Jupiter conjunct Neptunus in Vissen 2022

Op 12 april 2022 staan Jupiter en Neptunus in Vissen op één lijn aan de hemel. Nu is de samenstand tussen beide planeten geen unicum, omdat ze elkaar elke 13 jaar treffen. Wat wel opmerkelijk is, is dat ze voor de eerste keer in 166 jaar weer een conjunctie maken in het dromerige Vissen. Verder heerst Jupiter klassiek gezien over het teken Vissen en Neptunus is hiervan de moderne heerser. Dit versterkt mijns inziens de energie van deze samenstand. Persoonlijk vind ik Jupiter in Vissen heel aangenaam uitwerken en het levert zeker een bijdrage aan meer ontspanning, vertrouwen, mededogen, compassie en liefdevolle zorg voor elkaar. Uiteraard komt dit niet vanzelf aanwaaien en is het een kwestie van zelfwerkzaamheid om deze energie op positieve wijze te integreren. Jupiter gaat overigens van 11 mei tot 28 oktober 2022 in Ram lopen en keert hierna nog kort terug in Vissen. Rond 23 november staan beide planeten op ongeveer 6 graden afstand van elkaar om daarna van elkaar weg te bewegen. Hoe dan ook nu Jupiter en Neptunus beiden in Vissen lopen hebben we de mogelijkheid om het volledige potentieel ervan te benutten.

Jupiter en Neptunus zijn de twee gasreuzen onder de planeten en in het teken Vissen geeft dit een overvloed aan water te zien. Dit vraagt van ons om mee te bewegen met de stroom van het leven en hierop te vertrouwen. Deze planetaire samenstand duidt zeker op de mogelijkheid tot spiritueel ontwaken. We kunnen ons bewustzijn verruimen in het besef dat er geen afgescheidenheid is en dat alles met elkaar verbonden is. Verder kan deze samenstand in Vissen een bijdrage leveren aan gevoelsmatig en doorvoeld loslaten, innerlijk aanvaarden en vergeven van jezelf.

Het is helaas niet alleen maar rozengeur en maneschijn. Neptunus is weliswaar op een hoger niveau verbonden met transcendentie en eenheidsbewustzijn. Op een lager niveau is er sprake van chaos, massa-emoties en liquidatie van het oude. Sinds Neptunus in Vissen loopt zien we beide kanten sterk naar voren komen. Verder is het teken Vissen verbonden met schuldgevoelens, martelaarschap, lijden, slachtofferschap en zelfopoffering. Jupiter is de planeet van expansie en vergroot alles uit. In samenstand met Neptunus kan dit tot extremen gaan leiden, waaronder overdreven optimisme, onrealistische verwachtingen, massahypnose, algehele verwarring en heel veel leed. En ja, ook hyperinflatie behoort tot de mogelijkheden. Neptunus in Vissen werkt escapisme in de hand en zorgt voor desillusies en het opwerpen van een dikke mist. Het kan zo lastiger zijn om de naakte waarheid onder ogen te zien en het geeft onzekerheid of we wel het juiste pad aan het bewandelen zijn. Al met al komt het dus aan op het ontwikkelen van een diep vertrouwen in jezelf en goed gegrond te blijven.

Jupiter en Neptunus in Vissen in samenstand aan de hemel maakt spirituele groei en innerlijke genezing mogelijk. Het onderzoeken van de mystieke kant van het leven is zeker heilzaam in relatie tot het ontwakingsproces dat nu volop gaande is. Al eerder schreef ik over de negatieve kanten van spiritualiteitsbeleving ook wel spiritual bypassing genoemd. Een mechanisme waarbij spirituele ideeën of methoden gebruikt worden om onopgeloste emotionele problemen, trauma’s en dergelijke te omzeilen, te onderdrukken of eraan te ontsnappen. Het is ook niet heilzaam om nare gevoelens en emoties weg te duwen door hier positieve gedachten tegenover te stellen. Het gaat erom dat we ons bewust worden van alle gevoelens en emoties die door ons heengaan door hier niet tegen te vechten. Op die manier komen we steeds meer in ons lichaam in plaats van in het hoofd te vluchten. De enige manier om aan onze schaduw te werken is door de pijnlijke werkelijkheid ervan te erkennen en aan disfunctionele gedragspatronen te werken. Een dieper niveau van heling wordt mogelijk als we dit kunnen doorvoelen en vervolgens loslaten in de oceaan van onvoorwaardelijke liefde (= Vissen).

In die zin is het heel waardevol om naar de intelligentie van ons lichaam te luisteren en ons minder te richten op allerlei spirituele verrichtingen, handelingen of het gebruik van geestverruimende plantmedicijnen (o.a. ayahuasca) om een hoger bewustzijn te verkrijgen. Lichaam, ziel en geest zijn namelijk één. Wij zijn hoger bewustzijn alleen ons lichaam dient dit bewustzijn ook te integreren. Je kunt dit proces dan ook niet omzeilen noch versnellen. In mijn beleven kunnen we nu onze volle potentie gewaarworden, als we niet langer onze ogen sluiten voor wie we werkelijk zijn. Wij zijn dan ook spirituele wezens in een menselijk lichaam met een menselijke ervaring!

Ilse C. ten Berge
30-3-2022

De weg naar binnen

Nu het einde van het astrologisch jaar nadert, hebben we nog een paar weken voor de boeg om naar binnen te keren en schoon schip te maken. Een periode van reflectie dus. Op 2 maart 2022 vindt er een nieuwe Maan in Vissen plaats, gevolgd door een Volle Maan in Maagd op 18 maart. Vissen is het laatste teken van de dierenriem en hier komt alles samen. Vissen is dromerig, intuïtief, compassievol en laat een diep verlangen naar eenheidsbewustzijn zien. Op een lager niveau is er sprake van escapisme, verslaving, chaos, verwarring en desillusies. In het teken Vissen vervagen grenzen en kunnen we datgene loslaten wat ons niet langer meer voedt op onze levensweg.

De horoscoop van de Nieuwe Maan in Vissen laat een aantal interessante thema’s zien. Zo maakt de Nieuwe Maan een conjunctie met Jupiter in Vissen. Dit bevordert compassie en mededogen en zet aan om onze genezende vermogens aan te spreken, en om innerlijke heling mogelijk te maken. De weg hiernaar toe gaat overigens wel met de nodige hobbels en bobbels gepaard. Venus, Mars en Pluto staan namelijk conjunct in het teken Steenbok. Venus komt voor de derde maal conjunct Pluto te staan (in december 2021 ook al twee keer) en nu heeft Mars zich hierbij aangesloten. Mars is de tegenpool van Venus. Waar Mars de strijd opzoekt, bewaart Venus liever de harmonie. Mars is de god van oorlog. Venus heeft overigens niet alleen met relaties te maken maar heerst ook over geld. De combinatie van Venus, Mars en Pluto wijst erop dat er heel wat water bij de wijn gedaan moet worden wil er harmonie ontstaan. Pluto intensiveert namelijk alles wat hij aanraakt!

Deze conjunctie kan duiden op een intense en transformatieve periode in onze relaties waarvan schaduwprojecties onderdeel kunnen zijn. Het kan wijzen op het terugnemen van deze projecties en de bestaande relatiedynamiek onder ogen gaan zien. En ja, machtsstrijd is hier ook een onderdeel van. Op een hoger niveau kan dit duiden op intensieve transformatieprocessen waarbij het mannelijke en vrouwelijke principe om diepgaande heling vragen. Nu is dit een te groot thema om in dit artikel nader uit te werken, maar het is wel een gegeven dat het yin en yang in onze samenleving verre van in balans zijn. Zoals ik het zie heeft de yang kant in onze maatschappij de overhand waardoor met name macht, geld en status (= Steenbok) prevaleren boven de zachte, gevoelige, intuïtieve vrouwelijke waarden. In mijn vorig artikel schreef ik over het belang van schaduwwerk waardoor we dichter bij onszelf komen te staan. Dit schaduwwerk is ook in onze relaties nodig, omdat we allemaal te maken hebben met ongeleefde stukken die terugvoeren naar onze voorouderlijke lijn, familiestructuur, land en cultuur. Heelheid betekent dat we de yin en yang kant of het mannelijk en vrouwelijke principe in onszelf weten te verenigen.

Verder staan Mercurius en Saturnus ook conjunct en wel in het vrijheidslievende teken Waterman. Dit duidt op serieuze gesprekken waarbij het belangrijk is om elkaars standpunten te respecteren en gelijkwaardigheid te betrachten. Dat kan uiteraard alleen als beide partijen hun verantwoordelijkheid nemen. Momenteel staan er veel planeten op een kluitje en dat zien we terug op het moment van de Nieuwe Maan. Het geeft een sterk geconcentreerde energie te zien omdat zo’n beetje alle planeten gegroepeerd staan in de tekens Steenbok, Waterman en Vissen. Op Uranus na dan want die staat in Stier. Zoals ik al eerder schreef staan vanaf 15 december 2021 tot eind april 2022 alle planeten aan één kant van de maansknopen-as en dat betekent een intensivering van alle processen. Ofwel, een sterke focus op een thema. Deze eenzijdigheid impliceert dat er geen balans is waardoor extremen mogelijk zijn en dat zien we nu ook op het wereldtoneel waar oorlogsretoriek hoogtij viert. En wat het laatste betreft: een oorlog kent geen winnaars maar enkel verliezers. Laten we de energie hooghouden en niet meegaan met het eeuwenoude spelletje van heers en verdeel.

Op 18 maart 2022 vindt de Volle Maan in Maagd plaats en maakt een oppositie met Neptunus. Het is een goede periode om uit te zuiveren en los te laten wat ons niet langer meer dient. Maagd houdt niet van chaos en wil hierin graag orde scheppen. De verbinding met Neptunus maakt dit wel wat lastiger omdat je niet overal het zicht op hebt. Belangrijk is dan om vertrouwen te hebben op de stroom van het leven (= Neptunus in Vissen). Opvallend is dat Mars en Venus tegen die tijd in Waterman lopen maar nog altijd dichtbij elkaar staan. Ze maken ditmaal een vierkant met Uranus in Stier. Het relationele gebeuren is wellicht op een hoger niveau getild en er is misschien meer gelijkwaardigheid (= Waterman). Het vierkant met Uranus wijst op doorbraken maar suggereert tegelijkertijd dat er nog wel grondige (= Stier) aanpassingen nodig zijn.

Op 20 maart 2022 tenslotte gaat de Zon in Ram lopen (= Lente- equinox) en is de tijd rijp voor nieuwe initiatieven. Kortom, een nieuw begin!

Ilse C. ten Berge
25-2-2022


2022: een astrologisch jaaroverzicht

Sinds Saturnus en Pluto op 12 januari 2020 conjunct hebben gestaan is onze wereld drastisch veranderd. De zware jongens van de astrologie troffen elkaar destijds rond 23 graden Steenbok. Het doel hiervan is diepgaande transformatie van systemen en structuren ten einde een duurzame vorm neer te zetten. Dit is overigens geen zachtzinnig proces! Astrologe Karen Hamaker-Zondag geeft aan dat binnen de politieke astrologie de laatste 10 graden van het teken Steenbok ook wel ‘dictatorgraden’ worden genoemd. Zij stelt eveneens dat vanaf de laatste 5 graden van het teken Steenbok alles op de spits wordt gedreven. In 2020 stond Pluto al even op 25 graden Steenbok en in 2021 wiebelde Pluto rond deze graad heen en weer. Pluto bevindt zich dus zeker tot en met eind november 2024 in de hot zone van de dictatorgraden en dit betekent crisis! Concreet houdt dit in dat burgers systematisch worden onderdrukt en beperkt in hun vrijheden en dat het wereldse systeem aan het instorten is.

Pluto is de planeet van crisis en transformatie. Op collectief niveau wijst dit op schaduwgedrag dat zich steeds sterker in de maatschappij aan het manifesteren is. Dit leidt tot een scheiding der geesten, wat onder meer het gevolg is van manipulatie en repressie door heersende machten en krachten. Deze energieën zetten ons op een dieper niveau aan tot diepgaande verandering in onszelf, om te ontwaken in iets dat krachtiger is dan we van tevoren had kunnen bedenken. Een sterk transformerend proces in onszelf om de werkelijke grond van ons bestaan bewust te worden, wat leidt tot een spirituele wedergeboorte. Anders gezegd: we leren om werkelijk autonoom te zijn door niet langer afhankelijk te willen zijn van iets dat buiten ons gelegen is. De weg hiernaar toe is zelfwerkzaamheid of het werken aan onze schaduw.

Carl Gustav Jung, grondlegger van de analytische psychologie, noemde onbewuste inhouden van het eigen onbewuste ‘schaduw’. We hebben allemaal een schaduw en dit is op zichzelf niet goed of slecht. Onze schaduw ontmoeten we in de ander, en voornamelijk in karaktereigenschappen en gedragingen van hen waar we moeite mee hebben. De duistere kanten zien we dan vooral in de ander en niet in onszelf. En als we onszelf alleen als goed zien, dan is de kans groot dat hiermee de eigen schaduw steeds groter wordt. Als we fel op een ander of groep reageren, en hoe meer dit met gevoelens van woede, afgunst of afkeer dan wel grote bewondering of idealisering gepaard gaat, des te groter de kans is dat het hier om onze schaduw gaat.

Het is lastig om dit mechanisme in onszelf te herkennen, en daarom projecteren we vaak onbewuste inhouden van onszelf op anderen. En zo wordt de eigen schaduw afgewezen. Volgens Jung zegt projectie alles over onszelf, omdat we ons niet werkelijk met de ander verbinden, maar juist met onze eigen onderdrukte gevoelens en emoties. Alles wat buiten ons is, is namelijk ook in ons. Dit is soms lastig te aanvaarden maar we zijn de scheppers van onze eigen wereld. In die zin kunnen we alleen een betere wereld creëren voor onszelf en anderen als we onze schaduwkanten toe-eigenen. Dit impliceert niet dat we onze schaduw moeten opheffen. Het gaat allereerst om te zien waarom we aanslaan op iets dat buiten onszelf gelegen is en vervolgens dieper schouwen waardoor dit komt. Op deze manier krijgen we meer inzicht in onze eigen vaak zelfbeperkende gedachten, onbegrepen emoties en verdrongen gevoelens en wordt helder waarom we handelen zoals we handelen. Dit is wat schaduwwerk behelst. Tot slot wijst astrologe en Jungiaans analytica erop hoe paradoxaal de schaduw is. ‘Zij bevat niet alleen duisternis, zij is ook het baken dat wijst naar het licht’.

Neptunus is de planeet van transcendentie, verbondenheid en eenheidsbewustzijn maar ook van algehele verwarring, chaos, massa-emoties en liquidatie van het oude. Nu Neptunus in Vissen loopt zien we beide kanten van het spectrum sterk naar voren komen. Jupiter loopt vanaf 29 december 2021 in Vissen en hiermee is er meer ruimte voor ontspanning, vertrouwen, mededogen, compassie en liefdevolle zorg voor elkaar. Op 12 april 2022 komt Jupiter conjunct Neptunus te staan en dit kan de uitersten zoals hierboven beschreven flink uitvergroten. Overdreven optimisme, onrealistische verwachtingen, desillusies en nog grotere verwarring en chaos zijn dan het gevolg. Het is dus zaak om goed gegrond te blijven en te blijven vertrouwen op de stroom van het leven.

Jupiter gaat op 11 mei 2022 al even in Ram lopen en verblijft hier nog tot 28 oktober om hierna nog even terug te keren in het teken Vissen. Jupiter gaat op 20 december tot mei 2023 weer in Ram lopen. Jupiter in Ram is een totaal andere energie dan de dromerige Jupiter in Vissen. We kunnen verwachten dat Jupiter in Ram de behoefte aan zelfexpressie en assertiviteit vergroot. Het heeft een positief effect op ons zelfvertrouwen en wakkert de behoefte aan om actie te ondernemen en nieuwe initiatieven te ontplooien. Ram is een rusteloze energie, dat wel. En zoals gezegd vergroot Jupiter alles uit, dus is het goed om niet te impulsief te handelen of overmoedig te zijn. Het kan ook impliceren dat overheden op ramkoers gaan om hun plannen door te drukken.

Het vierkant tussen Saturnus en Uranus zorgt eveneens in 2022 voor blijvende onrust en plotselinge wendingen. Zoals ik in eerdere artikelen ook schreef staan deze planeten op gespannen voet met elkaar. Saturnus staat onder andere voor het oude, de wet, systemen en structuren. Uranus schopt graag tegen heilige huisjes en wil de gevestigde orde omverwerpen en hervormen. Dit gaat meestal met veel onrust en revoluties gepaard. De clash tussen een oude en nieuwe wereld impliceert dat alles wat uitgediend is wel moet veranderen. Hieraan ontkomen we dus ook dit jaar niet. Saturnus loopt namelijk nog een vol jaar in Waterman en gaat in maart 2023 in Vissen lopen. Tot nu toe heeft Saturnus in Waterman ons sociale leven sterk aan banden gelegd. Waterman heeft ook met technologie te maken en dit wordt ingezet om beperkende maatregelen af te dwingen en te kunnen controleren. De illusie wordt hierbij gewekt dat dit onze vrijheid teruggeeft. Niets is minder waar! Op deze manier wordt er stukje bij beetje steeds meer vrijheid ingeleverd dat ten koste gaat van onze autonomie. Het is dan ook aan ons om van onderaf te werken aan een betere wereld die wél inclusief is en waar iedereen recht heeft op een menswaardig bestaan. Er zijn al veel mooie acties van allerlei groepen mensen die gericht zijn op verbinding in plaats van uitsluiting, alternatieve gezondheidsadviezen, ideeën voor gemeenschappelijk wonen, allemaal lichtpuntjes in de wereld. En zo ontstaat er als het ware een parallelle samenleving, naast een oude wereld die instort.

De Noordelijke Maansknoop loopt inmiddels in het teken Stier en blijft hier nog tot half juli 2023. Kregen we met de maansknopen-as in Tweelingen-Boogschutter onder meer lessen op ons pad met betrekking tot informatie en het waarheidsgehalte ervan. De verschuiving van de maansknopen-as naar Stier-Schorpioen impliceert dat thema’s als economie en geld (= Stier) alsook geheimen, schandalen en dat wat het daglicht niet kan verdragen nu naar bovenkomt (= Schorpioen). In Schorpioen gaat het om het onderste uit de kan halen, tot de bodem gaan waarbij bagger naar bovenkomt dat moet worden opgeruimd, zodat Stier kan gaan bouwen. De maansknopen-as wijst altijd op karmische lessen en collectief gezien betekent dit dat we in een verdiepende fase terechtkomen. Dit jaar vinden de eclipsen plaats in de tekens Stier en Schorpioen en wel in de maanden april, mei, oktober en november. Hier kom ik in latere artikelen nog op terug. Stier en Schorpioen behoren tot de vaste tekens en omdat de energie naar binnen wordt gezogen kan dit krachtige reacties oproepen in ons onbewuste. De maansknopen-as in Stier-Schorpioen gaat overigens nog vierkant staan op Saturnus in april 2022 en conjunct Uranus in augustus 2022. En in vaste tekens betekent dit dus grondige structurele veranderingen èn de weerstand die ze oproepen. 2022 wordt wederom een roerig jaar…

Mars, de planeet van actie, gaat dit jaar ook weer retrograde lopen. Persoonlijk ben ik hier geen fan van, maar we zullen het ermee moeten doen. Mars gaat op 20 augustus 2022 in Tweelingen lopen en verblijft hier zelfs zes maanden tot en maart 2023. Mars gaat op 30 oktober 2022 retrograde lopen tot en met 12 januari 2023. Mars maakt vervolgens meerdere vierkanten met Neptunus in Vissen en deze energie is lang voelbaar. In oktober en november dit jaar staan ze exact vierkant aan de hemel en dit aspect wordt in maart 2023 nog eens herhaald. Mars vierkant Neptunus is wat mij betreft een lastige verbinding. Enerzijds helpt het ons om af te stemmen op hogere waarden van het leven en woorden te geven (= Tweelingen) aan wat we op een dieper niveau voelen (= Vissen). Anderzijds geeft het de nodige verwarring en chaos (= Vissen) te zien, en dit zal ongetwijfeld met berichtgeving in de massamedia (= Tweelingen) te maken hebben alsook met onze eigen versluierde interpretaties van doen hebben. Tegelijkertijd heeft het een negatieve uitwerking op onze energieniveaus. Mars retrograde is ook berucht als het gaat om het opstarten van nieuwe projecten. Deze komen vaak niet van de grond en zijn niet zelden tot mislukken gedoemd. Het is dan ook zaak om goed te voelen (= Vissen) en alles wat hapert te blijven communiceren (= Tweelingen). Het is wel een geschikte periode om naar binnen te keren en de eigen motieven eens goed te onderzoeken. Tegen die tijd kom ik hier uitgebreid op terug.

Venus loopt nog heel even retrograde in het teken Steenbok en gaat op 29 januari 2022 weer rechtlopen. We hebben hiermee een hernieuwde kijk gekregen op onze relaties en verbindingen en alles wat van waarde is voor ons. Venus verlaat op 2 maart de schaduwzone om daags erna conjunct Pluto te staan. Hiermee wordt een intense en transformatieve periode in onze relaties afgerond.

Mercurius loopt momenteel ook nog retrograde en gaat op 4 februari 2022 weer rechtlopen. Dit jaar hebben we zelfs vier periodes waarin Mercurius retrograde loopt. Aan de zijkant van dit blog staan alle retrograde data vermeld. Graag kom ik nog even terug op mijn laatste blogartikel waarin ik aandacht heb geschonken aan mijn Lichtboodschap voor 2022. Dit verdiepingsartikel staat geheel in het teken van ons spiritueel ontwaken en bewustzijnsgroei. Mocht je hierin nog geïnteresseerd zijn dan kun je het artikel (gratis) bij mij aanvragen door even een mailtje te sturen. Per omgaande ontvang je de Lichtboodschap voor 2022 in PDF.

Rest mij om jullie nogmaals hartelijk te bedanken voor de vele hartverwarmende reacties die ik heb mogen ontvangen naar aanleiding van het 10-jarig bestaan van mijn blog en het beschikbaar stellen van de Lichtboodschap voor 2022. Dit heeft mij zeker gesterkt om met dit werk door te gaan!

Ilse C. ten Berge
27-1-2022

Transformational Astrology 10 jaar!

Op de valreep van het nieuwe jaar dat voor ons ligt, wil ik graag aandacht schenken aan het volgende. Deze maand bestaat mijn weblog alweer 10 jaar en in die periode hebben 93 artikelen het licht mogen zien. Het prachtige bewegende gifje aan zijkant van mijn blog is overigens van de hand van mijn lieve dochter Fleur de Koning van Strictly Design. Het jubileum van mijn weblog wil ik overigens niet ongezien aan jullie voorbij laten gaan, waarover straks meer. Maar eerst lijkt het mij goed om eens terug te kijken naar welke astrologische configuraties en planeetstanden de laatste jaren aan de hemel hebben gestaan. Wat mij betreft hebben de processen die het afgelopen decennium hebben plaatsgevonden een diepe impact gehad op het collectief. En de vraag rijst natuurlijk wat er nog meer voor ons in het verschiet ligt?

In 2008 ging Pluto in Steenbok lopen en brak er een wereldwijde economische crisis uit. In 2012 arriveerde Neptunus in het diffuse teken Vissen, wat het begin markeerde van het einde van een oude wereld. De wereld in en om ons heen is drastisch veranderd sinds Uranus in Ram en Pluto in Steenbok elkaar op dynamische wijze hebben geraakt in de periode van 2012 tot en met 2017. Dit was een periode van revolutionaire, transformatieve krachten die de weg hebben voorbereid voor de overgang van een oude naar een nieuwe wereld waarvan we nu getuige zijn. Dit gaf destijds veel onzekerheid en chaos te zien, zeker voor hen met planeten of sensitieve punten in Ram, Kreeft, Weegschaal en Steenbok. Op het persoonlijke vlak heeft dit intensieve transformatieprocessen op gang gebracht die nog altijd in ons doorwerken. Het vergt dan ook de nodige aanpassing en flexibiliteit om met de energieën van de buitenplaneten mee te bewegen. 

Op 17 december 2020 is Saturnus definitief in Waterman gaan lopen. Onze vrijheid is sindsdien sterk onder druk komen te staan. Uranus loopt sinds 2018 in het aardse Stier, wat onder meer tot radicale veranderingen gaat leiden in onze huidige financiële systemen (banken en geld). Uranus in Stier kan ook betrekking hebben op plotselinge schaarste, ook wat voedsel en goederen betreft. In het teken Stier gaan de veranderingen overigens niet snel, en omdat het een vast teken is kan er langere tijd sprake zijn van crisis. In 2020 zijn er een aantal belangrijke astrologische cycli van start gegaan, waaronder Saturnus conjunct Pluto in Steenbok, Jupiter conjunct Pluto in Steenbok en Jupiter conjunct Saturnus in Waterman. Met recht is 2020 een kanteljaar gebleken en zijn thema’s als macht, onmacht en vrijheid versus verdergaande restricties en beperkingen vol in de schijnwerpers komen te staan! In 2021 en 2022 staan Saturnus in Waterman en Uranus in Stier op gespannen voet met elkaar waarbij een oude en nieuwe wereld met elkaar in botsing komen.

We bevinden ons in heel turbulente tijden, en als de mysterieplaneten, Uranus, Neptunus en Pluto van tekens veranderen dan geeft dat een omslag in de tijdsgeest te zien. Momenteel loopt Pluto in de laatste graden van Steenbok, en haalt de onderste steen én dus alle misstanden naar boven: het wereldse systeem is failliet. In 2023 gaat Pluto al even in Waterman lopen: we staan op de drempel van een nieuw tijdperk waarbij het onmogelijke mogelijk kan worden, zowel in positieve als negatieve zin. Wij hebben dat in eigen hand omdat wijzelf onze werkelijkheid creëren. In 2025 gaat Uranus in het informatieteken Tweelingen lopen, waardoor de ontwikkelingen in een versnelling gaan komen. En in 2025 verruilt Neptunus het dromerige teken Vissen voor de impulsieve en oorlogszuchtige Ram. Kortom, ook de komende jaren gebeurt er veel en is het aan ons hoe we met de grote veranderingen omgaan.

Hoe dan ook zolang Pluto nog door Steenbok loopt hebben we te maken met allerlei restrictieve maatregelen en dwingende regels. Neptunus in Vissen is duidelijk zichtbaar in onze samenleving: algehele verwarring, massa-emoties, chaos en liquidatie van het oude. De andere kant van Neptunus leidt tot meer eenheidsbewustzijn, verbondenheid, compassie en mededogen. Een grotere tegenstelling is er niet. Tegelijkertijd vindt er een collectief bewustzijnsontwaken plaats en worden er steeds meer mensen wakker. Het ware kantelpunt is in mijn beleven nog niet bereikt. Wel kunnen we verwachten dat het tij gaat keren vanaf de lente in 2023 als Pluto in Waterman gaat lopen en de volledige draai is waarschijnlijk eind 2024 voltooid. Pluto loopt dan definitief in Waterman. En in 2025 waait er vervolgens een heel andere wind met de genoemde drie belangrijke tekenwisselingen van de mysterieplaneten Uranus, Neptunus en Pluto!

Verder staan vanaf 15 december tot eind april 2022 alle planeten aan één kant van de maansknopen-as en dat betekent altijd een intensivering van alle processen. Dit kun je vergelijken met een stellium van vier of meer planeten naast elkaar die een enorme concentratie geven: een sterke focus op een thema. Deze eenzijdigheid impliceert dat er geen balans is waardoor extremen mogelijk zijn alsook waarschijnlijk. Zoals ik het ervaar is dit ook noodzakelijk om een bepaald punt of momentum te bereiken zodat er een wending kan gaan plaatsvinden naar meer bewustzijnsgroei.

We bevinden ons nog altijd in het energieportaal van de zonsverduistering. Mars in Boogschutter activeert op 14 december 2021 de eclips door een conjunctie met de Zuidelijke Maansknoop te maken. We worden aangespoord om met de energieën die door de eclips zijn vrijgemaakt aan de slag te gaan. Op 19 december volgt een Volle Maan in Tweelingen waarbij er zaken aan het licht komen die met de eclips verband houden. Het kan soms langere tijd duren voordat de essentie van de afgelopen zonsverduistering helder wordt en we zicht krijgen op de gebeurtenissen op ons pad en waarom ze onze ziel dienen. Op 21 december vindt de zonnewende plaats en gaat de Zon in Steenbok lopen, en dan breekt er een langere periode aan van bezinning en reflectie. Op 24 december staan Saturnus en Uranus in een exact vierkant met elkaar en dat staat garant voor onrust en plotselinge wendingen. En op 31 december komt Mars in Boogschutter op de eclipsgraad te staan. En Mars is niet alleen de planeet van actie maar ook van strijd. Zoals ik in mijn vorige artikel ook schreef gaat Jupiter in Vissen vanaf 29 december 2021 in Vissen lopen en dat kan een bijdrage leveren aan meer ontspanning, vertrouwen, compassie en liefdevolle zorg voor elkaar.

Kortom, in deze laatste maand van 2021 alsook in het nieuwe jaar 2022 komt er weer het nodige op ons pad waarmee we aan de slag mogen. In dit licht gezien en ter ere van het 10-jarig bestaan van mijn weblog stel ik een gratis verdiepingsartikel ‘Lichtboodschap voor 2022’ beschikbaar. Dit artikel staat geheel in het teken van ons spiritueel ontwaken en bewustzijnsgroei. Mocht je geïnteresseerd zijn dan kun je het artikel bij mij aanvragen door even een mailtje te sturen. Per omgaande ontvang je de Lichtboodschap voor 2022 in PDF. Bij veel aanvragen kan het wel even duren voordat je het artikel ontvangt, dus bij deze alvast bedankt voor jullie geduld.  

Ik wens jullie allemaal hele fijne dagen toe en een liefdevol en Lichtvol 2022!

Ilse C. ten Berge
15-12-2021

Zonsverduistering in Boogschutter: de waarheid van het hart

We bevinden ons inmiddels in de laatste maand van een wederom roerig jaar. Ook in 2021 werden we op onszelf teruggeworpen en werden er diepgaande lessen op ons pad gelegd. Dit proces gaat onverminderd door want op 4 december 2021 volgt er een totale zonsverduistering én tevens Nieuwe Maan in Boogschutter. Eclipsen zijn energetische portalen waarbij het lot ons pad kruist met het doel om ons op een dieper niveau tot bewustwording aan te zetten. Een eclips neemt altijd iets weg uit ons leven, en dat kan op het materiële vlak zijn, het kan om personen gaan, maar het kan ook duiden op bepaalde gedragspatronen die niet langer functioneel zijn. Het biedt echter ook de mogelijkheid om ons te bevrijden van karmische patronen, uitgediende geloofssystemen, vastgeroeste overtuigingen (= oude programmeringen) en dogma’s. De eclips vindt namelijk plaats in de buurt van de Zuidelijke Maansknoop in Boogschutter. Dit is overigens de laatste eclips rond de Tweelingen/Boogschutter-as, want de Noordelijke Maansknoop gaat namelijk op 23 december 2021 in Stier lopen. En dan krijgen we met hele andere thema’s te maken. De uitwerking van een eclips is overigens niet altijd gelijk zichtbaar. Er wordt tijdelijk iets verduisterd en in dit geval de Zon die voor ons diepste wezen en zelfbewustzijn staat. Iets in ons vraagt om diepgaande verandering en in mijn beleven staat tijdens deze eclips de waarheid van ons hart centraal.

De Nieuwe Maan in Boogschutter maakt onder meer een conjunctie met Mercurius dat ons denkvermogen activeert alsook de behoefte om onze visie te communiceren. Verder een sextiel op Saturnus wat ons helpt om nieuwe structuren neer te zetten. Mercurius staat vierkant Neptunus wat communicatie overigens kan bemoeilijken en in een mist kan hullen. Venus staat ingaand conjunct Pluto, Mars driehoek Neptunus en vierkant Jupiter. Jupiter maakt een vierkant op de maansknopen-as en moedigt ons aan om de noodzakelijke veranderingen in onszelf aan te brengen door hoofd en hart op één lijn te brengen wat innerlijke vrijheid schenkt. Saturnus en Uranus staan bijna exact aan de hemel en hiermee is hun invloed dan ook heel krachtig (= 24 december 2021 exact). De strijd tussen een oude en nieuwe wereld blijft onverminderd voortwoeden, waarbij het oude het nog voor het zeggen heeft omdat Uranus retrograde loopt. Het proces van ontwaken gaat hand in hand met de ineenstorting van structuren en een enorme behoefte om de mensheid in een wurggreep van controle te houden. Zie ook het artikel ‘Tijd van ontwaken’. 

Opvallend is dat de Nieuwe Maan in Boogschutter inconjunct Uranus in Stier staat. Boogschutter (= een vuurteken) is toekomstgericht alsook ongeduldig. Uranus in Stier (= aardeteken) remt deze impuls in eerste instantie af. Dit is een lastig aspect wat voor onrust en stress zorgt en wijst ook in de richting van opgevoerde druk van buitenaf waardoor we gedwongen worden om de nodige veranderingen in onszelf en ons leven aan te brengen. Het vergt dus behoorlijk wat inspanning om onze eigen unieke weg (= Uranus) in lijn te brengen met onze innerlijke waarheid (= Boogschutter). Mars in Schorpioen in vierkant met Jupiter in Waterman zet ons aan om te blijven strijden voor rechtvaardigheid en onze vrijheid. Al is dit in eerste instantie een innerlijk proces. En in verbinding met Neptunus wordt idealisme verder aangewakkerd en geeft ook de nodige inspiratie. Verder staat Venus dichtbij Pluto en zij zal vanwege haar retrogradegang in totaal driemaal een conjunctie met de planeet van de onderwereld maken. Dit impliceert dat er een periode volgt van herwaardering van onze relaties en verbindingen maar ook van onze financiën en ons waardenstelsel. In combinatie met Pluto kan dit crisisachtig verlopen ten einde transformatie mogelijk te maken. Venus gaat op 29 januari 2022 rechtlopen en verlaat op 2 februari de schaduwzone. In een later artikel kom ik hier nog op terug.

Mars in Boogschutter activeert op 14 december 2021 de eclips door een conjunctie met de Zuidelijke Maansknoop te maken. Het zet aan om met de energieën die door de eclips zijn vrijgemaakt aan de slag te gaan. Op 19 december volgt een Volle Maan in Tweelingen en ook nu kunnen er zaken aan het licht komen die met de eclips verband houden. De essentie van deze zonsverduistering is niet gelijk helder en het kan soms langere tijd duren voordat we zicht krijgen op de gebeurtenissen op ons pad en waarom ze onze ziel dienen. Op 21 december vindt de zonnewende plaats en gaat de Zon in Steenbok lopen. We kunnen ons gaan opmaken voor een langere periode van bezinning en reflectie.

In dit licht gezien is het een welkome verandering als Jupiter op 29 december 2021 in het compassievolle teken Vissen gaat lopen. Dit is een jaar geweest waarin polariserende krachten de mensheid uit elkaar heeft gespeeld. Het zicht op een liefdevolle en duurzame samenleving waarin iedereen een plek heeft lijkt verder weg dan ooit. Jupiter in Vissen kan een bijdrage leveren aan meer vertrouwen, compassie en liefdevolle zorg voor elkaar. Persoonlijk lijkt me dit echt hard nodig willen we met vertrouwen het nieuwe jaar in gaan. Ook is Jupiter in Vissen heilzaam voor onze spirituele groei en innerlijke genezing. Het onderzoeken van de mystieke kant van het leven kan een bijdrage leveren aan het ontwakingsproces dat nu volop gaande is. Een keerzijde is dat Vissen ook met escapisme verbonden is en dit kan in zekere zin spiritual bypassing in de hand werken. Dit houdt in dat spirituele ideeën of methoden gebruikt worden om onopgeloste emotionele problemen, trauma’s en dergelijke te omzeilen, te onderdrukken of eraan te ontsnappen.

De enige manier om aan onze schaduw te werken is door de pijnlijke werkelijkheid ervan te erkennen en aan disfunctionele gedragspatronen te werken en allerlei programmeringen in onszelf bewust te worden. Als we ons bewustworden van hetgeen nog in ons sluimert en wat onder de oppervlakte verborgen is, dan kan er op een dieper niveau aan heling gewerkt worden. Dit komt niet alleen onszelf ten goede, maar ook de ander en het totaal!

Ilse C. ten Berge
3-12-2021

Astrologische tendenzen in november en december 2021

Wat kunnen we de komende maanden verwachten op het astrologische vlak, en welke planeten spelen hierbij een belangrijke rol? In dit lijvige artikel zoom ik daarom in op belangrijke planeetwisselingen en het komende eclipsseizoen. Het belooft zeker een intense periode te worden omdat het teken Schorpioen sterk benadruk wordt. De hieruit voortvloeiende crisis en transformatie kan een belangrijke bijdrage leveren aan onze persoonlijke groei wat het collectief bewustzijn ten goede komt.

Op 30 oktober 2021 gaat Mars in het crisisachtige teken Schorpioen lopen en verblijft hier nog tot 13 december. De vorige keer dat Mars in Schorpioen verbleef was van half november 2019 tot en met begin januari 2020. Mars staat in Schorpioen heel krachtig vanwege zijn klassieke verbondenheid met het teken Ram. Mars in Schorpioen is gedreven, volhardend en gefocust. Mars in Schorpioen kan emoties voor langere tijd opkroppen waarna het explosief naar buiten komt zoals bij een vulkaanuitbarsting. Er is een sterk verlangen ofwel een grote fascinatie om tot de kern door te dringen en emotioneel diep te gaan. Dit kan zoveel omhooghalen en loswoelen dat het crisisachtig aanvoelt. Het uiteindelijke doel is uiteraard transformatie want we gaan niet voor minder.

De komende weken staan crisis en transformatie dan ook hoog op de agenda temeer vanwege de komende intense Nieuwe Maan in Schorpioen op 4 november 2021. De Zon en de Maan staan dan exact oppositie Uranus in Stier en wijd vierkant Saturnus in Waterman (= een T-vierkant). Op 24 december staan Saturnus en Uranus voor de derde keer vierkant aan de hemel maar hun krachtenspel blijft zichtbaar en voelbaar nog tot in 2022. Begin oktober 2022 staan zij nog eenmaal in nauw contact aan de hemel waarna hun invloed verder afneemt. Lees voor meer verdieping over het vierkant tussen Saturnus en Uranus nog eens het artikel ‘Tijd van ontwaken’.

Het thema van de komende Nieuwe Maan is dan ook vrijheid versus verdergaande restricties en beperkingen. En dit staat dus op gespannen voet met elkaar! Het feit dat Uranus retrograde loopt en Saturnus rechtloopt impliceert mijns inziens dat de gevestigde orde vooralsnog de touwtjes stevig in handen heeft. Mars in Schorpioen gaat echter vanaf 11 november 2021 het vierkant tussen Saturnus en Uranus weer activeren. Op 17 november staat Mars oppositie Uranus, wat tot extremen of geweld kan leiden. Al met al impliceert dit dat de clash tussen een oude en nieuwe wereld behoorlijk kracht wordt bijgezet. Rond die periode kan er een enorme behoefte zijn om los te breken van allerhande beperkingen door weg te bewegen van het oude. Het is belangrijk om stil te blijven staan bij onze grondrechten en wat soevereiniteit nu werkelijk voor ons betekent. De vraag is dan ook in hoeverre we van onze kern verwijderd zijn geraakt. Durf het beest in de bek te kijken door oog in oog komen te staan met de eigen angsten en beperkende gedachten (= Schorpioen). Zolang we onze macht wegschenken blijven we vastgeketend aan een oude wereld die in groot verval is. Het Licht kan alleen maar doorbreken als we ons niet langer laten vermurwen door angst en controledwang.

Op 5 november 2021 gaat Mercurius eveneens in Schorpioen lopen en maakt tussen 10 en 13 november vervolgens een conjunctie met Mars, een vierkant op Saturnus en een oppositie met Uranus. Onze gesprekken krijgen de komende tijd meer diepgang maar kunnen ook beladen aanvoelen. Zolang Mercurius in Schorpioen loopt is het een goede tijd om zaken tot de bodem uit te zoeken en taboes te doorbreken. Mercurius in Schorpioen stelt zich hierbij strategisch op want hij laat natuurlijk nooit het achterste van zijn tong zien!

En dan volgt op 19 november 2021 een Volle Maan in Stier die tevens een gedeeltelijke maansverduistering is. De Noordelijke Maansknoop gaat in januari 2022 in het aardse teken Stier lopen. In die zin geeft deze maansverduistering een voorproefje van wat we in 2022 kunnen verwachten als de eclipsen plaatsvinden rond de Stier/Schorpioen-as. Stier heeft onder andere met geld en de economie te maken alsook met consumentengoederen. Schorpioen heerst onder meer over schulden, pensioenen, grote sommen geld maar ook over doofpotten, geheimen, taboes en allerhande lijken in de kast. Deze thema’s komen dan in de schijnwerpers te staan. De sfeer gaat dus sterk veranderen als de Noordelijke Maansknoop straks niet meer in Tweelingen loopt, en de focus niet langer gelegen is op informatie, nieuwsgaring en wat daarvan waar is of niet.

Toen Pluto in 2008 in het teken Steenbok ging lopen leek het erop dat het financieel-economische systeem zou instorten als gevolg van de kredietcrisis. Enerzijds door vergaand wanbeleid van banken en anderzijds door een enorme schuldenlast die landen en consumenten hadden opgebouwd. Hoe dan ook gingen vele banken failliet, daalden de huizenprijzen en nam de werkeloosheid toe. Er was jarenlang sprake van een economische recessie waarna de boel weer uit het slop werd getrokken. Wie nuchter nadenkt weet dat dit een kunstmatige toestand is waarvan de uiterlijke houdbaarheidsdatum allang verstreken is. Tot op heden heeft men de economie draaiende weten te houden met het bijdrukken van gigantische hoeveelheden geld. En ja, dit kan alleen maar leiden tot hyperinflatie en enorme geldontwaarding. In april 2022 komen Jupiter en Neptunus conjunct te staan in het grenzeloze Vissen, wat in mijn optiek hyperinflatie nog meer in de hand gaat werken. We zien dit nu al met de prijzen van gas, olie en elektra die volkomen uit de bocht gieren net als de huizenprijzen en Bitcoin. Maar ook consumentengoederen worden steeds duurder en al met al gaan we de flinke prijsstijgingen allemaal in onze portemonnee voelen. Uranus in Stier is hier natuurlijk ook aan het werk, omdat er sprake is van plotselinge schaarste die al dan niet gecreëerd wordt.

Sinds Saturnus en Pluto op januari 2020 conjunct hebben gestaan is er een versnelling gekomen van de afbraak van het wereldse systeem. En niet alleen dat, het wordt nu ook steeds zichtbaarder. Het kan dan ook niet anders dan dat het hele systeem in elkaar gaat storten en dat is wel iets waar we rekening mee moeten houden. Pluto in de laatste graad van Steenbok impliceert namelijk dat alles van dit teken dan ook zichtbaar wordt. En zoals gezegd begon dat in 2008 met de kredietcrisis. Als Pluto op het eindpunt komt kun je veel faillissementen verwachten en nog grotere afbraak. Dit is het einde van een tijdperk!

In 2023 en 2024 gaat Pluto over de laatste graden van Steenbok heen en weer bewegen en komt dus ook al even in Waterman te staan. In deze periode beleeft de Verenigde Staten zijn Pluto-return die overigens in 2022 al van start gaat. Pluto keert dan terug op zijn geboortepositie na een ronde van 248 jaar. Pluto staat in het tweede huis van de horoscoop van de VS en deze terugkeer kan duiden op een reorganisatie van de economie (o.a. geld en bankensysteem), de fundamentele waarden van het land (o.a. de grondwet), de natuurlijke rijkdommen (o.a. olie) en de organisatiestructuur van de staten en het politieke systeem.

Het zou mij dan ook niet verbazen als het tot een breuk komt tussen de diverse staten en de overkoepelende regering. Op een dieper niveau betekent dit dat het land geconfronteerd wordt met een enorme schaduw dat verbonden is met een collectief verleden. Het is goed mogelijk dat wat er in de VS vanaf 2022 gaat plaatsvinden een prelude is van wat er op wereldniveau staat te gebeuren. Metafysisch gezien is alles met elkaar verbonden in een groot quantumveld. Dit worden dan ook hele cruciale jaren waarin het oude definitief gaat verdwijnen om plaats te kunnen maken voor het nieuwe. En ook al wil de gevestigde orde alles in een ijzeren greep houden, dit betekent nog niet dat we hieraan ook gehoor moeten geven.

Al eerder schreef ik over het toe bewegen naar een parallelle samenleving, je richten op humaniteit en onvoorwaardelijke liefde in plaats van uitsluiting van bepaalde groepen als gevolg van heers en verdeel. Dit is in eerste instantie een innerlijk proces dat gestoeld is op het belichten van je eigen schaduw. In mijn beleving is dit proces al langer gaande en is ook kracht bijgezet door de conjunctie tussen Jupiter en Saturnus in Waterman die op 21 december 2020 plaatsvond. De start van deze cyclus heeft volgens mij bijgedragen aan het ontwaken (= Waterman) van vele mensen die zijn gaan inzien dat het tijd wordt voor een totaal andere koers. Jupiter verruimt hierbij ons bewustzijn en schenkt vertrouwen om te gaan handelen volgens een nieuwe toekomstvisie en Saturnus doet een beroep op ons om dit vervolgens in een nieuwe structuur te gieten. Lui achteroverleunen en wegkijken is dus geen optie.

De laatste 200 jaar hebben deze conjuncties grotendeels in het element aarde plaatsgevonden waarbij het materialisme een enorme vlucht heeft genomen. We kunnen dus verwachten dat er een heel andere sociaaleconomische wind gaat waaien, waarbij nieuwe ideeën en idealen, nieuwe technologieën, creatieve netwerken op basis van gelijkgestemdheid en dergelijke het licht gaan zien. En het afgelopen anderhalf jaar zijn er velen geweest die hun nek hebben uitgestoken en getracht hebben om de misstanden die hand in hand gaan met het oude systeem aan het licht te brengen. Er is moed voor nodig om het roer daadwerkelijk om te gooien en weg te bewegen van datgene dat niet langer functioneert. Het heeft dan ook geen zin om energie te blijven stoppen in een failliet en corrupt systeem. In mijn beleven zijn we nu op dat punt gekomen, en dat heb ik ook besproken in mijn vorige artikel:  ‘We zijn een cruciale grens overgegaan’.

Terug naar de Volle Maan in Stier die tevens een maansverduistering is (19 november 2021). Het belooft een heel intense periode te worden omdat er twee T-vierkanten in deze configuratie aanwezig zijn. Mercurius en de Zon staan conjunct in Schorpioen in oppositie met de Maan in Stier en vierkant Jupiter in Waterman. En Mars in Schorpioen staat in oppositie met Uranus in Stier en vierkant Saturnus in Waterman. Het betreft hier dus vaste tekens (Stier, Schorpioen en Waterman) die erom bekend staan de energie naar binnen te zuigen wat een broeierige sfeer geeft die bij tijd en wijle oncomfortabel aanvoelt. Uranus, de langzaamst lopende planeet, trekt hierbij aan de touwtjes en dat betekent dat er heel wat doorbraken te verwachten zijn maar niet voordat het tot een kookpunt komt.

Op 18 november 2021 gaat Venus in Steenbok in schaduw lopen om vervolgens op 19 december retrograde te gaan lopen. Dit betekent dat onze relaties en contacten met mensen die ons nabij zijn onder een vergrootglas komen te liggen en al dan niet op de schop gaan. Vanaf 22 november 2021 komt er zachtjes aan weer wat verlichting omdat de Zon in Boogschutter gaat lopen en Mercurius doet hetzelfde op 24 november. Dat neemt niet weg dat er op 4 december een Nieuwe Maan plaatsvindt in het vrijheidslievende Boogschutter die tevens een zonsverduistering is. Kortom, ook de maand december zal ons niet onberoerd laten. Hierover meer in een volgend artikel, waarbij ik ook aandacht zal schenken aan het 10-jarig bestaan van mijn weblog. Stay tuned!

Ilse C. ten Berge
30-10-2021

P.S. Wie behoefte heeft aan meer inspiratie en achtergronden verwijs ik graag naar mijn verdiepingsartikelen. Begin 2022 volgt overigens een nieuw artikel in deze reeks!

We zijn een cruciale grens overgegaan

Op 22 september 2021 was het moment van de Herfstequinox en is de Zon in Weegschaal gaan lopen. Weegschaal is onder andere het teken van relaties, balans en harmonie, maar ook van rechtspraak. Een negatieve uiting is de zaken met de mantel der liefde bedekken. Op 6 oktober 2021 volgt er een Nieuwe Maan in Weegschaal waarmee de energie van de equinox verder in beweging wordt gebracht. Op 27 september is Mercurius retrograde gaan lopen in het teken Weegschaal. De focus is nu sterk gericht op onze relaties en samenwerkingsverbanden teneinde de balans te herstellen. Het is een goede periode om oude koeien uit de sloot te halen, een en ander uit te praten waarbij ieders waarheid er mag zijn. En ja, met de nodige planeten in Weegschaal is het motto: water bij de wijn doen en eventuele geschillen in der minne schikken. Mercurius gaat op 18 oktober weer rechtlopen, maar is pas op 3 november uit schaduw. Mars loopt voorlopig nog in Weegschaal en voelt zich hier niet echt prettig. Dit kan leiden tot conflictvermijding omdat het lastiger kan zijn om jezelf echt uit te spreken. Een en ander wordt nog eens versterkt doordat Mars in Weegschaal en Venus in Schorpioen momenteel in wederzijdse receptie staan hetgeen een onderlinge machtsstrijd kan versterken. Venus heerst namelijk over Weegschaal en Mars klassiek gezien over het teken Schorpioen. Venus gaat op 6 oktober overigens in Boogschutter lopen wat meer ruimte geeft in de relationele sfeer. Op 30 oktober 2021 verruilt Mars het teken Weegschaal voor het diepgravende en crisisachtige Schorpioen, en dan gaat er een hele andere wind waaien. Hierover meer in een volgend artikel.

Saturnus loopt momenteel nog retrograde in het teken Waterman en draait op 11 oktober weer recht. Dan wordt het weer tijd om uiterlijke structuren neer te zetten. De vraag is natuurlijk hoe we dit vorm gaan geven, nu onze vrijheid (= Waterman) nog verder onder druk is komen te staan. Zeker is dat we hiervoor buiten de gebaande paden dienen te gaan om nieuwe wegen te ontdekken. Pluto in Steenbok confronteert ons onverminderd met het instorten van allerlei systemen en structuren. Mijns inziens heeft het geen enkel nut om je vast te blijven houden aan alles wat is uitgediend en zijn langste tijd heeft gehad. Als we een duurzame en liefdevolle samenleving willen creëren dan moeten we het roer drastisch omgooien en durven weg te bewegen van het oude.

In mijn vorige artikel schreef ik over de scheiding der geesten en toenemende groepsdruk. Het is belangrijk om in te zien dat zolang het collectief de schaduw afwijst en op de minderheid projecteert, dit uitsluiting van bepaalde groepen in de hand werkt. Hoe onbewuster de mensheid is, hoe verstrekkender de consequenties zullen zijn van het ontkennen van de eigen schaduwkanten. Hiermee doel ik op het zondebok complex. En in deze tijden van grote beroering vraagt het om moed om in je eigen kracht te gaan staan en je niet te laten meezuigen door duistere machten en krachten. 

De collectieve schaduw omvat onder andere macht, dwang, controle, angst, manipulatie, corruptie, kwaadaardigheid, leugen, bedrog en hebzucht. Nu Pluto zich in de laatste graden van het teken Steenbok beweegt, worden deze energieën steeds luider. We worden dan ook gedwongen om te gaan zien hoe de wereld werkelijk in elkaar steekt. Hier kunnen we niet langer omheen. De vraag rijst hoe je vervolgens uit de matrix kunt stappen. Het antwoord hierop is mijns inziens door de weg naar binnen te gaan, en los te komen van (jeugd)trauma’s en allerhande conditioneringen en beperkte overtuigingen. Dit vergt heel wat diepgaand zelfonderzoek, door telkens een laagje af te pellen zodat je dichter bij je eigen kern komt.

In dit kader schreef ik het betaalde artikel: Familiekarma: het herkennen, doorbreken en helen van karmische patronen’. Van menig lezer ontving ik hierop positieve feedback. Tevens kwam naar voren dat zij het thema als heel actueel ervaren. Het komt erop neer dat velen de familieschaduw beginnen te herkennen en dat zij zich hiervan wensen te bevrijden. Het is een van de matrixen waarin we gevangen blijven zitten als we bijvoorbeeld in een slachtofferrol zijn gekropen. Hierbij een gedeelte uit het artikel:

‘Het zwarte schaap van de familie is vaak blootgesteld aan ernstige afwijzing als gevolg van een diep psychologisch complex binnen de familie. Zondebokken hebben de familieschaduw als het ware geïnternaliseerd en dienen zich van deze karmische last te bevrijden. Lukt het hen om los te breken van de banvloek, schaamte en schuldcomplexen die al generaties lang rondgaan, dan is er sprake van diepgaande heling. In mijn beleven zijn familieopstellingen bij uitstek geschikt om op een dieper niveau de aanwezige karmische verbindingen bewust te worden en hiervan los te komen.’

Elke conditionering of karmische verstrikking kan zo diep geworteld zijn dat het lastig is om ervan los te komen. Hoe verlossen we onszelf van alle matrixen en gelaagdheden die ons tegenhouden in onze evolutie? In feite beginnen we ons nu pas te beseffen hoezeer we in een wereld leven die op een diep niveau voorgeprogrammeerd is. Als de sluiers worden opgelift dan pas realiseren we ons hoe diep deze programmering wel niet is. Dit is op zichzelf genomen al een grote schok om je bewust te worden dat er sprake is van wereldwijde mindcontrol, het aanjagen van angst, hebzucht en manipulatie. Vandaar dat het van het allergrootste belang is om aan jezelf te werken zodat het collectieve bewustzijn in trilling kan stijgen. Het gaat in deze om onze soevereiniteit. Lichaam, ziel en geest zijn soeverein en dat is ons geboorterecht! De angstgolf die maandenlang over de wereld is gegaan heeft de mensheid bij de keel gegrepen. Angst werkt verlammend en gaat helder denken en voelen tegen. Zolang je keuzes maakt uit angst blijf je gevangen in een matrix van macht en controle. Hoe dan ook geeft elke crisis die op ons pad komt ons de gelegenheid om los te komen van het oude.

De Boeddha leerde ons dat het stoffelijk leven lijden inhoudt. De oorzaak van dit lijden ligt in onze begeerten, onzuiverheden en in onjuist spreken en handelen in het huidige of in vorige levens. We kunnen ons hiervan verlossen door zelfinzicht te verkrijgen. Kennis van het pad alleen is echter onvoldoende, het gaat juist om het blijven volgen van dit pad en hier kracht uit putten. Het is de weg van onvoorwaardelijke liefde. En het is dan ook onze taak om het Licht te laten schijnen op de duisternis (= collectieve schaduw) zodat het kan oplossen. Iedereen heeft de mogelijkheid om uit de greep van angst en controle te stappen en te kiezen voor autonomie en soevereiniteit. We kunnen op elk moment ons leven herscheppen vanuit een krachtige innerlijke energie in verbinding met het Hogere.

Focus je daarom niet teveel op de vele machtsstructuren die de mensheid in een ijzeren greep proberen te houden. Dit is een energetisch veld met een heel lage trilling dat enkel in stand wordt gehouden door onze negatieve gedachten, gevoelens en emoties. Al eerder schreef ik dat we eindeloos bewustzijn zijn en een menselijke ervaring doormaken. We worden dus voor de uitdaging geplaatst om uit te zoomen van onze ego-energie en te voelen dat we onderdeel zijn van een allesomvattend quantumveld met ongekende mogelijkheden, namelijk puur Licht en Liefde. Hier ligt onze kracht!

Nu een tweedeling in onze maatschappij een feit is en groepen mensen systematisch worden uitgesloten en gestigmatiseerd, zijn we een heel cruciale grens overgegaan. Het activeert namelijk oude trauma’s die als het ware in onze geschiedenis zijn ingebed. Deze energieën vragen om diepgaande heling, door uit oude systemen van dwang en controle te stappen en ons geboorterecht op te eisen en niet langer weg te kijken. Dit doen we door onze rug recht te houden en het hart open. Weet dat vanuit de grootste crisis er diepgaande verandering kan ontstaan, zowel op het persoonlijke als het maatschappelijke vlak. Als we het innerlijke pad blijven volgen en onze schaduw aanpakken kan het collectief naar een hoger niveau worden opgetild. Deze wereldwijde crisis is de aanzet tot een onvermijdelijke en grootste omwenteling die door de meesters van de eindtijd is voorzien. Zij wijzen er echter allen op dat ons maar weinig tijd is gegeven. Het moment is dan ook Nu.

Nu de grootste omwenteling aller tijden begonnen is,
krijg je de kans om met één zwaardslag van inzicht de slang van de tijd te doden.
Ontsteek de lamp van rust nu de grote storm opsteekt.
Ontwar de knopen van illusie door de knoop van onwetendheid te ontwarren.
Sterf aan de tijd door te sterven vóór de dood.
Verdrijf de fata morgana van je schijnleven,
ontstaan door de dorst naar deze wereld.
Je bent de ongeborene, de tijdloze,
vrijheid die liefde is en licht,
de grote zanger die het lied van leven zingt.
Laat de leugenbladeren der geschiedenis
maar over aan de tand des tijds,
die wat mensen waarheid noemen vermaalt als een leugen.
Marcel Messing – De Meester van de eindtijd

Ilse C. ten Berge
28-9-2021

P.S. Mocht je nieuwsgierigheid zijn gewekt om het artikel ‘Familiekarma: het herkennen, doorbreken en helen van karmische patronen’, te bestellen of wil je er meer over lezen, klik dan hier. Het verdiepingsartikel bestaat uit 20 pagina’s en wordt per e-mail verzonden (in pdf). De kosten bedragen € 9,50. Tijdelijk ontvang je een korting gezien de belangrijkheid van het thema. Heb je eerder een artikel besteld dan krijg je € 1,00 euro korting. En bij eerdere afname van twee artikelen krijg je € 2,00 korting. Laat dit wel even weten bij je bestelling! Bij afname van het nieuwste artikel en de twee vorige krijg je eveneens 2 euro korting. Alvast hartelijk dank voor het ondersteunen van mijn werk!

Verder wilde ik graag een aantal podcasts onder de aandacht brengen die het beluisteren meer dan waard zijn. Allereerst twee diepgaande interviews met Marcel Messing:
podcast 1 en podcast 2

En hierbij de link naar het interview met Karen Hamaker-Zondag.

Twee werelden – deel 2

In het artikel ‘Twee werelden – deel 1 schreef ik: ‘De tegenstellingen in de samenleving worden steeds groter, en we kunnen ons de vraag stellen of het wenselijk is om in een sterk gepolariseerde wereld te leven. Is het mogelijk om je veilig en geborgen te voelen als de tegendruk in de maatschappij steeds meer toeneemt? Hoe kun je in Liefde, vrijheid en waarheid leven? Hoe stap je uit de matrix en ga je een wereld van ongekende mogelijkheden in? Durven we nog wel te dromen en te visualiseren wat ons hart vervuld? Het zijn vragen die mij al langere tijd bezighouden.’

Inmiddels zijn we ruim vier maanden verder en blijkt dat de scheiding der geesten zich nog sterker aan ons opdringt. Wie ervoor gekozen heeft om niet langer het mainstream narratief te volgen, krijgt onherroepelijk te maken met groepsdruk. Zolang het collectief de schaduw afwijst en op de minderheid projecteert, werkt dit uitsluiting van bepaalde groepen in de hand. Dit wordt ook wel het zondebok complex genoemd. Hoe onbewuster de mensheid, hoe verstrekkender de consequenties zullen zijn van het ontkennen van de eigen schaduwkanten. En ja, in deze tijden van grote beroering is het belangrijk om in je eigen kracht te gaan staan en je niet te laten meezuigen door rondwarende, negatieve energieën. 

De collectieve schaduw omvat onder andere macht, dwang, controle, angst, manipulatie, corruptie, kwaadaardigheid, leugen, bedrog en hebzucht. Nu Pluto zich in de laatste graden van het teken Steenbok beweegt, worden deze energieën als het ware luider en luider. De Griekse god Hades (in het Latijn is dat Pluto) is de god van de onderwereld, en als hij naar bovenkomt dan maakt hij zich zelden zichtbaar. In de Griekse mythe droeg hij de kap van onzichtbaarheid en kon zich zo ongezien in de bovenwereld bewegen. Met andere woorden: veel van wat er nu in de wereld gaande is heeft zich grotendeels aan ons oog kunnen onttrekken omdat we het ons niet bewust waren.

In de laatste graden van Steenbok echter wordt juist zichtbaar gemaakt wat niet klopt, uitgediend is en als het ware op sterven na dood is. In dit opzicht is dit het wereldwijde systeem dat door en door verrot is en op wankelen staat. Pluto is ook verbonden met het thema macht en wat je nu ziet is dat er een enorme greep naar de macht wordt gedaan. Dit impliceert overigens niet dat de duisternis ook aan de winnende hand is, zeer zeker niet! Het zijn juist de tekenen van de tijd waar we als collectief doorheen moeten. Ofwel wat we nu ervaren zijn barensweeën die een nieuwe wereld inluiden.

De collectieve schaduw heeft daarom een heel belangrijke functie en wel om ons wakker te schudden. Zonder tegendruk is er geen groei mogelijk. Wat er nu plaatsvindt is dus een zegen, ook al wordt het nu misschien als een vloek gezien. In feite is het de taak van de mensheid om het Licht te laten schijnen op de duisternis (= collectieve schaduw) waardoor deze kan gaan oplossen. Hoe doe je dat dan? In principe is het een keuze die jezelf maakt door uit de matrix van angst en controle te stappen en te kiezen voor autonomie en soevereiniteit. Dit houdt in dat we onze eigen waarheid volgen en de weg naar binnen gaan. Er is niet één waarheid op aarde, en de weg die je hebt te gaan kun je niet zomaar op een ander projecteren. Blijf zelf nadenken en wees niet langer afhankelijk van anderen. Zeker in relaties is dit iets wat er snel insluipt, waardoor je sneller de mening van een ander overneemt. Zoek ook niet langer de bevestiging van anderen, omdat dit egokrachten zijn en spirituele groei tegengaat.

Laten we niet vergeten dat we oneindig bewustzijn zijn en een menselijke ervaring doormaken. Het fysieke lichaam is hiermee heel belangrijk. Heelheid betekent dat we niets langer uitsluiten maar dat alles mee mag doen zonder er een oordeel over te hebben. Dit omvat alle sensaties, gevoelens en emoties die we in ons fysieke lichaam gewaar worden alsook onze trauma’s, groot of klein. We zijn allemaal onderdeel van een groter geheel en niemand hoeft ons aan te vullen om heelheid te ervaren. We zijn reeds heel! Als je durft te voelen kun je telkens een laag dieper komen. Dingen worden duidelijker, komen in ander  perspectief te staan en puzzelstukjes vallen op zijn plek. En dit proces schenkt veiligheid, vrijheid en overvloed. Persoonlijk vond ik de afgelopen periode toen Jupiter in Vissen liep een zegen, omdat het een welkome ontspanning gaf alsook de mogelijkheid om heelheid te voelen op een dieper niveau. Het gaf de nodige ruimte om het Licht op onze schaduwkanten te laten schijnen. Want hier is waar het harde werk gedaan dient te worden: in onszelf!

Inmiddels loopt Jupiter weer in het luchtteken Waterman waar Saturnus ook nog altijd in verblijft. Het thema vrijheid gaat zich ongetwijfeld meer roeren en hiermee wordt de druk verder opgevoerd. We kunnen op nog meer chaos en turbulentie rekenen, omdat er de komende jaren op het planetaire vlak het nodige gaat veranderen. Saturnus en Uranus staan op 24 december 2021 voor de derde maal vierkant op elkaar. Dit betekent dat het wereldwijd turbulent en instabiel zal blijven en volksoproer op de loer ligt. Dit vierkant blijft overigens actief tot half oktober 2022. Tevens gaat Pluto in 2023 en 2024 van teken verwisselen, en gaat zodoende een aantal maal heen en weer over de kritische graad (29 graden) wat heel veel turbulentie gaat geven. In een eerder artikel schreef ik al over Pluto in het teken Waterman en wat we mogelijkerwijs kunnen verwachten. In 2023 gaat Saturnus in Vissen lopen. In 2024 gaat Pluto definitief het teken Waterman in. In 2025 gaat Uranus in Tweelingen lopen én Neptunus in Ram. In 2026 maakt Saturnus een conjunctie met Neptunus in Ram. En in 2028 komt Saturnus vierkant met Pluto te staan (= eerste vierkant na de conjunctie van 12 januari 2020). Een flinke kluif dus voor het collectief!

Waterman schenkt helderheid en de tijd waarin we leven doet een beroep om je eigen waarheid te spreken in verbinding met het hart. Uiteraard is dit een weerspiegeling van onze eigen evolutie en deze waarheid verandert dan ook met onze persoonlijke groei. Als we dichtbij onszelf blijven, goed geaard zijn én in verbinding met hogere energieën dan ontvouwt zich een parallelle wereld voor ons. En de poort hiervan staat open voor iedereen.

Ilse C. ten Berge
28-7-2021

Eclipsseizoen juni 2021

Het eclipsseizoen werd geopend met de maansverduistering in Boogschutter op 26 mei 2021 en is verder geïntensiveerd met de zonsverduistering in Tweelingen op 10 juni 2021. Dit is altijd een belangrijk moment in onze evolutie omdat het portaal naar grote veranderingen opengaat. Een eclips sluit altijd iets af, voordat er sprake kan zijn van een nieuw begin. Het is een periode van loslaten, maar ook van doorbraken waarbij bepaalde processen in een stroomversnelling kunnen komen. Kortom, een tijd van verder ontwaken!

Tweelingen is onder andere verbonden met informatie, feiten, ideeën, onze mindset, communicatie, nieuws en (sociale) media, maar ook met buren, broers en zussen en kennissen. De zonsverduistering heeft dan ook een directe relatie met deze thema’s die zich nu in ons leven aandienen. Mercurius is de heerser van het teken Tweelingen en loopt al enige tijd retrogade. Niet onbelangrijk is dat Mercurius in Tweelingen driemaal een vierkant met Neptunus in Vissen maakt. Dit versterkt de verwarring, mist en miscommunicatie die sowieso samenhangt met de periode dat Mercurius retrograde loopt. Zelf heb ik dit inmiddels ook ondervonden aan de hand van bizarre wegomleidingen, allerhande vertragingen en een gecrashte harddisk. In mijn beleven is deze retrogradeperiode heftiger dan andere. Mercurius gaat op 23 juni 2021 weer rechtlopen, maar het laatste vierkant met Neptunus volgt pas op 6 juli 2021.

Deze eclips in Tweelingen wijst in de richting van onze mindset. Is wat we denken wel in overeenstemming met onze zieleweg? Houden we nog altijd vast aan oude ideeën? Blijven we hangen in rondcirkelende gedachten? Het kan veilig aanvoelen om je te blijven focussen op wat is geweest en teruggrijpen op oude herinneringen en oude pijn. De vraag is echter of dit zinvol is? Het is weinig heilzaam om je aandacht te richten op het verleden, omdat het verleden niet meer terugkomt. Deze zonsverduistering kan je daarom helpen om een frisse wind door je mindset ofwel jouw manier van denken te laten waaien.

Onze manier van denken en handelen is veelal aangeleerd in onze vroege jeugd, en dit gaat steeds meer wrikken en schuren als je in bewustzijn groeit. Het is daarom goed om het licht te laten schijnen op conditioneringen en vastgeroeste overtuigingen. Het is van groot belang om zelf na te denken, je te focussen op jouw innerlijke waarheid en zo de eigen soevereiniteit terug te nemen. We zijn allemaal autonome wezens en niemand kan voor ons invullen hoe we ons leven dienen te leiden. We hebben onze eigen weg te gaan en die kan heel verschillend zijn van anderen om ons heen.

Pluto in Steenbok confronteert het collectief met het instorten van allerlei systemen en structuren ofwel de matrix waarin we leven. Tegelijkertijd komt de onderwereld boven en krijgen we zicht op wat er werkelijk gaande is in de wereld. En dat is heel veel! Het heeft geen zin om je te verbinden met uitgediende structuren en vergaande systeemrot. We kunnen dan ook niets verliezen wat niet langer bij ons hoort. Pluto doet zijn werk grondig en het meest zinvolle wat we kunnen doen om dit proces kracht bij te zetten is aan onszelf werken (zie hiervoor ook het betaalde artikel ‘Zelfwerkzaamheid, van schaduw naar Licht) en inzien dat we spirituele wezens zijn die een menselijke ervaring doormaken. Wij zijn niet ons ego, maar een hoger vibrerend bewustzijn in een driedimensionaal lichaam.

Het werkt verhelderend als je durft uit te zoomen van problemen die telkens weer opnieuw worden gecreëerd en herbeleefd. Een prachtige metafoor hiervoor is een rots in het water. De rots staat voor oude ideeën, vastgeroeste gedragspatronen, angsten voor het onbekende of tekorten en de rivier staat voor de stroom van het leven. Stel dat je je nog altijd aan de rots vasthoudt omdat je moeite hebt om je over te geven aan de stroom van het leven, dan kun je visualiseren dat je de rots loslaat zodat je je kunt overgeven aan de meanderende rivier. Loslaten van het oude schenkt innerlijke vrijheid en overvloed.

In mijn vorige artikel schreef ik dat Jupiter, de planeet van wijsheid, van 14 mei tot 28 juli 2021 in het dromerige Vissen loopt. Hierna keert Jupiter nog even terug in het onconventionele Waterman om vervolgens op 29 december 2021 weer in het empathische teken Vissen te gaan lopen. Dit betekent dat we een zekere adempauze krijgen waardoor het gemakkelijker wordt om te ontspannen én los te laten. Jupiter in Vissen werkt op dat niveau helend uit. Maak hier zeker gebruik van, temeer omdat het tweede vierkant tussen Saturnus in Waterman en Uranus in Stier op 15 juni 2021 plaatsvindt. Dit vierkant weerspiegelt de strijd tussen de heersende machten en krachten en vernieuwende impulsen en energieën die steeds sterker op ons inwerken. Op 1 juli 2021 activeert Mars in Leeuw dit vierkant, door eerst een oppositie met Saturnus te maken en op 4 juli een vierkant met Uranus in Stier. Dit duidt op een periode van frictie en turbulentie, waarbij Uranus meer gewicht in de schaal legt omdat Saturnus inmiddels retrograde loopt.

Kortom, het is een roerig eclipsseizoen waarbij we dienen te laveren tussen de mist en nevelen van Mercurius retrograde in combinatie met Neptunus in Vissen en het strijdende karakter dat uitgaat van het vierkant tussen Saturnus en Uranus. Het is een opmaat naar een grote omwenteling, waarbij een oude wereld plaatsmaakt voor een nieuwe, menswaardige wereld. Wij maken hierbij het verschil door in bewustzijn te groeien en het licht te laten schijnen op een oude wereld die instort en hiervan vervolgens weg te bewegen. Het is van groot belang dat het collectieve bewustzijn stijgt, zodat er meer licht op aarde komt. Als we aan onze schaduwkanten werken en karmische (familie) patronen doorbreken (zie hiervoor het betaalde artikel Familiekarma), dan doen we dat niet alleen voor onszelf, maar ook voor de ander en het totaal!

Ik wens jullie veel inspiratie en wijsheid toe voor de komende tijd!

Ilse C. ten Berge
12-6-2021

P.S. Mocht je nieuwsgierigheid zijn gewekt om het artikel ‘Familiekarma: het herkennen, doorbreken en helen van karmische patronen’, te bestellen of wil je er meer over lezen, klik dan hier. Het verdiepingsartikel bestaat uit 20 pagina’s en wordt per e-mail verzonden (in pdf). De kosten hiervan bedragen € 9,50. Gezien de belangrijkheid van het thema, geef ik een tijdelijke korting weg. Heb je al eerder twee artikelen besteld dan krijg je € 2,00 korting of € 1,00 euro korting bij eerdere afname van één artikel. Laat dit wel even weten bij je bestelling! Bij bestelling van het nieuwste artikel en de twee vorige krijg je eveneens 2 euro korting.

Jupiter in Vissen: tijd voor reflectie, inkeer en loslaten

Jupiter, de planeet van wijsheid, gaat van 14 mei tot 28 juli 2021 in het dromerige Vissen lopen. Hierna keert Jupiter nog even terug in het onconventionele Waterman om vervolgens op 29 december 2021 terug te  keren in het empathische teken Vissen. Dit betekent dat er tijdelijk een andere wind gaat waaien. Wellicht krijgen we in deze periode een adempauze en wordt het gemakkelijker om te ontspannen. Het lijkt me geen overbodige luxe in deze roerige tijden!

Neptunus is de wereldse heerser van het teken Vissen. Klassiek gezien heerst Jupiter echter over dit teken, en dit impliceert dat Jupiter zich hier heel prettig voelt. Jupiter is de planeet van expansie, en in het teken Vissen kan dit ons gevoel van compassie vergroten. Waak wel voor zelfopoffering, vluchtgedrag en het meegaan met illusies. Grenzen vervagen nu eenmaal in het teken Vissen. Jupiter in Vissen kan overigens ook voor meer chaos, mist en verwarring zorgen. Blijf dan ook waakzaam, zeker omdat de planeet Pluto nog altijd in Steenbok loopt en de sloophamer blijft hanteren om bestaande structuren en systemen definitief onderuit te halen.

Vissen is tevens verbonden met creativiteit en spiritualiteit. Het kan heilzaam zijn om de mystieke kant van het leven te gaan onderzoeken, wat een bijdrage kan leveren aan het ontwakingsproces dat nu volop gaande is. Vissen is het laatste teken van de dierenriem en is verbonden met ‘het grote loslaten’. Hiermee is het bij uitstek een tijd om naar binnen te keren, te reflecteren en diep te voelen wat nog wel bij je hoort en wat niet. Vissen is ook verbonden met het twaalfde huis. Als we ons bewustworden van hetgeen nog in ons sluimert en wat onder de oppervlakte verborgen is, dan kan er op een dieper niveau aan heling gewerkt worden.

In dit licht gezien is het wellicht een goede tijd om je te verdiepen in het thema familiekarma. In menig familie vindt er momenteel een cumulatie plaats van onverwerkte kwesties, omdat er generaties lang niet aan dieper gelegen problematiek is gewerkt. Temeer omdat sterk polariserende krachten in de maatschappij ook binnen families aan het werk zijn. Onbewuste, energetische patronen of karmische verbindingen worden momenteel geactiveerd, mede doordat ons zonnestelsel door de fotonengordel trekt, en dit impliceert dat aanwezig familiekarma zich meer en meer aan ons opdringt. Het is zeker een uitdaging om de erfenis van pijnlijke familieproblematiek te herkennen en hiermee aan de slag te gaan. Het bewustmaken van dergelijke patronen is echter helend voor jezelf en de rest van het familiesysteem. Hoe kom je vervolgens los van verstrikkingen in het familiesysteem en hoe doorbreek je karmische patronen? Over dit thema heb ik een uitgebreid en diepgaand artikel geschreven vanuit astrologisch, psychologisch en spiritueel perspectief.

Mocht je nieuwsgierigheid zijn gewekt om het artikel ‘Familiekarma: het herkennen, doorbreken en helen van karmische patronen’, te bestellen of wil je er meer over lezen, klik dan hier. Het verdiepingsartikel bestaat uit 20 pagina’s en wordt per e-mail verzonden (in pdf). De kosten hiervoor bedragen € 9,50. Gezien de belangrijkheid van het thema, geef ik een tijdelijke korting weg. Heb je al eerder een artikel besteld dan krijg je € 1,00 euro korting. Bij eerdere afname van twee artikelen krijg je € 2,00 korting. Laat dit wel even weten bij je bestelling! Bij afname van het nieuwste artikel en de twee vorige krijg je eveneens 2 euro korting.

Ik wens jullie veel inspiratie en wijsheid toe voor de komende tijd!

Families are the testing ground for all our experience in life. They are with us everywhere, both inside and out. – Erin Sullivan

Ilse C. ten Berge
13-05-2021