Tagarchief: Pluto

Maansverduistering in Waterman: op weg naar innerlijke vrijheid

Op maandag 7 augustus 2017 vindt er een partiële maansverduistering plaats op 15 graden Leeuw. Sinds begin mei 2017 loopt de Noordelijke Maansknoop in Leeuw en niet meer in Maagd. Dit betekent dat onze levenslessen niet langer de Maagd-Vissen polariteit volgen, maar die van Leeuw-Waterman. Uiteraard is dit een totaal andere energie!

De maansverduistering in Waterman wordt gevolgd door een totale zonsverduistering in Leeuw op 21 augustus 2017. Hierover volgt later een apart artikel. Een maaneclips is een volle maan met een extra lading. Een volle maan is sowieso meer relatie gericht. Er kunnen emoties aan de oppervlakte komen die moeilijk te bedwingen zijn, en dit maakt het lastiger om afstand van de dingen te nemen en een ander in het juiste perspectief te zien. Deze  eclips is verbonden met de Zuidelijke Maansknoop (in Waterman), en is hiermee gericht op het verleden (karma).

Waterman is een humanitair teken en heeft onder meer met groepen te maken, met gelijkgestemden, hogere idealen, met verandering, rebellie en met vrijheid. Leeuw daarentegen is verbonden met het individu, authenticiteit, het centrale middelpunt zijn. Bij een volle maan, en dus ook bij een maansverduistering, staan de Zon en de Maan tegenover elkaar. In dit geval staat de Maan in Waterman lijnrecht tegenover de Zon in Leeuw. Wat nog verborgen was, komt nu aan het licht! En aangezien de Maan in Waterman loopt kan dit verrassende wendingen en doorbraken geven, soms schoksgewijs. Het is niet zo zeer dat de dingen compleet uit de lucht komen vallen. Dat wat nu naar boven komt, broeide al veel langer van binnen.

Een eclips is een portaal of een vortex*: het geeft je een kosmische duw in de juiste richting waardoor je inspiratie en hogere inzichten kunt ontvangen. Deze eclipstijd is dan ook een belangrijke periode om een sterkere verbinding te krijgen met wat bij je hoort en wat niet.

Uranus, modern heerser van het teken Waterman, is op 3 augustus 2017 retrograde gaan lopen. Dit onderstreept het innerlijke proces van vrijmaking en het loskomen van het verleden. Uranus is verbonden met revolutionaire veranderingen, en daarom kunnen er belangrijke doorbraken geïnitieerd worden. Saturnus, klassiek heerser van Waterman, gaat op 25 augustus 2017 recht lopen, wat het proces van loslaten en bevrijding positief ondersteunt. Daarbij vormen Saturnus en Uranus een ingaande driehoek aan de hemel die op 11 november 2017 exact wordt. Heel mooi om bestaande structuren te vernieuwen en nieuwe structuren te bestendigen. Verder maakt de Maan een mooie driehoek op Jupiter, wat bevorderlijk is voor geestelijke ofwel spirituele groei gezien dit de integratie is van dat wat aan het licht komt. De Zon in Leeuw is net voorbij Mars in Leeuw, wat veel dynamiek geeft.

Deze maansverduistering laat het licht schijnen op wat je werkelijke idealen zijn (Waterman), door je hierop te concentreren en los te laten wat niet langer meer bij je ware zelf (Leeuw) hoort. Luister daarom goed naar wat je hart (Leeuw) je te vertellen heeft, en wat jouw vitaliteit onderstreept om je hogere doelen (Waterman) na te kunnen streven. Degene met de Zon op 15 graden in het teken Stier, Leeuw, Schorpioen en Waterman zullen deze maansverduistering sterk voelen. Maar dat neemt niet weg dat iedereen met deze energie te maken heeft. Een en ander hangt natuurlijk af van je persoonlijke horoscoop.

Op de achtergrond speelt het vierkant tussen Jupiter en Pluto nog altijd mee, ook al is deze niet langer meer exact. Uiteindelijk maakt Jupiter op 28 september 2017 een laatste oppositie met Uranus. Dit betekent dat het revolutionaire, transformerende vierkant tussen Uranus en Pluto nog altijd door Jupiter verbonden wordt, en we nog altijd te maken hebben met grote veranderingen in ons leven. Nu geldt ook hierbij dat deze veranderingen al in gang zijn gezet, maar dat we nog de nodige puntjes op de i hebben te zetten.

De eclipsen in augustus 2017 werken dan ook uit in het landschap van de grote veranderingen waar we collectief doorheen trekken. De maansverduistering in Waterman kan in die zin een reset geven op oude karmische patronen die nu ingelost worden. En verder geldt dat alles wat bij een eclips uit ons leven verdwijnt, onze persoonlijke groei niet langer dient.

Ilse C. ten Berge 6-8-2017

* Een vortex bestaat uit energie die zich wervelend of roterend beweegt, waardoor er een vacuüm bij het centrum ontstaat. Ons chakra’s zijn ook vortexen.