Tagarchief: venus retrograde

September 2015, astrologische gebeurtenissen

De maand september wordt een belangrijke maand! Er staan een aantal belangrijke astrologische ontwikkelingen te gebeuren die belangrijke keerpunten met zich meebrengen.

vensterAllereerst gaat Venus op 6 september 2015 weer rechtuit lopen. Venus liep sinds 31 juli 2015 retrograde, zie hiervoor ook mijn vorige artikel  over Venus retrograde.

Op 13 september 2015 vindt er een zonsverduistering plaats 20 graden Maagd, waarmee het eclipsseizoen weer van start gaat. Een eclips verhoogt het bewustzijn, en in Maagd kan het zo zijn dat gezondheidskwesties op de voorgrond treden die op diepere healing wachten. Of er is op een ander terrein in je leven een uitzuiveringsproces noodzakelijk. Een eclips die op of nabij je Zon, MC of ascendant valt heeft meestal een diepe impact en werkt nog lang na.

Op 17 september 2015 gaat Mercurius retrograde lopen op 15 graden Weegschaal. Dit versterkt het wachtkamereffect maar geeft tegelijkertijd meer nadruk op innerlijke reflectie waardoor we de tijd krijgen om belangrijke zaken te heroverwegen. Zie hiervoor ook mijn artikel: Mercurius, de boodschapper van ons universum.

Op 17 september 2015 vindt er een oppositie plaats tussen Jupiter in Maagd en Neptunus in Vissen. Het verzanden in nutteloze details brengt je volledig van de wijs, of je krijgt inspiratie om gezonder te gaan leven. Afijn, als deze transit voorbij is kan de roze bril wel af!

Op 18 september 2015 gaat Saturnus in Boogschutter lopen en verlaat hij na tweeënhalf jaar het transformatieve teken Schorpioen. Zie hiervoor ook mijn artikel over Saturnus in Schorpioen, de laatste loodjes.

Op 25 september 2015 gaat Pluto in Steenbok weer rechtuit lopen na een aantal maanden retrograde te hebben gelopen. Dit betekent dat Pluto niet meer innerlijk uitwerkt, maar dat we de plutonische krachten om ons heen manifester zien worden. Het afbreken van bestaande structuren die hun langste tijd hebben gehad gaat dan ook onverminderd door. Hierbij wordt de strijd om behoud van macht, geld en status verder uitvergroot, maar zal de tegenovergestelde kracht ook steeds groter worden. Verder werkt het vierkant tussen Uranus in Ram en Pluto in Steenbok natuurlijk ook gewoon door, ondanks dat er geen exact treffen meer komt.

Op 28 september 2015 vindt er een maansverduistering plaats op 4 graden Ram. Een maansverduistering is meer dan een volle maan, en hierbij kunnen de emoties hoog oplopen. Dat wat aan het licht wordt gebracht, vraagt om bewustwording zodat een specifiek stuk verleden kan worden afgesloten.

overDit betekent dat we in september een belangrijke shift in energie gaan voelen. Niet onbelangrijk is dat Saturnus weldra in het toekomstgerichte Boogschutter aankomt. Velen zullen een zucht van verlichting slaken, want Saturnus in Schorpioen heeft ons uithoudingsvermogen danig op de proef gesteld. En het is nog niet over! Ik ben ervan overtuigd dat Saturnus in Schorpioen tot de allerlaatste snik voelbaar is. Is er nog iets wezenlijks op de plank blijven liggen, dan wordt dat nu uitvergroot zodat het kan worden opgelost of getransformeerd.

Daarna kan het vizier weer op de toekomst gericht worden. Ik schreef hier al eerder over in mijn artikel: Saturnus in Boogschutter, de naakte waarheid. Dat betekent dat Saturnus tot en met 8 november 2015 nog in schaduw loopt, en pas daarna ‘nieuwe grond’ gaat betreden. Onherroepelijk betekent dit dat we een andere kijk krijgen op Boogschutter-achtige zaken dan we de eerste maanden van 2015 hadden. Toen Saturnus net in Boogschutter liep vond ik het veel drukker in de supermarkten, alsof men de narigheid van zich af wilde kopen. Ook viel mij op dat mensen plannen maakten om een nieuwe opleiding te gaan starten, waar overigens wel een noodzaak voor was (Schorpioen!). En wat te denken van de enorme vluchtelingenstroom die zich een weg baant door Europa op weg naar een nieuwe toekomst (Boogschutter), nu Saturnus op de kritische graad in Schorpioen staat? Dit vluchtelingenprobleem wordt momenteel sterk uitvergroot en hier komt voorlopig geen einde aan.

Onlangs las ik de naïeve visie (Boogschutter) van een vluchteling over het ‘beloofde land Europa’. ‘Mijn doel is om naar Nederland te gaan. Ik hoorde dat daar les wordt gegeven in het Engels, en dat je er gelijk onderdak krijgt en een baan’. Hoezeer het natuurlijk iedereen gegund is om geluk na te streven, vermoed ik dat Saturnus in Boogschutter velen een kater gaat bezorgen. Overheden (Saturnus) moeten wel gaan ingrijpen als de vluchtelingenstroom aanhoudt om excessen (Boogschutter) te voorkomen.

Vanaf 17 september 2015 krijgen onze toekomstdromen te maken met een herijking. Hierbij wordt ons de naakte waarheid getoond. Welke doeleinden liggen binnen het bereik van ons vermogen, en welke niet? Dat neemt niet weg, dat we nu (als het goed is) de innerlijke kracht en moed hebben die nodig is om deze nieuwe toekomst vorm te geven. Hebben we de afgelopen jaren met Saturnus in Schorpioen oog in oog gestaan met onze beperkingen, angsten en verdrongen trauma’s. Nu wordt ons het venster van de toekomst getoond met de vele nieuwe mogelijkheden (Boogschutter) die in het verschiet liggen. Om vervolgens met nuchtere blik de realiteit van onze toekomstdromen onder de ogen te zien (Saturnus).

Ilse C. ten Berge 5-9-2015


SATURNUS

Saturnus de God van de oogst beroert de onderwereld,
macht geld en status, onze vrijheid in verval.
De ruïne, de erfenis, de tempel Forum Romanum is er nog,
als tekens van recht van de veelzijdigheid tussen leven en dood.
De tijd nu is het opnieuw niet zien, de chaos is dan ook weer groot,
en door Boogschutter diffuus voor velen dan ook wordt uitvergroot.

Hermes

Venus retrograde, wat kunnen we hiervan leren?

In mijn artikelen spreek ik regelmatig over de retrogradegang van de diverse planeten, zie onder andere het artikel ‘Mercurius, de boodschapper van ons Universum’. Immers, alle planeten van Mercurius tot Pluto lopen bij tijd en wijlen retrograde. Mercurius zo’n 3 tot 4 maal per jaar, Venus gemiddeld elke 18 maanden en Mars gemiddeld elke 26 maanden. De buitenplaneten Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus en Pluto lopen elk jaar een paar maanden retrograde. Dat wil zeggen, dat alle planeten zich versnellen en vertragen in hun orbitale snelheid ten opzichte van de Zon en de Aarde. Het ogenschijnlijk teruglopen van een planeet aan de hemel wordt ook wel retrograde gang genoemd. Deze periodes kenmerken zich als een proces waarbij onbewuste inhouden naar bovenkomen, waardoor we de mogelijkheid krijgen om dit bewust te worden.

Als planeten retrograde lopen dan worden bepaalde levensgebieden als het ware vertraagd, zodat je innerlijk aan het werk wordt gezet. Zo helpt elke retrograde periode ons dat wat we eens ervaren hebben te integreren en te transformeren tot innerlijke wijsheid. Zeker bij Saturnus en Pluto kunnen dit intensieve leerprocessen zijn. Toch zijn de retrograde periodes van de snelle planeten Mercurius, Venus en Mars ook duidelijk merkbaar. Temeer omdat planeten vanwege hun retrogradegang langere tijd in een bepaald dierenriemteken blijven staan. De energie die van dit teken uitgaat drukt dan ook duidelijker stempel op ons dagelijks leven. De snelle planeten komen in een retrograde periode driemaal voorbij. Dus de eerste keer rechtuitlopend, dan retrograde en tot slot weer rechtuitlopend. De gebeurtenissen ervaren we de eerste keer vaak als ‘van buitenaf komend’. De tweede keer dat een planeet voorbij komt, ervaar je het meestal innerlijk en kun je bewust met de ervaring aan de gang om het bij de derde transit op een vernieuwde wijze naar buiten te brengen. Zo wijzen alle retrograde perioden op het opnieuw beoordelen en het verkrijgen van een nieuwe kijk op ervaringen die we al gehad hebben. Daarom is het belangrijk om zo bewust mogelijk met deze retrogradeperiodes om te gaan, zodat je je niet onnodig tweemaal aan dezelfde steen stoot.

Momenteel loopt Venus retrograde, en gaat pas op 6 september 2015 weer direct lopen. Echter, ze bevindt zich dan nog wel in haar schaduwperiode. Venus loopt hier op 10 oktober 2015 uit. Mercurius gaat deze periode trouwens overlappen door op 17 september 2015 retrograde te gaan lopen.

Geboorte van Venus, rond 1485, Uffizi-museum Florence

Venus staat onder meer voor wat we waarderen, hoe we ons verbinden en waartoe we ons aangetrokken voelen. Dus als Venus retrograde gaat lopen dan is dit zeker van invloed op ieders waarden, genoegens, liefdesleven en andere naaste relaties. Wanneer Venus retrograde loopt kunnen relaties, herinneringen aan relaties, of relatiepatronen je pad kruisen om aan een (her)evaluatie onderworpen te worden. Maar ook kunnen waardensystemen herijkt worden of er volgt een nieuwe beoordeling van zaken of herinneringen waar we in het verleden een bepaalde waardering aan toegekend hadden. Tijdens een Venus retrograde periode krijgen we dus de kans om dit opnieuw te beoordelen, te herwaarderen, te herevalueren en om onze voorkeuren aan te passen alsook de wijze waarop we met anderen omgaan.

Gedurende deze retrograde periode van Venus maakt ze diverse verbindingen met andere planeten. Daarbij springen onder andere het conjunct met Jupiter, het vierkant met Saturnus en de driehoek met Uranus in het oog. Dat wil zeggen dat de expansieve creatieve energieën in eerste instantie geblokkeerd worden voordat ze van de grond komen. Er moet eerst innerlijk werk worden verricht voordat er nieuwe structuren neergezet kunnen worden. Wel is er hulp vanuit onverwachte hoek en kan er sprake zijn van plotselinge wendingen. Ter illustratie: een oude geliefde kruist onverwachts je pad. Na een vurig samenzijn hoop je dat jullie weer overnieuw kunnen beginnen (Venus retrograde conjunct Jupiter). De hartverwarmende gevoelens die Venus conjunct Jupiter in Leeuw oproepen, zijn vooraf gegaan aan een vierkant van Venus in Leeuw met Saturnus in Schorpioen. Dit duidt op oud zeer dat eerst nog uitgewerkt moet worden. Venus retrograde helpt je om op een andere manier naar deze relatie te kijken. Is samen verder gaan wel zo realistisch? Wil je een toekomst bouwen op een relatie die moeizaam verloopt en maar niet van de grond lijkt te komen? Als Venus direct gaat lopen verlaat ze het dramatische, egocentrische teken Leeuw voor het nuchtere, analytische teken Maagd. Dan kan de relatie toch bekoeld zijn als Venus een vierkant maakt op Saturnus, die inmiddels in het toekomstgerichte Boogschutter is gaan lopen. Daarbij blijkt de nieuwe collega op het werk ineens veel interesse in je te tonen. Een ander mogelijk scenario: nadat de oude pijn is geheeld, kan er over de toekomst gesproken worden. Wat is praktisch haalbaar, en waar gaat de voorkeur naar uit? Samen verder in een LAT-relatie of toch maar als goede vrienden uit elkaar?

Venus is een interessante planeet met uiteenlopende betekenissen die er in de loop van de geschiedenis aan verbonden zijn. Venus staat samen met Mercurius het dichtst bij de Zon en zij wordt zowel de morgen- of avondster genoemd. De oude Grieken noemden deze Fosfor en Hesperus. De Latijnse vertaling van Phospheros is Lucifer dat lichtdrager betekent. Venus beweegt zich in haar cyclus van Morgenster naar Avondster, en in deze hoedanigheid vervult zij een dubbelrol. De oude Babyloniërs noemden haar ook wel Ishtar, en zij werd vanwege haar dubbele aspect zowel als een scheppende godin als een vernietigende godin gezien. Astrologisch is het interessant om eens te kijken naar het dubbele aspect van Venus als het om de liefde gaat. Wat te zeggen van de lagere vibraties die van zogeheten haat-liefde verhoudingen uitgaan als de liefde eenmaal is bekoeld. Overigens, was Aphrodite (Venus) in de mythologie niet louter godin van de liefde en had ze zo haar eigen streken. Het is niet voor niets dat ze onder andere met Ares ofwel Mars (god van de oorlog) een gepassioneerde liefdesrelatie heeft gehad. Venus was voor de oude Maya’s trouwens ook een belangrijke planeet. Zij fungeerde bij hen niet als godin van de liefde, maar als oorlogszuchtige godin. Hier meer wetenswaardigheden over de geschiedenis van Venus.

Over de diverse cycli van Venus is er op het internet veel te vinden wat bijzonder lezenswaardig is. Het navolgende astrologische artikel gaat dieper in op de grotere en kleinere cycli van Venus. Echt de moeite waard om hiervan kennis te nemen. Een belangrijke cyclus van Venus duurt 8 jaar, en gedurende deze periode loopt zij vijfmaal retrograde in telkens een ander teken om daarna weer op ongeveer dezelfde plaats terug te keren. Het fascinerend patroon dat Venus gedurende deze 8 jaar aan de hemel beschrijft heeft de vorm van een pentagram. Deze vijfpuntige stervorm komt overeen met het aantal uiteinden van de mens met zijn twee armen, twee benen en hoofd. Dit zegt alles over de innerlijke en uiterlijke harmonie van de mens. In de numerologie ook wel de vijf stelsels van evenwicht genoemd.

Pentagram Venus retrogradeloop

De schepping verloopt vanuit het middelpuntzoekende principe van een spiraal volgens de ‘Wet van de Gulde snede’. En daarom worden wij in herhaling (retrograde) geconfronteerd om tot een bewuste harmonie te komen. Dit laat de Fibonacci spiraal heel mooi zien, zie ook de Fibonacci reeks. In feite is een bewustwordingsproces een oneindig proces, zoals ook de planeten telkens van rechtuitlopend weer retrograde draaien. En ook al hebben we onze vrije wil en kunnen we de keuzes maken die we maken, uiteindelijk ‘wint’ de kracht van de schepping getuige de harmoniserende, spiraliserende energieën. Elke retrogradegang van Venus, zoals haar ‘pentagramverloop’ dit heel mooi laat zien, harmoniseert en verzacht waarbij eventueel karma kan worden ingelost.

Wat mij het meest fascineert is dat Venus dus elke 8 jaar in hetzelfde teken retrograde loopt. Numerologisch gezien is 8 het getal van karma. Als je terugkijkt in je persoonlijke leven dan zie je dat er inderdaad elke 8 jaar een soortgelijk Venusiaans thema opduikt. Dit hangt samen met het huis en teken waar Venus in je geboortehoroscoop staat alsook de huizen waarover zij heerst, de aspecten die zij maakt en de huidige transits. Kosmisch gezien een teken dat je met dit thema opnieuw aan de gang ‘moet’ om het op een hoger niveau van bewustwording te brengen. Dus door er een ander licht op te werpen. En hierbij komt het dubbele aspect van Venus naar voren, namelijk door er opnieuw naar te kijken en er nu een andere waarde aan toe te kennen. En ja, is deze waarde aan inflatie onderhevig of juist deflatie?

Kortom, de periode dat Venus retrograde loopt behelst meer dan alleen oude liefdes die weer op je pad komen, of oude vrienden waarmee je het contact herstelt. Als je dieper kijkt zie je dat er veel meer mee verbonden is. Venus is dan ook de drijfveer van het Stier- en Weegschaalprincipe (waar zij van nature over heerst) en in de mythologie de godin en het symbool voor liefde, schoonheid en harmonie. Het is een vrouwelijke energie die zowel bij mannen als bij vrouwen werkzaam is om zo een liefdevollere relatie of omgeving te creëren. Venus heeft een verzachtende en dempende invloed en dan met name ten aanzien van de eigenschappen die astrologisch gezien aan Venus worden toegedicht. In die zin laat Venus haar liefdevolle licht elke 18 maanden schijnen op een bepaald levensthema in je leven. En wat mij betreft kunnen de hieraan verbonden ogenschijnlijke gewone gebeurtenissen uitgroeien tot bijzondere wendingen op je levenspad!

Ilse C. ten Berge 13-8-2015