Artikelen

In de verdiepingsartikelen staat een bepaald thema centraal dat is toegespitst op astrologische cycli, transformatieprocessen en spirituele groei. De artikelen zijn los van elkaar te lezen, maar sluiten in thematiek op elkaar aan én zijn heel actueel gezien de turbulente tijden waarin we leven.

Bij afname van drie artikelen ineens ontvang je een korting van € 2,00. Heb je al eerder twee artikelen besteld dan ontvang je ook € 2,00 korting bij afname van een derde. Je kunt onderstaande artikelen bestellen o.v.v. de titel door mij een mailtje te sturen:
info@tenbergeastroblog.com

Het nieuwste artikel in de reeks (in pdf) is:

Familiekarma: het herkennen, doorbreken en helen van karmische patronen
(22 pagina’s – € 9,50)

Synopsis:
In menig familie vindt er momenteel een cumulatie plaats van onverwerkte kwesties, omdat er generaties lang niet aan dieper gelegen problematiek is gewerkt. Temeer omdat sterk polariserende krachten in de maatschappij ook binnen families aan het werk zijn. Onbewuste, energetische patronen of karmische verbindingen worden momenteel geactiveerd, mede doordat ons zonnestelsel door de fotonengordel trekt, en dit impliceert dat aanwezig familiekarma zich meer en meer aan ons opdringt. Het is zeker een uitdaging om de erfenis van pijnlijke familieproblematiek te herkennen en hiermee aan de slag te gaan. Het bewustmaken van dergelijke patronen is echter helend voor jezelf en de rest van het familiesysteem. Hoe kom je vervolgens los van verstrikkingen in het familiesysteem en hoe doorbreek je karmische patronen? Over dit thema heb ik een uitgebreid en diepgaand artikel geschreven vanuit astrologisch, psychologisch en spiritueel perspectief.

Inzicht in onze familiedynamiek en met name het blootleggen van ongezonde, terugkerende thema’s helpt ons om dichter bij onze kern te komen. In eerste instantie ga ik dieper in op de planeet Pluto, als aanduider van de tijdgeest. Daarna volgt een uiteenzetting van de Noordelijke Maansknoop die richting geeft aan onze ware bestemming, en de Zuidelijke Maansknoop die karmische patronen aanduidt. De karmische huizen worden vervolgens uitgediept en tevens komt de werking van Saturnus, heer van Karma, in onze horoscoop aan bod. Hierna wordt uitgelegd wat transgenerationele overdracht is en hoe familieopstellingen en reïncarnatie- en regressietherapie kunnen bijdragen aan het zichtbaar maken van dynamische processen binnen het familiesysteem. En tot slot volgt een psychologische en spirituele verkenning hoe we karmische patronen mogelijkerwijs kunnen doorbreken en helen.

Dit verdiepingsartikel vraagt om enige kennis van astrologie, maar is ook voor een breder publiek toegankelijk. Het strekt tot de aanbeveling om het zicht te hebben op je geboortehoroscoop, waardoor de tekst dieper op je kan inwerken. Hiervoor verwijs ik je graag naar de website van Cafeastrology. Hier kun je gratis en online je geboortehoroscoop maken (Engels). Je kunt dit ook doen op de website van Astro.com (Nederlands), maar dan moet je wel eerst een account aanmaken.

Het tweede artikel in de reeks (in pdf) :
Zelfwerkzaamheid, van schaduw naar Licht (13 pagina’s – € 5,00) 

Synopsis:
Het jaar 2020 is een heel belangrijk kantelpuntjaar: we staan niet langer aan de vooravond van grote veranderingen, maar we zijn getuige van de dood van een oude wereld. Er starten in 2020 diverse belangrijke cycli waaronder die van Saturnus en Pluto alsook die van Jupiter en Saturnus. Deze processen weerspiegelen de grote veranderingen die zich op sociaaleconomisch gebied en op het individuele vlak aftekenen. In dit artikel diep ik onder andere de invloed uit van Saturnus en Pluto in relatie tot schaduwwerk, projectie en verdringing. Iedereen heeft schaduwkanten, maar het is vaak lastig om hiermee om te gaan. Zeker in tijden van grote beroering kunnen we op een dieper niveau aan onszelf werken. Saturnus is de planeet van zelfwerkzaamheid en hiermee hebben we een krachtig middel in handen om alles wat onder het transformatieve werk van Pluto naar bovenkomt bewust te worden. Er is altijd meer licht dan duisternis, en dat is tevens de kern van mijn betoog. Dit artikel is voor een breder publiek toegankelijk en is ook zonder astrologische kennis goed te lezen. 

Het eerste artikel in de reeks (in pdf):
Leven in verbinding met natuurlijke cycli (12 pagina’s – € 5,00) 

Synopsis:
Link Circle of  LifeWe leven in een dynamische tijd waarin er heel veel op ons afkomt, en het soms lastig is om de dynamiek ervan te kunnen bevatten. Toch kunnen we juist nu een uitzonderlijke spirituele groei doormaken. Verandering hoort bij het leven, wat in de natuur heel mooi weerspiegeld wordt. Ook wij hebben onze plaats binnen de circle of life, en gedurende ons leven worden we meermaals geconfronteerd met diepgaande ervaringen. Deze zetten ons aan om innerlijk te veranderen en op een hoger plan van bewustzijn te komen.

In dit artikel ga ik daarom dieper in op het fenomeen cyclische patronen en wat het leven volgens de natuurlijke tijd precies inhoudt. Centraal staat hoe je weer in verbinding kunt komen met het natuurlijke ritme van deze telkens terugkerende cycli. Tevens geef ik hierbij aan hoe astrologie ons kan helpen om in verbinding met natuurlijke cycli te leven. In mijn artikelen staan thema’s als bewustzijnsgroei, dimensies en crisis en transformatie centraal. Vandaar dat ik hierop inzoom en dit tevens helder toelicht aan de hand van het inzichtelijke schema: ‘Crisis en vernieuwing’. Mijn insteek is om de lezer een leidraad te bieden om via het proces van zelfwerkzaamheid zich los te maken van oude gedragspatronen, vastgeroeste overtuigingen en onverwerkte emoties. Ofwel: een frisse wind door je energiesysteem.

Indien je een suggestie hebt voor een bepaald artikel dan hoor ik het uiteraard graag.
Wil je een of meerdere artikelen bestellen of wens je meer informatie dan kun je
mij een mailtje sturen: info@tenbergeastroblog.com