Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt met constante zorg en aandacht samengesteld. De informatie op dit blog wordt op regelmatige basis aangevuld en/of aangepast. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie op de site onvolledig en/of onjuist is. Soms wordt er in mijn artikelen naar andere websites/platforms verwezen. Deze links worden door mij zorgvuldig uitgekozen. Het impliceert echter niet dat ik gelieerd ben aan deze sites/platforms, noch kan ik verantwoordelijk worden gehouden voor de overige content die op deze sites/platforms geplaatst is en/of wordt.

Hieruit voortvloeiende sluit ik alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Copyright

Alle artikelen op deze website zijn van mijn hand en vallen dan ook onder het auteursrecht. Uiteraard mag je artikelen op je eigen website plaatsen of doorsturen naar hen die er belang bij hebben, wel graag met de juiste naams- en bronvermelding.

Ilse C. ten Berge – http://www.tenbergeastroblog.com