Categorie archief: Transformational astrology

Zonsverduistering in Kreeft: oog in oog met onze schaduw

Op 2 juli 2019 vindt er een totale zonsverduistering plaats op 10°38 Kreeft. Een zonsverduistering is een natuurverschijnsel dat ontstaat als de maan zich tussen de zon en de aarde begeeft en tijdelijk het licht van de zon blokkeert. Een eclips vindt altijd plaats nabij de maansknopen, en opent hiermee het portaal naar verandering. De maansknopen-as is verbonden met onze ware bestemming, en in dit eclipsseizoen staan de tekens Kreeft en Steenbok centraal. De zonsverduistering is tevens een nieuwe maan, hetzij een bijzondere.

De Maan heerst over het teken Kreeft, en werkt door deze verduistering intenser uit. De komende weken staan thema’s als huis en haard, familie en afkomst, het verleden, emotionele behoeften, veiligheid, geborgenheid en dergelijke centraal. De eclips valt conjunct de Noordknoop in Kreeft, en dit betekent dat we worden aangespoord om het nieuwe te omarmen en het oude los te laten. Een eclips neemt altijd iets weg uit ons leven, en dat kan op het materiële vlak zijn, het kan om personen gaan, maar het kan ook duiden op bepaalde gedragspatronen die niet langer functioneel zijn. De uitwerking van een eclips is overigens niet altijd gelijk zichtbaar. Er wordt immers tijdelijk iets verduisterd, in dit geval de Zon die staat voor ons diepste wezen. We hebben dus tijdelijk het zicht niet op onszelf en worden min of meer getrokken naar onze diepere emoties (= Kreeft).

Al eerder schreef ik in mijn artikel: Saturnus, Pluto en onze ware bestemming dat we collectief aangespoord worden om met onverwerkte zaken aan de slag te gaan. Hiermee doel ik op thema’s die verbonden zijn met de Zuidknoop in Steenbok: verantwoordelijkheid dragen, autoriteit, ambities, professie, vaderfiguur, familiekarma en dergelijke.

Steenbok is het tegenoverliggende teken van Kreeft. Zij vormen een polariteit en zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In astrologische termen staan Kreeft en Steenbok in oppositie met elkaar, omdat ze 180 graden van elkaar verwijderd zijn. In dit eclipsseizoen maakt het teken Steenbok overigens de dienst uit. Niet omdat de Zuidknoop logischerwijs in Steenbok staat, maar omdat Saturnus en Pluto ook in dit teken staan. Nu zij beiden dicht op elkaar staan, zal de overgevoelige Maan in Kreeft al snel een oppositie met Saturnus en Pluto maken.

Wat is de diepere betekenis hiervan? Saturnus en Pluto, respectievelijk heer van Karma en heer van de onderwereld, staan garant voor pittige lessen op ons levenspad. Saturnus dwingt ons om onze verantwoordelijkheid te nemen en ons als een volwassene te gedragen. Pluto intensiveert dit proces door middel van crisis en transformatie. De zonsverduistering in Kreeft brengt ons daarom in contact met onze schaduw. Iedereen heeft een schaduwkant, waar persoonlijke eigenschappen in weggestopt zijn die we liever niet van onszelf zien. Het zijn onderdrukte energiepatronen die in ons onderbewustzijn leven en niet zelden op anderen geprojecteerd worden.

De Maan in Kreeft wil niets liever dan zich veilig en geborgen voelen, en dan is het knap lastig als er een donkere schaduw opdoemt die deze veiligheid in eerste instantie omverwerpt. Paradoxaal gezien kunnen we ons pas echt veilig en geborgen voelen als we de verantwoordelijkheid nemen voor onze projecties en schaduwgedrag. Het vereist moed en daadkracht om uit onze comfortzone te komen en met de eigen schaduw aan de slag te gaan door hier het licht op te laten schijnen. Het positieve ervan is dat we minder ontvankelijk worden voor projecties, en niet langer de ander de schuld geven van wat ons tegenhoudt in onze groei.

Het is dus van belang om niet te zakelijk, koud of rigide (= Steenbok) met onze diepere behoeften en emoties (= Kreeft) aan de slag te gaan. Ook is het niet verstandig om je volledig te verliezen in emoties (= Kreeft) door erin te verdrinken. Het gaat juist om het vinden van een gezonde, volwassen balans tussen de expressie van onze emoties, gevoelens van geborgen zijn en het integreren van nog kinderlijke, onbewuste gedragspatronen die ons van onze ware bestemming afhouden. Gezonde emoties kunnen vrijelijk geuit worden omdat ze niet onderdrukt worden. Dat kan alleen als we emoties onderkennen, ze laten stromen zonder meegezogen te worden en weer loslaten. Mijn gevoel zegt dat dit de diepere les is die we mogen leren tijdens deze eclipsperiode.

Twee weken later volgt de maansverduistering op 24°04 Steenbok. Dit onderstreept des te meer hoe de geschetste thematiek zich de komende weken aan ons opdringt, zeker omdat de maansverduistering nabij Pluto in Steenbok valt. Wat er gedurende de komende periode aan het licht komt, heeft een intense uitwerking op ons.

Niet onbelangrijk om te vermelden is, dat Mars op de dag van de zonsverduistering in het vurige teken Leeuw is gaan lopen. Dit is een prettigere stand dan het teken Kreeft waar de rode planeet zich eerst in bevond. Dit houdt in dat we ons expressiever kunnen uiten dan de afgelopen zes weken. Nadeel is misschien dat we ook sneller van een mug een olifant maken, omdat Leeuw nu eenmaal niet afkerig is van een drama. Op 3 juli 2019 gaat Venus in Kreeft lopen, wat het gevoelscontact met de mensen om ons heen versterkt en ons helpt om ons emotioneel te verbinden met hen die ons na aan het hart liggen.

Verder gaat Mercurius weer retrograde lopen, en wel vanuit Leeuw terug in Kreeft. Elke retrograde periode is bij uitstek geschikt om ergens op terug te komen, dingen te repareren of te herzien. Van 19 juli tot en met 1 augustus 2019 loopt Mercurius retrograde in Kreeft en kunnen we dieper reflecteren op wat er allemaal gepasseerd is de laatste weken.

Wie behoefte heeft aan meer verdieping, maak ik graag attent op een serie verdiepingsartikelen waaraan ik momenteel werk. Het eerste artikel ‘Leven in verbinding met natuurlijke cycli’  is bij mij te bestellen. Zie hier voor meer informatie.

Men wordt niet verlicht door zich allerlei beelden van licht voor te stellen, maar door zich bewust te worden van de eigen innerlijke duisternis. – Carl G. Jung.

Ilse C. ten Berge
2-7-2019

De druk wordt langzaam opgevoerd

De laatste drie maanden hebben Saturnus en Pluto rond de 19-24 graden Steenbok de wacht gehouden. Dit betekent dat de energie van Saturnus ingaand conjunct Pluto al sterk voelbaar is. Dit kan zich uiten in vermoeidheid, hard en veel moeten werken, financiële problemen, tegenslagen, oplopende spanningen, autoriteitsproblemen, machtsproblematiek en dergelijke. 

In mijn vorige artikel gaf ik al aan, dat het met deze samenstand tussen Saturnus en Pluto flink aanpoten is, zeker voor diegene met planeten en sensitieve punten rond de genoemde graden. Je kunt de energie tussen Saturnus en Pluto vergelijken met de oplopende druk in een snelkookpan. Helaas, is er voorlopig nog geen tijd om opgelucht adem te halen, omdat de planeten Mars (= daadkracht, ruzie, twist) en Mercurius (= communicatie, contacten) een verbinding gaan maken met het krachtige duo.

In vakjargon: Op 14 juni 2019 vindt er een oppositie plaats tussen Mars en Saturnus. Mercurius gaat vervolgens een conjunctie maken met Mars op 18 juni 2019, en daarna een oppositie met Pluto op 19 juni 2019. Mars maakt vervolgens op 20 juni een oppositie met Pluto.

Dit betekent dat we zeker tussen 14 juni en 20 juni te maken hebben met oplopende spanningen, polarisatie, meningsverschillen, en andere tandenknarsende situaties waar voorlopig nog geen oplossing voor is. Het is aan te bevelen om deze dagen zoveel mogelijk bij jezelf te blijven en je niet onnodig te laten triggeren door wie of wat dan ook. Adem in en adem uit. Wie planeten of sensitieve punten heeft rond de 18-22 graden in de tekens Ram, Kreeft, Weegschaal en Steenbok kan genoemde problematiek sterker uitvergroot tegenkomen.

Verder maakt Jupiter in Boogschutter op 16 juni 2019 het tweede vierkant met Neptunus in Vissen. Begin dit jaar was de eerste in de reeks en op 21 september 2019 volgt de laatste. Wat is er nu zo belangrijk aan deze verbinding? Jupiter voelt zich helemaal thuis in het eigen teken Boogschutter, en wil graag de horizon verbreden. Neptunus staat eveneens in eigen teken, namelijk in Vissen, waar het transcendeert en onthecht. Vissen is een dromerig teken en laat grenzen vervagen. Boogschutter is optimistisch ingesteld en wil niets liever dan nieuwe doeleinden ontplooien. Als er sprake is van een dynamische verbinding (= vierkant), dan kunnen de toekomstplannen van Jupiter in Boogschutter aardig verdampen in verbinding met Neptunus in Vissen.

De laatste maanden heb ik de uitwerking van dit vierkant in de gaten gehouden, en het is mij gebleken dat het inflatie in de hand werkt. In die zin dat er plannen gesmeed worden, die niet toekomstbestendig zijn of gebaseerd zijn op gebakken lucht. Als het laatste vierkant in september is geweest, dan zal de nodige lucht ontsnappen en weten we waar we staan. Het is dus belangrijk om realistisch te blijven bij het verwezenlijken van je doelen.

Uiteraard is het vierkant tussen Jupiter en Neptunus geschikt om op een dieper ofwel innerlijk niveau aan heling te doen. Maar stel je verwachtingen (= Jupiter) niet te hoog, en accepteer dat het even kan duren voordat het juiste op je pad komt. Probeer tot die tijd met de stroom mee te gaan (= Vissen). Wat mij ook is opgevallen, is dat er de nodige selfmade goeroes (= Jupiter) zijn, die claimen dat ze van het een op het andere moment verlicht waren (= Neptunus). Als iets te mooi is om waar te zijn, dan weet je dat er bedrog in het spel is. En dat is dus precies de uitwerking van Jupiter in combinatie met Neptunus.

In feite bevinden we ons al in de schaduw van het komende eclipsseizoen. Op 2 juli 2019 vindt er een zonsverduistering plaats in het teken Kreeft. En deze nieuwe maan maakt als snel een oppositie met Saturnus en Pluto. We kunnen ons dus opmaken voor een intens eclipsseizoen waarin we getest en beproefd worden.

Wordt vervolgd!

Ilse C. ten Berge
14-6-2019


Saturnus, Pluto en onze ware bestemming

In diverse artikelen bespreek ik de uitwerking van de planeten Saturnus en Pluto in het teken Steenbok. Saturnus is de heer van Karma en Pluto is de heer van de onderwereld. Ook al maken ze ‘pas’ in januari 2020 een conjunctie, dit impliceert niet dat we er nu nog niets van zouden merken. Beide planeten staan namelijk dicht bij elkaar aan de hemel en dat is op het aardse vlak sterk voelbaar. Verder maken zowel Saturnus als Pluto een verbinding met de knopen-as (Noordelijke- en Zuidelijke Maansknoop). Dit vond plaats rond de 20-23 graden Steenbok in de periode van maart tot en met mei 2019. De knopen-as duidt op onze bestemming, en geeft aan welke weg wij hebben te gaan. In analogie met Saturnus en Pluto in Steenbok, worden we dus gedwongen om onze ware bestemming te volgen.

Even een paar astrologische details op een rijtje. Saturnus en Pluto staan ongeveer elke 18 jaar samen met de Zuidknoop (= conjunctie). Het blijkt dat een conjunctie van Saturnus met de Zuidknoop in Steenbok de laatste 2000 jaar maar 12 keer heeft plaatsgevonden. Ten tijde van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog in 1776, was de laatste conjunctie van Pluto met de Zuidelijke Maansknoop in Steenbok. Dit is best veelzeggend.

Wat bekent dit nu in ons eigen leven? Ongeacht of er planeten, hoeken van de horoscoop of sensitieve punten in je horoscoop geraakt worden, de energie is voor iedereen sterk voelbaar. Ontegenzeggelijk, wordt het nog prangender als er wel iets in je horoscoop geraakt wordt. Dit geldt voor iedereen met planeten of sensitieve punten tussen de 20 en 25 graden Steenbok. En in zekere zin ook voor de tekens Ram, Kreeft en Weegschaal. Wie meer wil weten over persoonlijke processen die nu in de horoscoop spelen, kan contact met mij opnemen.

De Zuidknoop in Steenbok duidt op zaken die met autoriteit, ambities, professie, vaderfiguur, voorouders, familiekarma en het verleden vandoen hebben. Dit betekent dat we collectief aan het werk worden gezet om met onverwerkte zaken aan de gang te gaan. Steenbok kan heel koud en naar aanvoelen, dus is het niet ondenkbaar dat de afgelopen periode zo heeft aangevoeld.

Soms gebeurt er zoveel in je leven dat het je overspoelt. Meestal heb je in zo’n periode geen tijd om hier aandachtig bij stil te staan. Je zit in een overlevingsmodus. Op het moment dat de stofwolken een beetje beginnen op te trekken, is het een goed moment om de gebeurtenissen de revue te laten passeren. We bevinden ons nu in een dergelijke periode. Het is noodzakelijk (Pluto) om de komende tijd op een constructieve manier (Saturnus) met het verleden (Zuidknoop) aan de gang te gaan om oud karma te helen. Saturnus, zegt namelijk dat het tijd is en Pluto intensiveert de boel net zolang totdat je handschoen oppakt om naar je bodem af te dalen. Pluto confronteert ons altijd met onze eigen schaduw. Uiteindelijk ligt onze ware bestemming in het voedende en verzorgende teken Kreeft (= Noordknoop). Dit betekent dat de confrontatie met het verleden ons helpt om onze eigen emoties en behoeften te onderzoeken en te erkennen. Hier ligt de essentie van onze heling.

Maar het verhaal is hiermee nog niet af. Saturnus komt namelijk door zijn retrograde beweging nogmaals conjunct de Zuidknoop te staan. Dit vindt plaats op 23 juni op 18 graden Steenbok. We moeten nog vol in de herhaling! Steenbok is synoniem voor hard werken, en het is ook flink aanpoten om met de problematiek, die zich de afgelopen tijd aan ons heeft opgedrongen, aan de slag te gaan. Daarnaast vind er op 1 juli 2019 een zonsverduistering plaats in het teken Kreeft. De daaropvolgende maansverduistering op 16 juli 2019 is  conjunct Pluto in Steenbok. Weer die urgentie die om de hoek komt kijken. Pluto heeft onder meer met (on)macht en controle te maken. Als Pluto in de schijnwerpers staat, dan kun je ervan verzekerd zijn dat deze thema’s oplichten. En omdat het maansverduistering betreft, kan het met intense emoties gepaard gaan. Kortom, het eclipsseizoen zal niet zomaar aan ons voorbijtrekken.

In feite zijn de gebeurtenissen van de afgelopen weken, een aanduider van wat zich de komende maanden blijft aandienen. We kunnen er niet langer omheen. Sterker nog, we zullen er doorheen moeten. Wat is nu het doel van deze diepgaande transits? Zoals ik al aangaf, komen deze samenstanden in het teken Steenbok niet heel frequent voor. Ook de komende conjunctie van Saturnus en Pluto in Steenbok, komt globaal maar eens in de 35 jaar voor. Dit duidt erop dat we collectief in hetzelfde schuitje zitten. Kennelijk, hebben we naast persoonlijk karma ook collectief karma af te wikkelen.

Kortom, zowel Saturnus en Pluto hebben hun stem laten gelden. De indringende, beperkende en intensiverende energie van deze planeten blijft ook de komende maanden voelbaar. Op 2 december 2019 gaat Jupiter vervolgens in Steenbok lopen. Sommige astrologen beweren dat we dan het ergste wel gehad hebben. Ik ben hier niet zo zeker van. Jupiter intensiveert de dingen nu eenmaal, ten goede of ten kwade. Met andere woorden: als je op de goede weg bent dan helpt Jupiter je zeker om op een dieper niveau te helen. Blijf je de boel voor je uitschuiven, dan kan dit als een boemerang bij je terugkomen.

Het is mijn verwachting dat de periode in aanloop tot de conjunctie van Saturnus en Pluto in januari 2020 het meest intens zal zijn. Naast Saturnus en Pluto, staan namelijk de Zon, Ceres en Mercurius allemaal op een kluitje, zo rond de 21-23 graden Steenbok. Tevens moeten we in het achterhoofd houden dat Saturnus en Pluto tot eind 2020 in nauw contact met elkaar blijven. Saturnus in samenspel met Pluto geeft niet alleen de urgentie weer, maar kondigt ook een definitief einde van iets aan. Het verleden komt zeker niet meer terug. We bewegen ons naar andere tijden, waarin het aan komt op versobering en zelfwerkzaamheid. Tegelijkertijd geven de gebeurtenissen in ons leven ons de mogelijkheid om op een hoger niveau van bewustzijn te komen door een oude wereld los te laten. Wat mij betreft is dat de synthese van waar we nu collectief doorheen trekken.

Wie behoefte heeft aan meer verdieping met betrekking tot transformatieprocessen en zelfwerkzaamheid, verwijs ik graag naar het nieuw te bestellen artikel: Leven in verbinding met natuurlijke cycli. 

Ilse C. ten Berge
26-5-2019

Nieuw op dit blog!

Momenteel werk ik aan verschillende artikelen waarbij een bepaald (astrologisch) thema centraal staat. Deze artikelen zijn tegen een kleine vergoeding verkrijgbaar en voor een breder lezerspubliek toegankelijk.

Het volgende artikel in pdf kan vanaf nu besteld worden:
Leven in verbinding met natuurlijke cycli (12 pagina’s – € 5,00) 

Synopsis:
We leven in een dynamische tijd waarin er heel veel op ons afkomt, en het soms lastig is om de dynamiek ervan te kunnen bevatten. Toch kunnen we juist nu een uitzonderlijke spirituele groei doormaken. Verandering hoort bij het leven, wat in de natuur heel mooi weerspiegeld wordt. Ook wij hebben onze plaats binnen de circle of life, en gedurende ons leven worden we meermaals geconfronteerd met diepgaande ervaringen. Deze zetten ons aan om innerlijk te veranderen en op een hoger plan van bewustzijn te komen.

In dit artikel ga ik daarom dieper in op het fenomeen cyclische patronen en wat het leven volgens de natuurlijke tijd precies inhoudt. Centraal staat hoe je weer in verbinding kunt komen met het natuurlijke ritme van deze telkens terugkerende cycli. Tevens geef ik hierbij aan hoe astrologie ons kan helpen om in verbinding met natuurlijke cycli te leven. In mijn artikelen staan thema’s als bewustzijnsgroei, dimensies en crisis en transformatie centraal. Vandaar dat ik hierop inzoom en dit tevens helder toelicht aan de hand van het inzichtelijke schema: ‘Crisis en vernieuwing’. Mijn insteek is om de lezer een leidraad te bieden om via het proces van zelfwerkzaamheid zich los te maken van oude gedragspatronen, vastgeroeste overtuigingen en onverwerkte emoties. Ofwel: een frisse wind door je energiesysteem.

Dit artikel is tevens een inleiding op het e-book: Het keerpunt jaar 2020 en daarna, de cycli die hiermee verband houden en hoe we dit in ons persoonlijk leven kunnen integreren. Mijn streven is om het e-book in pdf eind 2019 dan wel begin 2020 beschikbaar te stellen.

Je kunt het artikel o.v.v. de titel bestellen door mij een mailtje te sturen:
transformational-astrology@outlook.com

Indien je een suggestie hebt voor een bepaald artikel dan hoor ik het uiteraard graag!

Ilse C. ten Berge
10-5-2019

Lente-equinox 2019: heling en genezing op een dieper niveau

Het is officieel lente nu de Zon op 20 maart om 23:00 uur het teken Ram is binnengegaan. Tevens is dit het begin van een nieuw astrologisch jaar. Het wordt ongetwijfeld een bewogen jaar. Niet in de laatste plaats omdat de samenstand tussen Saturnus en Pluto steeds voelbaarder wordt. Hier kom ik verder in dit artikel op terug. In principe is de horoscoop van de equinox drie maanden geldig tot aan de zomerzonnewende. Ram is een hoofdteken en actiegericht. Dit wil zeggen, dat de energieën die nu rond deze equinox werkzaam zijn ingezet kunnen worden om nieuwe initiatieven te ontplooien. In analogie hiermee zie je de natuur langzaam ontluiken, om van de zomer in haar volle glorie te zijn.

Wat mij aan deze horoscoop echter opvalt is dat de energieën nogal tegenstrijdig zijn. Het roept een beeld op van in de startblokken staan, maar dan met een ijzeren bal aan je voet geketend. Dit wil ik graag verder nuanceren, en zoals beloofd met zo min mogelijk technische details. In vogelvlucht de meest in het oog springende feiten op een rijtje: Cheiron (= de gewonde genezer) staat conjunct de Zon in Ram. Mercurius (= retrograde) staat conjunct Neptunus in  Vissen. Jupiter in Boogschutter vierkant Neptunus in Vissen. Mars (= heerser van de Zon in Ram) en Uranus staan in Stier. Saturnus en Pluto staan conjunct in Steenbok.

Zoals gezegd, is de horoscoop van de equinox van significante betekenis voor de komende drie maanden. En laten we eerlijk zijn iedereen wil graag vooruit in het leven. Wat houdt ons dan tegen? Wel, Mercurius loopt retrograde in Vissen en danst rond de planeet van mist en chaos: Neptunus. Dit geeft een beeld van miscommunicatie, rookgordijnen, plannen die in het water vallen, afspraken die niet worden nagekomen en dergelijke. Neptunus is een mysterieplaneet en zijn energie is op het ondermaanse heel moeilijk te hanteren. In feite kun je niets anders dan meegaan met de stroom, door te luisteren naar je heilige intuïtie. Dat kan knap lastig zijn, zeker als je gewend bent om te handelen vanuit een sterk mentaal kader. Zelf heb ik gemerkt dat sinds Neptunus in 2012 in Vissen loopt, het steeds moeilijker wordt om lange termijn doelen na te streven. Het leven is diffuser geworden, meer fluïde. Je ziet dit ook doordat er zich steeds meer online afspeelt. Virtuele realiteit is in feite een schijnwerkelijkheid of illusie, en misschien kun je wat dit betreft beter spreken van een parallelle wereld.

Met een sterke nadruk op Vissen is het belangrijk om met de stroom van het leven mee te gaan, in plaats van er tegen te vechten. Dat laatste geeft echt onnodig veel leed te zien. De boodschap van Mercurius retrograde in Vissen is dan ook om diepgewortelde kwesties op te lossen die verbonden zijn met oude pijn. In samenstand met Neptunus kan er met compassie naar het verleden gekeken worden. Door jezelf te vergeven kan een en ander zich op een dieper niveau oplossen zodat het verleden geheeld kan worden. Dit doe je dus niet met je ratio, maar echt vanuit een diep intuïtief voelen.

En ja, dit is makkelijker gezegd dan gedaan, maar zeker niet onmogelijk. De tweede aanwijzing voor het thema heling en genezing, is de Zon conjunct Cheiron in Ram. Cheiron, de gewonde genezer, is verbonden met het thema genezing als gevolg van een crisis. Hij staat voor een brug naar een nieuw begin, en in het teken Ram is dat natuurlijk wel symbolisch. De ruil voor innerlijke genezing is wel door iets wezenlijks van jezelf op te geven. De prijs kan dus best hoog zijn, maar het biedt wel perspectief om jezelf op een hoger niveau te tillen. Cheiron in Ram kan verbonden zijn met het thema assertiviteit en voor jezelf opkomen. Ofwel dat je een zielewond ervaart om jezelf te laten zien en dan vanuit een gevoel van er niet mogen zijn of je waardeloos voelen. Bij diegenen die geboren zijn met Cheiron in Ram (globaal tussen 1968 – 1976), is dit zeker een levensthema.

Jezelf op een innerlijk niveau genezen, kun je doen door onder andere te werken aan oude gedragspatronen en uitgediende en vastgeroeste overtuigingen. Het kan heel heilzaam zijn om deze eens grondig onder de loep te nemen. Ons denken neemt vaak een loopje met ons, en onze hersenen zijn ook zo geprogrammeerd om overal een antwoord op te vinden. De kunst is om meer afstand te nemen van je gedachten door meer ruimte te scheppen zodat je niet telkens vastloopt in een kluwen van emoties en heen en weer slingerende gedachten. Meditatie en mindfulness zijn handige tools om hiermee aan de slag te gaan. Negatieve gedachten kun je ombuigen door hier krachtige, positieve affirmaties tegenover te zetten. Onze ziektes komen immers voort uit een negatieve programmering van ons denken en handelen. Genezing is altijd mogelijk, omdat wij het zelf zijn die wonderen creëren.

Jupiter, de planeet van wijsheid en expansie, loopt in het toekomstgerichte Boogschutter. Dit jaar vormt hij een dynamische verbinding met Neptunus in Vissen. In negatieve zin wakkert dit aspect de illusies nog verder aan: ‘Dream big and fly high’. Vage dromen en onrealistische toekomstplannen zijn gedoemd te mislukken of in het water te vallen. In positieve zin kan je onder deze invloed zeker aan innerlijke genezing werken door een bepaalde therapievorm te kiezen die het beste bij jou pas. Ook hier geldt dat als het te goed is om waar te zijn, dat er dan iets niet klopt. Blijf dus goed voelen of iets bij je hoort of niet.

Inmiddels is Uranus, de planeet van revolutie en het verbreken van de vorm, in Stier gaan lopen en verblijft hier tot 2026. Uranus liep in 1935 tot 1942 ook in Stier, en dit waren hele roerige jaren. In deze periode werd bezit en comfort iets wat niet langer vanzelfsprekend was, en zelfs van je afgenomen kon worden. Normen en waarden stonden onder druk. Nu is Stier een vast teken, en dit impliceert dat de energie ervan naar binnen gericht is. Dit betekent dat een crisis heel lang kan aanhouden, omdat Stier nu eenmaal niet snel iets loslaat. Tegelijkertijd dwingt Uranus in Stier je om uit je comfortzone te komen. Mars staat in de horoscoop van deze equinox ook in Stier. Zoals gezegd, is Mars de heerser van de Zon in Ram. Dit geeft dus aan dat de volle potentie van Ram ondergeschikt wordt gemaakt aan het aardse teken Stier. Het motto is dus: niet snel van start gaan, maar rustig aan doen en de zaken goed overwegen.

Dan hebben we het komende jaar te dealen met Saturnus en Pluto in het doelgerichte Steenbok. Deze planeten zijn de die hards van de dierenriem, en onder hun invloed worden we gedwongen om de broekriem strak aan te halen. Steenbok is namelijk een sober teken. Al roept men van de daken dat de economie in de lift zit, astrologisch gezien is dit niet aan de orde. We hebben te maken met het einde van een cyclus, en dit gaat altijd gepaard met neergang en destructie. Op het materiële vlak voelen we dit in onze portemonnee, en zien we dit aan de teloorgang van onze welvaartsstaat. Op een dieper niveau worden we gedwongen om schoon schip te maken in een bepaald levensgebied. Dit is dus afhankelijk van waar deze conjunctie in de geboortehoroscoop valt. Saturnus is de heer van karma en Pluto is de heerser van de onderwereld. Het is dus zaak om naar onze eigen onderwereld af te dalen om hier af te rekenen met oud karma. Dit thema is dus voorlopig voor iedereen heel actueel.

Mijn conclusie is dat we de komende maanden weer bezig zijn met het afwikkelen en loslaten van oude zaken. Natuurlijk is er ruimte voor nieuwe plannen en initiatieven, maar ik verwacht niet dat deze snel van de grond komen. Er is veel tijd nodig om op het juiste spoor te komen om de wind in de rug te kunnen gaan voelen. Dus eerst flink innerlijk puinruimen om daarna onze weg te kunnen vervolgen naar vernieuwing.

Een fijne lente gewenst…

Ilse C. ten Berge
23-3-2019

Een wereld van ongekende mogelijkheden

In een eerder artikel schreef ik over Pluto in Waterman en het Watermantijdperk. Ook nu wil ik graag mijn visie met jullie delen, en niet alleen vanuit een astrologisch perspectief.

Toch eerst even een korte astrologische update. Vanaf 1995 tot en met 2003 liep Uranus in het teken Waterman. Er is toen onder andere op het technologische vlak heel veel veranderd. In deze periode heeft het internet een grote vlucht genomen, en werd het toegankelijk voor grote groepen mensen (= Waterman). Neptunus liep vervolgens van 1998 tot 2012 in Waterman. Neptunus tilt idealen op een hoger niveau en vervaagt grenzen. In het teken Waterman sijpelde ‘spiritualiteit’ (Neptunus) door alle lagen van de samenleving (Waterman) en was het niet langer voorbehouden aan elitaire groepen, om een voorbeeld te noemen. Qua techniek nam de computeranimatie (Neptunus in Waterman) een enorme vlucht, zoals onder meer te zien is in de epische reeks ‘The Lord of the Rings’.

Uranus en Neptunus hebben zeg maar de weg voorbereid in het teken Waterman. En in 2025 gaat Pluto vervolgens in dit revolutionaire teken lopen tot ongeveer 2043. Vanwege zijn elliptische baan om de zon, verblijft Pluto een lange tijd in hetzelfde teken en kan zo een duidelijk stempel op een bepaald tijdsgewricht drukken. Ter vergelijking: Neptunus verblijft ongeveer 14 jaar in een teken en Uranus doet hier 7 jaar over.

De kinderen die in de periode van 1995 – 2012 zijn geboren hebben Uranus of Neptunus in Waterman of beiden in hun geboortehoroscoop staan. Zij dragen zoals ik het zie de blauwdruk van het Watermantijdperk in zich. En Pluto gaat deze blauwdruk vanaf 2025 op grote schaal activeren. Ik begrijp dat een en ander technisch klinkt, maar je ziet nu al de nodige tekenen. Deze generatie jongeren zijn namelijk opgegroeid met moderne technologie zoals computers en mobieltjes. Ze weten niet beter. Zelf ben ik van de Pluto/Uranus in Maagd generatie en mijn eerste kennismaking met computers was in de jaren ’80 van de vorige eeuw.

Hoe bijzonder was het toen om je zakrekenmachine te programmeren om bijvoorbeeld wiskundige formules snel voor je uit te laten rekenen. En wat waren we blij met de eerste home computer waarop je met een megafloppy slechts een paar megabyte kwijt kon. Wat te denken van het eeuwig moeten inbellen om ‘op het internet’ te komen, om vervolgens een tijdlang telefonisch niet bereikbaar te zijn. Hoe voelt dat nu om een tijdje uit de lucht te zijn? De eerste mobieltjes (koelkasten) waarmee je kon sms-en, waardoor je elkaar sneller kon bereiken. Hoe kort is dit eigenlijk geleden?

Vooruitgang is niet te stoppen, en het informatietijdperk waarin we leven is dan ook een gegeven. De vraag die ik mezelf wel eens stel is of we er wel beter van zijn geworden. Van de ene kant vind ik het heel handig om iemand snel te kunnen bereiken, zeker als dit echt noodzakelijk is. Aan de andere kant vind ik het vervelend om continu online te zijn, maar op de een of andere wijze sluipt het in je leven. En nu zie je een hele generatie aan ‘hun mobiel’ gekluisterd zijn, ze staan ermee op en gaan ermee naar bed.

Dit fenomeen is begonnen met de intrede van Uranus in Ram (2010). Ik weet nog goed dat ik de aanschaf van een smartphone tot het laatst toe heb uitgesteld. Totdat ik inzag dat bepaalde apps toch wel erg handig zijn. En ja, nu kan ik ook niet meer zonder, al is het maar omdat het ‘Internet of Things’ zijn intrede heeft gedaan. Nu ben ik dus, ondanks dat ik een Waterman ben, niet echt een trendsetter. Ik wacht meestal eerst af totdat de boel zich bewezen heeft als nuttig en de prijzen ook wat schappelijker zijn geworden. En eerlijkheidshalve zijn het mijn kinderen met Uranus in Waterman die mij over de streep trekken met de nieuwste techniek en de toepassing ervan.

Laatst zag ik een documentaire over de bouw van een kwantumcomputer. Hiervan wordt gezegd dat als deze echt gaat werken, we een tijdperk betreden die we nu nog niet voor mogelijk houden. Ik denk dan ook gelijk aan de toepassing van artificiële intelligentie (AI) in samenwerking met geavanceerde robots. Mijn verstand gaat het zeker te boven. Hoe dan ook kun je er vanuit gaan dat als Pluto in 2025 in Waterman gaat lopen, we op een technologische revolutie afstevenen die de mensheid op alle niveaus gaat beïnvloeden.

Pluto haalt de onderste steen boven, transformeert en dit gaat nu eenmaal niet zonder crisis. Wij mensen schuwen een crisis en gaan deze liever uit de weg, althans ik ben nog niemand tegen gekomen die staat te trappelen om er een vrijwillig aan te gaan. Waterman is een humanitair teken alsook de revolutionair van de dierenriem. Nu al gaan er stemmen op dat er veel banen gaan verdwijnen die straks door robots worden overgenomen, om maar iets te noemen. Pluto door Waterman gaat de gemoederen zeker flink opschudden! Ik vermoed dat we aan de vooravond staan van zeer grote veranderingen, waar we ons geen voorstelling van kunnen maken.

Toen Uranus destijds door Waterman liep is mijn leven drastisch veranderd. De planeet Uranus heerst over het teken Waterman en verbreekt de oude vorm. Astrologisch gezien ging Uranus in die periode over mijn Zon in Waterman. Je kunt wel stellen dat er een trendbreuk heeft plaatsgehad tussen mijn ‘oude’ leven en mijn huidige leven. Neptunus in Waterman heeft voor mij vervolgens de scheidslijn tussen het geziene en ongeziene verder opgerekt.

In 2020 gaan Saturnus en Jupiter ook in Waterman lopen. Ik verwacht zeker dat er meer tipjes van de sluier worden opgelicht voor wat ons vanaf 2025 te wachten staat. Het ondenkbare zou zo maar mogelijk kunnen worden en ongetwijfeld met een grotere snelheid dan waar we nu nog vanuit gaan. In 2050 wil Nederland van ‘het gas’ af, en dus moet er gezocht worden naar alternatieve energiebronnen. Er wordt al druk geëxperimenteerd (= Waterman) met waterstof, onder andere voor de toepassing in auto’s, maar het zou een goede vervanger van aardas kunnen zijn.

De komende 5-6 jaar blijft Pluto nog in het aardse en materiële teken Steenbok lopen, en hebben we te maken met afbraak, corruptie en allerlei wantoestanden die met overheid en andere witte boordenactiviteit te maken heeft. Het positieve ervan is dat de burger gedwongen wordt om het heft in eigen hand te nemen. Anders gezegd, om te leren om de eigen broek op te houden. We worden collectief op eigen benen gezet. In Steenbok gaan de processen niet snel, maar wel heel gedegen.

En dan nu een sprong naar een andere wereld. Een wereld van ongekende mogelijkheden. Vanuit de kwantumfysica is bekend dat materie voor het grootste gedeelte uit inhoudsloze ruimte bestaat. Dat is op zich al moeilijk voor te stellen, omdat wij mensen een sterke verbinding met materie hebben. Hoe dan ook gedraagt de inhoudsloze ruimte van materie zich soms als een energiegolf en soms als deeltjes van energie. Dit proces wordt beïnvloedt door de waarnemer, dat wil zeggen door de manier waarop we naar die deeltjes kijken. Het is gebleken dat deze deeltjes elkaar kunnen elkaar beïnvloeden onafhankelijk van tijd en ruimte. Dit betekent dat alles op hetzelfde moment plaatsvindt. Anders gezegd: verleden, heden en toekomst zijn één geheel.

Dit duidt erop dat wij alles zelf creëren, en dat onze gedachten, handelingen en intenties van grote invloed zijn op wat er zich in onze omgeving afspeelt. Kort door de bocht, denk je negatief dan krijg je negativiteit op je bord, zie je de zonzijde van het leven dan gaat het je voor de wind. Een interessant gegeven maar ook een hele lastige. Al ben ik van mening dat het zeker zo werkt. Ik had laatst een discussie met iemand over in hoeverre we invloed hebben op wat er in ons leven gebeurt. Sommige stromingen spreken over karmische invloeden die in dit leven ingelost dienen te worden. In die lijn ‘kies’ je als het ware je eigen ouders uit voordat je incarneert, omdat dit het beste bij je kosmische blauwdruk past. Wie een moeilijk leven heeft, zou binnen deze traditie veel karma moeten inlossen. En wat ik nog zwaarder vind klinken is dat ‘alles’ al vast ligt. Dit geeft een gevoel van beperking en lotsbestemming wat mij persoonlijk niet verheft. En al snel komt dan het mantra van het Vissentijdperk naar voren: lijden en schuld. Het zijn onze beperkende gedachten, overtuigingen en ideeën die we vaak geïnternaliseerd hebben, omdat we zo zijn opgevoed of omdat we het zo geleerd hebben en nog niet zien dat het ook anders zou kunnen zijn.

Het is de hoogste tijd voor een nieuwe, mildere benadering, een andere kijk op het leven als je het mij vraagt. Zou het niet zo kunnen zijn dat als we alles op een hoger niveau in beweging kunnen brengen (wij bepalen immers zelf hoe de energie zich beweegt), dat de oude tradities die ik zojuist aanhaalde, wellicht niet zo statisch zijn als we denken. Met andere woorden: niets ligt vast, alles in beweging en is in positieve zin ook te veranderen. Je kunt je geschiedenis dus herschrijven door het in het hier en nu over een andere boeg te gooien. Geen lijden, geen ‘slachtoffer-dader’ verstrikking, geen nodeloze drama’s meer, maar aangeschakeld zijn op de onbegrensde mogelijkheden van een kosmisch veld waarin enkel overvloed is voor iedereen.

Schept dit niet heel veel ruimte?

Mij geeft deze benadering perspectief en tegelijkertijd is het ook hoopgevend dat je elke dag opnieuw kunt beginnen. Hoe moeilijk de lessen soms ook zijn die we op ons bordje krijgen, er is altijd meer Licht dan duisternis. Je kunt de soms pijnlijke ervaringen in je leven integreren, door er meer afstand van te nemen, het in een groter perspectief te plaatsen in plaats van in eindeloos lijden te verzanden. Het begint allemaal met vertrouwen in de stroom van het leven. En zo kijk ik dus ook naar het Watermantijdperk, wat een totaal andere energie is dan het Vissentijdperk waar we nu nog grotendeels mee te maken hebben. Als je je afstemt op onbegrensde mogelijkheden dan ontstaat er ruimte voor vernieuwende, revolutionaire veranderingen die de mens op weg helpt om écht vanuit zijn authentieke Zelf te gaan leven.

En hoe mooi is dat?

Ilse C. ten Berge  15-2-2019

Vertrouwen op ons innerlijk kompas

Na een lange radiostilte van mijn kant, is de tijd rijp voor een nieuw artikel maar dan wel op een andere leest geschoeid. Zoals ik al eerder aangaf was ik gevoelsmatig klaar met de oude manier waarop ik astrologische artikelen schreef. Zo kan de muziek van een grijsgedraaide langspeelplaat nog altijd de gevoelige snaar raken, maar of het nog vernieuwend is? Hoe dan ook had het tijd nodig voordat er zich een nieuwe vorm kenbaar maakte. Proefondervindelijk kan ik zeggen dat het belangrijk is om dit proces voor je te laten werken. Vandaar dat ik net zolang gewacht heb totdat ik de behoefte om te schrijven weer begon te voelen. Dit proces weerspiegelt zich trouwens ook op het astrologische vlak. Wie de astrologische tendensen de laatste maanden gevolgd heeft, weet dat we sinds half mei van de ene retrogradeperiode in de andere rollen.

Een korte opsomming: op 8 oktober verliet Mars de schaduwzone, en liep Venus al retrograde. Op 16 november draaide Venus weer recht, en de dag erna ging Mercurius retrograde lopen. Dus vanaf 12 mei (begin schaduwperiode Mars) tot en met 24 december (einde schaduwperiode Mercurius) is er sprake van een grote aaneenschakeling van twists and turns! Dit kan lastig zijn als je een grote behoefte hebt aan zekerheid, of ongeduldig bent in het proces van aantrekken van het juiste op je pad. In feite worden we sinds het voorjaar enorm getest om vertrouwen te hebben in het proces waar we doorheen gaan. De beproevingen kunnen aanzienlijk zijn (geweest), en nog kun je het gevoel hebben in een enorme mist te zitten.

We leven in een boeiende, maar ook in een energie slurpende tijd. Er zijn zoveel prikkels om ons heen, zoveel verleidingen waardoor het lastig kan zijn om in je eigen kracht te blijven staan. De een zegt dit, de ander vindt dat: de meningencultuur viert hoogtij. Je kunt jezelf de vraag stellen of het informatietijdperk waarin we leven, ons niet steeds verder van ons innerlijk laat afdwalen. Sinds Neptunus in Vissen (2012) is gaan lopen, wordt er dan ook een beroep gedaan om met onze innerlijke stroom mee te gaan. Dit is makkelijker gezegd dan gedaan, want Neptunus is een lastige planeet op het ondermaanse. Zelf heb ik de indruk dat de uiterlijke chaos steeds meer toeneemt, en dat menigeen in een neerwaartse spiraal wordt meegezogen. Dit is duidelijk de negatieve kant van Neptunus in Vissen. De positieve kant ervan is dat het ons gevoeliger maakt, en de scheidslijn tussen het geziene en ongeziene verder vervaagt. Dit kan behulpzaam zijn om je los te maken van een wereld die niet langer de jouwe is. Hiermee doel ik overigens niet op oeverloos mediteren of je terugtrekken op een hutje op de hei. Het gaat om het leren luisteren naar je innerlijke stem, door je niet langer te laten leiden door beperkende en cirkelende gedachten. Een uitdaging, dat is zeker!

Je losmaken van een wereld vol lawaaipapegaai, overconsumptie, zucht naar macht, geld en status, vraagt wel om de juiste keuzes te maken. In die zin is de retrograde-op-retrograde-periode van de laatste maanden wel heel heilzaam. Veel zaken dienen zich opnieuw aan om herzien en herkauwd te worden. En ja, soms tot je er tureluurs van wordt. Iedere leeftijdscategorie heeft zo zijn eigen problematiek om zijn tanden in te zetten. De jongere generaties hebben duidelijk een ander takenpakket op de schouders rusten dan de oudere generaties. En het is soms ook heel lastig om de ander zijn eigen weg te laten gaan, en niet gelijk in een reparatiereflex te schieten om hen te willen helpen. Het getuigt van innerlijke kracht om de ander te laten en niet om ongevraagd van advies te voorzien. Nu Pluto en Saturnus in Steenbok lopen, is het sowieso een tijd van zelfwerkzaamheid, verantwoordelijkheid dragen en het bouwen aan het eigen fundament. Steenbok is gewend om dit alleen te doen, en kan dat ook!

Degene onder ons die de nodige astrologische kennis hebben, weten dat we begin 2020 een belangrijke samenstand hebben van Saturnus en Pluto. Dit is niet de enige conjunctie van significant belang. In 2020 starten er diverse belangrijke nieuwe cycli tussen verschillende planeten. In de toekomst zal ik hierover meer schrijven. Voor nu vind ik het belangrijk om aan te geven dat we ons in een periode bevinden die zwaar kan aanvoelen. Saturnus en Pluto zijn de diehards onder de planeten, en zij vertegenwoordigen thema’s als structuur, autoriteit, crisis en transformatie. In feite bevinden ze zich nog in hun oude cyclus die begon toen Saturnus en Pluto samen in het teken Weegschaal stonden (1982). Elke cyclus die eindigt laat een periode van verval en teruggang zien. Dit zijn niet de leukste periodes en als de genoemde planeten je geboortehoroscoop vol raken, dan kun je rekenen op flink wat turbulentie.

Dat neemt niet weg, dat er niets nieuws onder de zon is. Gisteren zag ik een film die zich  ergens in 1650 afspeelde, waarbij een van de personages zich afvroeg waarom er toch telkens sprake was van het vergaan van de wereld en de komst van de antichrist als de sterren ongunstig stonden. Ik bedoel maar! We stevenen dus niet af op de zoveelste Apocalyps, maar we maken ons op voor een nieuwe cyclus die op 12 januari 2020 start. Het gaat me te ver om aan te geven wat er allemaal zou kunnen gebeuren. Wat ik wel vermoed is dat we met het ingaan van de nieuwe cyclus tussen Saturnus en Pluto nog meer op onszelf worden teruggeworpen. Steenbok is zoals gezegd, een teken van structuur en gestage groei. De weg naar de top is derhalve eenzaam. Saturnus laat je hard werken en rekenschap afleggen. Pluto vraagt om volstrekte eerlijkheid naar jezelf, niet zelden na een periode van crisis en transformatie.

De langzaamst lopende planeet, Pluto dus, heeft de leidende rol in dit proces. Tot nu toe  is Pluto in Steenbok niet mals geweest, en dan druk ik mij zacht uit. Uiterlijke zekerheden verdwijnen en bestaande structuren brokkelen steeds verder af. Grote groepen mensen hebben moeite om het hoofd boven water te houden. En ja, de kloof tussen arm en rijk wordt steeds groter. Of men wordt overdonderd door andere problematiek zoals scheidingen, ziektes en plotseling overlijden van dierbaren. Verder zijn er veel spanningen wereldwijd en roept menigeen dat een derde wereldoorlog op de loer ligt. Ik wil hier geen doemscenario schetsten, zeker niet. Maar de naakte waarheid is wel, dat we allemaal geconfronteerd worden met onze eigen schaduw. Ik zie dit proces zich vooralsnog ook niet omkeren.

Het is niet de bedoeling om collectief dan maar de negatieve spiraal te volgen. Zeker niet, want achter elke wolk schijnt de zon! Het gaat er dus om, om op ons innerlijk kompas te varen door onszelf niet langer vast te klampen aan schijnzekerheden. Zoals ik het zie, leven we in een tijd waarin er van ons gevraagd wordt om innerlijk uit te zuiveren, los te laten wat uitgediend is en te vertrouwen op het Licht dat in ons aanwezig is. Dit is de enige zekerheid die we hebben!

Ilse C. ten Berge  22-11-2018

Leven is veranderen, veranderen is leven

Zoals jullie de afgelopen jaren van mij gewend zijn geweest, schrijf ik over de beweging van de planeten aan de hemel, de verbinding die ze onderling maken en hoe dit met ons op het aardse vlak resoneert. De laatste jaren heeft menig leven in het teken gestaan van grote veranderingen, niet zelden gepaard met chaos, crisis en transformatie. De mysterieplaneten, Uranus, Neptunus en Pluto spelen, astrologisch gezien dan, in deze een grote rol. De mysterieplaneten representeren het ongrijpbare, het mystieke, transpersoonlijke, het onvoorspelbare en het ondoordringbare en dit is voor mij een grote inspiratiebron.

Met de ontdekking van Uranus was Saturnus niet langer meer de laatste planeet in ons zonnestelsel. Saturnus is nog wel met het blote oog te zien, maar Uranus is dit bijvoorbeeld niet. Ten tijde van de ontdekking van Uranus was er de nodige turbulentie in de wereld, waaronder de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog en later volgde de Franse revolutie. Toen Pluto in 1930 werd ontdekt speelde er ook van alles en dit resoneert weer met de thematiek die deze kleine planeet vertegenwoordigt (o.a. machtsmisbruik, dood, transformatie). De ontdekking van belangrijke planeten loopt vaak synchroon met bepaalde ingrijpende gebeurtenissen op aarde. Nu is er niets nieuws onder de zon, dus kun je stellen dat het collectieve bewustzijn er op dat moment rijp voor is.

Inmiddels wemelt het van de asteroïden of planetoïden, centaurs en dwergplaneten in ons zonnestelsel en komen er nog altijd nieuwe bij. De vraag hierbij is: ‘Wat doe je hiermee op het astrologische vlak?’ Menig astroloog heeft zich in de uitwerking ervan verdiept en betrekken deze nieuwe objecten bij hun duidingen. Soms vraag ik mij af of dit nog wel werkbaar is. Zelf werk ik naast de gangbare planeten ook met Cheiron en volg ik al geruime tijd de dwergplaneet Ceres. Inmiddels is hier Sedna bijgekomen. Zij is overigens een heel vreemde eend in de bijt. Sedna is vernoemd naar de zeegodin van de Inuit die heerst over de koude poolzee. En naar verluidt omdat de dwergplaneet zo ver van de zon verwijderd is dat het er enorm koud is. Verder is het opmerkelijk dat er bij de benaming geen gebruik is gemaakt van de Griekse of Romeinse mythologie, maar van een godin uit de Inuitmythologie.

De dwergplaneet Sedna behoort waarschijnlijk tot de binnenste Oortwolk, maar ze kan ook van buiten ons zonnestelsel komen. Haar omloop is 11.500 jaar, en hiermee kun je haar invloed zéker niet persoonlijk duiden. Zoals ik het zie gaat het hier om de energie van een tijdperk, of misschien wel over onze evolutie als mensheid. Nu was ik wel op de hoogte van het bestaan van Sedna, maar het resoneerde nog niet op een dieper niveau. Op de dag dat hier verandering in kwam, maakte Uranus een exacte conjunctie met Sedna in mijn geboortehoroscoop. Een plotselinge doorbraak in bewustzijn zou je kunnen zeggen. Momenteel bestudeer ik waar de dwergplaneet Sedna astrologisch voor staat, of en hoe haar energie te duiden is. Hoe dan ook vertegenwoordigt de energie van Sedna het ongrijpbare, transpersoonlijke, onnoembare en ondoordringbare en kun je wederom de vraag stellen hoe je hiermee om zou moeten gaan.

Deze vraag laat zich niet zo eenvoudig beantwoorden. Met de intrede van Neptunus in het eigen teken Vissen in 2012 heeft zich voor ons mensheid een nieuwe bewustzijnslaag ontvouwen. De scheidslijn tussen het oude vertrouwde en het nieuwe, nog ongeziene is sterk aan het vervagen. Sluier na sluier wordt opgelift. Mensen worden gevoeliger en staan meer open voor nieuwe dimensies. Neptunus heerst onder meer over het mystieke, spiritualiteit, het ongrijpbare, dromen, hogere dimensies, maar ook over chaos, wanhoop, illusies en teleurstellingen. In mijn beleven zijn de grenzen zoals wij deze voorheen kenden sterk aan het vervagen. En dan bedoel ik op alle niveaus: fysiek, emotioneel, mentaal, psychisch en spiritueel.

Dat geeft aan de ene kant veel onzekerheid en verwarring te zien als je de energie van Neptunus persoonlijk probeert te maken. Als je durft mee te stromen met het leven, dan kan deze ongrijpbare energie voor je gaan werken. Dit is de magie van het leven door het diepe vertrouwen te hebben dat alles wat je nodig hebt voorhanden is. Dat klinkt in eerste instantie mega zweverig, maar de ervaring leert dat je het leven op een mentale wijze niet naar de hand kunt zetten.

Dit is mede de reden waarom ik mijn blog een andere inhoud wil meegeven. Bijna 7 jaar heb ik artikelen geschreven over wat er zich allemaal aan de hemel afspeelde, en wat de impact ervan op ons leven zou kunnen zijn. Dit heb ik uiteraard met veel plezier gedaan, en ook heb ik er veel van geleerd. Nu ben ik op een punt gekomen dat het mij niet langer voed om het kosmische weerbericht verder uit te diepen. Sterker nog, ik ben van mening dat je je eigen wereld schept, en dat je krijgt aangereikt wat je nodig hebt om bewust te worden. Dit is uiteraard voor iedereen anders, omdat geen enkele weg hetzelfde is.

boeddha

Verder vind ik het schrijven over louter astrologische gebeurtenissen te statisch. Planeten duiden namelijk en dwingen niet. Anders gezegd: de geboortehoroscoop is een kosmische blauwdruk en alles valt en staat met hoe bewust je in het leven staat. Waar de een alles uit het leven haalt, met veel vallen en opstaan, laat de ander veel liggen en dit kun je niet van een horoscoop aflezen. De rijke symbolentaal van de astrologie heeft dan ook veel meer te bieden dan enkel een reisplan om door het leven te navigeren. De kans bestaat namelijk dat je je teveel door de sterren laat leiden, wat angst en onzekerheid geeft. Belangrijker is om naar je hart te luisteren en op je intuïtie te varen. Alles is in beweging, en door het leven te leven krijg je de kans om te veranderen en te groeien.

De komende maanden ga ik onderzoeken hoe ik mijn blog een andere invulling kan geven. Laat ik voorop stellen dat astrologie de rode draad van mijn artikelen blijft. Het is echter mijn bedoeling om hieraan meer inhoud en diepte mee te geven, meer stof tot nadenken en navoelen. Meer vanuit mijzelf en minder vanuit het kosmische spoorboekje. Wie zich hierin kan vinden nodig ik van harte uit om mijn blog te blijven volgen. Verder wil ik ook langere artikelen over bepaalde (astrologische) thema’s gaan schrijven, die tegen een kleine vergoeding verkrijgbaar zijn. Het uiterlijk van dit blog gaat ook veranderen, en daar ga ik deze zomer eens fijn op broeden. Kortom, wat was is niet meer en wat volgt is in ontwikkeling 😉


Alles wat we zijn is het resultaat van wat we dachten.
Blijf niet hangen in het verleden, droom niet van de toekomst,
maar concentreer je geest op het huidige moment.
Alles wat een begin heeft, heeft ook een einde.
Sluit daar vrede mee en alles komt goed.

Boeddha

 

Ilse C. ten Berge  20-6-2018

Transformatieprocessen in 2018

Op 20 maart 2018 vond de lente-equinox plaats en loopt de Zon in Ram. Dit is niet alleen het begin van de lente, maar markeert ook het begin van een nieuw astrologisch jaar. Het startschot voor het nieuwe begin valt echter samen met de Nieuwe Maan in Ram op 16 april 2018. Mercurius heeft namelijk geruime tijd retrograde gelopen in het ongeduldige teken Ram, en loopt sinds 15 april weer recht. Toch duurt het altijd een paar dagen voordat de energie er goed op zit, en de zaken weer worden vlot getrokken. De energie die van een Nieuwe Maan uitgaat is ook altijd behoedzaam, al valt deze Nieuwe Maan conjunct Uranus in Ram! Dit geeft de langverwachte nieuwe start een tamelijk onvoorspelbaar karakter mee. Mocht je al geruime tijd de sprong wil maken naar een nieuw begin, dan geeft de kosmos je de komende weken een onverwachte duw in de goede richting. Uranus is onvoorspelbaar, revolutionair en in het teken Ram ook bijzonder eigengereid.

Op dit blog schrijf ik regelmatig over de transformatieve krachten die Uranus en Pluto vertegenwoordigen. Uranus in Ram en Pluto in Steenbok maken namelijk nog altijd een krachtige verbinding met elkaar, ook al staan ze niet langer meer in een exact vierkant (hoek van 90 graden) aan de hemel. Telkens als de snellere planeten alsook de Maan en de Zon in kardinale tekens staan (dus Ram, Kreeft, Weegschaal en Steenbok) wordt het vierkant tussen Uranus en Pluto weer geactiveerd. Dit werkt zeker nog altijd ontwrichtend uit, ook al hebben we inmiddels wel leren navigeren met deze energieën. Dit gezegd hebbend, we konden ook niet anders want transformatie is niet iets wat je vrijwillig opzoekt. De mens leert nog altijd het meeste door een crisis en niet als het leven op een kabbelende wijze aan je voorbij trekt.

In mijn beleven laat de kracht van Neptunus zich ook niet onderschatten. Zeker niet, nu deze planeet in Vissen loopt (= eigen teken). De ongrijpbare energie van Neptunus laat je de oneindige diepte van de oceaan in glijden waar je de grip op de zaken verliest. Uranus, Neptunus en Pluto zijn mysterieplaneten. Hun krachten laten zich niet beteugelen op het persoonlijke vlak. Je kunt ook niet voorspellen hoe hun uitwerking zal zijn. Wel laten de grote lijnen zich duiden als leidraad. Dat neemt niet weg dat je hoe dan ook door het proces heen moet. Het blijft een kwestie van ervaren, soms schoksgewijs en onvoorspelbaar (Uranus), soms door lijden (Neptunus) of je wordt genadeloos de onderwereld ingetrokken (Pluto). Neptunus vormt de brug tussen Uranus en Pluto. Met andere woorden: revolutionaire krachten kunnen via onthechting omgezet worden in transformerende krachten. Uranus verbreekt de oude vorm. Neptunus onthecht en laat los. En Pluto daalt vervolgens af naar de onderwereld om wat daar nog aanwezig is te kunnen transformeren.

De wereld om ons heen is sinds de intrede van Pluto in Steenbok loopt (2008), Uranus in Ram (2010) en Neptunus in Vissen (2012) drastisch veranderd. De laatste jaren zijn de piketpaaltjes uitgezet voor de overgang van een oude naar een nieuwe wereld. De onzekerheid en chaos die met dit proces gepaard gaat, blijft in mijn beleven ook de komende tijd een vast onderdeel van ons bestaan. Op de smeulende resten van een oude wereld moet immers een nieuwe wereld worden opgebouwd. En dat is het landschap dat zich voor ons uitstrekt. Hoe deze wereld er vervolgens uit zal gaan zien is aan onszelf, en onze bereidheid om op een hoger niveau van bewustzijn te gaan vibreren. Het positieve hiervan is dat we zowel individueel als collectief de mogelijkheid hebben om de poort naar een hoger bewustzijn open te zetten.

In die zin weerspiegelen de bewegingen van de mysterieplaneten aan de hemel de wijze waarop een oude wereld plaatsmaakt voor een nieuwe. Hoe we ons denken kunnen verruimen door niet langer op het lagere mentale, emotionele level mee te vibreren. Ofwel door vanuit ons hart te gaan leven en het lagere bewustzijn te transformeren. Astrologie is in deze niets anders dan een instrument. Je kunt nu eenmaal alleen jezelf inwijden in de magie van het mede-schepper zijn. In mijn optiek verkeren we nu in een tijdperk van ontwaken en werkelijk wakker zijn, waarbij onze ogen en oren geopend worden om écht te gaan zien en horen. En dit transformatieproces zal ook in 2018 onverminderd doorgang vinden.

In de baan tussen Saturnus en Uranus beweegt zich de asteroïde of centaur Cheiron. De gewonde genezer, zoals hij ook wel wordt genoemd, houdt astrologen sinds zijn ontdekking in 1977 bezig. Strikt genomen is Cheiron geen planeet, maar zijn uitwerking is zeker niet minder. Het voelt alleen anders aan is mijn persoonlijke ervaring. Cheiron is verbonden met de wond van de ziel. Dit is uiteraard een vaag begrip, maar je zou het ook kunnen duiden als een collectieve ‘last’ die zich niet laat uitwissen. Het is aanwezig, je kunt er niet omheen, het gaat niet weg, wel kun je het leren accepteren. Cheiron helpt je een brug te slaan naar een hoger niveau van bewustzijn, waarbij je iets wezenlijks van jezelf opgeeft of achterlaat. Het is een offer dat je brengt, zoals Cheiron zijn onsterfelijkheid inruilde om te kunnen sterven nadat hij ongeneeslijk gewond was geraakt.

Cheiron loopt sinds 2011 in het teken Vissen en wijst op een collectieve verwonding met betrekking tot pijn en bijbehorend lijden. Wie geboren is in de periode dat Cheiron in Vissen liep (1960 – 1968) kan moeite hebben (gehad) met de harde realiteit van het leven, heeft dit als overweldigend ervaren, zeker in de vroege jeugd. Het kan ook gevoelens van escapisme aanwakkeren of een gevoel er niet te mogen zijn. De genoemde generatie heeft de laatste jaren zijn of haar Cheiron-return doorgemaakt of zit er nog middenin. De periode dat Cheiron terugkeert op zijn geboortepositie is een belangrijk keerpunt in je leven. Niet zelden brengt deze terugkeer onderdrukte emoties naar boven om deze op een hoger niveau van bewustzijn, ofwel op hartniveau, te brengen.

Cheiron loopt nu op de allerlaatste graad in Vissen en gaat op 17 april 2018 al even in het teken Ram lopen, om van eind september 2018 tot half februari 2019 nog even in Vissen terug te keren. Cheiron nodigt ons dus allemaal uit om een brug te slaan naar een nieuwe wereld door oude pijn en lijden los te laten. Als je namelijk gaat aanvaarden dat je een karmische wond met je meedraagt, kan er op een dieper niveau bevrijding ontstaan. Wie geïnteresseerd is in een heldere uiteenzetting over Cheiron, raad ik aan om het artikel ‘Wounding and the will to live’ van Liz Greene te lezen. Cheiron in Ram gaat ongetwijfeld anders aanvoelen, omdat dit verbonden is met thema’s als identiteit, zelfbewustzijn, daadkracht en dergelijke. Persoonlijk vraag ik me af wat dit gaat doen, temeer omdat Ram ook met strijd te maken heeft. We gaan het ervaren….

Er gebeurt de komende tijd nog meer wat van grote impact is op het collectieve bewustzijn. Allereerst gaat Uranus op 15 mei 2018 in het teken Stier lopen. Vanaf eind april beweegt Uranus zich over de kritische graad (29 graden) wat altijd crisisachtig verloopt. Eerder schreef ik al over Uranus in Stier en welke thema’s mogelijkerwijs naar voren kunnen komen. Uranus heerst over technologie en Stier onder andere over geld (cryptogeld), aandelenmarkten en banken. Dus kunnen we revolutionaire veranderingen op dit vlak verwachten. Maar Stier heerst ook over voedsel. Wellicht dat het kweken van vlees (yuk) een revolutionaire vlucht gaat maken. Halverwege 1934 tot begin 1942 liep Uranus ook in Stier, een periode van economische ontwrichting en verlies van persoonlijk eigendom op grote schaal. Hierbij wil ik niet suggereren dat dit nu ook weer zo uitwerkt, maar het begrip materiële zekerheid wordt de komende jaren ongetwijfeld op de proef gesteld.

Saturnus loopt sinds 20 december 2017 in Steenbok. Persoonlijk vind ik deze transit heel constructief uitwerken, in die zin dat je veel werk kunt verzetten wat ook duurzaam is. Saturnus gaat op 18 april 2018 retrograde lopen, waarmee het tijd is voor innerlijke structuren en niet langer voor uiterlijke structuren.

Tenslotte gaat Pluto op 22 april 2018 retrograde lopen, en mogen we ervan uitgaan dat, zeker in het licht van wat ik hierboven schreef, onze persoonlijke transformatie zich weer verder gaat verdiepen!

Ilse C. ten Berge  15-4-2018


Nothing Gold Can Stay

Nature’s first green is gold,
Her hardest hue to hold.
Her early leaf’s a flower;
But only so an hour.
Then leaf subsides to leaf.
So Eden sank to grief,
So dawn goes down to day.
Nothing gold can stay.

Robert Frost

Saturnus in Steenbok 2017 – 2020

Aan het einde van 2017 vinden er een aantal belangrijke gebeurtenissen plaats aan de hemel. Op 18 december is er een nieuwe Maan in Boogschutter. Op 20 december gaat Saturnus in Steenbok lopen tot eind 2020. Bijzonder is dat op 21 december om 17:29 de winterzonnewende plaatsvindt én de Zon een conjunctie met Saturnus maakt: het begin van een nieuwe cyclus. Verder gaat op 23 december Mercurius weer direct lopen in het toekomstgerichte Boogschutter. En op 25 december verruilt Venus dit vurige teken voor het zakelijke Steenbok. Kortom, er is veel in beweging!

Saturnus is de planeet van verantwoordelijkheid, autoriteit, regels, structuren en dergelijke. Hij is de ‘harde’ leermeester en heer van Karma. Onder invloed van Saturnus word je aan het werk gezet en moet je je verantwoordelijkheid nemen. Saturnus heerst over het teken Steenbok en staat hier ijzersterk! De energie die van het aardeteken Steenbok uitgaat is dan ook actiegericht. Steenbok is zakelijk, ambitieus, efficiënt, pragmatisch, doelgericht, plichtsgetrouw, verantwoordelijk, nuchter en sober. In negatieve zin is Steenbok koud, kil, materialistisch en schuwt het niet om over lijken te gaan. Steenbok heerst ook over reputatie en aanzien. Wie wetten en regels willens en wetens genegeerd heeft kan naming and shaming verwachten. Steenbok timmert gestaag aan de weg, maar aan de top is het eenzaam.

In mijn laatste artikel heb ik al aangehaald dat de periode dat Saturnus in Steenbok loopt in het teken van versobering zal staan. Steenbok is back to basic. De transit van Saturnus kun je in dit perspectief niet los zien van die van Pluto. Sinds Pluto in 2008 in Steenbok loopt, worden er namelijk in rap tempo maatschappelijke structuren afgebroken en daar zien we elke dag de gevolgen van.

De samenleving wordt steeds zakelijker en de mens steeds individualistischer (Uranus in Ram). Ook komt er steeds meer regelgeving wat onder andere leidt tot zorgval en armoedeval. Pluto haalt de onderste steen boven en confronteert ons met onze eigen schaduw. Een zielloze samenleving is het gevolg, tenminste als we niet bereid zijn om vanuit ons hart te leven. De volgende animatie, die echt de moeite waard is om te bekijken, laat dit op confronterende wijze zien.

Saturnus is geen boeman, zeker niet. Als je met de genade meewerkt kun je heel wat bewerkstelligen onder zijn invloed. Met Saturnus in eigen teken verwacht ik dat er heel wat spijkers met koppen geslagen kunnen worden. Tenminste als je van doelgerichtheid en hard werken houdt. Steenbok betekent stap voor stap, het gaat niet snel, maar duurzaam is het wel. In de periode dat Saturnus in Steenbok loopt kan een nieuwe structuur worden neergezet waar deze met Pluto in Steenbok is afgebroken. Dit zie ik overigens niet zo snel gebeuren, en vermoedelijk moet Saturnus eerst voorbij Pluto zijn geweest. En zoals ik al eerder schreef wordt de conjunctie van Saturnus en Pluto in januari 2020 een belangrijk kantelpunt. Maar daarover later meer.

Momenteel bevindt Saturnus zich op de laatste ofwel kritische graad in Boogschutter. Dit is altijd een crisismoment. Hier balt zich als het ware alle energie samen, en komt het erop aan om de lessen van Saturnus in Boogschutter geïntegreerd te hebben. Dat wil zeggen: heb je een fundament onder je levensvisie gelegd? Heb je voldoende vertrouwen in de toekomst om efficiënter en economischer met je middelen om te gaan. Ben je de afgelopen jaren innerlijk wijzer geworden? Sta je voor wie je bent, en geloof je in je eigen kracht? Kun je je eigen grenzen stellen? Jupiter, de heerser van Boogschutter, loopt in Schorpioen en versterkt hiermee het crisisgevoel en de urgentie om de juiste keuzes te maken. Mars die ook in het wantrouwige Schorpioen loopt gooit er nog een schepje bovenop. Welke weg sla je in? De laatste hindernis is nu in zicht: waag de sprong in het diepe vanuit een diep en verankerd innerlijk vertrouwen.

Vanaf 20 december wordt het gevoel van crisis en urgentie anders. Saturnus staat in Steenbok als een huis: realisme en een nuchtere kijk op de zaken dringen zich meer op de voorgrond. Het crisisachtige van Jupiter in Schorpioen wordt hiermee niet minder, maar is niet langer verbonden met Saturnus. Verder vormen Jupiter en Neptunus in 2018 nog tweemaal een driehoek aan de hemel, wat ook een verzachtende invloed heeft. Maar we zijn nog niet verlost van de spanning die Uranus in Ram en Pluto in Steenbok oproepen, ook al wordt dit steeds minder. In mei 2018 gaat Uranus al even in Stier lopen, en dit gaat zeker niet ongemerkt voorbij. Ik verwacht revolutionaire veranderingen met betrekking tot het bankwezen, geldstromen, onroerend goed en andere zaken die onder het teken Stier vallen. De kans is groot dat chartaal geld (cash geld) gaat verdwijnen. Alternatieven zoals de Bitcoin (cryptogeld) zijn al jaren virtueel in omloop en geven met Saturnus op de kritische graad in Boogschutter een hype te zien.

Met Saturnus, Pluto en straks ook Uranus in een aardeteken gaat er kosmisch gezien een andere wind waaien. Het gaat allemaal niet meer zo snel, en het realisme keert weer terug in de samenleving. Onder invloed van Saturnus in Boogschutter is er toch weer de nodige lucht in de economie gekomen. Neem alleen maar de huizenprijzen die in bepaalde delen van het land tot recordhoogte zijn gestegen. Deze trend gaat in 2018 ongetwijfeld veranderen.

Het is overigens veelzeggend dat er sprake is van een enorme groei van de voedselbanken en kringloopwinkels in Nederland. Er komt binnenkort zelfs een documentaireserie over het succes van de kringloopwinkels. Wat mij betreft geheel passend bij de transit van Pluto in Steenbok. Met Saturnus in Steenbok komen er ongetwijfeld meer initiatieven die gericht zijn op efficiëntie, spaarzaamheid en duurzaamheid. Een welkome ontwikkeling lijkt mij. Zo verwacht ik dat er in aanloop tot de intrede van Pluto in Waterman al een begin wordt gemaakt van wat ik noem een sterk gefragmenteerde samenleving. Er zullen clusters ontstaan van gelijkgestemden (Waterman) die contact met elkaar onderhouden via onderling met elkaar verbonden netwerken. Nu zie je ook steeds meer mini-samenlevingen ontstaan van kleine groepen mensen die een zelfvoorzienende micro-economie (Steenbok) hebben gecreëerd. En voornamelijk omdat ze zich niet langer gesteund voelen door de overheid, en de kosten van onder andere energie de pan uit rijzen.

Mercurius loopt nog tot 22 december retrograde en op 10 januari 2018 is de schaduwperiode voorbij. Dit impliceert dat het werkelijke startschot voor het nieuwe jaar dan pas klinkt waarna allerlei plannen doorgang vinden die nu nog vertraging oplopen. Tot die tijd is het verstandig om pas op de plaats te maken en introspectie te plegen. De winterzonnewende op 21 december is dan ook een belangrijk moment om stil te staan bij wat er allemaal gepasseerd is in het afgelopen jaar. En dat is heel wat! Er zijn belangrijke eclipsen geweest, waarbij we afscheid hebben moeten nemen van het uitgediende in ons leven teneinde het nieuwe op ons pad te kunnen verwelkomen.

Dit moment is bij uitstek geschikt om tevens vooruit te kijken. Zeker met de nieuwe Maan in Boogschutter kun je de juiste intenties voor de toekomst het universum insturen. Wat wil je in het nieuwe jaar verwelkomen? En wat wil je in het nieuwe jaar loslaten? Waar wil je in het nieuwe jaar in jezelf aan werken? Voor mij en mijn familie een mooie traditie om met de winterzonnewende samen te mediteren, onze wensen te verbranden en te zien wat er allemaal gerealiseerd is van de intenties van vorig jaar. Persoonlijk geloof ik in de kracht van de zuivere intentie, zeker als dit in het hart goed voelt. Alles wat je werkelijk nodig hebt stroomt dan vanzelf naar je toe…

Ik wens jullie een inspirerend en liefdevol 2018!

Ilse C. ten Berge  18-12-2017