op communicatie en informatie. We hebben nog wel een drietal eclipsen in Kreeft en Steenbok voor de boeg, waarvan de laatste (een maansverduistering) op 5 juli 2020 plaatsvindt.

Naast de gebruikelijke retrogradeperioden van Mercurius, krijgen we dit jaar ook te maken met Venus en Mars die voor langere tijd retrograde gaan lopen. Dit is in feite om het jaar zo, en dit zijn meestal jaren waarin we geconfronteerd worden met de nodige vertragingen in ons leven. Venus gaat op 13 mei 2020 retrograde lopen in Tweelingen en draait op 25 juni 2020 weer recht. Mars gaat op 10 september 2020 retrograde lopen in het eigen teken Ram en gaat pas weer op 14  november 2020 rechtlopen. Elke retrogradeperiode wordt gekenmerkt door een schaduwperiode hieraan voorafgaand alsook daarna. Dit impliceert dat we een veel langere periode bezig zijn met het herkauwen van allerlei zaken. De tweede helft van 2020 worden we gedwongen om meer naar binnen te keren dan dat we op het uiterlijke vlak dingen kunnen initiëren. Maar tegen die tijd zal ik hier nog op terugkomen.

En dan nu weer terug naar het heden. Op 10 januari 2020 vindt er een maansverduistering plaats op 20 graden Kreeft. Opvallend is dat deze oppositie de conjunctie van Saturnus en Pluto valt. Een maansverduistering is een verduisterde volle maan. Hoe dan ook komen er dingen aan het licht die ons emotioneel kunnen raken en die ons aanzetten om constructieve veranderingen door te voeren. De Noordknoop in Kreeft brengt ons in contact met onze eigen behoeften. Terwijl de Zuidknoop in Steenbok ons vraagt om oude verantwoordelijkheden los te laten. In contact met Saturnus en Pluto duidt dit echt op het bewustworden en transformeren van uitgediende gedragspatronen, oude gewoonten en onverwerkte lagen die nog afgepeld moeten worden. Ofwel, we worden collectief aangezet tot het vormgeven aan herstructurering van onze ware bestemming.

Op 11 januari 2020 gaat Uranus, de planeet van doorbraken en plotselinge veranderingen rechtlopen. Dit geeft deze eclips iets onvoorspelbaars mee. In positieve zin kan er plotseling iets worden vlot getrokken dat al maanden voortsleepte. Ook kan het belangrijke inzichten geven, die we kunnen gebruiken om een andere koers te gaan varen. 

Saturnus, de planeet van zelfwerkzaamheid, staat op 12 januari 2020 samen aan de hemel met Pluto, de planeet van crisis en transformatie. Het is een eenmalige transit, en was in 2019 al heel sterk voelbaar. Het luidt een nieuwe cyclus van ongeveer 35 jaar in. Het is dan ook nu of nooit! Het is noodzakelijk (Pluto) om op een constructieve manier (Saturnus) met het verleden (Zuidknoop in Steenbok) aan de gang te gaan om oud karma te helen. Saturnus zegt dat het hiervoor tijd is en Pluto intensiveert de boel net zolang totdat je de handschoen oppakt om naar je bodem af te dalen. Pluto confronteert ons altijd met onze eigen schaduw (onderwereld). Als we de confrontatie vervolgens aangaan, dan kunnen we onze diepere emoties en behoeften onderzoeken en bewustworden. Hier ligt de essentie van onze heling. Dit wordt nog indringender als je planeten of sensitieve punten hebt rond de 20 – 24 graden Ram, Kreeft, Weegschaal en Steenbok.

Iets van een geheel andere orde. Mijn blog bestaat alweer 8 jaar en ik heb in die periode ruim 70 artikelen geschreven. Hiervoor had ik ongeveer 2 jaar een ander astrologisch blog, dus er is de afgelopen 10 jaar het nodige uit mijn virtuele pen gevloeid. Zoals jullie wellicht wel weten, heb ik sinds de zomer van 2018 het roer omgegooid. Geen astrologische nieuwsverslagen meer, maar nu meer vanuit mijzelf en gericht op astrologische cycli, transformatieprocessen en persoonlijke groei. Vorig jaar ben ik begonnen met het schrijven van verdiepingsartikelen. Voornamelijk omdat ik op bepaalde onderwerpen dieper wil ingaan, die in mijn ogen minder geschikt zijn voor het reguliere blog. We leven nu eenmaal in een bijzondere, maar ook in een heel ingewikkelde tijd waarin het vaak lastig is om je staande te houden. Met deze artikelen beoog ik om een handreiking te geven, om mee te kunnen bewegen met de grote veranderingen waar we collectief voor geplaatst worden. In die lijn ben ik van plan om een e-book te schrijven waarin ik de astrologische tijdslijn voor de komende jaren wil uitdiepen, ook weer gericht op transformatie en persoonlijke groei.

Het blijft aftasten of de nieuw ingeslagen weg ook door anderen gevolgd wordt, en ik moet zeggen dat dit mijn verwachtingen heeft overtroffen. Ik ben oprecht blij dat ik anderen mag inspireren met mijn (blog)artikelen, en dit sterkt mij ook om zo verder te gaan. De verdiepingsartikelen zijn overigens tegen een kleine vergoeding bij mij te bestellen. Voor meer informatie, klik hier. Het laatste artikel: ‘Zelfwerkzaamheid, van schaduw naar Licht’ is heel actueel en biedt een handreiking om met de huidige transformatieve energieën mee te bewegen.

Het zal jullie ongetwijfeld zijn opgevallen dat er steeds meer irritante reclame op mijn blog verschijnt. Ik ben dan ook voornemens om met de inkomsten van de verdiepingsartikelen het blog reclamevrij te maken en vooral ook te houden. Het lijkt mij een mooi voornemen voor het nieuwe jaar!

Ilse C. ten Berge
8-1-2020

Winter Solstice Blessings

Om 5.21 is de Zon in Steenbok gaan lopen (wintersolstitium). We gaan nu een periode van drie maanden tegemoet waarbij we naar binnen keren. Als we op onze schreden terugkeren dan kunnen we het licht in onszelf gewaarworden. Er ontstaat ruimte om de stilte te vinden.

De komende tijd gebeurt er het nodige aan de hemel. Op 26 december volgt een belangrijke zonsverduistering op 4 graden Steenbok. Op 10 januari 2020 vindt er een maansverduistering plaats op 20 graden Kreeft. En op 12 januari 2020 staan Saturnus en Pluto conjunct in het sobere teken Steenbok.

Het afgelopen jaar is bij tijd en wijle heel intensief geweest. In deze tijd van bezinning kunnen we dit nog eens de revue laten passeren. Wat behouden we en wat laten we los. Welke weg slaan we in op de valreep van een nieuw decennium?

Wie behoefte heeft aan meer verdieping, kan bij mij het nieuwste artikel bestellen: ‘Zelfwerkzaamheid, van schaduw naar Licht’. Voor meer informatie, klik hier

Ilse C. ten Berge
22-12-2019

Astrologie in december 2019: op de valreep van een nieuw decennium

De maand december wordt astrologisch gezien een bijzondere maand en wel om diverse redenen. Allereerst is op 3 december 2019 Jupiter in Steenbok gaan lopen. Jupiter voelt zich het beste thuis in het eigen vuurteken Boogschutter en in het waterteken Kreeft, waar het in verhoging staat. Jupiter staat niet sterk in Steenbok, omdat zijn expansieve energie gekanaliseerd wordt in het element aarde. Jupiter’s natuurlijke optimisme wordt dan ook in Steenbok getemperd, en dit gaan we zeker merken. De gemoederen zullen waarschijnlijk meer tot bedaren komen. Zoals ik in eerdere artikelen al schreef, heeft Jupiter in Boogschutter in verbinding met Neptunus in Vissen voor de nodige hypes gezorgd. De huizenprijzen zijn inmiddels tot recordhoogtes gestegen, en op de beurzen konden enorme winsten gemaakt worden. Nu Jupiter in Steenbok loopt, keert het realisme weer terug en mijn verwachting is dat dit op het financieel-economische vlak zeker gaat uitwerken. We moeten harder werken om onze idealen na te streven, maar we kunnen dit nu wel doelgerichter doen.

Op 12 december vindt er een volle maan plaats in het communicatieve teken Tweelingen. Nu is dat op zichzelf niet zo bijzonder, maar op dat moment staat Venus ingeklemd tussen Saturnus en Pluto in Steenbok. Venus in Steenbok is al redelijk ingetogen, maar onder invloed van deze zware jongens wordt het er niet vrolijker op. Venus is een persoonlijke planeet en onder meer verbonden met relaties en geld. Met een volle maan komen er altijd dingen aan het licht en dit brengt meestal de nodige emoties met zich mee. Deze samenstand geeft dan ook een signaal af, en werpt de schaduw vooruit naar de komende conjunctie tussen Saturnus en Pluto in Steenbok die op 12 januari 2020 plaatsvindt. De energie ervan is het afgelopen jaar sterk voelbaar geweest. Om die reden geef ik nog even een korte samenvatting wat we kunnen verwachten:

Saturnus, de planeet van zelfwerkzaamheid, is nu aan zijn opmars begonnen om Pluto, de planeet van crisis en transformatie, in te halen. Dit geeft een gevoel van urgentie te zien. Het is noodzakelijk (Pluto) om op een constructieve manier (Saturnus) met het verleden (Zuidknoop in Steenbok) aan de gang te gaan om oud karma te helen. Saturnus zegt dat het hiervoor tijd is en Pluto intensiveert de boel net zolang totdat je de handschoen oppakt om naar je bodem af te dalen. Pluto confronteert ons altijd met onze eigen schaduw. Als we de confrontatie vervolgens aangaan, dan kunnen we onze diepere emoties en behoeften onderzoeken en bewustworden. Hier ligt de essentie van onze heling.

De komende weken komen we in het oog van de orkaan terecht. Ook al suggereren sommige astrologen anders, maar in mijn beleven gaan we de compressie die van Saturnus conjunct Pluto uitgaat echt wel voelen in ons persoonlijke leven. Naast Saturnus en Pluto, staan er begin januari 2020 ook de Zon, Ceres en Mercurius op een kluitje, zo rond de 21-23 graden Steenbok. Saturnus in contact met Pluto kondigt een definitief einde van iets aan. Het verleden komt zeker niet meer terug. We bewegen ons naar andere tijden, waarbij het aan komt op versobering en zelfwerkzaamheid. Tegelijkertijd geven de gebeurtenissen in ons leven ons de mogelijkheid om op een hoger niveau van bewustzijn te komen door een oude wereld los te laten. Wat mij betreft is dat de synthese van waar we nu collectief doorheen trekken.

Verder gaat op 14 december 2019 Cheiron, de gewonde genezer, weer rechtlopen. Cheiron loopt inmiddels in het vuurteken Ram, en dit houdt in dat we geconfronteerd worden met het helen van identiteitsvraagstukken. Kunnen we goed bij onszelf blijven of steken we nog veel energie in het pleasen van anderen. De komende maanden kunnen we met deze thema’s aan de slag.

Op 22 december 2019 vindt de zonnewende of wintersolstitium plaats. Dit is elk jaar een gedenkwaardig moment want met de intrede van de Zon in Steenbok keren we op onze schreden terug. De komende drie maanden staan in het teken van zelfreflectie en bezinning. Gedurende deze periode hebben we extra behoefte aan licht en energie. Aan de hemel staat de Zon gedurende drie dagen ogenschijnlijk stil, waardoor we het nieuwe jaar dat voor ons ligt op een dieper niveau op ons in kunnen laten werken. Tijdens het wintersolstitium wordt dan ook de terugkeer van het Licht gevierd. Zeker gezien de turbulente tijden waarin we leven, is dit een mooi moment om de weg naar binnen te gaan.

Op 25 december 2019 vindt er een totale zonsverduistering plaats op 4° in Steenbok. Dit is trouwens de laatste eclips in Steenbok voor de komende negen jaar. Een zonsverduistering is een natuurverschijnsel dat ontstaat als de maan zich tussen de zon en de aarde begeeft en tijdelijk het licht van de zon blokkeert. Een eclips vindt altijd plaats nabij de maansknopen, en opent hiermee het portaal naar verandering. Eclipsen fungeren als wegwijzers op ons pad en leiden ons naar onze ware bestemming. Een eclips neemt altijd iets weg uit ons leven, en dat kan op het materiële vlak zijn, het kan om personen gaan, maar het kan ook duiden op bepaalde gedragspatronen die niet langer functioneel zijn. Deze periode kan soms crisisachtig verlopen, zeker als er sprake is van scheidingen, sterfgevallen, ziektes of ontslag.

De uitwerking van een eclips is niet altijd gelijk zichtbaar. Er wordt namelijk tijdelijk iets verduisterd, in dit geval de Zon die ons diepste wezen vertegenwoordigt. We hebben voor een bepaalde periode niet het volledige zicht op onszelf, en worden naar onze diepere emoties gezogen. Deze eclips valt nabij de zuidelijke Maansknoop in Steenbok en dit benadrukt nog meer dat er een belangrijk hoofdstuk in ons leven wordt afgesloten. Ook al worden eclipsen met het einde der dingen geassocieerd, dat wil niet zeggen dat een eclips dan ook slecht is. Deze eclips valt conjunct Jupiter en driehoek Uranus. Dit geeft een beeld te zien van belangrijke doorbraken, kansen en inzichten die ons weer verder helpen op ons pad. Best hoopvol dus!

Op 27 december 2019 vindt de jaarlijkse conjunctie van de Zon en Jupiter plaats, een dag na de zonsverduistering. Het brengt zeker licht in de duisternis, nu de energie in Steenbok fors toeneemt. Op 29 december gaat Mercurius ook in Steenbok lopen en staat er een stellium van vijf planeten aan de hemel in dit serieuze en sobere teken. Steenbok is ook een zakelijk teken, en dit weerspiegelt dat er de komende tijd veel werk aan de winkel is. Het is wat mij betreft geen tijd om zomaar achterover te leunen en vakantie te vieren. We hebben het nodige innerlijke werk te verrichten op de valreep van een nieuw decennium.

Zo kreeg ik de vraag of gezien de roerige tijden waarin we leven de mensheid de urgentie gaat voelen dat het vernietigen van de prachtige natuur om ons heen (zoals ontbossing door mensenhanden) onze planeet om zeep helpt. Is er nog hoop voor de aarde waarop we met zovelen wonen, en valt er een omslag in het collectieve denken te verwachten? Dit is een lastige vraag om te beantwoorden, omdat het een heel groot levensthema is dat ons allemaal aangaat. Zoals ik het zie heeft het geen zin om hier tegen te strijden, omdat wat gebeuren moet toch wel gebeurt. Dit zeg ik niet om fatalistische redenen, maar meer omdat we te maken hebben met een collectieve schaduw die zich steeds verder aan ons opdringt. In mijn beleven kunnen we het tij alleen maar keren als we aan onze schaduw werken. De stap van de een is namelijk de stap van de ander. In die zin geloof ik zeker in kleinschalige, duurzame initiatieven die een voorbeeld zijn voor anderen. En als voldoende mensen het heft in eigen hand nemen en gaan inzien dat zelfwerkzaamheid het credo is, dan heb ik alle hoop dat er uiteindelijk een kantelpunt in het collectieve bewustzijn komt. De realiteit is echter dat we nog niet zover zijn, en dat er echt nog veel innerlijk werk te verzetten is.

Het jaar 2020 wordt een kantelpuntjaar. Er starten diverse belangrijke cycli waaronder die van  Saturnus en Pluto alsook die van Jupiter en Saturnus. Deze processen weerspiegelen de grote veranderingen die zich op sociaaleconomisch gebied en op het individuele vlak aftekenen. In mijn nieuwe artikel: ’Zelfwerkzaamheid, van schaduw naar Licht’, diep ik onder andere de invloed uit van Saturnus en Pluto in relatie tot schaduwwerk, projectie en verdringing. Iedereen heeft schaduwkanten, maar het is vaak lastig om hiermee om te gaan. Zeker in tijden van grote beroering kunnen we op een dieper niveau aan onszelf werken. Saturnus is de planeet van zelfwerkzaamheid en hiermee hebben we een krachtig middel in handen om alles wat onder het transformatieve werk van Pluto naar bovenkomt bewust te worden. Er is altijd meer licht dan duisternis, en dat is tevens de kern van mijn betoog. Dit artikel is voor een breder publiek toegankelijk en is ook zonder astrologische kennis goed te lezen. Voor meer informatie en om het artikel te bestellen, klik hier.

Rest mij nog om jullie allemaal hele fijne feestdagen te wensen en een lichtvol 2020!

Ilse C. ten Berge
10-12-2019

In aanloop naar 2020: Werken aan onze schaduw

Op 23 september 2019 vond de Herfstequinox plaats met de intrede van de Zon in het relatieteken Weegschaal. De komende 3 maanden staan dan ook in het teken van relaties en samenwerking. Het wisselen van de seizoenen is een bijzonder fenomeen, omdat het ons eraan herinnert dat alles aan verandering onderhevig is. Nu we de zomer achter ons hebben gelaten, worden de nachten stilaan weer langer en kunnen we ons opmaken voor de komende transformatiegolf. Er is zeker nog het nodige aan innerlijk werk te doen in opmars naar de belangrijke planetaire conjuncties die in 2020 plaats gaan vinden.

De laatste weken hebben een aantal belangrijke planetaire veranderingen plaatsgevonden. Allereerst is Saturnus, de planeet van structuur en verantwoordelijkheid, op 18 september 2019 weer recht gaan lopen. De laatste dynamische verbinding  tussen Jupiter en Neptunus ligt nu achter ons, waardoor we een beter beeld krijgen van wat uiterlijke schijn en valse hoop was en wat er nu werkelijk speelt. De reeks vierkanten tussen Jupiter en Neptunus heb ik voornamelijk zien uitwerken als ’te mooi om waar te zijn’ en het heeft in mijn beleven de nodige hypes en massahysterie opgeroepen. Nu Saturnus in Steenbok niet langer retrograde loopt, wordt het gezonde realisme weer aangewakkerd wat nogal ontnuchterend kan uitwerken.

Pluto, de planeet van crisis en transformatie, gaat vervolgens op 3 oktober weer rechtlopen. Op 12 januari 2020 maakt Saturnus vervolgens een conjunctie met Pluto. Dit betekent dat de thematiek van Saturnus en Pluto de komende maanden weer sterk op de voorgrond komt te staan. Nu vertaalt zich dit uiteraard ook in wat we in de buitenwereld zien gebeuren. En ja, het is er behoorlijk roerig. In dit blog haal ik bij voorkeur de (mondiale) politiek niet aan, omdat het ons in feite niet verder helpt je onnodig te verdiepen in wat er zich daar allemaal afspeelt. Je kunt er namelijk niets aan veranderen, en je opwinden over het onrecht in de wereld is ook nog eens superslecht voor geest, ziel en lichaam. Wat gebeuren moet gebeurt toch wel. Het blijft een kwestie van goed bij jezelf blijven door de weg naar binnen te gaan.

Zoals ik al aangaf staan de komende drie maanden in het teken van onze relaties, en hoe we hier op een gebalanceerde wijze mee omgaan. Mars gaat op 4 oktober 2019 in Weegschaal lopen, waardoor we actiever met deze thematiek kunnen gaan werken. Momenteel lopen Mercurius en Venus ook nog in Weegschaal, maar dit is nog van korte duur. Het Schorpioen-seizoen begint namelijk vroeg dit jaar, waardoor we nog dieper in het thema relaties gaan duiken, waaronder de relatie met jezelf. Mercurius gaat op 3 oktober 2019 in Schorpioen lopen, en blijft ook nog lang in dit teken hangen. Hij gaat namelijk op 31 oktober 2019 retrograde lopen, zodat we thema’s van de afgelopen weken opnieuw mogen herkauwen. Venus trekt vervolgens op 8 oktober 2019 het transformatieve teken Schorpioen in en blijft hier tot 1 november 2019. De Zon vervoegt zich op 23 oktober 2019 ook in Schorpioen tot en met 22 november 2019. Mercurius verlaat pas op 9 december 2019 de diepe wateren van Schorpioen!

In een eerder blog schreef ik: ‘Het is mijn verwachting dat de periode in aanloop tot de conjunctie van Saturnus en Pluto in januari 2020 het meest intens zal zijn. Naast Saturnus en Pluto, staan namelijk de Zon, Ceres en Mercurius allemaal op een kluitje, zo rond de 21-23 graden Steenbok. Tevens moeten we in het achterhoofd houden dat Saturnus en Pluto tot eind 2020 in nauw contact met elkaar blijven. Saturnus in samenspel met Pluto geeft niet alleen de urgentie weer, maar kondigt ook een definitief einde van iets aan. Het verleden komt zeker niet meer terug. We bewegen ons naar andere tijden, waarin het aan komt op versobering en zelfwerkzaamheid. Tegelijkertijd geven de gebeurtenissen in ons leven ons de mogelijkheid om op een hoger niveau van bewustzijn te komen door een oude wereld los te laten. Wat mij betreft is dat de synthese van waar we nu collectief doorheen trekken.’

Dit impliceert dat als we op een constructieve manier met de planetaire energieën van Saturnus en Pluto werken, we belangrijke wijzigingen kunnen aanbrengen in onze onderliggende gewoontepatronen en gedragingen. We kunnen dan het heft in eigen hand nemen (= Saturnus) om ongezonde gedragspatronen voorgoed uit te bannen en te vervangen voor getransformeerd, volwassen gedrag (= Pluto). Tegelijkertijd kunnen we met Saturnus en Pluto in Steenbok aan stevige grenzen werken, die ons helpen om beter bij onszelf te blijven en authentieker in het leven gaan staan. Dit is het werken aan onze schaduw!

In aanloop naar 2020 en de grote veranderingen die zich op sociaal-economisch gebied alsook op het individuele vlak gaan aftekenen, ben ik momenteel bezig met een nieuw verdiepingsartikel: ‘Zelfwerkzaamheid, van schaduw naar Licht’. Op het eerste artikel: ‘Leven in verbinding met natuurlijke cycli’, heb ik de nodige reacties ontvangen waarbij meermaals het thema zelfwerkzaamheid naar voren kwam. Dit heeft mij ertoe gebracht om dit thema verder uit te werken en een handreiking te bieden om hier gerichter mee aan de slag te gaan, zeker omdat er in menig leven het nodige speelt. Ik hoop dit artikel binnen korte termijn te kunnen aanbieden via het blog.

Ilse C. ten Berge
29-9-2019

Zonsverduistering in Kreeft: oog in oog met onze schaduw

Op 2 juli 2019 vindt er een totale zonsverduistering plaats op 10°38 Kreeft. Een zonsverduistering is een natuurverschijnsel dat ontstaat als de maan zich tussen de zon en de aarde begeeft en tijdelijk het licht van de zon blokkeert. Een eclips vindt altijd plaats nabij de maansknopen, en opent hiermee het portaal naar verandering. De maansknopen-as is verbonden met onze ware bestemming, en in dit eclipsseizoen staan de tekens Kreeft en Steenbok centraal. De zonsverduistering is tevens een nieuwe maan, hetzij een bijzondere.

De Maan heerst over het teken Kreeft, en werkt door deze verduistering intenser uit. De komende weken staan thema’s als huis en haard, familie en afkomst, het verleden, emotionele behoeften, veiligheid, geborgenheid en dergelijke centraal. De eclips valt conjunct de Noordknoop in Kreeft, en dit betekent dat we worden aangespoord om het nieuwe te omarmen en het oude los te laten. Een eclips neemt altijd iets weg uit ons leven, en dat kan op het materiële vlak zijn, het kan om personen gaan, maar het kan ook duiden op bepaalde gedragspatronen die niet langer functioneel zijn. De uitwerking van een eclips is overigens niet altijd gelijk zichtbaar. Er wordt immers tijdelijk iets verduisterd, in dit geval de Zon die staat voor ons diepste wezen. We hebben dus tijdelijk het zicht niet op onszelf en worden min of meer getrokken naar onze diepere emoties (= Kreeft).

Al eerder schreef ik in mijn artikel: Saturnus, Pluto en onze ware bestemming dat we collectief aangespoord worden om met onverwerkte zaken aan de slag te gaan. Hiermee doel ik op thema’s die verbonden zijn met de Zuidknoop in Steenbok: verantwoordelijkheid dragen, autoriteit, ambities, professie, vaderfiguur, familiekarma en dergelijke.

Steenbok is het tegenoverliggende teken van Kreeft. Zij vormen een polariteit en zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In astrologische termen staan Kreeft en Steenbok in oppositie met elkaar, omdat ze 180 graden van elkaar verwijderd zijn. In dit eclipsseizoen maakt het teken Steenbok overigens de dienst uit. Niet omdat de Zuidknoop logischerwijs in Steenbok staat, maar omdat Saturnus en Pluto ook in dit teken staan. Nu zij beiden dicht op elkaar staan, zal de overgevoelige Maan in Kreeft al snel een oppositie met Saturnus en Pluto maken.

Wat is de diepere betekenis hiervan? Saturnus en Pluto, respectievelijk heer van Karma en heer van de onderwereld, staan garant voor pittige lessen op ons levenspad. Saturnus dwingt ons om onze verantwoordelijkheid te nemen en ons als een volwassene te gedragen. Pluto intensiveert dit proces door middel van crisis en transformatie. De zonsverduistering in Kreeft brengt ons daarom in contact met onze schaduw. Iedereen heeft een schaduwkant, waar persoonlijke eigenschappen in weggestopt zijn die we liever niet van onszelf zien. Het zijn onderdrukte energiepatronen die in ons onderbewustzijn leven en niet zelden op anderen geprojecteerd worden.

De Maan in Kreeft wil niets liever dan zich veilig en geborgen voelen, en dan is het knap lastig als er een donkere schaduw opdoemt die deze veiligheid in eerste instantie omverwerpt. Paradoxaal gezien kunnen we ons pas echt veilig en geborgen voelen als we de verantwoordelijkheid nemen voor onze projecties en schaduwgedrag. Het vereist moed en daadkracht om uit onze comfortzone te komen en met de eigen schaduw aan de slag te gaan door hier het licht op te laten schijnen. Het positieve ervan is dat we minder ontvankelijk worden voor projecties, en niet langer de ander de schuld geven van wat ons tegenhoudt in onze groei.

Het is dus van belang om niet te zakelijk, koud of rigide (= Steenbok) met onze diepere behoeften en emoties (= Kreeft) aan de slag te gaan. Ook is het niet verstandig om je volledig te verliezen in emoties (= Kreeft) door erin te verdrinken. Het gaat juist om het vinden van een gezonde, volwassen balans tussen de expressie van onze emoties, gevoelens van geborgen zijn en het integreren van nog kinderlijke, onbewuste gedragspatronen die ons van onze ware bestemming afhouden. Gezonde emoties kunnen vrijelijk geuit worden omdat ze niet onderdrukt worden. Dat kan alleen als we emoties onderkennen, ze laten stromen zonder meegezogen te worden en weer loslaten. Mijn gevoel zegt dat dit de diepere les is die we mogen leren tijdens deze eclipsperiode.

Twee weken later volgt de maansverduistering op 24°04 Steenbok. Dit onderstreept des te meer hoe de geschetste thematiek zich de komende weken aan ons opdringt, zeker omdat de maansverduistering nabij Pluto in Steenbok valt. Wat er gedurende de komende periode aan het licht komt, heeft een intense uitwerking op ons.

Niet onbelangrijk om te vermelden is, dat Mars op de dag van de zonsverduistering in het vurige teken Leeuw is gaan lopen. Dit is een prettigere stand dan het teken Kreeft waar de rode planeet zich eerst in bevond. Dit houdt in dat we ons expressiever kunnen uiten dan de afgelopen zes weken. Nadeel is misschien dat we ook sneller van een mug een olifant maken, omdat Leeuw nu eenmaal niet afkerig is van een drama. Op 3 juli 2019 gaat Venus in Kreeft lopen, wat het gevoelscontact met de mensen om ons heen versterkt en ons helpt om ons emotioneel te verbinden met hen die ons na aan het hart liggen.

Verder gaat Mercurius weer retrograde lopen, en wel vanuit Leeuw terug in Kreeft. Elke retrograde periode is bij uitstek geschikt om ergens op terug te komen, dingen te repareren of te herzien. Van 19 juli tot en met 1 augustus 2019 loopt Mercurius retrograde in Kreeft en kunnen we dieper reflecteren op wat er allemaal gepasseerd is de laatste weken.

Wie behoefte heeft aan meer verdieping, maak ik graag attent op een serie verdiepingsartikelen waaraan ik momenteel werk. Het eerste artikel ‘Leven in verbinding met natuurlijke cycli’  is bij mij te bestellen. Zie hier voor meer informatie.

Men wordt niet verlicht door zich allerlei beelden van licht voor te stellen, maar door zich bewust te worden van de eigen innerlijke duisternis. – Carl G. Jung.

Ilse C. ten Berge
2-7-2019

De druk wordt langzaam opgevoerd

De laatste drie maanden hebben Saturnus en Pluto rond de 19-24 graden Steenbok de wacht gehouden. Dit betekent dat de energie van Saturnus ingaand conjunct Pluto al sterk voelbaar is. Dit kan zich uiten in vermoeidheid, hard en veel moeten werken, financiële problemen, tegenslagen, oplopende spanningen, autoriteitsproblemen, machtsproblematiek en dergelijke. 

In mijn vorige artikel gaf ik al aan, dat het met deze samenstand tussen Saturnus en Pluto flink aanpoten is, zeker voor diegene met planeten en sensitieve punten rond de genoemde graden. Je kunt de energie tussen Saturnus en Pluto vergelijken met de oplopende druk in een snelkookpan. Helaas, is er voorlopig nog geen tijd om opgelucht adem te halen, omdat de planeten Mars (= daadkracht, ruzie, twist) en Mercurius (= communicatie, contacten) een verbinding gaan maken met het krachtige duo.

In vakjargon: Op 14 juni 2019 vindt er een oppositie plaats tussen Mars en Saturnus. Mercurius gaat vervolgens een conjunctie maken met Mars op 18 juni 2019, en daarna een oppositie met Pluto op 19 juni 2019. Mars maakt vervolgens op 20 juni een oppositie met Pluto.

Dit betekent dat we zeker tussen 14 juni en 20 juni te maken hebben met oplopende spanningen, polarisatie, meningsverschillen, en andere tandenknarsende situaties waar voorlopig nog geen oplossing voor is. Het is aan te bevelen om deze dagen zoveel mogelijk bij jezelf te blijven en je niet onnodig te laten triggeren door wie of wat dan ook. Adem in en adem uit. Wie planeten of sensitieve punten heeft rond de 18-22 graden in de tekens Ram, Kreeft, Weegschaal en Steenbok kan genoemde problematiek sterker uitvergroot tegenkomen.

Verder maakt Jupiter in Boogschutter op 16 juni 2019 het tweede vierkant met Neptunus in Vissen. Begin dit jaar was de eerste in de reeks en op 21 september 2019 volgt de laatste. Wat is er nu zo belangrijk aan deze verbinding? Jupiter voelt zich helemaal thuis in het eigen teken Boogschutter, en wil graag de horizon verbreden. Neptunus staat eveneens in eigen teken, namelijk in Vissen, waar het transcendeert en onthecht. Vissen is een dromerig teken en laat grenzen vervagen. Boogschutter is optimistisch ingesteld en wil niets liever dan nieuwe doeleinden ontplooien. Als er sprake is van een dynamische verbinding (= vierkant), dan kunnen de toekomstplannen van Jupiter in Boogschutter aardig verdampen in verbinding met Neptunus in Vissen.

De laatste maanden heb ik de uitwerking van dit vierkant in de gaten gehouden, en het is mij gebleken dat het inflatie in de hand werkt. In die zin dat er plannen gesmeed worden, die niet toekomstbestendig zijn of gebaseerd zijn op gebakken lucht. Als het laatste vierkant in september is geweest, dan zal de nodige lucht ontsnappen en weten we waar we staan. Het is dus belangrijk om realistisch te blijven bij het verwezenlijken van je doelen.

Uiteraard is het vierkant tussen Jupiter en Neptunus geschikt om op een dieper ofwel innerlijk niveau aan heling te doen. Maar stel je verwachtingen (= Jupiter) niet te hoog, en accepteer dat het even kan duren voordat het juiste op je pad komt. Probeer tot die tijd met de stroom mee te gaan (= Vissen). Wat mij ook is opgevallen, is dat er de nodige selfmade goeroes (= Jupiter) zijn, die claimen dat ze van het een op het andere moment verlicht waren (= Neptunus). Als iets te mooi is om waar te zijn, dan weet je dat er bedrog in het spel is. En dat is dus precies de uitwerking van Jupiter in combinatie met Neptunus.

In feite bevinden we ons al in de schaduw van het komende eclipsseizoen. Op 2 juli 2019 vindt er een zonsverduistering plaats in het teken Kreeft. En deze nieuwe maan maakt als snel een oppositie met Saturnus en Pluto. We kunnen ons dus opmaken voor een intens eclipsseizoen waarin we getest en beproefd worden.

Wordt vervolgd!

Ilse C. ten Berge
14-6-2019


Saturnus, Pluto en onze ware bestemming

In diverse artikelen bespreek ik de uitwerking van de planeten Saturnus en Pluto in het teken Steenbok. Saturnus is de heer van Karma en Pluto is de heer van de onderwereld. Ook al maken ze ‘pas’ in januari 2020 een conjunctie, dit impliceert niet dat we er nu nog niets van zouden merken. Beide planeten staan namelijk dicht bij elkaar aan de hemel en dat is op het aardse vlak sterk voelbaar. Verder maken zowel Saturnus als Pluto een verbinding met de knopen-as (Noordelijke- en Zuidelijke Maansknoop). Dit vond plaats rond de 20-23 graden Steenbok in de periode van maart tot en met mei 2019. De knopen-as duidt op onze bestemming, en geeft aan welke weg wij hebben te gaan. In analogie met Saturnus en Pluto in Steenbok, worden we dus gedwongen om onze ware bestemming te volgen.

Even een paar astrologische details op een rijtje. Saturnus en Pluto staan ongeveer elke 18 jaar samen met de Zuidknoop (= conjunctie). Het blijkt dat een conjunctie van Saturnus met de Zuidknoop in Steenbok de laatste 2000 jaar maar 12 keer heeft plaatsgevonden. Ten tijde van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog in 1776, was de laatste conjunctie van Pluto met de Zuidelijke Maansknoop in Steenbok. Dit is best veelzeggend.

Wat bekent dit nu in ons eigen leven? Ongeacht of er planeten, hoeken van de horoscoop of sensitieve punten in je horoscoop geraakt worden, de energie is voor iedereen sterk voelbaar. Ontegenzeggelijk, wordt het nog prangender als er wel iets in je horoscoop geraakt wordt. Dit geldt voor iedereen met planeten of sensitieve punten tussen de 20 en 25 graden Steenbok. En in zekere zin ook voor de tekens Ram, Kreeft en Weegschaal. Wie meer wil weten over persoonlijke processen die nu in de horoscoop spelen, kan contact met mij opnemen.

De Zuidknoop in Steenbok duidt op zaken die met autoriteit, ambities, professie, vaderfiguur, voorouders, familiekarma en het verleden vandoen hebben. Dit betekent dat we collectief aan het werk worden gezet om met onverwerkte zaken aan de gang te gaan. Steenbok kan heel koud en naar aanvoelen, dus is het niet ondenkbaar dat de afgelopen periode zo heeft aangevoeld.

Soms gebeurt er zoveel in je leven dat het je overspoelt. Meestal heb je in zo’n periode geen tijd om hier aandachtig bij stil te staan. Je zit in een overlevingsmodus. Op het moment dat de stofwolken een beetje beginnen op te trekken, is het een goed moment om de gebeurtenissen de revue te laten passeren. We bevinden ons nu in een dergelijke periode. Het is noodzakelijk (Pluto) om de komende tijd op een constructieve manier (Saturnus) met het verleden (Zuidknoop) aan de gang te gaan om oud karma te helen. Saturnus, zegt namelijk dat het tijd is en Pluto intensiveert de boel net zolang totdat je handschoen oppakt om naar je bodem af te dalen. Pluto confronteert ons altijd met onze eigen schaduw. Uiteindelijk ligt onze ware bestemming in het voedende en verzorgende teken Kreeft (= Noordknoop). Dit betekent dat de confrontatie met het verleden ons helpt om onze eigen emoties en behoeften te onderzoeken en te erkennen. Hier ligt de essentie van onze heling.

Maar het verhaal is hiermee nog niet af. Saturnus komt namelijk door zijn retrograde beweging nogmaals conjunct de Zuidknoop te staan. Dit vindt plaats op 23 juni op 18 graden Steenbok. We moeten nog vol in de herhaling! Steenbok is synoniem voor hard werken, en het is ook flink aanpoten om met de problematiek, die zich de afgelopen tijd aan ons heeft opgedrongen, aan de slag te gaan. Daarnaast vind er op 1 juli 2019 een zonsverduistering plaats in het teken Kreeft. De daaropvolgende maansverduistering op 16 juli 2019 is  conjunct Pluto in Steenbok. Weer die urgentie die om de hoek komt kijken. Pluto heeft onder meer met (on)macht en controle te maken. Als Pluto in de schijnwerpers staat, dan kun je ervan verzekerd zijn dat deze thema’s oplichten. En omdat het maansverduistering betreft, kan het met intense emoties gepaard gaan. Kortom, het eclipsseizoen zal niet zomaar aan ons voorbijtrekken.

In feite zijn de gebeurtenissen van de afgelopen weken, een aanduider van wat zich de komende maanden blijft aandienen. We kunnen er niet langer omheen. Sterker nog, we zullen er doorheen moeten. Wat is nu het doel van deze diepgaande transits? Zoals ik al aangaf, komen deze samenstanden in het teken Steenbok niet heel frequent voor. Ook de komende conjunctie van Saturnus en Pluto in Steenbok, komt globaal maar eens in de 35 jaar voor. Dit duidt erop dat we collectief in hetzelfde schuitje zitten. Kennelijk, hebben we naast persoonlijk karma ook collectief karma af te wikkelen.

Kortom, zowel Saturnus en Pluto hebben hun stem laten gelden. De indringende, beperkende en intensiverende energie van deze planeten blijft ook de komende maanden voelbaar. Op 2 december 2019 gaat Jupiter vervolgens in Steenbok lopen. Sommige astrologen beweren dat we dan het ergste wel gehad hebben. Ik ben hier niet zo zeker van. Jupiter intensiveert de dingen nu eenmaal, ten goede of ten kwade. Met andere woorden: als je op de goede weg bent dan helpt Jupiter je zeker om op een dieper niveau te helen. Blijf je de boel voor je uitschuiven, dan kan dit als een boemerang bij je terugkomen.

Het is mijn verwachting dat de periode in aanloop tot de conjunctie van Saturnus en Pluto in januari 2020 het meest intens zal zijn. Naast Saturnus en Pluto, staan namelijk de Zon, Ceres en Mercurius allemaal op een kluitje, zo rond de 21-23 graden Steenbok. Tevens moeten we in het achterhoofd houden dat Saturnus en Pluto tot eind 2020 in nauw contact met elkaar blijven. Saturnus in samenspel met Pluto geeft niet alleen de urgentie weer, maar kondigt ook een definitief einde van iets aan. Het verleden komt zeker niet meer terug. We bewegen ons naar andere tijden, waarin het aan komt op versobering en zelfwerkzaamheid. Tegelijkertijd geven de gebeurtenissen in ons leven ons de mogelijkheid om op een hoger niveau van bewustzijn te komen door een oude wereld los te laten. Wat mij betreft is dat de synthese van waar we nu collectief doorheen trekken.

Wie behoefte heeft aan meer verdieping met betrekking tot transformatieprocessen en zelfwerkzaamheid, verwijs ik graag naar het nieuw te bestellen artikel: Leven in verbinding met natuurlijke cycli. 

Ilse C. ten Berge
26-5-2019

Nieuw op dit blog!

Momenteel werk ik aan verschillende artikelen waarbij een bepaald (astrologisch) thema centraal staat. Deze artikelen zijn tegen een kleine vergoeding verkrijgbaar en voor een breder lezerspubliek toegankelijk.

Het volgende artikel in pdf kan vanaf nu besteld worden:
Leven in verbinding met natuurlijke cycli (12 pagina’s – € 5,00) 

Synopsis:
We leven in een dynamische tijd waarin er heel veel op ons afkomt, en het soms lastig is om de dynamiek ervan te kunnen bevatten. Toch kunnen we juist nu een uitzonderlijke spirituele groei doormaken. Verandering hoort bij het leven, wat in de natuur heel mooi weerspiegeld wordt. Ook wij hebben onze plaats binnen de circle of life, en gedurende ons leven worden we meermaals geconfronteerd met diepgaande ervaringen. Deze zetten ons aan om innerlijk te veranderen en op een hoger plan van bewustzijn te komen.

In dit artikel ga ik daarom dieper in op het fenomeen cyclische patronen en wat het leven volgens de natuurlijke tijd precies inhoudt. Centraal staat hoe je weer in verbinding kunt komen met het natuurlijke ritme van deze telkens terugkerende cycli. Tevens geef ik hierbij aan hoe astrologie ons kan helpen om in verbinding met natuurlijke cycli te leven. In mijn artikelen staan thema’s als bewustzijnsgroei, dimensies en crisis en transformatie centraal. Vandaar dat ik hierop inzoom en dit tevens helder toelicht aan de hand van het inzichtelijke schema: ‘Crisis en vernieuwing’. Mijn insteek is om de lezer een leidraad te bieden om via het proces van zelfwerkzaamheid zich los te maken van oude gedragspatronen, vastgeroeste overtuigingen en onverwerkte emoties. Ofwel: een frisse wind door je energiesysteem.

Dit artikel is tevens een inleiding op het e-book: Het keerpunt jaar 2020 en daarna, de cycli die hiermee verband houden en hoe we dit in ons persoonlijk leven kunnen integreren. Mijn streven is om het e-book in pdf eind 2019 dan wel begin 2020 beschikbaar te stellen.

Je kunt het artikel o.v.v. de titel bestellen door mij een mailtje te sturen:
transformational-astrology@outlook.com

Indien je een suggestie hebt voor een bepaald artikel dan hoor ik het uiteraard graag!

Ilse C. ten Berge
10-5-2019