Artikelen

In de verdiepingsartikelen staat een bepaald thema centraal dat is toegespitst op astrologische cycli, transformatieprocessen en spirituele groei. De artikelen zijn los van elkaar te lezen, maar sluiten in thematiek op elkaar aan én zijn heel actueel gezien de turbulente tijden waarin we leven.

Je kunt onderstaande artikelen bestellen o.v.v. de titel door mij een mailtje te sturen:
info@tenbergeastroblog.com

Het eerste artikel in de reeks (in pdf):
Leven in verbinding met natuurlijke cycli (12 pagina’s – € 5,00) 

Synopsis:
Link Circle of  LifeWe leven in een dynamische tijd waarin er heel veel op ons afkomt, en het soms lastig is om de dynamiek ervan te kunnen bevatten. Toch kunnen we juist nu een uitzonderlijke spirituele groei doormaken. Verandering hoort bij het leven, wat in de natuur heel mooi weerspiegeld wordt. Ook wij hebben onze plaats binnen de circle of life, en gedurende ons leven worden we meermaals geconfronteerd met diepgaande ervaringen. Deze zetten ons aan om innerlijk te veranderen en op een hoger plan van bewustzijn te komen.

In dit artikel ga ik daarom dieper in op het fenomeen cyclische patronen en wat het leven volgens de natuurlijke tijd precies inhoudt. Centraal staat hoe je weer in verbinding kunt komen met het natuurlijke ritme van deze telkens terugkerende cycli. Tevens geef ik hierbij aan hoe astrologie ons kan helpen om in verbinding met natuurlijke cycli te leven. In mijn artikelen staan thema’s als bewustzijnsgroei, dimensies en crisis en transformatie centraal. Vandaar dat ik hierop inzoom en dit tevens helder toelicht aan de hand van het inzichtelijke schema: ‘Crisis en vernieuwing’. Mijn insteek is om de lezer een leidraad te bieden om via het proces van zelfwerkzaamheid zich los te maken van oude gedragspatronen, vastgeroeste overtuigingen en onverwerkte emoties. Ofwel: een frisse wind door je energiesysteem.

Het tweede artikel in de reeks (in pdf) :
Zelfwerkzaamheid, van schaduw naar Licht (12 pagina’s – € 5,00) 

Synopsis:
Het jaar 2020 is een heel belangrijk kantelpuntjaar: we staan niet langer aan de vooravond van grote veranderingen, maar we zijn getuige van de dood van een oude wereld. Er starten in 2020 diverse belangrijke cycli waaronder die van Saturnus en Pluto alsook die van Jupiter en Saturnus. Deze processen weerspiegelen de grote veranderingen die zich op sociaaleconomisch gebied en op het individuele vlak aftekenen. In dit artikel diep ik onder andere de invloed uit van Saturnus en Pluto in relatie tot schaduwwerk, projectie en verdringing. Iedereen heeft schaduwkanten, maar het is vaak lastig om hiermee om te gaan. Zeker in tijden van grote beroering kunnen we op een dieper niveau aan onszelf werken. Saturnus is de planeet van zelfwerkzaamheid en hiermee hebben we een krachtig middel in handen om alles wat onder het transformatieve werk van Pluto naar bovenkomt bewust te worden. Er is altijd meer licht dan duisternis, en dat is tevens de kern van mijn betoog. Dit artikel is voor een breder publiek toegankelijk en is ook zonder astrologische kennis goed te lezen. 

Indien je een suggestie hebt voor een bepaald artikel dan hoor ik het uiteraard graag.
Voor meer informatie of voor het bestellen van artikelen kun je mij een mailtje te sturen: info@tenbergeastroblog.com