Tagarchief: maansverduistering

Maansverduistering in Waterman: op weg naar innerlijke vrijheid

Op maandag 7 augustus 2017 vindt er een partiële maansverduistering plaats op 15 graden Leeuw. Sinds begin mei 2017 loopt de Noordelijke Maansknoop in Leeuw en niet meer in Maagd. Dit betekent dat onze levenslessen niet langer de Maagd-Vissen polariteit volgen, maar die van Leeuw-Waterman. Uiteraard is dit een totaal andere energie!

De maansverduistering in Waterman wordt gevolgd door een totale zonsverduistering in Leeuw op 21 augustus 2017. Hierover volgt later een apart artikel. Een maaneclips is een volle maan met een extra lading. Een volle maan is sowieso meer relatie gericht. Er kunnen emoties aan de oppervlakte komen die moeilijk te bedwingen zijn, en dit maakt het lastiger om afstand van de dingen te nemen en een ander in het juiste perspectief te zien. Deze  eclips is verbonden met de Zuidelijke Maansknoop (in Waterman), en is hiermee gericht op het verleden (karma).

Waterman is een humanitair teken en heeft onder meer met groepen te maken, met gelijkgestemden, hogere idealen, met verandering, rebellie en met vrijheid. Leeuw daarentegen is verbonden met het individu, authenticiteit, het centrale middelpunt zijn. Bij een volle maan, en dus ook bij een maansverduistering, staan de Zon en de Maan tegenover elkaar. In dit geval staat de Maan in Waterman lijnrecht tegenover de Zon in Leeuw. Wat nog verborgen was, komt nu aan het licht! En aangezien de Maan in Waterman loopt kan dit verrassende wendingen en doorbraken geven, soms schoksgewijs. Het is niet zo zeer dat de dingen compleet uit de lucht komen vallen. Dat wat nu naar boven komt, broeide al veel langer van binnen.

Een eclips is een portaal of een vortex*: het geeft je een kosmische duw in de juiste richting waardoor je inspiratie en hogere inzichten kunt ontvangen. Deze eclipstijd is dan ook een belangrijke periode om een sterkere verbinding te krijgen met wat bij je hoort en wat niet.

Uranus, modern heerser van het teken Waterman, is op 3 augustus 2017 retrograde gaan lopen. Dit onderstreept het innerlijke proces van vrijmaking en het loskomen van het verleden. Uranus is verbonden met revolutionaire veranderingen, en daarom kunnen er belangrijke doorbraken geïnitieerd worden. Saturnus, klassiek heerser van Waterman, gaat op 25 augustus 2017 recht lopen, wat het proces van loslaten en bevrijding positief ondersteunt. Daarbij vormen Saturnus en Uranus een ingaande driehoek aan de hemel die op 11 november 2017 exact wordt. Heel mooi om bestaande structuren te vernieuwen en nieuwe structuren te bestendigen. Verder maakt de Maan een mooie driehoek op Jupiter, wat bevorderlijk is voor geestelijke ofwel spirituele groei gezien dit de integratie is van dat wat aan het licht komt. De Zon in Leeuw is net voorbij Mars in Leeuw, wat veel dynamiek geeft.

Deze maansverduistering laat het licht schijnen op wat je werkelijke idealen zijn (Waterman), door je hierop te concentreren en los te laten wat niet langer meer bij je ware zelf (Leeuw) hoort. Luister daarom goed naar wat je hart (Leeuw) je te vertellen heeft, en wat jouw vitaliteit onderstreept om je hogere doelen (Waterman) na te kunnen streven. Degene met de Zon op 15 graden in het teken Stier, Leeuw, Schorpioen en Waterman zullen deze maansverduistering sterk voelen. Maar dat neemt niet weg dat iedereen met deze energie te maken heeft. Een en ander hangt natuurlijk af van je persoonlijke horoscoop.

Op de achtergrond speelt het vierkant tussen Jupiter en Pluto nog altijd mee, ook al is deze niet langer meer exact. Uiteindelijk maakt Jupiter op 28 september 2017 een laatste oppositie met Uranus. Dit betekent dat het revolutionaire, transformerende vierkant tussen Uranus en Pluto nog altijd door Jupiter verbonden wordt, en we nog altijd te maken hebben met grote veranderingen in ons leven. Nu geldt ook hierbij dat deze veranderingen al in gang zijn gezet, maar dat we nog de nodige puntjes op de i hebben te zetten.

De eclipsen in augustus 2017 werken dan ook uit in het landschap van de grote veranderingen waar we collectief doorheen trekken. De maansverduistering in Waterman kan in die zin een reset geven op oude karmische patronen die nu ingelost worden. En verder geldt dat alles wat bij een eclips uit ons leven verdwijnt, onze persoonlijke groei niet langer dient.

Ilse C. ten Berge 6-8-2017

* Een vortex bestaat uit energie die zich wervelend of roterend beweegt, waardoor er een vacuüm bij het centrum ontstaat. Ons chakra’s zijn ook vortexen.

September 2015, astrologische gebeurtenissen

De maand september wordt een belangrijke maand! Er staan een aantal belangrijke astrologische ontwikkelingen te gebeuren die belangrijke keerpunten met zich meebrengen.

vensterAllereerst gaat Venus op 6 september 2015 weer rechtuit lopen. Venus liep sinds 31 juli 2015 retrograde, zie hiervoor ook mijn vorige artikel  over Venus retrograde.

Op 13 september 2015 vindt er een zonsverduistering plaats 20 graden Maagd, waarmee het eclipsseizoen weer van start gaat. Een eclips verhoogt het bewustzijn, en in Maagd kan het zo zijn dat gezondheidskwesties op de voorgrond treden die op diepere healing wachten. Of er is op een ander terrein in je leven een uitzuiveringsproces noodzakelijk. Een eclips die op of nabij je Zon, MC of ascendant valt heeft meestal een diepe impact en werkt nog lang na.

Op 17 september 2015 gaat Mercurius retrograde lopen op 15 graden Weegschaal. Dit versterkt het wachtkamereffect maar geeft tegelijkertijd meer nadruk op innerlijke reflectie waardoor we de tijd krijgen om belangrijke zaken te heroverwegen. Zie hiervoor ook mijn artikel: Mercurius, de boodschapper van ons universum.

Op 17 september 2015 vindt er een oppositie plaats tussen Jupiter in Maagd en Neptunus in Vissen. Het verzanden in nutteloze details brengt je volledig van de wijs, of je krijgt inspiratie om gezonder te gaan leven. Afijn, als deze transit voorbij is kan de roze bril wel af!

Op 18 september 2015 gaat Saturnus in Boogschutter lopen en verlaat hij na tweeënhalf jaar het transformatieve teken Schorpioen. Zie hiervoor ook mijn artikel over Saturnus in Schorpioen, de laatste loodjes.

Op 25 september 2015 gaat Pluto in Steenbok weer rechtuit lopen na een aantal maanden retrograde te hebben gelopen. Dit betekent dat Pluto niet meer innerlijk uitwerkt, maar dat we de plutonische krachten om ons heen manifester zien worden. Het afbreken van bestaande structuren die hun langste tijd hebben gehad gaat dan ook onverminderd door. Hierbij wordt de strijd om behoud van macht, geld en status verder uitvergroot, maar zal de tegenovergestelde kracht ook steeds groter worden. Verder werkt het vierkant tussen Uranus in Ram en Pluto in Steenbok natuurlijk ook gewoon door, ondanks dat er geen exact treffen meer komt.

Op 28 september 2015 vindt er een maansverduistering plaats op 4 graden Ram. Een maansverduistering is meer dan een volle maan, en hierbij kunnen de emoties hoog oplopen. Dat wat aan het licht wordt gebracht, vraagt om bewustwording zodat een specifiek stuk verleden kan worden afgesloten.

overDit betekent dat we in september een belangrijke shift in energie gaan voelen. Niet onbelangrijk is dat Saturnus weldra in het toekomstgerichte Boogschutter aankomt. Velen zullen een zucht van verlichting slaken, want Saturnus in Schorpioen heeft ons uithoudingsvermogen danig op de proef gesteld. En het is nog niet over! Ik ben ervan overtuigd dat Saturnus in Schorpioen tot de allerlaatste snik voelbaar is. Is er nog iets wezenlijks op de plank blijven liggen, dan wordt dat nu uitvergroot zodat het kan worden opgelost of getransformeerd.

Daarna kan het vizier weer op de toekomst gericht worden. Ik schreef hier al eerder over in mijn artikel: Saturnus in Boogschutter, de naakte waarheid. Dat betekent dat Saturnus tot en met 8 november 2015 nog in schaduw loopt, en pas daarna ‘nieuwe grond’ gaat betreden. Onherroepelijk betekent dit dat we een andere kijk krijgen op Boogschutter-achtige zaken dan we de eerste maanden van 2015 hadden. Toen Saturnus net in Boogschutter liep vond ik het veel drukker in de supermarkten, alsof men de narigheid van zich af wilde kopen. Ook viel mij op dat mensen plannen maakten om een nieuwe opleiding te gaan starten, waar overigens wel een noodzaak voor was (Schorpioen!). En wat te denken van de enorme vluchtelingenstroom die zich een weg baant door Europa op weg naar een nieuwe toekomst (Boogschutter), nu Saturnus op de kritische graad in Schorpioen staat? Dit vluchtelingenprobleem wordt momenteel sterk uitvergroot en hier komt voorlopig geen einde aan.

Onlangs las ik de naïeve visie (Boogschutter) van een vluchteling over het ‘beloofde land Europa’. ‘Mijn doel is om naar Nederland te gaan. Ik hoorde dat daar les wordt gegeven in het Engels, en dat je er gelijk onderdak krijgt en een baan’. Hoezeer het natuurlijk iedereen gegund is om geluk na te streven, vermoed ik dat Saturnus in Boogschutter velen een kater gaat bezorgen. Overheden (Saturnus) moeten wel gaan ingrijpen als de vluchtelingenstroom aanhoudt om excessen (Boogschutter) te voorkomen.

Vanaf 17 september 2015 krijgen onze toekomstdromen te maken met een herijking. Hierbij wordt ons de naakte waarheid getoond. Welke doeleinden liggen binnen het bereik van ons vermogen, en welke niet? Dat neemt niet weg, dat we nu (als het goed is) de innerlijke kracht en moed hebben die nodig is om deze nieuwe toekomst vorm te geven. Hebben we de afgelopen jaren met Saturnus in Schorpioen oog in oog gestaan met onze beperkingen, angsten en verdrongen trauma’s. Nu wordt ons het venster van de toekomst getoond met de vele nieuwe mogelijkheden (Boogschutter) die in het verschiet liggen. Om vervolgens met nuchtere blik de realiteit van onze toekomstdromen onder de ogen te zien (Saturnus).

Ilse C. ten Berge 5-9-2015


SATURNUS

Saturnus de God van de oogst beroert de onderwereld,
macht geld en status, onze vrijheid in verval.
De ruïne, de erfenis, de tempel Forum Romanum is er nog,
als tekens van recht van de veelzijdigheid tussen leven en dood.
De tijd nu is het opnieuw niet zien, de chaos is dan ook weer groot,
en door Boogschutter diffuus voor velen dan ook wordt uitvergroot.

Hermes