2021: een astrologisch jaaroverzicht (deel 2)

Net als in 2020 is ook nu weer de maand januari van grote betekenis. De toon voor de rest van 2021 wordt gezet met een aantal opeenvolgende gebeurtenissen. Allereerst valt de Nieuwe Maan van 13 januari 2021 conjunct Pluto in Steenbok. De komende weken zwelt de intensiteit in de atmosfeer dan ook verder aan. Pluto is de planeet van crisis en transformatie. Op collectief niveau wijst dit op schaduwgedrag dat zich nog sterker in de maatschappij gaat manifesteren. Dit leidt tot een nog grotere scheiding der geesten, wat onder meer het gevolg is van manipulatie en repressie. We worden aangezet tot diepgaande verandering in onszelf, om te ontwaken in iets dat dieper is dan je van te voren had kunnen bedenken. Een sterk transformerend proces in jezelf om de werkelijke grond van je bestaan bewust te worden (dark night of the soul), wat leidt tot een spirituele wedergeboorte.

Op dezelfde dag maakt Mars in Stier een vierkant met Saturnus in Waterman wat een sterk remmend effect heeft. Nieuwe initiatieven komen onder druk te staan: wat is haalbaar en wat niet. Waterman heerst onder andere over vrijheid, gelijkgestemden, groepen en netwerken. Dit aspect kan de aanzet zijn om oude groepen te verlaten en je bij nieuwe aan te sluiten waar je je wel vrij voelt en ongedwongen kunt zijn wie je in de diepste bent. Toen Uranus in Waterman liep heeft het internet een vlucht genomen. Het is dan ook niet ondenkbaar dat de komende jaren het internet en de toegang ertoe ingrijpend gaat veranderen.

Op 14 januari 2021 gaat Uranus rechtlopen, de revolutionaire krachten worden hiermee niet langer ingehouden maar gaan vol de ether in. Op 17 januari 2021 maakt Jupiter in Waterman vervolgens een vierkant met Uranus in Stier, en dit zet het proces van doorbraken, grote veranderingen en ontwaken flink wat kracht bij. Het biedt de nodige groeikansen! Jupiter in Waterman maakt de sfeer elektrisch geladen. Verwacht het onverwachte!

Zoals ik eerder schreef, gaat Mars op 20 januari 2021 een conjunctie met Uranus in Stier maken. Hiermee komt de planeet van actie samen met de planeet van revolutie. Het is een aspect dat zich lastig laat voorspellen, maar het kan heel goed duiden op protesten, rellen en opstanden. Het is een periode waarin de collectieve comfortzone onder vuur komt te liggen. Op het persoonlijke vlak is het verstandig om deze energieën goed te kanaliseren door in het oog van de orkaan te blijven. Verbind je met zuivere energieën en laat alles wat omgeven is met negativiteit links liggen.

Mercurius gaat dit jaar in luchttekens retrograde lopen, en wel in Waterman, Tweelingen en Weegschaal. Thema’s als informatie en communicatie worden dit jaar sterker benadrukt, temeer omdat de noordelijke maansknoop in Tweelingen loopt. Mercurius gaat op 15 januari 2021 al in de schaduwzone lopen. Dit betekent dat je alle informatie met een zeker voorbehoud tot je dient te nemen. In het informatietijdperk waarin we leven en de enorme hoeveelheid fake nieuws waarmee we overspoeld worden, blijft het lastig om te wegen wat juist is en wat niet. Neptunus is de planeet van nep en illusie en in het teken Vissen worden we omgeven door mist, nevelen en rookgordijnen. In feite wordt er constant een beroep gedaan op je intuïtie door de verbinding met het hart te maken. In de tabel aan de rechterkant van dit blog, tref je een overzicht wanneer Mercurius dit jaar retrograde loopt.

De noordelijke maansknoop loopt sinds mei 2020 in het informatieteken Tweelingen en blijft dit nog doen tot 18 januari 2022. Tweelingen kan twee gezichten laten zien, en het is niet altijd duidelijk welke kant het op gaat. Of anders gezegd: Tweelingen heeft de neiging om met alle winden mee te waaien. Dit houdt in dat je alle informatie op je pad goed moet checken op de zuiverheid ervan. De zuidelijke maansknoop loopt in Boogschutter, en vraagt ons om feiten en wat voor ons als waarheid aanvoelt met elkaar te verbinden. Het zal lastiger zijn om over en weer standpunten uit te wisselen als je niet op dezelfde golflengte zit. Blijf jezelf trouw, volg de wijsheid van het hart en ga onnodige discussies uit de weg. Het heeft geen enkele zin om anderen van iets te overtuigen (= Boogschutter) waar ze het toch niet mee eens zijn.

Tweelingen heerst ook over verkeer en reizen. De kans is groot dat ook in 2021 het vrij bewegen aan banden wordt gelegd door aanhoudende lockdowns en bijkomende restrictieve maatregelen. Het komt dus aan op cocoonen en dichtbij huis verblijven en hier je energie uithalen. Reizen in de geest wordt hiermee belangrijker en het is dan ook goed om allerlei zaken los te laten die je van je werkelijke pad afhouden. Een uitdaging, dat is zeker! 

Jupiter, de planeet van wijsheid, gaat van 13 mei tot 28 juli 2021 al even in het dromerige Vissen lopen. Wellicht krijgen we in deze periode een adempauze en wordt het gemakkelijker om te ontspannen. Vissen is ook verbonden met creativiteit en spiritualiteit. Het kan heilzaam zijn om de mystieke kant van het leven te gaan onderzoeken. En het draagt zeker bij aan het ontwakingsproces dat nu volop gaande is. Natuurlijk heeft Vissen ook een keerzijde en dat is vluchtgedrag. Blijf dan ook waakzaam, zeker omdat de planeet Pluto nog altijd in Steenbok loopt en de sloophamer blijft hanteren om bestaande structuren en systemen definitief onderuit te halen.

In 2023 gaat Pluto in de laatste graad van Steenbok lopen (= kritische graad). Van maart tot begin juni 2023 gaat Pluto al even het teken Waterman in. We zijn getuige van diepgaande veranderingen van de wereld waarin we leven. Dit roept de nodige angst op in de samenleving, en dit komt het collectieve bewustzijn niet ten goede. Angst trekt angst aan en creëert een neerwaartse energiespiraal. Er komt heel veel op ons af en dat vraagt het nodige van ons incasseringsvermogen. Het komt er echt op aan om stevig in je schoenen te staan en je zoveel mogelijk te vrijwaren van negativiteit.

Steenbok is verbonden met systemen en structuren en Waterman met utopieën en hoge idealen. En zo kan er een ideale samenleving worden nagestreefd, die voor de bedenkers ervan grenst aan de ultieme maakbaarheid. Wat mij betreft berust deze gedachte op een illusie omdat het verre van natuurlijk is. De schepping kun je nu eenmaal niet om de tuin leiden. Maar voordat we een nieuwe wereld kunnen gaan opbouwen die werkelijk berust op vrijheid en menslievendheid, moeten we ons nog door de laatste graden van Pluto in Steenbok heen worstelen.

Toen Pluto in 2008 in Steenbok ging lopen werd duidelijk dat het financiële systeem op zijn laatste benen liep. De wereld was getuige van een enorme financiële crisis. In plaats van de nodige hervormingen door te voeren werd alles afgedekt en is het van binnenuit als een kankergezwel verder gaan woekeren. Als Pluto straks op de laatste graad staat dan komt deze ellende in alle hevigheid naar buiten. In feite komt de gehele cyclus samen om de laatste puinhopen op te ruimen, want dan pas kunnen we verder. Het is behoorlijk naargeestig en kan ook heel beklemmend aanvoelen, maar de huidige astrologische processen weerspiegelen dit nu eenmaal. En al zijn er astrologen die aangeven dat met de conjunctie tussen Jupiter en Saturnus in Waterman het Watermantijdperk is begonnen, ik deel deze mening niet. Wel, en dat wil ik nogmaals benadrukken, heeft iedereen de mogelijkheid om aan zichzelf te werken en een positieve bijdrage te leveren aan een leefbare samenleving voor ons allemaal. Wees creatief en probeer buiten de kaders te denken (= Waterman). En dit heeft ontegenzeggelijk een positief effect op het collectieve bewustzijn en het proces van ontwaken.

In 2021 hebben we ook weer een aantal eclipsen die het kosmische portaal openen voor belangrijke veranderingen in ons leven. De zonsverduistering op 10 juni 2021 valt in het teken Tweelingen en de totale zonsverduistering op 4 december 2021 in Boogschutter. Tegen die tijd kom ik hier nader op terug.

Cheiron loopt sinds 2018 in Ram en blijft hier nog tot en met 2027. Cheiron is strikt genomen geen planeet, maar een asteroïde. In de astrologie heeft Cheiron echter een belangrijke functie, omdat hij verbonden is met de wond van de ziel. Het teken Ram is onder meer verbonden met moed, assertiviteit, voor jezelf opkomen alsook met onze identiteit. Dit impliceert dat we collectief worden geconfronteerd met assertiviteitsproblemen, het tonen van moed en op een gezonde manier voor jezelf opkomen. Deze thema’s staan ook in 2021 onder druk en dat dwingt ons onverlet om onze identiteit grondig onder de loep te nemen. Waar lopen we voor weg? Waar durven we niet voor onszelf op te komen? Het getuigt van moed om je schaduwkanten onder de ogen te durven zien en hieraan te werken. Cheiron is hiermee een belangrijk sleutelfiguur in het collectieve genezingsproces, want de kracht is in het kleine gelegen.

Tot slot wil ik nog een interessant interview met astrologe Karin Hamaker-Zondag onder de aandacht brengen. In het licht van wat we de komende jaren aan kosmische energie kunnen verwachten, is het zeker de moeite waard om te bekijken. En hierop aansluitend wens ik iedereen veel positieve energie voor dit jaar!

Blessed is the person who sees the need, recognizes the responsibility,
and actively becomes the answer. ~ William Arthur Ward

Ilse C. ten Berge
12-1-2021

Klik hier om deel 1 nogmaals te lezen.

2021: een astrologisch jaaroverzicht (deel 1)

De eerste stappen in het nieuwe jaar zijn gezet, waarbij we een heel intens 2020 achter ons laten. Eerder schreef ik dat het heel belangrijk is dat we als mensheid een wereld visualiseren die gericht is op onvoorwaardelijke liefde en saamhorigheid. Het is goed om onze toekomstvisie grondig onder de loep te nemen. Is deze gebaseerd op angst of op een harmonieuze wereld waarop iedereen een plekje heeft zonder onderscheid des persoons. We doen er verstandig aan om hier goed bij stil te staan, en niet te kiezen voor een narratief dat gericht is op duisternis. De mensheid (= Waterman) heeft het vermogen in zich om voor het Licht te gaan, voorbij angst en verdrukking. Saturnus in Waterman eist van ons om hieraan te werken en dit proces niet lichtzinnig op te pakken. Jupiter in Waterman kan ons in 2021 hierbij ondersteunen en een positieve bijdrage leveren aan het proces van ontwaken en bewustzijnsgroei.

In 2020 zijn drie belangrijke cycli van start gegaan, te weten Saturnus conjunct Pluto in Steenbok, Jupiter conjunct Pluto in Steenbok en Jupiter conjunct Saturnus. Hun uitwerking is overigens nog niet naar de achtergrond verdwenen. Integendeel! Elke belangrijke planetaire conjunctie vormt als het ware een brandpunt qua energie, en deze energie bepaalt de verdere fasen van de cycli. Anders gezegd: op diverse momenten in tijd krijgen we een update waar de cyclus over gaat en wat de impact hiervan is. De belangrijkste fasen in een planetaire cyclus zijn respectievelijk: het uitgaande vierkant, de oppositie en het ingaande vierkant waarna de cycli verder uitloopt naar afronding. Het eerste vierkant tussen Saturnus en Pluto vindt plaats in 2028 en 2029. Jupiter en Pluto maken in mei 2023 een vierkant. En in 2024 volgt een reeks vierkanten tussen Jupiter en Saturnus. Dit zijn belangrijke ijkpunten in de tijd en hiermee wordt ook duidelijker waar we als mensheid naartoe bewegen. In die zin is 2020 een heel belangrijk kantelpuntjaar geweest waar we in 2021 en daarna op verder bouwen. Het duidt wat mij betreft op een kosmische reset!

De belangrijkste spelers in 2021 en 2022 zijn Saturnus in Waterman en Uranus in Stier. Tezamen staan zij garant voor grote veranderingen, die voortvloeien uit het botsen van het ‘oude vertrouwde’ met het ‘nog onbekende’. De start van deze cyclus vond plaats in 1988 in het teken Boogschutter en komt in 2032 ten einde komt. In 2021 vormen beide planeten een reeks vierkanten aan de hemel, en wel op: 17 februari, 14 juni en 24 december 2021. In oktober 2022 volgt nog een laatste vierkant, hetzij niet exact, maar wel dichtbij genoeg om een stempel te kunnen drukken op de tijdsgeest. Dit impliceert dat de komende jaren revolutionaire en disruptieve energieën sterk voelbaar zullen zijn in onze samenleving. Wie persoonlijke planeten heeft staan in de vaste tekens (Stier, Leeuw, Schorpioen en Waterman) krijgt de komende jaren te maken met de nodige uitdagingen en grote veranderingen. Het is belangrijk om met de energieën mee te bewegen om transformatie mogelijk te maken. 

Uranus loopt sinds 2018-2019 in Stier en verlaat dit teken in 2026. Stier is sterk gehecht aan zekerheid en veiligheid. Uranus hekelt de status quo, en daagt eenieder uit om uit zijn comfort zone te komen en oude zekerheden op te geven. Stier heerst onder meer over geld, maar ook over goederen, landbouw en voedsel en wat voor ons van waarde is. Dit impliceert dat Uranus door dit teken onze zekerheid en gevoel van veiligheid de komende jaren onder druk zet en voor tekorten en schaarste kan zorgen. Dus ook voedselschaarste en tekorten van allerlei goederen en middelen behoren tot de mogelijkheden. Verder kunnen er revolutionaire veranderingen plaatsvinden in bestaande financiële systemen en kunnen nieuwe technieken worden ingezet om bijvoorbeeld voedsel te verbouwen of te produceren. De laatste keer dat Uranus door Stier liep was van 1935-1942.

Zoals gezegd, komen Saturnus in Waterman en Uranus in Stier op gespannen voet met elkaar te staan. Uranus verbreekt de vorm waar Saturnus aan nieuwe structuren bouwt. Op het persoonlijke vlak kan dit ons helpen om los te komen van alles wat ons terughoudt om werkelijk in bewustzijn te kunnen groeien. Nu Jupiter ook in Waterman loopt, kan er een golf van bewustzijnsontwaken plaatsvinden. Dit proces kan zowel schoksgewijs verlopen als ontnuchterend zijn (= Saturnus in Waterman). De mist trekt op en je komt oog in oog te staan met wat er werkelijk speelt.

We bevinden ons nu een periode waarin de nodige doorbraken gaan plaatsvinden, die de mensheid aanzet om op constructieve wijze aan een humane en liefdevolle wereld te bouwen. En dit is een beweging die van onderop (= Waterman) plaatsvindt en niet langer top-down (= Steenbok). Een vierkant is een aspect dat aanzet tot actie, en dit impliceert dat we de mouwen moeten opstropen voordat we het nieuwe kunnen omarmen. En dit gaat niet zonder slag of stoot, want we hebben te maken met de uitwerking van vaste tekens. Dit impliceert dat de processen niet snel gaan, omdat de energie naar binnen gericht is. Vaste tekens staan garant voor crisis! Op economisch en financieel terrein gaan we zeker roerige tijden tegemoet en dit kan voor de nodige sociale onrust zorgen. Een verdergaande inperking van onze vrijheden is goed mogelijk. Dit is dan ook een proces waar we als mensheid doorheen moeten, een omweg maken is onmogelijk. Hoe het allemaal gaat verlopen is lastig te voorspellen, omdat Uranus nu eenmaal onverwacht uit de hoek komt. Wel is zeker dat we het oude vertrouwde moeten loslaten. Het gaat in eerste instantie om de vernieuwing van binnenuit waardoor verandering op grote schaal mogelijk wordt.

Een  belangrijke speler in dit proces is de planeet Mars, die vanaf 6 januari 2021 in Stier gaat lopen. Mars heeft ruim zes maanden in Ram gelopen, en zal in Stier minder goed uit de voeten kunnen. Processen die onder invloed van Mars in Ram op ramkoers zijn gekomen, worden de komende zes weken vertraagd. Mars gaat het vierkant tussen Saturnus en Uranus op diverse momenten in 2021 en 2022 activeren, en dan zal duidelijker worden welke richting we als individu en samenleving opgaan. Sowieso gaan alle binnenplaneten van tijd tot tijd een dynamische verbinding met Saturnus en Uranus maken als ze in de vaste tekens lopen. In komende artikelen kom ik hier zeker op terug.

Mars maakt op 13 januari 2021 een vierkant op Saturnus wat remmend uitwerkt en frustraties oproept. Op 20 januari 2021 maakt Mars een conjunctie met Uranus in Stier. Dit is een grillig aspect wat het gevoel om ergens uit te breken versterkt. Op deze dag wordt overigens de nieuwe president van de Verenigde Staten geïnaugureerd. Ook dat zal anders zijn dan anders, en het gaat vermoedelijk niet zoals de wereld het gewend was. Mars triggert het vierkant tussen Saturnus en Uranus in hoge mate begin juli 2021 en tussen 11-17 november 2021. Dit kan tot erupties leiden in de atmosfeer, en ook hier kunnen we het onverwachte verwachten.

Tot slot wil ik dit artikel eindigen met de opmerking dat de maand januari intens zal zijn. Er gebeurt veel de komende weken, en dit vergt continue aanpassing van ons allemaal. Op 9 januari 2021 gaat Mercurius, de planeet van communicatie en informatie, in Waterman lopen. En komt dus ook in contact komt met Saturnus en Uranus. We krijgen dan meer inzicht in de dingen die om ons heen gebeuren. Op 14 januari gaat Uranus weer rechtlopen en Jupiter maakt op 17 januari een vierkant met Uranus. Dit duidt op onverwachte wendingen, revolutionaire doorbraken, maar ook op plotselinge kansen op ons pad.

Al met al belooft 2021 een volatiel en disruptief jaar te worden, maar anders dan 2020. Er zijn namelijk ook kansen die we kunnen grijpen om de nodige positieve verandering in ons leven door te voeren. Vorig jaar is er heel veel gebeurd waar we geen grip op hadden, en waarvan het lastig was om te doorgronden wat er nu werkelijk speelde. Dit jaar is geheel anders qua energie en uitwerking, en vanwege de dynamische verbinding tussen Saturnus en Uranus worden we collectief aan het werk gezet. Achterover leunen en de boel aankijken is niet meer aan de orde. Nu wordt van ons gevraagd om daadwerkelijk het heft in handen te nemen door uit de matrix te stappen en revolutionaire veranderingen toe te laten. Dat wil zeggen, in onszelf en hiermee kunnen we het collectief bewustzijn op een hoger niveau tillen. Het grote ontwaken is begonnen, maar we zullen pas jaren later de volle omvang hiervan kunnen bevatten!

Wordt vervolgd in deel 2.

Ilse C. ten Berge
6-1-2021

Jupiter in Waterman: tijd voor ontwaken en bewustzijnsgroei!

De belangrijkste conjunctie van 2020, namelijk tussen Jupiter en Saturnus in Waterman is een feit! Hiermee is er een einde gekomen aan een tijdperk dat in het teken stond van materialisme en eigen gewin (= element aarde). Met de verschuiving naar het element lucht, komen er andere sociaal-maatschappelijke thema’s naar boven drijven die leidend worden voor een nieuwe wereld. De focus is nu gericht op de toekomst met bijbehorende revolutionaire verandering en vernieuwing, communicatie, het formeren van netwerken van gelijkgestemden, out-of-the box denken, rechtvaardigheid, onafhankelijkheid en dergelijke. Gaat dit proces vanzelf? Nee, wij zijn zelf verantwoordelijk voor de wereld die we scheppen! Het is echt noodzakelijk dat we met de nieuwe energie aan de slag gaan om een fundament (= Saturnus) te leggen onder een humane (= Waterman) en leefbare wereld voor iedereen.

Nu Jupiter voorbij Saturnus in Waterman is, kan hij zich eindelijk gaan ontplooien. Jupiter snelt overigens wel door het teken Waterman, en gaat in mei 2021 al even het dromerige teken Vissen in. Sterren duiden, maar dwingen niet. Ofwel, we moeten met de energie meewerken, deze door ons heen laten stromen en erop aanhaken. Waterman is open-minded en schenkt klare wijn. Jupiter in Waterman geeft ons dus de mogelijkheid bij uitstek om nieuwe initiatieven te ontplooien en aan de toekomst te werken. Jupiter is verbonden met hoop en optimisme en in Waterman kan dit zeker tot een beter sociaal klimaat leiden. De zaadjes die nu geplant worden, zullen eens vrucht dragen. Niets gaat verloren, de stap van de een is hierbij de stap van de ander.

Het afgelopen jaar is voor velen ontegenzeggelijk een zwaar jaar geweest. In die zin is het een zegen dat Jupiter en Saturnus niet langer in Steenbok lopen, en er nu meer toekomstperspectief is. Dat wil niet zeggen, dat 2021 een gemakkelijker jaar zal worden. Het zal qua energie alleen anders aanvoelen. De ontwikkelingen gaan in Waterman namelijk sneller dan in Steenbok. En dat geldt ook voor het ontwakingsproces! De grote conjunctie tussen Jupiter en Saturnus in Waterman is wat mij betreft echt een wake-up call voor de mensheid. Nu is het de hoogste tijd om het roer om te gooien. Jupiter is de planeet van expansie en in Waterman kan dit de aanzet zijn tot een groter bewustzijnsontwaken.

Elke kracht roept echter een tegenkracht op. En zonder weerstand is er geen groei mogelijk. In die zin is alles wat op ons pad komt nodig om ons bewustzijn te laten toenemen. Stilstand is achteruitgang. We moeten dus collectief onze schouders onder deze nieuwe wereld zetten. In 2021 gaan Saturnus in Waterman en Uranus in Stier met elkaar de strijd aan in een drietal vierkanten. Het eerste vierkant is op 17 februari 2021, en dan worden we collectief uitgedaagd om het oude, vertrouwde los te laten en het nieuwe te omarmen. De schaduwzijde van deze reeks vierkanten is dat er sociale onrust en chaos kan ontstaan en dat hieruit voortvloeiend oproer in de kiem gesmoord wordt. 

De gevestigde orde zal het moeilijk vinden om met de vernieuwing mee te gaan en met hand en tand de status quo willen handhaven. Het tij laat zich echter niet langer keren, en iedereen zal met de nieuwe energieën moeten meebewegen. In het nieuwe jaar zal ik hierover meer schrijven. Voor nu is het goed om aan te schakelen op de verhoogde energieën die het mogelijk maken om een nieuwe richting in te slaan. We doen dit niet alleen, maar in verbinding met gelijkgestemden over de hele aarde. We hoeven dit niet groots aan te pakken, want de kracht zit in het allerkleinste en is in elk van ons aanwezig. We zijn dan ook niet alleen, maar vormen samen een legioen van Licht dat een tegenwicht biedt aan de duisternis. 

Ik wens jullie allemaal hele fijne dagen toe en een liefdevol en harmonieus 2021!

Ilse C. ten Berge
23-12-2020

Zonsverduistering in Boogschutter: de wijsheid van het hart

Het portaal naar grote veranderingen gaat weer open en wel op 14 december 2020. De aankomende totale zonsverduistering valt op 23 graden Boogschutter conjunct de zuidelijke maansknoop. Een eclips sluit altijd iets af, voordat er sprake kan zijn van een nieuw begin. Het is een periode van loslaten, maar ook van doorbraken waarbij bepaalde processen in een stroomversnelling kunnen komen. Boogschutter heeft veel vrijheid nodig en predikt graag zijn eigen waarheid. Ook thema’s zoals reizen (al dan niet in de geest), buitenland, hoger onderwijs, religie, wijsheid, het vormen van een visie en het uitdragen ervan zijn hiermee verbonden. Met de komende eclips komen deze thema’s onder een vergrootglas te liggen. Opvallend is dat Mercurius dan ook conjunct de zuidelijke maansknoop staat, en hiermee wordt het lastiger om waarheid en fictie van elkaar te scheiden. Het is immers verduisterd! Sterker nog, deze eclips doet een beroep op het loslaten van oude dogma’s en vastgeroeste overtuigingen door je te verbinden met de wijsheid van het hart. Wat voelt als waarheid voor jou, wat voelt goed en wat niet. In de turbulente tijden waarin we leven is dit wat mij betreft een absolute must, wil je niet kopje onder gaan in de enorme hoeveelheid informatie en desinformatie (= noordelijke maansknoop in Tweelingen) die over ons wordt uitgestrooid. Er is het afgelopen jaar veel over ons heen gekomen, wat we hopelijk in deze periode bewust kunnen worden.

Ten tijde van de zonsverduistering staat Saturnus in de kritische graad in het restrictieve teken Steenbok. Op 17 december 2020 gaat de planeet van autoriteit en verantwoordelijkheid in het luchtteken Waterman lopen. Jupiter volgt op 19 december en zoals ik in mijn vorige artikel schreef, vormen beiden op 21 december een heel belangrijke conjunctie: the Great Mutation. Desalniettemin draagt de eclips in Boogschutter nog wél de energie van Saturnus en Jupiter in Steenbok met zich mee. Het doet dus een beroep op onze zelfwerkzaamheid én onze zelfredzaamheid. Verwacht geen wonderen van anderen, maar neem het heft in eigen handen. Wat is jouw visie op het leven dat je leidt en hoe geef je hier vorm aan? Neem je de volle verantwoordelijkheid voor de stappen die je zet? Saturnus op 29 graden Steenbok kan het gevoel van vertwijfeling en onveiligheid vergroten, maar ook sombere gedachten en angsten oproepen. Temeer omdat Pluto nog een paar jaar in Steenbok verblijft. Beide planeten hebben namelijk ook met angst te maken. Verder doet Eris (zie mijn vorige artikel) ook een duit in het zakje door tweedracht te zaaien. De laatste conjunctie tussen Pluto en Eris volgt op 22 december 2020. En Mars doet er vervolgens nog een schepje bovenop in het afsluitende vierkant op Pluto op 23 december. Dit vergroot de intensiteit in de atmosfeer en kan tot machtsconflicten leiden. Mars loopt dan alweer ruim een half jaar door Ram en gaat op 6 januari 2021 in Stier lopen, waar zijn impulsiviteit wordt getemperd.

Zoals gezegd kunnen Saturnus en Pluto angsten opwekken. Er is echter een verschil tussen reële angst en irreële angst. De eerste is functioneel en waarschuwt ons voor direct gevaar, het zorgt onder andere voor het vrijkomen van adrenaline in het lichaam zodat je doelgericht kunt handelen. De laatste verwijst naar vage angsten voor iets wat in de toekomst ligt en waar we geen grip op hebben. Irreële angsten kunnen tot een grotere afscheiding van cortisol leiden, wat op de langere termijn schadelijk is voor lichaam en geest. Angst is een hevige emotie die verlammend kan uitwerken waardoor je het contact met het hier en nu verliest. Ook leidt het tot de versterking of het in standhouden van negatieve gedachten waardoor je jezelf naar beneden trekt. Kortom, een vicieuze cirkel waar niemand mee gebaat is. In dit kader zijn de drie filmpjes van astrologe Karen Hamaker-Zondag over angst en wat dit met je doet een aanrader om eens te bekijken (de links staan voor de goede orde ook onderaan het artikel vermeld).

Boogschutter wil graag zijn horizon verbreden, en dit helpt hem om zijn visie op het leven aan te scherpen. Iedereen heeft zo zijn eigen waarheid, en deze is continu aan verandering onderhevig. De aankomende zonsverduistering helpt ons om onze waarheid te toetsen aan de wijsheid van ons hart. Wat resoneert hier nog wel mee en wat niet. Het is niet altijd even gemakkelijk om een ander in zijn eigen waarheid te laten, als je van mening bent het zelf beter te weten (= Boogschutter). Toch is het niet aan ons om een ander de weg te wijzen of te behoeden voor valkuilen, voetangels en klemmen. We hebben allemaal onze eigen weg te gaan, en het getuigt van onvoorwaardelijke liefde om een ander de ruimte te geven. Nu we ons mondiaal op zeer grillig pad begeven, komt het nog meer aan op het herstellen van de verbinding met onszelf, met wie we in de diepste zijn. Het is het uur van de waarheid, althans zo interpreteer ik deze zonsverduistering in Boogschutter. Het komt dus aan op het loslaten van wat ons terughoudt (= zuidelijke maansknoop in Boogschutter) van onze innerlijke kern.

Boogschutter is van nature verbonden met hoop, vertrouwen en optimisme, en niet in de laatste plaats omdat het de crisissen van het vorige teken Schorpioen heeft doorworsteld en overwonnen. Laten we dan ook vertrouwen houden in het Licht, dat altijd groter is dan de duisternis. Jupiter, als heerser van het teken Boogschutter, verlaat binnenkort het pragmatische teken Steenbok en gaat het luchtige en toekomstgerichte Waterman binnen. Jupiter kan ons behulpzaam zijn met het ontwikkelen van een nieuw toekomstperspectief, om buiten de kaders te gaan denken en de platgetreden paden te laten voor wat ze zijn. Jupiter legt kansen op ons pad, maar we moeten ze wel grijpen! Mijn verwachting is dat the Great Mutation van Jupiter en Saturnus in Waterman ons handvaten geeft om een paternalistische wereld die gestoeld is op macht, geld en status achter ons te laten. We bevinden ons nu in de barensweeën van een nieuwe wereld. En als het hart bezwaard is kan het heel lastig zijn om op je intuïtie te varen. Toch wijst ons hart ons de weg, en het is dan ook heel belangrijk om een wereld te visualiseren die berust op onvoorwaardelijke liefde en saamhorigheid, waar geven en nemen een en dezelfde handeling is. Het is een taak van ons allen om met de energieën mee te bewegen en ons ware potentieel te gaan benutten door vanuit ons hart te leven, zeker nu de afbraak van een oude wereld in volle gang is.

Kortom, er gaat de komende weken op kosmisch niveau het nodige plaatsvinden. En in mijn beleven is dit de kroon op wat zich de laatste maanden allemaal heeft afgespeeld. We hebben de wereld waarin we leven drastisch zien veranderen, en de oude versie ervan komt niet meer terug. De eclips op 14 december 2020 geeft ons de mogelijkheid om ons te bevrijden van oude ‘waarheden’ en een glasheldere visie te creëren, die toekomstbestendig is en een liefdevolle wereld waarborgt voor ons allemaal. 

Ilse C. ten Berge
10-12-2020

Links naar de filmpjes van Karen Hamaker-Zondag:
deel 1
deel 2
deel 3

The Great Mutation: Jupiter conjunct Saturnus in Waterman

Zit het venijn ‘m in de staart of moet het beste nog komen? Het is een lastige vraag om te beantwoorden nu de laatste en wellicht meest belangrijke conjunctie van het jaar 2020 aanstaande is. Ik doel hier op de samenstand tussen Jupiter en Saturnus in Waterman op 21 december 2020. Deze volgt op de zonsverduistering van 14 december 2020 alsook een aantal uur na het Wintersolstitium. In mijn beleven is dit veelzeggend, en geeft het een nog grotere betekenis aan dit gebeuren. Zoals ik in eerdere artikelen ook al heb aangegeven, vindt deze Grote Conjunctie of Great Mutation plaats in het element lucht. We verlaten hierbij een periode van 200 jaar in het element aarde.

De laatste conjunctie tussen Jupiter en Saturnus vond plaats in het jaar 2000 in het teken Stier. Stier heerst onder andere over bezittingen maar ook over goud en geld. Het is het meest materialistische teken van de dierenriem, omdat het hier zijn zekerheid en veiligheid aan ontleent. In die zin is het geen straf dat er een einde komt aan 200 jaar materialisme. Met de verschuiving naar het element lucht, komen er andere sociaal-maatschappelijke thema’s naar boven drijven die leidend worden voor een nieuwe wereld. Wel is het belangrijk dat de veranderingen op een andere leest geschoeid zijn dan voorheen en niet louter steunen op het oude verdienmodel. Anders gezegd: oude wijn in nieuwe zakken zal niet toekomst bestendig blijken te zijn. Revolutionaire veranderingen komen niet vanuit de gelederen van de gevestigde orde maar vanuit onverwachte hoek (= Waterman!)

Waterman is het 11e teken van de dierenriem en is een vast teken. Zoals elk vast teken heeft ook Waterman de neiging om crisisachtig uit te werken. De energie is namelijk naar binnen gericht. Eerst dient er het nodige innerlijk verwerkt te worden voordat dit naar buiten wordt gebracht. Dit is ook de reden waarom Uranus in Stier crisisachtig uitwerkt, omdat er aan fundamentele zekerheden wordt getornd en het veelal nog onduidelijk is waartoe dit leidt. Saturnus heerst klassiek gezien over Waterman, en heeft hiermee een remmende invloed op thema’s als vrijheid, democratische besluitvorming en humanitaire processen. Anders gezegd: er moet harder voor gewerkt worden, en de lessen zijn vaak pijnlijk van aard. Uranus is de moderne heerser van Waterman en is de planeet van plotselinge inzichten en schoksgewijze veranderingen en doorbraken. Deze dubbelheerschappij over het teken Waterman komt dus de komende 20 jaar ook tot uitdrukking. De volgende conjunctie tussen Jupiter en Saturnus vindt overigens plaats in 2040, maar dan in het teken Weegschaal.

Met Saturnus in Waterman heeft het dus tijd nodig voordat nieuwe ideeën het licht gaan zien en er revolutionaire veranderingen gaan plaatsvinden. Jupiter in Waterman daarentegen staat wel te trappelen om utopische idealen en toekomstvisies na te jagen. Jupiter voelt zich overigens prettig in een luchtteken, en kan hier dus goed uit de voeten. Saturnus remt de overmoed van Jupiter af en Jupiter kan Saturnus uit zijn comfortzone halen. Meestal is de planeet Saturnus in het begin van de nieuwe cyclus de sterkste en duurt het een tijd voordat Jupiter een duit in het zakje gaat doen. Hoe dan ook verwacht ik zeker dat we grote veranderingen tegemoet gaan, en afstevenen op grootscheepse afbraak van onze beschaving, nu Pluto in de laatste graden van Steenbok loopt. En Pluto in Steenbok is niet van plan om de macht uit handen te geven en de teugels te laten vieren. De langzaamst lopende planeet is altijd leidend, en hier gaat een grote kracht vanuit. We moeten de rit uitzitten.

Denk hierbij aan de val van het Romeinse Rijk, wat ook het einde inluidde van het Ram-tijdperk en de overgang naar Vissen-tijdperk markeerde. Deze transitie ging niet zonder slag of stoot en ging met veel turbulentie gepaard. Het is zeker geen knip met een schaar, maar een transitie die vele decennia of misschien wel langer kan duren. We bevinden ons nu dus in een soortgelijke situatie, nu het Vissen-tijdperk overvloeit in het Waterman-tijdperk. De meningen over de start van het Waterman-tijdperk lopen sterk uiteen, en ik ga hier geen uitspraken over doen. Wel is mijn gevoel dat we met de conjunctie tussen Jupiter en Saturnus in Waterman al een stap in die richting doen. En als straks Pluto in Waterman gaat lopen (2024), komt er ongetwijfeld een grotere versnelling aan.

Persoonlijk zie ik elke planetaire cyclus als een spiraalvormig proces. En in 2020 zijn er dus 3 belangrijke nieuwe cycli gestart, die niet los van elkaar staan maar op elkaar inwerken. De samenstand tussen Saturnus en Pluto duurt ongeveer 33 jaar. De conjunctie tussen Jupiter en Pluto ongeveer 12 jaar. En zoals gezegd, duurt de cyclus van Jupiter en Saturnus 20 jaar, maar is het de aftrap van een grotere cyclus die 200 jaar duurt. De laatste is in mijn beleving dan ook heel belangrijk en misschien kunnen we hier moed uit putten, ook al drukt Pluto in Steenbok een zwaar stempel op de tijdsgeest. Waterman is het teken van gelijkgestemden, van netwerken, van clusters, van vernieuwende ideeën, vrijheidsidealen en dergelijke. Natuurlijk heerst Waterman ook over techniek, waaronder ruimtevaart, kunstmatige intelligentie en robots. En in negatieve zin kan het duiden op utopische ideologieën die niet gebaseerd zijn op het welzijn van de mens.

Het is dus heel belangrijk dat we als mensheid een wereld visualiseren die gericht is op onvoorwaardelijke liefde en saamhorigheid. Wat is onze toekomstvisie? Is deze gebaseerd op angst of op een harmonieuze wereld waarop iedereen een plekje heeft zonder onderscheid des persoons. Het lijkt mij heel belangrijk om hier goed bij stil te staan, en niet te kiezen voor een narratief dat gericht is op duisternis. De mensheid (= Waterman) heeft het vermogen in zich om voor het Licht te gaan, voorbij angst en verdrukking. Saturnus in Waterman vraagt ons dus wel om hieraan te werken, en dit proces niet lichtzinnig op te pakken. Jupiter in Waterman kan een positieve bijdrage leveren aan het proces van ontwaken en bewustzijnsgroei. Iets wat in deze tijd zeker geen overbodige luxe is.

De komende weken wordt het portaal naar doorbraken en grote veranderingen weer geopend. Het eclipsseizoen staat namelijk voor de deur. De maansverduistering is op 30 november 2020 en de zonsverduistering valt op 14 december. Het is dan ook goed om stil te staan bij alles wat is uitgediend door mee te bewegen met de volatiele energieën die je pad kruisen. Durf te kiezen voor de weg van het hart en wat werkelijk van belang is in het leven, wetende dat er altijd meer Licht is dan duisternis. Veel goede moed gewenst!

Ilse C. ten Berge
18-11-2020

De verandering ben jezelf

In mijn laatste artikel heb ik aangegeven dat we in mijn beleven niet langer aan de vooravond staan van grote veranderingen, maar dat we zijn getuige van de dood van een oude wereld. Wie gehoopt had dat we straks weer terug kunnen naar het oude vertrouwde, gaat bedrogen uitkomen. We bevinden ons middenin een immens transformatieve periode, en het is aan ons hoe we hiermee omgaan. Blijven we dichtbij onszelf, of laten we ons meeslepen door angst en groepsdruk? Blijven we kritisch nadenken (= Maansknoop in Tweelingen) door feiten en fictie van elkaar te scheiden, of laten we ons zand in de ogen strooien om onszelf dieper in slaap te sussen (= Neptunus in Vissen).

Op basis van de diverse belangrijke conjuncties, waaronder Saturnus en Pluto in Steenbok, Jupiter en Pluto in Steenbok en Jupiter en Saturnus in Waterman, wist menig astroloog dat 2020 een belangrijk jaar zou worden. Op voorhand kun je de impact van de diverse belangrijke astrologische cycli overigens niet voorspellen. Geen enkele astroloog heeft bij mijn weten het coronavirus voorspeld. Wel kan je met behulp van astrologie aangeven dat er iets wezenlijks staat te gebeuren, en op welke gebieden dit tot uitdrukking kan komen. Kort na de Winterzonnewende op 21 december 2020 vindt de laatste belangrijke cyclus van 2020 plaats, namelijk die van Jupiter en Saturnus in Waterman. Wat gaat deze cyclus ons brengen? Zoals ik al eerder heb aangegeven vindt deze conjunctie in een luchtteken plaats en is dit het startsein van een grote cyclus die 200 jaar duurt.

Jupiter en Saturnus zijn zogeheten sociale planeten, en dit impliceert grote veranderingen op het sociaalmaatschappelijk vlak. Waterman is een humanitair teken en heeft ook met technologie en revolutionaire veranderingen te maken. Wordt dit de aftrap van de 4e industriële revolutie? Gaan we wereldwijde, ingrijpende economische hervormingen zien? Gaat artificial intelligence een nog grotere vlucht nemen en wat is de impact hiervan op de mensheid? Allerlei vragen die niet zomaar beantwoord kunnen worden, en wellicht alleen maar meer vragen oproepen. De ontwikkelingen gaan snel en over niet al te lange tijd gaat Pluto ook in Waterman lopen (2023-2044). Ik verwacht dat de conjunctie tussen Jupiter en Saturnus in Waterman de opmaat is tot revolutionaire veranderingen die van grote invloed zijn voor de mensheid. Al heeft Saturnus in eerste instantie een remmende werking op de expansieve invloed van Jupiter.

Op 29 september is Saturnus recht gaan lopen en Pluto doet dit op 4 oktober 2020. Dit geeft aan dat de restrictieve en controlerende krachten van Saturnus en Pluto in Steenbok sterker gaan worden. Op 12 november staan Jupiter en Pluto voor de laatste keer conjunct in Steenbok. Op zijn best staat dit garant voor een diephelende genezing na een forse crisis, maar op zijn slechts betekent dit een greep naar de macht. Rond die tijd staan Jupiter, Saturnus en Pluto weer dichtbij elkaar wat de beperkende energie van begin dit jaar weer op de voorgrond plaatst. Op 14 oktober gaat Mercurius retrograde lopen in Schorpioen, en Mars loopt nog tot 14 november retrograde in Ram. Dit betekent dat we zeker nog tot half november te maken hebben met stilstand en allerhande beperkingen. Op 29 november 2020 gaat Neptunus weer rechtlopen. Vanaf dat moment lopen alleen Cheiron en Uranus nog retrograde, wat ongetwijfeld anders gaat aanvoelen.

In mijn artikelen komt het thema zelfwerkzaamheid veel aan bod, en ik krijg hier regelmatig vragen over. Het is mijn overtuiging dat het in deze turbulente tijden van groot belang is om aan onze schaduwkanten te werken. Het is namelijk de enige manier om het collectief bewustzijn op een hoger niveau te brengen, door in te zien dat we niet ons denken zijn. Het denken laat zich snel om te tuin leiden, en werkt allerlei negatieve emoties in de hand en haalt je uit het midden. Negatieve nieuwsgaring is een aanslag op je energiesysteem en het zet ook aan tot polarisatie. Het is niet eenvoudig om neutraal te blijven in een informatietijdperk waarin beïnvloeding altijd op de loer ligt. Hoe dan ook is er altijd meer licht dan duisternis, en juist nu krijgen we de kans om sneller in bewustzijn te groeien vanwege de sterke tegendruk die we ervaren. De verandering ben je dan ook zelf.

“Become totally empty
Quiet the restlessness of the mind
Only then will you witness everything unfolding from emptiness”

Lao Tse

Wie meer wil lezen over zelfwerkzaamheid, kan bij mij het inmiddels gereviseerde artikel ‘Zelfwerkzaamheid, van schaduw naar Licht’ bestellen tegen een kleine vergoeding. Wie dit artikel al eerder besteld heeft, kan bij mij gratis de nieuwste versie verkrijgen. Stuur mij dan wel even een mailtje.

Tot slot breng ik graag de documentaire My Octopus Teacher onder de aandacht, over de wonderlijke band die ontstaat tussen een filmmaker en een octopus. De documentaire geeft inzicht in een op elkaar afgestemde onderwaterwereld, waar alles met alles verbonden is. En soms wordt er pijnlijk ingezoomd op het gegeven dat alles in de natuur zijn eigen cycli heeft en dat dit niet te sturen valt. De filmmaker leerde dat er iets groters is dan hijzelf en dat hij daar ook onderdeel vanuit maakt. Deze prachtige docu zet aan tot het verkrijgen van een dieper besef van ons verblijf op aarde en onze relatie tot alles wat is.

Ilse C. ten Berge
3-10-2020

Mars, Pluto en Eris: de perfecte storm

We bevinden ons inmiddels ruim 5 maanden in een wereldwijde Corona-crisis en zoals het er nu naar uitziet is het einde ervan nog niet in zicht. In vorige artikelen heb ik vooral de impact van Saturnus (= restrictie) en Pluto (= macht en onmacht) in Steenbok (= controle) belicht alsook de uitwerking van Neptunus in Vissen (= virussen, chaos en mist) in het licht van waar we als mensheid mee te dealen hebben. En dat is nogal wat! In aanvulling hierop wil ik de focus richten op dwergplaneet Eris, die in de mythologie bekend staat als de godin van de twist en tweedracht. Wat is haar rol binnen de astrologie en hoe kunnen we haar invloed duiden met betrekking tot wat zich nu allemaal op het mondiale vlak afspeelt.

De dwergplaneet Eris werd al in 2003 ontdekt maar pas in 2005 geïdentificeerd als een bewegend object in de ruimte. Zij behoort tot de Kuipergordel objecten net als Pluto. Eris heeft een maan die is genoemd naar haar mythologische dochter Dysnomia. Eris veroorzaakte bij haar ontdekking onenigheid in de astronomische gemeenschap, waarbij Ceres de status van dwergplaneet kreeg en Pluto als planeet werd gedegradeerd. Als godin van de twist, heeft ze haar visitekaartje wel afgegeven. De omlooptijd van Eris om de zon is 557 jaar, en ze beweegt dus zeer langzaam door de dierenriem.

Eris is mythologisch vooral bekend geworden door haar furieuze optreden tijdens een huwelijksfeest waarvoor zij niet was uitgenodigd. Op listige wijze zaait ze tweedracht, wat later uitmondt in de Trojaanse oorlog. Haar dochter Dysnomia is de godin van de wetteloosheid. Een illuster duo dus! In sommige mythen wordt Eris voorgesteld als de tweelingzus van de god Ares en die kennen we ook als Mars, de god van de oorlog. Eris representeert hiermee de vrouwelijke kant van agressie, oorlog en woede. Sinds eind 1926 loopt Eris definitief in het oorlogszuchtige teken Ram en blijft hier nog tot eind 2048. Gezien haar verwantschap met Mars lijkt me dit een behoorlijk explosieve stand.

Als godin van de twist, vertegenwoordigt Eris het aspect van het vrouwelijk bewustzijn dat – wanneer erkenning of integratie ervan wordt geweigerd – grote schade kan aanrichten aan het (patriarchale) systeem dat haar uitsluit. Mijn interpretatie hiervan is dat de energie van Eris aanhaakt op de aanwezige collectieve schaduw en hierop goed kan losgaan door te rebelleren en tweedracht te zaaien. Ergens las ik dat de energie van Eris vergelijkbaar is met het butterfly effect: als een vlinder met zijn vleugels fladdert in het Amazonegebied dan kan het een storm in Australië veroorzaken. Dit geeft aardig weer welke energie Eris in onze collectieve psyche vertegenwoordigt. Het zijn krachten die sluimerend aanwezig zijn, maar als ze getriggerd worden een heleboel ellende kunnen veroorzaken.

Op 12 januari 2020 maakte Saturnus een conjunctie met Pluto op 22°47 Steenbok, en ging er een nieuwe cyclus van start die maar liefst 33 jaar duurt. Thema’s als macht, onmacht, restrictie, controle en versobering kleuren de komende decennia het tijdsbeeld. Pluto in Steenbok staat onder andere voor plutocratie, ofwel een bestuursvorm waarbij de rijksten aan de macht zijn. Maar onder zijn heerschappij heeft ook het technocratische systeem vaste voet aan de  grond gekregen. De achterliggende gedachte hierbij is dat de staat beter geregeerd kan worden door specialisten dan door het volk. Dit zijn typisch uitingen van het mannelijke principe. Nu wil ik voorop stellen dat het mannelijke- en vrouwelijke principe in elk mens aanwezig is. Wat je nu alleen ziet is dat het vrouwelijke principe sterk onderdrukt wordt, waardoor het mannelijke principe de overhand krijgt. En dit zit dus allemaal ‘verstopt’ in het collectieve onbewuste dat zijn schaduw behoorlijk vooruit werpt.

Astrologe, Karen Hamaker-Zondag, noemt de laatste 10 graden van Steenbok overigens dictatorgraden. En niet alleen Pluto loopt in de laatste graden hiervan, maar ook Saturnus en vanaf eind oktober sluit Jupiter hierbij aan. De wereld zoals we die nu kennen wordt volledig afgebroken om opnieuw te worden opgebouwd. Laten we niet uit het oog verliezen dat het geen zachtzinnige processen zijn die onder invloed van Pluto getransformeerd worden. De intensiteit in de atmosfeer neemt de komende maanden ongetwijfeld toe. Temeer omdat Pluto vanaf december 2020 een reeks vierkanten op Eris gaat maken en wel tot en met november 2021. In principe was deze conjunctie in januari 2020 al werkzaam (binnen 1 graad orb) en dus voelbaar. Pluto in aspect met Eris lijkt me een titanenstrijd opleveren, omdat Eris zich natuurlijk niet zomaar gewonnen geeft.

Ook Jupiter en Saturnus gaan vanuit het teken Steenbok vierkanten maken op Eris. En als kers op de taart maakt Mars in Ram driemaal een conjunctie met zijn geliefde zuster. Mars gaat namelijk sinds 32 jaar weer retrograde lopen in het vurige teken Ram. De laatste keer was in 1988 en daarvoor in 1941. Van significante betekenis is dat Eris in die tijd nog niet was ontdekt én dat Mars en Eris toen geen conjuncties hebben gemaakt. Met andere woorden: de psychische energie van Eris was nog niet in ons collectieve bewustzijn opgenomen. Mars is de planeet van actie en gaat dus iets in Eris activeren. Dit kan op zijn best de vrouwelijke kant van ons collectieve bewustzijn zijn dat op integratie wacht. En op zijn slechts kan het de spreekwoordelijke lont in het kruitvat zijn.

Mars gaat op 10 september retrograde lopen tot 14 november 2020. Het eerste contact tussen Mars en Eris was op 17 augustus. Het tweede vierkant volgt op 4 oktober en de laatste op 22 december 2020. Tegelijkertijd gaat Mars ook vierkanten maken op Jupiter, Saturnus en Pluto in Steenbok. Ik laat de exacte data hiervan voor wat het is, want het mag duidelijk zijn dat Mars het een en ander gaat activeren. Verder is van belang dat Saturnus op 29 september 2020 weer recht gaat lopen in Steenbok.

Met Pluto in Steenbok hebben we te maken met destructie van oude machten en krachten. Pluto haalt op minutieuze wijze de onderste steen boven, en dit betekent dat we heel veel geduld moeten hebben met het proces dat zich voor ons uitrolt. Steenbok is namelijk een aardeteken. Hoe dan ook, gaat Pluto in contact met Eris, zeker iets vrijmaken en transformeren met betrekking tot ons collectieve onbewuste. Eris, is meesteres in heers en verdeel en Pluto eist transformatie van de oude vorm. Eris is de langzaamstlopende planeet en zij zal zich niet zo snel gewonnen geven. Hier speelt dus een krachtenspel op de achtergrond, waar wij het zicht niet op hebben. Pluto gaat op 4 oktober 2020 weer rechtlopen en is hiermee voorlopig sterker dan Eris. Er komt ongetwijfeld het nodige naar buiten, wat het daglicht niet kan verdragen. In combinatie met Mars, kan het de komende maanden behoorlijk onrustig worden.   

Dit jaar hebben Jupiter en Pluto al tweemaal een conjunctie gemaakt, en de laatste keer is op 12 november 2020. Wat mij hierbij vooral is opgevallen is dat bepaalde personen in de wereld met veel macht, geld en aanzien, vaak in de schijnwerpers staan en deze conjunctie zelf ook in de horoscoop hebben staan of in een andere aspectvorm. Jupiter wordt vaak als weldoener gezien, maar in combinatie met Pluto kan dit tot absolute zelfverrijking leiden. Met Neptunus in Vissen blijft het lastig om het volle zicht te hebben op wat er nu werkelijk allemaal speelt. Het is dus niet alles goud wat er blinkt.

Zo rond 2023-2024 gaat Pluto in Waterman lopen en dat gaat heel anders aanvoelen dan Pluto in Steenbok. Waterman is een luchtteken en ik vermoed dat er dan heel veel in een stroomversnelling gaat komen. Sowieso op het technologische vlak. Wat niet impliceert dat het dan ook makkelijker wordt in de wereld waarin we leven. Met de intrede van Saturnus in Waterman (maart 2020) werden termen als social distancing en de anderhalve- maatschappij ineens gemeengoed. En in dit licht gezien ben ik heel benieuwd wat de conjunctie tussen Jupiter en Saturnus in Waterman op 21 december 2020 teweeg gaat brengen.

Normaliter duurt een cyclus tussen Jupiter en Saturnus 20 jaar. Deze cyclus is extra belangrijk omdat het de start is van een grote cyclus die weer twee eeuwen duurt. De laatste 200 jaar vielen deze conjuncties grotendeels in het element aarde en heeft het materialisme een enorme vlucht genomen. Jupiter en Saturnus zijn zogeheten sociale planeten, en dit impliceert grote veranderingen op het sociaalmaatschappelijk vlak. We gaan deze omslag in energie echt wel voelen. Pluto maakt op 20 december een vierkant op Eris, net na de zonsverduistering op 14 december 2020. We staan daarom niet langer aan de vooravond van grote veranderingen, maar we zijn getuige van de dood van een oude wereld en dit gaat zonder meer gepaard met de nodige sociale onrust.

Het is aan ons hoe we met deze immense transformatie omgaan, en of we het hoofd koel weten te houden (= Waterman), en zelf kritisch blijven nadenken door feit en fictie van elkaar te scheiden (= Maansknoop in Tweelingen) door niet mee te gaan met een negatieve angstspiraal. In het oog van de oorkaan is het altijd stil, daarbuiten neemt het alles in zijn kielzog mee. De komende maanden kan een perfecte storm ontketend worden, waarbij alles samenkomt om tot ontlading te komen. We zullen zien hoe een en ander zich gaat ontvouwen, want sterren duiden maar dwingen niet. Wij kunnen zelf het verschil maken door via zelfwerkzaamheid aan schaduwwerk te doen waardoor we in onze kracht komen te staan. De kracht zit namelijk in het allerkleinste en is in ons hart gelegen!

Ilse C. ten Berge
1-9-2020

Saturnus en Pluto: onze ware bestemming

Op 12 januari 2020 vond de inmiddels memorabele conjunctie plaats tussen Saturnus en Pluto in Steenbok. In dit artikel wil ik daarom stilstaan bij de uitwerking ervan op ons persoonlijk leven. Saturnus is de heer van Karma, maar ook de wachter op de drempel. Het is de planeet die we nog net met het blote oog kunnen zien. Saturnus is een planeet waarvan de uitwerking sterk voelbaar is in transit door de eigen horoscoop. Pluto is de heerser van de onderwereld, en in transit op een persoonlijke planeet kom je oog in oog met je schaduw te staan. Samen met Uranus en Neptunus behoort hij tot de mysterieplaneten en deze kunnen we niet met het blote oog zien. De uitwerking van de buitenplaneten overstijgt onze menselijke wil, we kunnen de energie ervan alleen door ons heen laten werken. Pluto is de laatste in de rij en staat op de drempel van de Kuipergordel. In 2006 heeft NASA de ruimtesonde New Horizons gelanceerd naar Pluto en zijn maan Charon. Na het bezoek aan Pluto is de sonde doorgevlogen naar andere Kuipergordelobjecten. Het is de eerste keer dat een sonde de Kuipergordel onderzoekt op zoek naar nieuwe objecten (bron: Wikipedia). Het is voor mij veelzeggend dat er nu in de ruimte onderzoek wordt gedaan voorbij Pluto. De poorten zijn geopend naar nieuwe werelden die nog niet aan ons geopenbaard zijn.

Vorig jaar hebben zowel Saturnus als Pluto een verbinding gemaakt met de knopen-as (Noordelijke- en Zuidelijke Maansknoop). Dit vond plaats rond de 20-23 graden Steenbok in de periode van maart tot en met mei 2019. De knopen-as duidt op onze bestemming, en geeft aan welke weg wij hebben te gaan. In analogie met Saturnus en Pluto in Steenbok, werden we dus gedwongen om onze ware bestemming te volgen. De Zuidknoop in Steenbok duidt op zaken die met autoriteit, ambities, professie, vaderfiguur, voorouders, familiekarma en het verleden van doen hebben. Dit betekent dat we collectief aan het werk werden gezet om met onverwerkte zaken aan de gang te gaan. Steenbok kan heel koud en naar aanvoelen, dus is het niet ondenkbaar dat de laatste maanden van 2019 zo hebben aangevoeld.

Ook al is Saturnus voorbij Pluto, momenteel staan beiden planeten weer in Steenbok net als Jupiter. Op 17 december 2020 gaat Saturnus in Waterman lopen om op 21 december 2020 een belangrijke conjunctie met Jupiter te maken. Tot die tijd hebben we dus te maken met de restrictieve krachten van Steenbok. Het is mij gebleken dat sinds de zonsverduistering in Kreeft heeft plaatsgevonden (21 juni 2020) de sluizen wagenwijd zijn opengezet. Er gebeurt momenteel heel veel in ieders leven, en soms kan dit overweldigend zijn. Meestal heb je in zo’n periode geen tijd om hier aandachtig bij stil te staan. Je zit in een overlevingsmodus. Op het moment dat de stofwolken een beetje beginnen op te trekken, is het een goed moment om de gebeurtenissen de revue te laten passeren. We bevinden ons nu in een dergelijke periode van reflectie, omdat zoals ik al eerder schreef er zoveel planeten retrograde lopen. En ook al lopen Venus en Mercurius inmiddels weer vooruit, Mars gaat op 25 juli al in schaduw lopen. Dit is veelzeggend!

In die zin is het noodzakelijk (= Pluto) om de komende tijd op een constructieve manier (= Saturnus) met het alles wat de afgelopen maanden naar boven is gekomen aan de gang te gaan om oud karma te helen. Saturnus, zegt namelijk dat het tijd is en Pluto intensiveert de boel net zolang totdat de bodem is bereikt. Pluto staat garant voor crisis en transformatie. De eclips in Kreeft heeft de vinger wat dat betreft weer op de zere plek gelegd, en dit betekent dat de confrontatie met het verleden ons helpt om onze eigen emoties en behoeften nader te onderzoeken en te erkennen. Hier ligt de essentie van onze heling.

In feite zijn de gebeurtenissen van de laatste tijd, een aanduider van wat zich de komende maanden blijft aandienen. We moeten hier collectief doorheen. De samenstand van Jupiter, Saturnus en Pluto in het teken Steenbok komt niet heel frequent voor. Verder is met de conjunctie van Saturnus en Pluto in Steenbok een nieuwe cyclus van 33 jaar van start gegaan. De energie die hiermee is vrijgekomen blijft de komende decennia dan ook sterk voelbaar. Dit duidt erop dat we collectief in hetzelfde schuitje zitten. Kennelijk, hebben we naast persoonlijk karma ook collectief karma af te wikkelen, waaronder landenkarma.

Jupiter en Pluto hebben inmiddels al tweemaal aan de hemel samen gestaan. En dit heeft de boel nog eens verder geïntensiveerd, zowel in positieve als in negatieve zin. De laatste keer is op 12 november 2020 rond 23 graden Steenbok. Als je op de goede weg bent dan helpt Jupiter je zeker om op een dieper niveau te helen. Blijf je de boel wegduwen en voor je uitschuiven, dan kan een en ander als een boemerang bij je terugkomen. De combi Saturnus en Pluto geeft dus niet alleen de urgentie van de situatie weer, maar kondigt ook een definitief einde van iets aan. Het verleden komt zeker niet meer terug. En in deze huidige Corona-tijd mag dit als een understatement worden opgevat.

We bewegen ons hoe dan ook naar andere tijden, waarbij het aan komt op versobering en zelfwerkzaamheid. We worden collectief op onszelf teruggeworpen. Tegelijkertijd geven de gebeurtenissen in ons leven ons de mogelijkheid om op een hoger niveau van bewustzijn te komen door een hele oude wereld los te laten. De symboliek van Saturnus en Pluto in deze mag duidelijk zijn. En wat mij betreft is dit de synthese van waar we nu collectief doorheen trekken. En ja, dit kan heel onzeker maken. We leven dan ook in chaotische en surrealistische tijden, waarbij het vaak lastig is om het juiste perspectief te blijven zien. Hier komt Neptunus in Vissen om de hoek kijken, die ondermijnend uitwerkt en het lijden (= Vissen) vergroot. Het is dan ook de kunst om vertrouwen te hebben en vooral te houden in de stroom van het leven (= Neptunus) en hierop durven navigeren!

Op 20 juli 2020 vindt er nogmaals een Nieuwe Maan plaats in het emotionele teken Kreeft. Het luidt het vervolg in van de zonsverduistering van 21 juni. De komende Nieuwe Maan maakt een oppositie met Jupiter, Saturnus en Pluto in Steenbok. Het vergrootglas wordt vol op onze verantwoordelijkheid gelegd. Nemen we ons leven werkelijk serieus, en hebben we wel geleerd van de lessen die we sinds vorig jaar op ons bord hebben gekregen? De gemoederen worden dus weer flink opgeschud, omdat het voedende en koesterende karakter van de Nieuwe Maan in Kreeft flink op de proef wordt gesteld. In hoeverre we volgens onze ware bestemming leven, wordt de komende weken zeker aangescherpt.

Gebruik de zomerperiode dan ook om op je schreden terug te keren en te reflecteren op wat goed gaat en wat niet. Durf los te laten, en waag de sprong in het diepe als dit nodig is. Omkijken heeft zeker geen zin, omdat het verleden is geweest. We staan op de drempel van een nieuwe wereld, waarvan de contouren nu nog vaag zijn, maar die zich onherroepelijk aandient.

Ilse C. ten Berge
16-7-2020

Maansverduistering in Steenbok: verantwoordelijkheid dragen voor ons innerlijk

Op 5 juli 2020 vindt er een Maansverduistering in Steenbok plaats, de laatste eclips deze zomer! Het zijn nog altijd intense tijden en dit behoeft verder geen betoog. Saturnus is op 3 juli 2020 weer in Steenbok teruggekeerd en dit is een belangrijke verschuiving, omdat Saturnus in eigen teken sterk staat. Het is dus de hoogste tijd om aan onze innerlijke ruggengraat te werken (= Saturnus loopt retrograde). De energie zal ongetwijfeld anders aanvoelen dan Saturnus in Waterman. Saturnus is de planeet van restrictie, en in het teken Waterman hebben we collectief ervaren hoe het is als je in je vrijheid, je gaan en staan, beperkt wordt.

Is dit een voorproefje geweest van wat ons te wachten staat als Saturnus op 17 december 2020 definitief in Waterman gaat lopen? De tijd zal het leren, maar er staat nog heel wat te gebeuren. Mars loopt inmiddels in het heetgebakerde teken Ram en gaat op 7 september 2020 retrograde lopen. De planeet van actie, agressie en conflicten verblijft zodoende maandenlang in het teken Ram. Vanaf augustus 2020 tot en met januari 2021 gaat Mars een serie vierkanten maken op Jupiter, Saturnus en Pluto. Dit gaat een flink stempel op de tijdsgeest drukken! Zoals ik al eerder aangaf, hebben we dit jaar te maken met uitzonderlijk veel retrograde lopende planeten. Het is alsof een kosmische hand ons tegenhoudt. De focus is niet zozeer gericht op de uiterlijke wereld maar op onze binnenwereld. En ja, dit zal ongetwijfeld nodig zijn om op een collectief niveau bewuster in het leven te gaan staan.

Het eclips-seizoen is altijd een intensieve periode. Soms verdwijnen er mensen uit je leven, maar ook zijn plotselinge doorbraken mogelijk waardoor je leven in een stroomversnelling komt. Nu schijnt de uitwerking van deze eclips niet zo sterk te zijn, dat neemt niet weg dat de energie ervan intens kan zijn. Wat tijdens de zonsverduistering in Kreeft als het ware versluierd werd, komt met de maansverduistering in Steenbok duidelijker op de voorgrond te staan. Het is alleen wel zo dat je het volledige zicht nog niet hebt, en er nog veel onzekerheid en onduidelijkheid is. Het heeft vaak langere tijd nodig om wat zich rond de eclipsen heeft afgespeeld in een ruimer perspectief te kunnen zien.

Deze maansverduistering in Steenbok, zet aan om onze emoties en gevoelens (= Kreeft) in evenwicht te brengen met onze verantwoordelijkheid (= Steenbok). Het is daarom niet verstandig om in emoties te zwelgen (= Kreeft) waardoor je het overzicht verliest. Oude herinneringen kunnen tijdens deze eclips ineens naar bovenkomen (= Mercurius retrograde in Kreeft) en gaan hand in hand met het verwerken van oude pijn. De maansverduistering valt vierkant Cheiron en maakt een sextiel op Uranus waardoor doorbraken én heling mogelijk gemaakt worden. Het is evenwel een periode waarin je de tijd (= Steenbok) moet nemen om te kijken wat er zich nu onder de oppervlakte allemaal afspeelt.

Steenbok-energie kan kil en zakelijk overkomen, en dit kan het lastig maken om het licht in de duisternis te blijven zien. Het kan aanlokkelijk zijn om in pessimisme te vervallen, zeker gezien de roerige tijden waarin we leven. Toch is dit niet de juiste insteek, omdat we ook de structurerende energie van Steenbok nodig hebben om de volle verantwoordelijkheid te kunnen nemen voor onze innerlijke weg. Jupiter en Pluto stonden op 30 juni 2020 voor de tweede maal conjunct in het teken Steenbok. Dit intensiveert wat mij betreft de ‘genezingscrisis’ waar we op collectief niveau mee te maken hebben. We zijn het aan onszelf verplicht om constructief met de energie die nu voorhanden is aan het werk te gaan. De weg van zelfwerkzaamheid is een eenzame weg, omdat je de berg alleen dient te begaan, zoals het een Steenbok betaamt. Toch geeft het gestage klimmen meer zelfvertrouwen in het eigen kunnen. Tevens geeft het meer zelfvoldoening in het leven als je de tocht op eigen kracht hebt afgelegd!

Ilse C. ten Berge
4-7-2020

Zonsverduistering in Kreeft: thuiskomen in jezelf

Op 21 juni 2020, een dag na de zomerzonnewende, heeft er een zonsverduistering plaatsgevonden op 0°21 Kreeft. Een krachtige eclips vanwege de kritische graad, en dit geeft altijd een crisisachtige sfeer te zien. Eclipsen zijn namelijk energetische portalen waarbij het lot ons pad kruist met het doel om ons op een dieper niveau tot bewustwording aan te zetten. Een eclips neemt altijd iets weg uit ons leven, en dat kan op het materiële vlak zijn, het kan om personen gaan, maar het kan ook duiden op bepaalde gedragspatronen die niet langer functioneel zijn. De uitwerking van een eclips is overigens niet altijd gelijk zichtbaar. Er wordt tijdelijk iets verduisterd, in dit geval de Zon die voor ons diepste wezen staat. We hebben dus voor een bepaalde tijd het zicht niet op onszelf en worden naar onze diepere emoties (= Kreeft) gezogen.

Met deze zonsverduistering in Kreeft komen thema’s als familie, huis en haard, veiligheid, geborgenheid, emotionele behoeften en het verleden op de voorgrond te staan. De eclips valt wijd conjunct de Noordknoop in Tweelingen (deze loopt immers niet meer in Kreeft), wat het risico op mentale (over)stimulatie benadrukt. Ik weet niet hoe jullie het ervaren, maar er is momenteel sprake van een overkill aan informatie. Het is belangrijk om je goed af te stemmen op wat wel aansluit op je diepere behoeften (= Kreeft) en wat niet. Zoals ik al eerder schreef, is er nog altijd veel verwarring (Mars staat nog altijd dichtbij Neptunus!) rondom belangrijke thema’s waaronder de coronacrisis die dieper gaat dan naar buiten wordt gebracht. Het verder afbrokkelen van onze samenleving brengt dan ook sterke gevoelens van onbehagen en onveiligheid met zich mee.


De eclips in Kreeft maakt onder meer een wijd vierkant met Mars in Vissen en een inconjunct met Saturnus in Waterman. Dit geeft een beeld te zien van opgekropte emoties die gekanaliseerd willen worden, maar waarvoor onvoldoende ruimte wordt geboden. Saturnus in Waterman zet een rem op het ervaren van vrijheid, en dit kan heel beklemmend aanvoelen. Een collega astrologe noemt het inconjunct, ofwel een aspect van 150 graden, een karmische verbinding. Er worden immers twee tekens met elkaar verbonden die weinig met elkaar op hebben. In dit geval dus het gevoelige waterteken Kreeft en het rationele luchtteken Waterman. Het karmische aspect hiervan kan ik wel onderschrijven. Je kunt het mentaal op een rijtje denken te hebben, maar emoties kun je niet blijven wegduwen. Als gevolg van de gebeurtenissen van de laatste paar maanden worden we nog meer gedwongen om de weg naar binnen te gaan door ons niet langer blind te staren op wat er allemaal buiten ons gebeurt. Uiterlijke veiligheid bestaat dan ook niet, want niemand kan dit voor een ander garanderen. We kunnen alleen op een hoger niveau omgaan met het krachtenveld dat op ons inwerkt door een diep vertrouwen te ontwikkelen.

In de horoscoop van de zonsverduistering staan Venus en Mercurius beiden retrograde alsook Jupiter, Saturnus en Pluto. Er is een enorme focus op herbezinning, naar binnenkeren, herevalueren en herkauwen van allerlei kwesties die al voor langere tijd zwaar op de maag (= Kreeft) liggen. Nu Mercurius retrograde loopt in Kreeft is onze communicatie sowieso emotioneler van aard, en kunnen de emoties soms flink oplaaien als er oude koeien uit de sloot worden gehaald. We worden nog meer aangespoord om het nieuwe te omarmen en het oude los te laten. En dat is best heel lastig in deze verwarrende tijd waarin het vasthouden aan het oude vertrouwde een natuurlijke reflex is. Toch laat deze eclips duidelijk zien, dat we onze comfortzone wel moeten verlaten. We kunnen alleen thuiskomen in onszelf door goed te luisteren naar onze werkelijke behoeften, en deze zijn voor iedereen anders. Dit geldt vooral voor deze zonsverduistering, die ons uitdaagt om een nieuwe kwaliteit van waarneming te verankeren die onze diepere emoties verbindt met het intuïtieve hart.

Ilse C. ten Berge
21-6-2020