Astrologisch jaaroverzicht 2023: de transitie van een oude naar een nieuwe wereld

Dit jaar valt de nieuwe Maan in Waterman op 21 januari 2023 en hiermee wordt ook het Chinese nieuwjaar ingeluid. Volgens de Chinese astrologie is dit het jaar van het Konijn in het element water. Dit is een jaar waarbij van ons geduld en vredelievendheid wordt verwacht. De focus is gericht op het in contact blijven met onze innerlijke wijsheid en intuïtie. Ook is dit een goed jaar om sterke verbindingen te creëren met onze dierbaren. Opvallend is dat yin waarden centraal staan, zoals ik dit ook beschreef in mijn laatste artikel van 2022.

Wat de Westerse astrologie betreft krijgen we dit jaar te maken met belangrijke tekenwisselingen van Pluto, Saturnus en Jupiter. De maansknopen-as verschuift van Stier-Schorpioen naar Ram-Weegschaal. Dergelijke tekenwisselingen geven altijd een belangrijke verandering in de kosmische energie te zien. De maand maart wordt ontegenzeggelijk heel belangrijk: op 7 maart 2023 gaat Saturnus in Vissen lopen en op 23 maart gaat Pluto het teken Waterman in.

De omloop van Pluto rond de Zon duurt gemiddeld 248 jaar en vanwege zijn elliptische baan varieert zijn gang door een teken tussen de 12 tot 32 jaar. Pluto wordt aangeduid als generatieplaneet, omdat zijn invloed in een bepaald teken indringender is dan die van andere planeten. Pluto is hiermee een belangrijke indicator van de tijdsgeest. Pluto loopt sinds 2008 in het teken Steenbok en we zijn de afgelopen jaren getuige geweest van een diepgaande afbraak van systemen en structuren. Pluto is namelijk de dood van het oude! Pluto gaat in 2023 en 2024 heen en weer bewegen over de kritische graad van Steenbok. En hiermee wordt duidelijk hoe diep de systeemcrisis is waarin we verkeren. Met het uitbreken van de kredietcrisis in 2008 kwam aan het licht hoe corrupt het financiële stelsel was. Sindsdien is er niet veel veranderd. Gedurende de periode dat Pluto in Steenbok liep, heeft de macht zich kunnen concentreren rond een kleine, zeer vermogende elite ofwel plutocraten. De gewone man daarentegen heeft te kampen met alsmaar stijgende kosten van levensonderhoud en hoge energieprijzen.

Pluto loopt dit jaar van 23 maart tot 11 juni 2023 in Waterman. In mijn beleven kunnen we in deze korte periode gaan ervaren dat een oude wereld op sterven na dood is en dat we aan de vooravond staan van de transitie naar een nieuwe wereld. De plutocraten gaan onherroepelijk hun macht verliezen maar laten dat niet zomaar gebeuren. Een kat in het nauw maakt rare sprongen! We krijgen in deze transitieperiode ongetwijfeld te maken met allerhande extremen en dit duurt nog tot 19 november 2024. Daarna gaat Pluto definitief in Waterman lopen en blijft hier tot begin 2044.

Met Pluto in Waterman kunnen we een ongekende sociale en technologische revolutie verwachten en een diepgaande transformatie van de samenleving. Doorbraken in de kwantumfysica, robotica, nieuwe vormen van netwerken, gemeenschapszin op basis van gelijkwaardigheid, vernieuwende samenwerkingsverbanden en decentralisatie in plaats van globalisatie en dergelijke. Sommige astrologen menen dat de macht dan weer terugkeert naar het volk en dat er een nieuwe samenleving kan worden opgebouwd gebaseerd op humanitaire beginselen (= Waterman). In het slechtste geval verandert de mens met zijn vrije wil in een bionische mens die volledig is losgezongen van zijn spirituele oorsprong (= transhumanisme). In een eerder artikel over Pluto in Waterman schreef ik over utopische gedachten die ook bij Waterman en zijn heerser Uranus horen. Er zullen altijd groeperingen zijn met hoge idealen en vooruitstrevende ideeën die zij het liefst wereldwijd geïmplementeerd zien. Dystopische taferelen waarbij de mens onderworpen wordt aan een social credit system en een gecontroleerd financieel systeem dat gebaseerd is op een digitale munt (CBDC) liggen in het verlengde ervan. Hoe dan ook is er in ieder van ons een groot potentieel aanwezig, en het is aan ons om onze creativiteit en spirituele vermogens niet alleen bewust te worden maar deze ook in te zetten voor het grotere geheel. Alleen op deze manier kunnen we een liefdevollere wereld creëren!

Dat neemt niet weg dat de intrede van Pluto in Waterman gepaard zal gaan met crisis voordat er sprake kan zijn van transformatie. Al bestaande crisissen kunnen zich verder gaan verdiepen. Pluto is namelijk verbonden met het onbewuste veld en dit impliceert dat zijn schaduwzijde zich laat gelden. Machtsmisbruik, manipulatie, onderdrukking en destructieve krachten zijn hier onderdeel van. De Franse revolutie brak destijds uit met Pluto in Waterman, maar werd gevolgd door een waar schrikbewind dat enige tijd duurde en tot veel bloedvergieten heeft geleid. Vrijheid, gelijkheid en broederschap, een ware Waterman leuze is velen duur komen te staan. Het valt niet te voorspellen of Pluto in Waterman ditmaal voor soortgelijke taferelen gaat zorgen. De geschiedenis herhaalt zich wel, maar nimmer in dezelfde vorm. Dat neemt niet weg dat het mogelijk is dat er oproer en opstanden uitbreken als de teloorgang van de wereld waarin we leven blijft voortduren.

Leeuw is het tegenoverliggende teken van Waterman. Leeuw wil authentiek en soeverein zijn. Het is niet voor niets dat het teken Leeuw verbonden is met koningshuizen en hun soevereine vorsten. Pluto in Waterman gaat ongetwijfeld de sloophamer hanteren om in de huidige monarchieën orde op zaken te stellen. Waterman wil graag hervormen en moderniseren, maar Pluto dwingt dit af. In ons persoonlijke leven gaat het ook om werkelijke individuatie door ons te bevrijden (= Waterman) van alles wat niet authentiek is aan ons. Dit is in mijn optiek alleen mogelijk door ons bewust te worden dat we in de kern spirituele wezens zijn. Wij hebben er als zielengroep voor gekozen om juist in dit specifieke tijdsgewricht op aarde te zijn. We zijn hier niet voor niets! Het is echt van het allergrootste belang om ons met het Licht in onszelf te verbinden zodat we het Licht in de wereld kunnen brengen.

Op 7 maart 2023 gaat Saturnus in Vissen lopen voor de komende tweeënhalf jaar. De vraag is of de planeet van structuur en verantwoordelijkheid zich wel zo prettig voelt in het element water. Vissen is gerelateerd aan het 12e huis ofwel het huis van karma. Vermoedelijk krijgen we te maken met karmische afwikkelingen in ons persoonlijke leven. Het geeft ons de gelegenheid om een gevoelsfundament in onszelf te creëren en gedisciplineerd aan spirituele groei te werken. Saturnus in Vissen rekent af met onrealistische doelen en illusies. Het is belangrijk om ons over te geven aan het proces dat zich aan ons ontvouwt en te vertrouwen op de stroom van het leven (= Vissen). Naast Saturnus loopt Neptunus nog altijd in Vissen. De planeten vormen echter pas in 2026 een exacte conjunctie aan de hemel, maar dan in het teken Ram.

Jupiter loopt sinds 20 december 2022 weer in Ram en staat op 12 maart 2023 samen aan de hemel met Cheiron, de gewonde genezer. Dit is een belangrijke samenstand en markeert het beginpunt van een nieuwe cyclus die heling en groei mogelijk maakt als we in het reine komen met oude pijn. In het teken Ram betekent dit bewustwording van waar je jezelf saboteert en waar je diepe frustraties liggen. Heling vindt plaats door op een gezonde manier voor jezelf op te komen, onzekerheid over je eigen kunnen los te laten en op zoek te gaan naar zelfbevestiging. De reis van Jupiter door Ram eindigt op 16 mei 2023 want dan gaat de gasreus in Stier lopen en blijft hier nog tot 25 mei 2024. Jupiter is de planeet van wijsheid en expansie. In het aardse teken Stier kan dit op wijzen op de behoefte aan meer financiële zekerheid of om meer te genieten van wat leven te bieden heeft. Jupiter heeft natuurlijk wel de neiging om te overdrijven, dus enige waakzaamheid is hier wel geboden. Jupiter in Stier kan helpen om meer eigenwaarde in je leven te verkrijgen. Het bevordert het in contact komen met de wijsheid van het lichaam door aards bezig te zijn. In Stier gaan de processen alleen niet snel, dus komt het aan op geduld en vertrouwen en de bereidheid om het goede voor je te laten werken. Jupiter maakt dit jaar geen conjunctie met Uranus in Stier, maar doet dit wel in april 2024.

Op 12 juli verschuift de maansknopen-as van Stier-Schorpioen naar Ram-Weegschaal en dit geeft andere karmische lessen te zien. Op 20 april 2023 vindt er een totale zonsverduistering plaats in Ram en op 14 oktober een zonsverduistering in Weegschaal. In het teken Ram staan thema’s als onafhankelijkheid en je eigen koers varen centraal. In Weegschaal komt de focus te liggen op relaties, samenwerken, diplomatie en de balans bewaren. De maansverduisteringen vinden vervolgens plaats in Schorpioen (5 mei) en in Stier (28 oktober) waarbij thema’s als crisis en transformatie, veiligheid en behoud van zekerheid centraal staan.

Mars is op 12 januari 2023 weer recht gaan lopen na lange tijd terug te hebben gelopen aan de hemel. Dit geeft zeker verlichting en samen met Jupiter in Ram komt er weer langzaam schot in de zaken. Wel is het zo dat we op 9 maart 2023 nog een laatste vierkant met Neptunus hebben te doorworstelen wat weer voor mist, verwarring en miscommunicatie kan zorgen.

Tot slot gaat de planeet Venus op 23 juli 2023 retrograde lopen in het speelse en vurige teken Leeuw om op 4 september weer recht te draaien. Venus staat onder meer voor wat we waarderen, hoe we ons verbinden en waartoe we ons aangetrokken voelen. Venus heerst ook over geld en onze (zakelijke) relaties. Als Venus retrograde gaat lopen krijgen we te maken met een herwaardering en gaan we anders tegen de zaken aankijken. Soms keren oude relaties terug op je pad, om samen nog iets uit te werken. Dergelijke relaties zijn meestal niet van blijvende aard. In 2015 liep Venus ook retrograde in het teken Leeuw, en het is goed mogelijk dat thema’s die toen speelden weer actueel worden.

Mercurius is op 18 januari 2023 recht gaan lopen in het teken Steenbok en verlaat op 7 februari de schaduwzone. Het komende jaar gaat Mercurius nog driemaal retrograde lopen. De eerstkomende periode start op 21 april in het teken Stier, maar hierover later meer.

Kortom, ook in 2023 hebben we weer te maken met de nodige veranderingen op ons pad, met Pluto in Waterman op kop als het om grondige hervormingen gaat. We staan in 2023 en 2024 op de drempel van een nieuw tijdperk waarbij het onmogelijke mogelijk kan worden, zowel in positieve als negatieve zin. Het is aan ons hoe we met deze veranderingen omgaan. Beweeg daarom mee met de revolutionaire energieën op ons pad om bewustzijn te creëren in onszelf, omdat dit de ander en het totaal ook ten goede komt!

Ilse C. ten Berge
20-1-2023

12 gedachten over “Astrologisch jaaroverzicht 2023: de transitie van een oude naar een nieuwe wereld

 1. Liselotte Roeloffs

  Dank je wel voor dit duidelijke artikel. Maakt veel zin om stappen te zetten. Door te zetten en te luisteren naar mijn innerlijke stem.

 2. Corrie van Hoof

  Lieve Ilse, hartelijk dank voor jouw heldere en overzichtelijke uiteenzetting. Alle goeds toegewenst + hartelijke groet, Corrie

  >

 3. Herman Es

  Het jaar 2023 vraagt om nog krachtiger vanuit ons hart te werken aan de persoonlijke schaduw of zoals C. G. Jung eens schreef:
  “Men wordt niet verlicht door zich allerlei beelden van licht voor te stellen, maar door zich bewust te worden van de eigen innerlijke duisternis.”

 4. Dorine

  Bedankt Ilse voor de terug duidelijke informatie !
  Voor mij wordt het een specialeke (waarschijnlijk ook voor vele anderen) maar Pluto komt in mijn 7de huis opposiet Leeuw, 1ste huis waar heel veel persoonlijke planeten in staan. Ik ben voorbereid en zie er naar uit !

  1. Ilse ten Berge Berichtauteur

   Graag gedaan! En ja, iedereen met persoonlijke planeten of sensitieve punten in vaste tekens gaat de komst van Pluto in Waterman voelen. Het is altijd goed om voorbereid te zijn, om het beste uit een transit te kunnen halen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s