Tagarchief: Pluto in Waterman

Pluto in Waterman, de prelude van het Watermantijdperk

aquarius 1De komst van het Watermantijdperk spreekt ontegenzeggelijk tot de verbeelding. En sinds we vanaf 2008 zuchten onder de voortdurende crisis, lijkt het bevrijdende antwoord te liggen in de komst van Pluto in Waterman. Nu wil ik dit artikel niet wijden aan het eventuele begin van het Watermantijdperk. Hier zijn de meningen namelijk sterk over verdeeld. Wel wil ik mijn aandacht richten op het ontwaken van het Watermantijdperk. Althans, het ‘astrologisch’ ontwaken van de uranische energieën die verbinding maken met het zogeheten Watermantijdperk. Van 1995 tot en met 2003 liep Uranus in het teken Waterman. Waterman is een luchtteken en derhalve heel communicatief. Uranus heerst onder andere over geavanceerde technieken, die bijvoorbeeld voor de ruimtevaart worden ontwikkeld. In de periode dat Uranus in Waterman liep nam onder meer het internet een grote vlucht. ‘In 1996 was het internet algemeen bekend bij het grote publiek, maar werd de term over het algemeen gebruikt als synoniem voor het World Wide Web’ (bron: Wikipedia).

Neptunus liep vervolgens van 1998 tot 2012 in Waterman. Neptunus tilt idealen op een hoger niveau, maar dit kan ook op een grote desillusie uitlopen. Spiritualiteit was niet langer voorbehouden aan elitaire groepen, maar sijpelde door alle lagen van de samenleving. En dit allemaal om de mensheid (Waterman) op een hoger niveau van bewustzijn te tillen (Neptunus). Dit heeft natuurlijk veel goeds gebracht, maar ook voor geldklopperij en bedrog gezorgd. In de filmtechniek heeft de invloed van Neptunus in Waterman ook sterk uitgewerkt wat zich onder andere uitte in geavanceerde computeranimaties. Epische films uit deze periode zoals ‘The Lord of the Rings’ en ‘Harry Potter’ spreken misschien nog wel het meest tot de verbeelding.

En dan gaat Pluto in 2025 het uranische teken Waterman binnen. Wat kunnen we verwachten? Het laat zich niet voorspellen, omdat uranische energie nu eenmaal onverwachts en revolutionair is. Zoals ook de bliksem plotseling inslaat. Astroloog Robert Wilkinson van Aquariuspapers schrijft regelmatig interessante artikelen over het Watermantijdperk: Aquarius was awakened by Uranus future reality patterns were dreamed by Neptune and Pluto.

aquarius 2In eerdere artikelen schreef ik over de mysterieplaneten: Uranus, Neptunus en Pluto. We kunnen ze niet met het blote oog zien, maar hun uitwerking is des te krachtiger. Uranus werd ontdekt ten tijde van de Franse revolutie, en staat ook symbool voor ingrijpende, revolutionaire omwentelingen.  Er is altijd sprake van een wisselwerking tussen de planeten. Hierbij werkt de planeet die het langzaamste loopt het sterkste uit: Pluto dus!

Het duurt overigens nog een flinke tijd voordat Pluto in Waterman gaat lopen, en toch kunnen er al subtiele signalen worden opgepikt. Dat neemt niet weg dat de kille, niets ontziende uitwerking van Pluto in Steenbok steeds manifester wordt. Steenbok heerst onder andere over organisaties en structuren, en deze worden zichtbaar afgebroken. Onder invloed van Pluto in Steenbok worden verantwoordelijkheden doorgeschoven van (overheids)instanties naar de burger. Nu is het zo, dat alles wat niet langer voldoet en aan erosie onderhevig is door Pluto ontmanteld wordt. Pluto is de dood van het oude.  En dit proces gaat stap voor stap. En paradoxaal genoeg in een steeds rapper tempo!

Onlangs las ik in het tijdschrift van Vereniging Eigen Huis een artikel over het inhumane beleid van banken naar hun klanten toe met betrekking tot hypotheekschulden (Pluto). In het artikel wordt het ontluisterende verhaal geschetst van een echtpaar dat op een kille, onmenselijke manier (Steenbok op zijn slechtst) op straat wordt gezet. Hieraan voorafgaand is het stel meerdere malen bedreigd door een incassobureau (Pluto). Bij de ontruiming van hun huis wordt de inboedel deels in de berm en deels op straat gezet. Aan het eind van de dag is het overgrote deel van hun spullen weg, verpulverd (Pluto) door een vuilniswagen. Let hierbij ook op de reflexwerking van Kreeft en Steenbok. Dat wat onder de invloed van Pluto in Steenbok komt, raakt het tegenoverliggende teken Kreeft ook. In dit geval wordt huis en haard geweld aangedaan (Kreeft). Het stel leidt nu noodgedwongen een zwervend bestaan (Neptunus in Vissen), omdat ze zonder een vast adres geen huis kunnen huren. Hoe is dit mogelijk in een samenleving als de onze vraag je je af? En toch is dit de nietsontziende kracht van Pluto door Steenbok.

Verder hoor ik links en rechts hoe men na een noodgedwongen ontslag of reorganisatie voor zichzelf begint. Niet langer verzekerd van allerlei emulenten die bij een goede baan horen. Geen vakantiegeld, geen dertiende maand, geen pensioen en geen vast inkomen. Pluto in Steenbok maakt aan alle schijnzekerheden van ons bestaan een einde. Het schijnt zelfs zo te zijn dat één op de zes zzp-ers  een leven leidt onder de armoedegrens, en dus over onvoldoende middelen beschikt om het hoofd boven water te houden. Wat staat deze mensen te wachten als ze een eigen huis hebben of een gezin hebben te onderhouden?

Nu begon ik mijn artikel met de veelbelovende, verlossende woorden (Neptunus in Vissen)  van een naderend Watermantijdperk. En ja, het is Waterman-eigen om visioenen te hebben van een humane samenleving waarin alles pais en vree is. Niet voor niets schreef Thomas Moore (Zon in Waterman) het tot de verbeelding sprekende Utopia. In dit boek dat in 1516 uitkwam wordt een idealistische heilstaat (Waterman) geschetst, waarin hij afrekende met het economische en politieke beleid in Engeland (Steenbok). Overigens, typisch Waterman om tegen de gevestigde orde in te gaan. Dat kwam hem uiteindelijk duur te staan. Thomas More kwam noodlottig onder een hakblok aan zijn einde. Je kunt de boodschapper doden, zijn gedachtengoed is hiermee echter niet verloren gegaan. Saillant detail is dat op het moment van publicatie van het boek Utopia de planeet Pluto net in Steenbok liep!

Er is dus niets nieuws onder de zon. En ook in onze tijden worstelen we weer met dezelfde thema’s. Een lichtpuntje misschien is dat in 2025 Pluto in Waterman gaat lopen. Maar dit wil niet zeggen dat we dan kunnen doen en laten wat we willen. Wat ik hiermee wil schetsen is, dat elk teken dat volgt op een voorgaand teken als het ware een trede hoger op de ladder is. Je kunt geen vrijheid aan (Waterman) als je je verantwoordelijkheid (Steenbok) niet hebt genomen. Dat is ook de reden waarom we nu individueel alsook collectief onze verantwoordelijkheid moeten nemen, of we dit nu willen of niet. Om een voorbeeld te noemen: menigeen werkt als gevolg van de crisis onder het niveau van hun opleiding , omdat zij de realiteit van deze tijd onder de ogen zien. Beter een baan dan geen baan. Er zijn ook mensen die besluiten om hun goedbetaalde baan op te zeggen, en iets te gaan doen waar ze wel gelukkig van worden. Ook dit is een uiting van het terugkeren naar de basis.

Voorlopig loopt Pluto nog altijd in Steenbok, en blijft dit nog ruim 10 jaar doen. Dit houdt onherroepelijk in dat er nog vele structuren gaan sneuvelen. Toch is dit niet slecht, zeker niet. Op de smeulende resten van diverse ontmantelde structuren kan een nieuwe samenleving  worden opgebouwd. En het is aan ons om hier gestalte aan te geven. Zelf heb ik ook wel ‘visioenen’ over het komende Pluto in Waterman-tijdperk. Waterman heerst onder andere over groepen. Zo zie je de samenleving langzaam veranderen in de richting van een geclusterde samenleving. Dit duid ik niet als kuddegedrag , maar het op een uranische wijze vormgeven van gelijkgestemd zijn.

Dit hangt onder meer samen met de sterk veranderende beroepsstructuren. Vaste banen verdwijnen en mensen beginnen steeds meer voor zichzelf of zoeken kleine samenwerkingsverbanden op. Zo worden er allerlei kleinschalige projecten opgestart. Bijvoorbeeld om zelf energie te genereren. Of het in klein verband onderhouden van een moestuin. Of met een klein groepje gelijkgestemden ecohuizen bouwen op een nog te ontginnen terrein om zo een mini-gemeenschap te creëren. En deze kleine netwerkjes hebben weer verbinding via het internet met gelijksoortige netwerkjes binnen eigen land en zelfs over de hele wereld. Nu is dit natuurlijk al aan de gang, omdat Pluto in Steenbok ons dwingt om heel economisch te werk te gaan met de middelen die we hebben. Daarbij is Steenbok een sober teken, en gaan we weer terug naar de basis. En dat is wat Steenbok doet, het legt het fundament voor het daarop volgende teken Waterman.

Het verkeren in de ene cluster en dan weer in de andere, geeft gelijkgestemden de kans om op een relatief snelle wijze met elkaar in verbinding te zijn. Nadeel ervan is natuurlijk wel dat we steeds meer afdrijven naar een nog verder onthechte samenleving. Waterman is namelijk een luchtteken en sterk gericht op communicatie. Pluto door Waterman kan op zijn slechtst een technocratische samenleving worden, waarbij intermenselijk contact steeds meer gaat verdwijnen. Hierbij krijg ik gelijk een beeld van de film ‘Her’. In deze science fiction film (2013) krijgt de mannelijke hoofdpersoon na de breuk met zijn vrouw een relatie met een intelligent, zelfbewust en zelflerend besturingssysteem die hij voor alle gecomputeriseerde voorwerpen gebruikt. Het systeem stelt zich voor als een vrouwelijke persoon: Samantha (bron: Wikipedia). Het bizarre van deze film is, dat het zich afspeelt in 2025 en het punt markeert waarop Pluto in Waterman gaat lopen!

Zoals gezegd, het laat zich niet voorspellen hoe de wereld er uit zal zien als Pluto in Waterman gaat lopen. Een ding weet ik wel, en dat is dat het ons inbeeldingsvermogen ver te boven gaat. Uranus is de moderne heerser van het teken Waterman, en onder andere verbonden met hoog technisch vernuft. We zullen onze wereld zeker niet meer herkennen als Pluto in Waterman loopt. En ja, revolutionair wordt het zeker. Het vraagt alleen wel om, net als in de film ‘Her’,  slim te communiceren en vanuit ons hart te blijven leven!

Wordt vervolgd….

Ilse C. ten Berge 9-5-2015